EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0898

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 898/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τον καθορισμό του ανώτατου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή βουτύρου στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 581/2004

OJ L 163, 30.4.2004, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/898/oj

32004R0898

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 898/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τον καθορισμό του ανώτατου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή βουτύρου στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 581/2004

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 163 της 30/04/2004 σ. 0032 - 0033


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 898/2004 της Επιτροπής

της 29ης Απριλίου 2004

σχετικά με τον καθορισμό του ανώτατου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή βουτύρου στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 581/2004

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων(1), και ιδίως το άρθρο 31 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 581/2004 της Επιτροπής, της 26ης Μαρτίου 2004, σχετικά με την έναρξη διαρκούς δημοπρασίας για επιστροφές κατά την εξαγωγή που αφορούν ορισμένα είδη βουτύρου(2), προβλέπει διαρκή δημοπρασία.

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 580/2004 της Επιτροπής, της 26ης Μαρτίου 2004, για θέσπιση δημοπρασίας σχετικά με τις επιστροφές κατά την εξαγωγή που αφορούν ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα(3) και μετά από εξέταση των προσφορών που υποβλήθηκαν σε συνέχεια της προκήρυξης της δημοπρασίας, κρίνεται σκόπιμο να καθοριστεί το ανώτατο ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή για την περίοδο υποβολής προσφορών που λήγει στις 28 Απριλίου 2004.

(3) Η επιτροπή διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων δεν διατύπωσε γνώμη στην προθεσμία που όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προκηρύχθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 581/2004, για την περίοδο υποβολής προσφορών που λήγει στις 28 Απριλίου 2004, το ανώτατο ποσό της επιστροφής για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού ανέρχεται σε:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 30 Απριλίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2004.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 186/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 29 της 3.2.2004, σ. 6).

(2) ΕΕ L 90 της 27.3.2004, σ. 64.

(3) ΕΕ L 90 της 27.3.2004, σ. 58.

Top