EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0895

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 895/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα προϊόντα των τομέων των σιτηρών και της όρυζας που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης

OJ L 163, 30.4.2004, p. 23–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/895/oj

32004R0895

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 895/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα προϊόντα των τομέων των σιτηρών και της όρυζας που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 163 της 30/04/2004 σ. 0023 - 0026


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 895/2004 της Επιτροπής

της 29ης Απριλίου 2004

για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα προϊόντα των τομέων των σιτηρών και της όρυζας που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των σιτηρών(1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως αγοράς της όρυζας(2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 και το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, η διαφορά μεταξύ των τιμών στην παγκόσμια αγορά των προϊόντων που προβλέπονται στο άρθρο 1 καθενός από τους δύο αυτούς κανονισμούς και των τιμών στην Κοινότητα μπορεί να καλυφθεί από επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2000, περί θεσπίσεως, για ορισμένα γεωργικά προϊόντα που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων τα οποία δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης, των κοινών λεπτομερειών εφαρμογής των σχετικών με την παροχή των επιστροφών κατά την εξαγωγή και των κριτηρίων καθορισμού του ποσού τους(3), έχει εξειδικεύσει εκείνα τα προϊόντα για τα οποία συντρέχει λόγος να καθορισθεί ποσοστό επιστροφής, που εφαρμόζεται κατά την εξαγωγή τους υπό μορφή εμπορευμάτων τα οποία κατονομάζονται, κατά την περίπτωση, στο παράρτημα Β του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 ή στο παράρτημα Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3072/95.

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000, το ποσοστό της επιστροφής ανά 100 χιλιόγραμμα καθενός από τα προϊόντα βάσεως πρέπει να καθορισθεί για κάθε μήνα.

(4) Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται σχετικά με τις επιστροφές που μπορούν να χορηγούνται κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων ενσωματωμένων σε εμπορεύματα μη υπαγόμενα στο παράρτημα Ι της συνθήκης ενδέχεται να απειληθούν από τον προκαθορισμό υψηλών ποσών επιστροφής. Σκόπιμο είναι, συνεπώς, να λαμβάνονται σε τέτοιες περιπτώσεις μέτρα διαφύλαξης χωρίς ωστόσο να εμποδίζεται η σύναψη μακροπρόθεσμων συμβάσεων. Ο καθορισμός ενός ειδικού ποσού επιτροφής για τον προκαθορισμό επιστροφών είναι ένα μέτρο που επιτρέπει την επίτευξη των διαφόρων αυτών στόχων.

(5) Ύστερα από το διακανονισμό ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σχετικά με τις εξαγωγές ζυμαρικών από την Κοινότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, που εγκρίθηκε με την απόφαση 87/482/ΕΟΚ του Συμβουλίου(4), είναι αναγκαίο να διαφοροποιηθούν οι επιστροφές για τα εμπορεύματα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1902 11 00 και 1902 19 ανάλογα με τον προορισμό τους.

(6) Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 3 και 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000, είναι σκόπιμο να καθορίζεται μειωμένο ύψος επιστροφής κατά την εξαγωγή, με συνεκτίμηση του ποσού της επιστροφής κατά την παραγωγή που εφαρμόζεται, δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93 της Επιτροπής(5), για το βασικό προϊόν το οποίο χρησιμοποιήθηκε, και που ισχύει για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θεωρείται ότι παρήχθησαν τα εμπορεύματα.

(7) Τα αλκοολούχα ποτά θεωρείται ότι επηρεάζονται λιγότερο από τις τιμές των δημητριακών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τους. Εντούτοις, το πρωτόκολλο 19 της συνθήκης για την προσχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και της Δανίας ορίζει ότι πρέπει να θεσπιστούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διευκολυνθεί η χρησιμοποίηση των κοινοτικών δημητριακών για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών που έχουν ως βάση τα δημητριακά. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να εναπροσαρμοστεί το ύψος της επιστροφής που εφαρμόζεται για τα δημητριακά τα οποία εξάγονται υπό τη μορφή αλκοολούχων ποτών.

(8) Δυνάμει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1039/2003(6), (ΕΚ) αριθ. 1086/2003(7), (ΕΚ) αριθ. 1087/2003(8), (ΕΚ) αριθ. 1088/2003(9), (ΕΚ) αριθ. 1089/2003(10) και (ΕΚ) αριθ. 1090/2003(11) το Συμβούλιο θέσπισε αυτόνομα και μεταβατικά μέτρα για την εισαγωγή ορισμένων μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων από την Εσθονία, τη Σλοβενία, τη Λεττονία, τη Λιθουανία, τη Σλοβακία και την Τσεχική Δημοκρατία και για την εξαγωγή ορισμένων μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων στις χώρες αυτές. Οι εν λόγω κανονισμοί προβλέπουν ότι, από την 1η Ιουλίου 2003, τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα I της συνθήκης και τα οποία εξάγονται στην Εσθονία, τη Σλοβενία, τη Λεττονία, τη Λιθουανία, τη Σλοβακία ή την Τσεχική Δημοκρατία, δεν τυγχάνουν επιστροφής κατά την εξαγωγή.

(9) Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 999/2003 του Συμβουλίου, της 2ας Ιουνίου 2003, για τη θέσπιση αυτόνομων και μεταβατικών μέτρων όσον αφορά την εισαγωγή ορισμένων μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Ουγγαρίας και την εξαγωγή ορισμένων μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων στην Ουγγαρία(12), προβλέπεται ότι, από την 1η Ιουλίου 2003, τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού αυτού και εξάγονται στην Ουγγαρία δεν τυγχάνουν επιστροφής κατά την εξαγωγή.

(10) Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1890/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2003, για τη θέσπιση αυτόνομων και μεταβατικών μέτρων όσον αφορά την εισαγωγή ορισμένων μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Μάλτας και την εξαγωγή ορισμένων μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων στη Μάλτα(13), προβλέπεται ότι, από την 1η Νοεμβρίου 2003, τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης και εξάγονται στη Μάλτα δεν τυγχάνουν επιστροφής κατά την εξαγωγή.

(11) Ενόψει της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Μαΐου 2004, έχει ανασταλεί ο καθορισμός όλων των υπόλοιπων επιστροφών κατά τις εξαγωγές στον τομέα των σιτηρών και του ρυζιού, σε σχέση με τα μεταποιημένα προϊόντα του παραρτήματος I, όταν αυτά εξάγονται στις προσχωρούσες χώρες.

(12) Συνεπώς, από τις 7 Απριλίου 2004, δεν καθορίζονται ποσοστά επιστροφής για ορισμένα προϊόντα με βάση τα σιτηρά και το ρύζι που εξάγονται με τη μορφή εμπορευμάτων και δεν υπάγονται στο παράρτημα I της συνθήκης, όταν αυτά εξάγονται στην Κύπρο και την Πολωνία, καθώς και για τα εμπορεύματα που δεν αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2003, όταν αυτά εξάγονται στην Ουγγαρία.

(13) Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί μια συνεχής αυστηρή διαχείριση, λαμβανομένων υπόψη, αφενός, των προβλεπομένων δαπανών και, αφετέρου, του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

(14) Η επιτροπή διαχείρισης σιτηρών δεν διατύπωσε γνώμη στην προθεσμία που όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα ποσοστά επιστροφών που εφαρμόζονται στα προϊόντα βάσεως που εμφαίνονται στο παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 και στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 ή στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του τροποποιημένου κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, τα οποία εξάγονται υπό μορφή προϊόντων που κατονομάζονται αντίστοιχα στο παράρτημα Β του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 ή στο παράρτημα Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, καθορίζονται όπως υποδεικνύεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 1 και από την 1η Ιουλίου 2003, τα ποσοστά που καθορίζονται στο παράρτημα δεν εφαρμόζονται για τα εμπορεύματα που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης, όταν αυτά εξάγονται στην Τσεχική Δημοκρατία, στην Εσθονία, στη Λεττονία, στη Λιθουανία, στη Σλοβακία ή στη Σλοβενία και για τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2003, όταν αυτά εξάγονται στην Ουγγαρία.

Από την 1η Νοεμβρίου 2003, τα ποσοστά αυτά δεν εφαρμόζονται για τα εμπορεύματα που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης, όταν αυτά εξάγονται στη Μάλτα.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 1 και από τις 7 Απριλίου 2004, δεν καθορίζονται ποσοστά επιστροφής για τα εμπορεύματα που δεν υπάγονται στο παράρτημα I της συνθήκης, όταν αυτά εξάγονται στην Κύπρο και στην Πολωνία και για τα εμπορεύματα που δεν αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2003, όταν αυτά εξάγονται στην Ουγγαρία.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 30 Απριλίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2004.

Για την Επιτροπή

Erkki Liikanen

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 (ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78).

(2) ΕΕ L 329 της 30.12.1995, σ. 18· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 411/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 62 της 5.3.2002, σ. 27).

(3) ΕΕ L 177 της 15.7.2000, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 543/2004 (ΕΕ L 87της 25.3.2004, σ. 8).

(4) ΕΕ L 275 της 29.9.1987, σ. 36.

(5) ΕΕ L 159 της 1.7.1993, σ. 112· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2004 (ΕΕ L 36 της 7.2.2004, σ. 13).

(6) ΕΕ L 151 της 19.6.2003, σ. 1.

(7) ΕΕ L 163 της 1.7.2003, σ. 1.

(8) ΕΕ L 163 της 1.7.2003, σ. 19.

(9) ΕΕ L 163 της 1.7.2003, σ. 38.

(10) ΕΕ L 163 της 1.7.2003, σ. 56.

(11) ΕΕ L 163 της 1.7.2003, σ. 73.

(12) ΕΕ L 146 της 13.6.2003, σ. 10.

(13) ΕΕ L 278 της 29.10.2003, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ποσοστά των επιστροφών που εφαρμόζονται από τις 30 Απριλίου 2004 σε ορισμένα προϊόντα των τομέων των σιτηρών και της όρυζας που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Top