EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0893

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 893/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης

OJ L 163, 30.4.2004, p. 17–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/893/oj

32004R0893

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 893/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 163 της 30/04/2004 σ. 0017 - 0019


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 893/2004 της Επιτροπής

της 29ης Απριλίου 2004

για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων(1), και ιδίως το άρθρο 31 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 η διαφορά μεταξύ των τιμών στο διεθνές εμπόριο των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχεία α), β), γ), δ), ε) και στ) του κανονισμού αυτού και των τιμών στην Κοινότητα μπορεί να καλυφθεί από επιστροφή κατά την εξαγωγή· ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2000, περί καθορισμού, για ορισμένα γεωργικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης, των κοινών λεπτομερειών εφαρμογής που αφορούν τη χορήγηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή και τα κριτήρια προσδιορισμού του ύψους τους(2), έχει ορίσει εκείνα τα προϊόντα για τα οποία πρέπει να καθορισθεί επιστροφή η οποία εφαρμόζεται κατά την εξαγωγή τους υπό μορφή εμπορευμάτων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999.

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000, η επιστροφή ανά 100 χιλιόγραμμα καθενός από τα εν λόγω προϊόντα βάσεως πρέπει να καθορίζεται κάθε μήνα.

(3) Ωστόσο, στην περίπτωση ορισμένων γαλακτοκομικών προϊόντων που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης, υπάρχει ο κίνδυνος, εάν καθορίζονται εκ των προτέρων υψηλά ποσοστά επιστροφών, να διακυβεύονται οι αναλήψεις υποχρεώσεων που συνδέονται με αυτές τις επιστροφές. Ως εκ τούτου, για να αποτραπεί ο κίνδυνος αυτός, κρίνεται αναγκαία η λήψη κατάλληλων προληπτικών μέτρων, χωρίς όμως να αποκλείεται η σύναψη μακροπρόθεσμων συμβάσεων. Ο καθορισμός ειδικών ποσοστών επιστροφών για τον εκ των προτέρων καθορισμό των επιστροφών σχετικά με τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει να επιτρέψει την επίτευξη και των δύο αυτών στόχων.

(4) Το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 προβλέπει ότι για τον καθορισμό του ύψους της επιστροφής πρέπει να ληφθούν υπόψη, ενδεχομένως, οι επιστροφές κατά την παραγωγή, οι ενισχύσεις ή άλλα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος που εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού περί κοινής οργανώσεως αγοράς στο σχετικό τομέα, όσον αφορά τα προϊόντα βάσεως που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 ή τα προϊόντα που εξομοιώνονται με αυτά.

(5) Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999, χορηγείται ενίσχυση για το αποκορυφωμένο γάλα που παράγεται στην Κοινότητα και μεταποιείται σε καζεΐνη, αν το γάλα αυτό και η λαμβανόμενη από αυτό καζεΐνη ανταποκρίνονται σε ορισμένες προϋποθέσεις.

(6) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2571/97 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 1997, για την πώληση σε μειωμένη τιμή βουτύρου και τη χορήγηση ενίσχυσης στην κρέμα, στο βούτυρο και το συμπυκνωμένο βούτυρο που προορίζονται για την παρασκευή προϊόντων ζαχαροπλαστικής, παγωτών και άλλων προϊόντων διατροφής(3), επιτρέπει την παράδοση βουτύρου και κρέμας σε μειωμένη τιμή στις βιομηχανίες που παρασκευάζουν ορισμένα εμπορεύματα.

(7) Με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1039/2003(4), (ΕΚ) αριθ. 1086/2003(5), (ΕΚ) αριθ. 1087/2003(6), (ΕΚ) αριθ. 1088/2003(7), (ΕΚ) αριθ. 1089/2003(8) και (ΕΚ) αριθ. 1090/2003(9) το Συμβούλιο θέσπισε αυτόνομα και μεταβατικά μέτρα σχετικά με την εισαγωγή ορισμένων μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Εσθονίας, Σλοβενίας, Λεττονίας, Λιθουανίας, Σλοβακίας και Τσεχικής Δημοκρατίας και την εξαγωγή ορισμένων μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων στις χώρες αυτές. Οι εν λόγω κανονισμοί προβλέπουν ότι, από την 1η Ιουλίου 2003, τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που δεν αναφέρονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης και τα οποία εξάγονται στην Εσθονία, στη Σλοβενία, στη Λεττονία, στη Λιθουανία, στη Σλοβακία και στην Τσεχική Δημοκρατία δεν τυγχάνουν επιστροφής κατά την εξαγωγή.

(8) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2003 του Συμβουλίου, της 2ας Ιουνίου 2003, για θέσπιση αυτόνομων και μεταβατικών μέτρων σχετικά με την εισαγωγή ορισμένων μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Ουγγαρίας και την εξαγωγή ορισμένων μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων στην Ουγγαρία(10) προβλέπει ότι, από την 1η Ιουλίου 2003, τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού αυτού και εξάγονται στην Ουγγαρία δεν τυγχάνουν επιστροφής κατά την εξαγωγή.

(9) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1890/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2003, για τη θέσπιση αυτόνομων και μεταβατικών μέτρων σχετικά με την εισαγωγή ορισμένων μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, καταγωγής Μάλτας, και την εξαγωγή ορισμένων μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων στη Μάλτα(11) προβλέπει ότι, από την 1η Νοεμβρίου 2003, τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που δεν αναφέρονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης και τα οποία εξάγονται στη Μάλτα δεν τυγχάνουν επιστροφής κατά την εξαγωγή.

(10) Ενόψει της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Μαΐου 2004 και προκειμένου να ενθαρρυνθεί η σταδιακή ευθυγράμμιση των τιμών στις προσχωρούσες χώρες με το κοινοτικό επίπεδο τιμών και να προληφθεί οποιαδήποτε κατάχρηση μέσω της επανεισαγωγής ή της επανεισόδου στην Κοινότητα προϊόντων που έχουν ήδη τύχει επιστροφής κατά την εξαγωγή, διεκόπη ο καθορισμός όλων των υπόλοιπων επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων σε σχέση με τα οικεία προϊόντα όταν αυτά εξάγονται αμεταποίητα στις προσχωρούσες χώρες.

(11) Συνεπώς, από τις 7 Απριλίου 2004 δεν καθορίζονται ποσοστά επιστροφών για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα που εξάγονται υπό μορφήν εμπορευμάτων τα οποία δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης και τα οποία εξάγονται στην Κύπρο και στην Πολωνία και για τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2003, όταν αυτά εξάγονται στην Ουγγαρία.

(12) Η επιτροπή διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων δεν διατύπωσε γνώμη στην προθεσμία που όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα ποσοστά των επιστροφών οι οποίες εφαρμόζονται στα προϊόντα βάσεως που εμφαίνονται στο παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 και στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999, και τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999, καθορίζονται, όσον αφορά τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 1 και από την 1η Ιουλίου 2003, τα ποσοστά που καθορίζονται στο παράρτημα δεν εφαρμόζονται για τα εμπορεύματα που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης, όταν αυτά εξάγονται στην Τσεχική Δημοκρατία, στην Εσθονία, στη Λεττονία, στη Λιθουανία, στη Σλοβακία ή στη Σλοβενία, και για τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2003 του Συμβουλίου, όταν αυτά εξάγονται στην Ουγγαρία.

Από την 1η Νοεμβρίου 2003, τα ποσοστά αυτά δεν εφαρμόζονται για τα εμπορεύματα που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης, όταν αυτά εξάγονται στη Μάλτα.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 1 και από τις 7 Απριλίου 2004 δεν καθορίζονται ποσοστά επιστροφών για τα εμπορεύματα που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης, όταν αυτά εξάγονται στην Κύπρο και στην Πολωνία, και για τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2003, όταν αυτά εξάγονται στην Ουγγαρία.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 30 Απριλίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2004.

Για την Επιτροπή

Erkki Liikanen

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 186/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 29 της 3.2.2004, σ. 6).

(2) ΕΕ L 177 της 15.7.2000, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 543/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 87 της 25.3.2004, σ. 8).

(3) ΕΕ L 350 της 20.12.1997, σ. 3· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 186/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 29 της 3.2.2004, σ. 6).

(4) ΕΕ L 151 της 19.6.2003, σ. 1.

(5) ΕΕ L 163 της 1.7.2003, σ. 1.

(6) ΕΕ L 163 της 1.7.2003, σ. 19.

(7) ΕΕ L 163 της 1.7.2003, σ. 38.

(8) ΕΕ L 163 της 1.7.2003, σ. 56.

(9) ΕΕ L 163 της 1.7.2003, σ. 73.

(10) ΕΕ L 146 της 13.6.2003, σ. 10.

(11) ΕΕ L 278 της 29.10.2003, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ποσοστά των επιστροφών που εφαρμόζονται από τις 30 Απριλίου 2004 σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Top