EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0894

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 894/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για καθορισμό του ύψους των επιστροφών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης εξαγόμενα υπό μορφή εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα Ι της συνθήκης

OJ L 163, 30.4.2004, p. 20–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/894/oj

32004R0894

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 894/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για καθορισμό του ύψους των επιστροφών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης εξαγόμενα υπό μορφή εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα Ι της συνθήκης

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 163 της 30/04/2004 σ. 0020 - 0022


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 894/2004 της Επιτροπής

της 29ης Απριλίου 2004

για καθορισμό του ύψους των επιστροφών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης εξαγόμενα υπό μορφή εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα Ι της συνθήκης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα της ζάχαρης(1), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 5 στοιχείο α) και παράγραφος 15,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, η διαφορά μεταξύ των τιμών των προϊόντων του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχεία α), γ), δ), στ), ζ) και η) του κανονισμού αυτού στο διεθνές εμπόριο και των τιμών στην Κοινότητα μπορεί να καλυφθεί δι' επιστροφής κατά την εξαγωγή όταν τα εν λόγω προϊόντα εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων συμπεριλαμβανομένων στο παράρτημα V του κανονισμού αυτού. Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1520/2000, της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2000, περί θεσπίσεως κοινών λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του συστήματος επιστροφών κατά την εξαγωγή και των κριτηρίων καθορισμού του ύψους τους, για ορισμένα γεωργικά προϊόντα εξαγόμενα υπό μορφή εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα Ι της συνθήκης(2), προσδιορίζονται εκείνα εκ των προϊόντων για τα οποία είναι σκόπιμο να καθορίζεται το ύψος της επιστροφής που θα εφαρμόζεται όταν αυτά εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων συμπεριλαμβανομένων στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001.

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000, το ποσό της επιστροφής, ανά 100 χιλιόγραμμα καθενός από τα θεωρούμενα βασικά προϊόντα, πρέπει να καθορίζεται για κάθε μήνα.

(3) Το άρθρο 27 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 καθώς και το άρθρο 11 της συμφωνίας η οποία συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης επί θεμάτων γεωργίας επιβάλλουν όπως η επιστροφή που χορηγείται κατά την εξαγωγή προϊόντος ενσωματωμένου σε εμπόρευμα δεν μπορεί να υπερβαίνει την επιστροφή που εφαρμόζεται για το ίδιο προϊόν όταν εξάγεται ως έχει.

(4) Τα ποσά επιστροφής που καθορίζονται με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να προκαλέσουν αντικείμενο προκαθορισμού, δεδομένου ότι η κατάσταση της αγοράς για τους επόμενους μήνες δεν μπορεί να προβλεφθεί από τώρα.

(5) Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται σχετικά με τις επιστροφές που μπορούν να χορηγούνται κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων ενσωματωμένων σε εμπορεύματα μη υπαγόμενα στο παράρτημα Ι της συνθήκης ενδέχεται να απειληθούν από τον προκαθορισμό υψηλών ποσών επιστροφής. Σκόπιμο είναι, συνεπώς, να λαμβάνονται σε τέτοιες περιπτώσεις μέτρα διαφύλαξης χωρίς ωστόσο να εμποδίζεται η σύναψη μακροπρόθεσμων συμβάσεων. Ο καθορισμός ενός ειδικού ποσού επιστροφής για τον προκαθορισμό επιστροφών είναι ένα μέτρο που επιτρέπει την επίτευξη των διαφόρων αυτών στόχων.

(6) Σύμφωνα με τους κανονισμούς (EΚ) αριθ. 1039/2003(3), (EΚ) αριθ. 1086/2003(4), (EΚ) αριθ. 1087/2003(5), (EΚ) αριθ. 1088/2003(6), (EΚ) αριθ. 1089/2003(7) και (EΚ) αριθ. 1090/2003(8) το Συμβούλιο θέσπισε αυτόνομα και μεταβατικά μέτρα σχετικά με την εισαγωγή ορισμένων μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Εσθονίας, Σλοβενίας, Λεττονίας, Λιθουανίας, Σλοβακίας και Τσεχικής Δημοκρατίας και την εξαγωγή ορισμένων μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων στις χώρες αυτές. Σύμφωνα με τους κανονισμούς αυτούς, που αρχίζουν να ισχύουν την 1η Ιουλίου 2003, τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της συνθήκης τα οποία εξάγονται στη Σλοβενία, στην Εσθονία, στη Λεττονία, στη Λιθουανία, στη Σλοβακία ή στην Τσεχική Δημοκρατία, δεν είναι επιλέξιμα για υπαγωγή στο καθεστώς επιστροφών κατά την εξαγωγή.

(7) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 999/2003 του Συμβουλίου, της 2ας Ιουνίου 2003, για τη θέσπιση αυτόνομων και μεταβατικών μέτρων σχετικά με την εισαγωγή ορισμένων μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Ουγγαρίας και την εξαγωγή ορισμένων μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων στην Ουγγαρία(9), που αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2003, τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού αυτού και εξάγονται στην Ουγγαρία δεν τυγχάνουν επιστροφής κατά την εξαγωγή.

(8) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1890/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2003, για τη θέσπιση αυτόνομων και μεταβατικών μέτρων σχετικά με την εισαγωγή ορισμένων μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Μάλτας και την εξαγωγή ορισμένων μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων στη Μάλτα(10), που αρχίζει να ισχύει από την 1η Νοεμβρίου 2003, τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης και τα οποία εξάγονται στη Μάλτα δεν τυγχάνουν επιστροφής κατά την εξαγωγή.

(9) Ενόψει της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Μαΐου 2004 και για να προληφθεί τυχόν κατάχρηση μέσω της επανεισαγωγής ή επανεισόδου στην Κοινότητα προϊόντων τα οποία έχουν τύχει επιστροφών κατά την εξαγωγή, ο καθορισμός όλων των υπόλοιπων επιστροφών κατά την εξαγωγή έχει διακοπεί στον τομέα της ζάχαρης όσον αφορά τα σχετικά προϊόντα όταν εξάγονται ως έχουν στις προσχωρούσες χώρες.

(10) Συνεπώς, από τις 7 Απριλίου του 2004 δεν πρέπει να καθοριστεί καμία επιστροφή για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης εξαγόμενα υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν καλύπτονται από το παράρτημα Ι της συνθήκης όταν εξάγονται στην Κύπρο και την Πολωνία και για τα προϊόντα που δεν αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2003 όταν εξάγονται στην Ουγγαρία.

(11) Είναι αναγκαίο να συνεχισθεί η εξασφάλιση μιας αυστηρής διαχείρισης, λαμβανομένων υπόψη, αφενός, των προβλεπόμενων δαπανών και, αφετέρου, του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

(12) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης ζάχαρης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το ύψος των επιστροφών για τα βασικά προϊόντα του παραρτήματος Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 και του άρθρου 1 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, όταν αυτά εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 1 και από την 1η Ιουλίου 2003 τα ποσοστά που καθορίζονται στο παράρτημα δεν εφαρμόζονται για τα εμπορεύματα που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης όταν αυτά εξάγονται στην Τσεχική Δημοκρατία, στην Εσθονία, στη Λεττονία, στη Λιθουανία, στη Σλοβακία ή στη Σλοβενία και για τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2003 όταν αυτά εξάγονται στην Ουγγαρία.

Από την 1η Νοεμβρίου 2003 τα εν λόγω ποσοστά δεν εφαρμόζονται για εμπορεύματα που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης όταν αυτά εξάγονται στη Μάλτα.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 1 και από τις 7 Απριλίου 2004 δεν καθορίζονται ποσοστά επιστροφών όσον αφορά εμπορεύματα που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης όταν εξάγονται στην Κύπρο και την Πολωνία και όσον αφορά εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2003 όταν εξάγονται στην Ουγγαρία.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 30 Απριλίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2004.

Για την Επιτροπή

Erkki Liikanen

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2196/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 328 της 17.12.2003, σ. 17).

(2) ΕΕ L 177 της 15.7.2000, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 740/2003 (ΕΕ L 106 της 29.4.2003, σ. 12).

(3) ΕΕ L 151 της 19.6.2003, σ. 1.

(4) ΕΕ L 163 της 1.7.2003, σ. 1.

(5) ΕΕ L 163 της 1.7.2003, σ. 19.

(6) ΕΕ L 163 της 1.7.2003, σ. 38.

(7) ΕΕ L 163 της 1.7.2003, σ. 56.

(8) ΕΕ L 163 της 1.7.2003, σ. 73.

(9) ΕΕ L 146 της 13.6.2003, σ. 10.

(10) ΕΕ L 278 της 29.10.2003, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ποσοστά επιστροφών που εφαρμόζονται από την 30ή Απριλίου 2004 για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης εξαγόμενα υπό μορφή εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα Ι της συνθήκης

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Top