EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0897

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 897/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των σύνθετων ζωοτροφών με βάση τα σιτηρά

OJ L 163, 30.4.2004, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/897/oj

32004R0897

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 897/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των σύνθετων ζωοτροφών με βάση τα σιτηρά

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 163 της 30/04/2004 σ. 0030 - 0031


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 897/2004 της Επιτροπής

της 29ης Απριλίου 2004

για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των σύνθετων ζωοτροφών με βάση τα σιτηρά

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των σιτηρών(1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, η διαφορά μεταξύ των τιμών στη διεθνή αγορά των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού αυτού και των τιμών των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα είναι δυνατόν να καλύπτεται με μια επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1517/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 σχετικά με το καθεστώς εισαγωγών και εξαγωγών που εφαρμόζεται στις σύνθετες ζωοτροφές με βάση τα σιτηρά και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1162/95 περί ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα των σιτηρών και του ρυζιού(2) καθορίζει στο άρθρο 2 τα ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό της επιστροφής για τα προϊόντα αυτά.

(3) Για τον υπολογισμό αυτό λαμβάνεται επίσης υπόψη η περιεκτικότητα σε προϊόντα σιτηρών. Για την απλούστευση των διαδικασιών, πρέπει να καταβάλλεται η επιστροφή για δύο κατηγορίες "προϊόντων σιτηρών" κυρίως για τον αραβόσιτο, το κατεξοχήν χρησιμοποιούμενο σιτηρό για την παρασκευή των εξαγομένων συνθέτων ζωοτροφών και τα προϊόντα που παράγονται από αυτό και για τα "άλλα σιτηρά" που θα είναι τα επιλεγμένα προϊόντα σιτηρών εκτός από τον αραβόσιτο και τα παραγόμενα από αυτόν προϊόντα. Πρέπει να χορηγηθεί επιστροφή βάσει της ποσότητας των προϊόντων σιτηρών που υπάρχουν στις σύνθετες ζωοτροφές.

(4) Για τον καθορισμό του ποσού της επιστροφής, λαμβάνονται, επίσης, υπόψη οι δυνατότητες και οι όροι πωλήσεως των εν λόγω προϊόντων στη διεθνή αγορά, η ανάγκη αποφυγής διαταραχών στην αγορά της Κοινότητας και η οικονομική πλευρά των σχεδιαζομένων εξαγωγών.

(5) Η τρέχουσα κατάσταση στην αγορά σιτηρών, και ιδίως οι προοπτικές εφοδιασμού, οδηγεί στην κατάρτηση των επιστροφών στην εξαγωγή.

(6) Η επιτροπή διαχείρισης σιτηρών δεν διατύπωσε γνώμη στην προθεσμία που όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των σύνθετων ζωοτροφών που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 και υπάγονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1517/95, είναι καθορισμένες σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 30 Απριλίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2004.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1104/2003 (ΕΕ L 158 της 27.6.2003, σ. 1).

(2) ΕΕ L 147 της 30.6.1995, σ. 51.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των συνθέτων ζωοτροφών με βάση τα σιτηρά

Κωδικός προϊόντος που επωφελείται των επιστροφών κατά την εξαγωγή:

2309 10 11 90/00, 2309 10 13 90/00, 2309 10 31 90/00, 2309 10 33 90/00, 2309 10 51 90/00, 2309 10 53 90/00, 2309 90 31 90/00, 2309 90 33 90/00, 2309 90 41 90/00, 2309 90 43 90/00, 2309 90 51 90/00, 2309 90 53 90/00

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Σημ.:

Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισμών της σειράς "Α" ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.

C10 Όλοι οι προορισμοί πλην της Κύπρου, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, της Λιθουανίας, της Λεττονίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας.

Top