EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2004_162_R_0078_01

2004/484/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου για την προσαρμογή των εμπορικών πτυχών της ευρωπαϊκής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Λεττονίας, αφετέρου, ώστε να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών για νέες αμοιβαίες γεωργικές παραχωρήσεις - Πρωτόκολλο για την προσαρμογή των εμπορικών πτυχών της ευρωπαϊκής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Λεττονίας, αφετέρου, ώστε να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών σχετικά με τις νέες αμοιβαίες γεωργικές παραχωρήσεις

OJ L 162, 30.4.2004, p. 78–112 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32004D0484

2004/484/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου για την προσαρμογή των εμπορικών πτυχών της ευρωπαϊκής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Λεττονίας, αφετέρου, ώστε να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών για νέες αμοιβαίες γεωργικές παραχωρήσεις

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 162 της 30/04/2004 σ. 0078 - 0082


Απόφαση του Συμβουλίου

της 22ας Σεπτεμβρίου 2003

σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου για την προσαρμογή των εμπορικών πτυχών της ευρωπαϊκής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Λεττονίας, αφετέρου, ώστε να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών για νέες αμοιβαίες γεωργικές παραχωρήσεις

(2004/484/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 133 σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο πρώτη φράση,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η ευρωπαϊκή συμφωνία για την εγκαθίδρυση σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Λεττονίας, αφετέρου(1), εφεξής καλούμενη "ευρωπαϊκή συμφωνία", προβλέπει αμοιβαίες εμπορικές παραχωρήσεις για ορισμένα γεωργικά προϊόντα.

(2) Το άρθρο 20 παράγραφος 4 της ευρωπαϊκής συμφωνίας προβλέπει ότι η Κοινότητα και η Λεττονία εξετάζουν ανά προϊόν και σε συστηματική και αμοιβαία βάση, τη δυνατότητα εκατέρωθεν χορήγησης περαιτέρω παραχωρήσεων.

(3) Οι πρώτες βελτιώσεις του προτιμησιακού καθεστώτος της ευρωπαϊκής συμφωνίας προβλέφθηκαν στο πρωτόκολλο για την προσαρμογή των εμπορικών πτυχών της ευρωπαϊκής συμφωνίας, προκειμένου να ληφθούν υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, συμπεριλαμβανομένων των βελτιώσεων του ισχύοντος προτιμησιακού καθεστώτος, το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση 1999/790/ΕΚ(2).

(4) Επίσης, προβλέφθηκαν βελτιώσεις του προτιμησιακού καθεστώτος ως επακόλουθο των διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωση των γεωργικών εμπορικών συναλλαγών που ολοκληρώθηκαν το 2000. Όσον αφορά την Κοινότητα, οι βελτιώσεις τέθηκαν σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2000 μέσω του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2341/2000 του Συμβουλίου, της 17ης Οκτωβρίου 2002, περί θεσπίσεως ορισμένων παραχωρήσεων υπό μορφή κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα και περί προσαρμογής, ως αυτόνομου και μεταβατικού μέτρου, ορισμένων γεωργικών παραχωρήσεων που προβλέπονται στην ευρωπαϊκή συμφωνία με τη Λεττονία(3). Η εν λόγω δεύτερη προσαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί στην ευρωπαϊκή συμφωνία με τη μορφή συμπληρωματικού πρωτοκόλλου.

(5) Στις 4 Απριλίου 2002, ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις για περαιτέρω βελτιώσεις του προτιμησιακού καθεστώτος της ευρωπαϊκής συμφωνίας με τη Λεττονία. Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων εφαρμόζονται από τα μέρη με τη μορφή αυτόνομων μέτρων, από την 1η Ιουλίου 2002. Από κοινοτικής πλευράς, τα αυτόνομα μέτρα εφαρμόσθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1362/2000 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2002, για τη θέσπιση παραχωρήσεων υπό μορφή κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα και για την προσαρμογή, ως αυτόνομου και μεταβατικού μέτρου, ορισμένων γεωργικών παραχωρήσεων προβλεπόμενων στην ευρωπαϊκή συμφωνία με τη Λεττονία(4). Παρόμοια νομοθετικά μέτρα θεσπίσθηκαν και εφαρμόσθηκαν από τη Δημοκρατία της Λεττονίας.

(6) Θα πρέπει να εγκριθεί το νέο συμπληρωματικό πρωτόκολλο της ευρωπαϊκής συμφωνίας για την προσαρμογή των εμπορικών πτυχών της ευρωπαϊκής συμφωνίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Λεττονίας, αφετέρου, (καλούμενο στο εξής "το πρωτόκολλο") με σκοπό την παγίωση όλων των παραχωρήσεων στις γεωργικές εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των δύο μερών, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των διαπραγματεύσεων που ολοκληρώθηκαν το 2000 και το 2002.

(7) Με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα(5), κωδικοποιήθηκαν οι κανόνες διαχείρισης για δασμολογικές ποσοστώσεις με στόχο να χρησιμοποιούνται ακολουθώντας τη χρονολογική σειρά ημερομηνιών των τελωνειακών διασαφήσεων. Η διαχείριση συνεπώς ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων βάσει της παρούσας απόφασης θα πρέπει να ακολουθεί τους εν λόγω κανόνες.

(8) Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(6).

(9) Ως επακόλουθο των διαπραγματεύσεων που προαναφέρονται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1362/2002 έχει κατ' ουσία χάσει το νόημά του και θα πρέπει συνεπώς να καταργηθεί,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται εξ ονόματος της Κοινότητας το πρωτόκολλο για την προσαρμογή των εμπορικών πτυχών της ευρωπαϊκής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Λεττονίας αφετέρου, ώστε να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών για νέες αμοιβαίες γεωργικές παραχωρήσεις.

Το κείμενο του πρωτοκόλλου επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το πρόσωπο που είναι αρμόδιο να υπογράψει το πρωτόκολλο εξ ονόματος της Κοινότητας και να κοινοποιήσει την πράξη έγκρισης που προβλέπεται στο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου.

Άρθρο 3

1. Κατά την έναρξη της εφαρμογής της παρούσας απόφασης, οι ρυθμίσεις των παραρτημάτων του πρωτοκόλλου που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση αντικαθιστούν εκείνες των παραρτημάτων Va, X και ΧΙ που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2, όπως τροποποιήθηκαν, της ευρωπαϊκής συμφωνίας.

2. Η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 5.

Άρθρο 4

Οι αύξοντες αριθμοί που έχουν αποδοθεί στις δασμολογικές ποσοστώσεις του παραρτήματος της παρούσας απόφασης μπορούν να τροποποιηθούν από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 5. Η διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων με αριθμό άνω του 09.5100 πραγματοποιείται από την Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 308α, 308β και 308γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.

Άρθρο 5

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για τα σιτηρά, η οποία συστάθηκε βάσει του άρθρου 23 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των σιτηρών(7) ή, ανάλογα με την περίπτωση, από την επιτροπή που συστάθηκε βάσει των σχετικών διατάξεων των υπόλοιπων κανονισμών για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα μήνα.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

Άρθρο 6

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1362/2002 καταργείται από την έναρξη ισχύος του πρωτοκόλλου.

Βρυξέλλες, 22 Σεπτεμβρίου 2003.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

F. Frattini

(1) ΕΕ L 26 της 2.2.1998, σ. 3.

(2) ΕΕ L 317 της 10.12.1999, σ. 1.

(3) ΕΕ L 271 της 24.10.2000, σ. 7.

(4) ΕΕ L 198 της 27.7.2002, σ. 13.

(5) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 444/2002 (EE L 68 της 12.3.2002, σ. 11).

(6) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(7) ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1666/2000 (EE L 193 της 29.7.2000, σ. 1).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αύξοντες αριθμοί των δασμολογικών ποσοστώσεων της ΕΕ για τα προϊόντα καταγωγής Λεττονίας

(που αναφέρονται στο άρθρο 4)

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Top