EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0880

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 880/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για την έγκριση χωρίς χρονικό περιορισμό της χρήσης της βήτα-καροτίνης και της κανθαξανθίνης ως πρόσθετων υλών για ζωοτροφές που ανήκουν στην ομάδα των χρωστικών υλών, συμπεριλαμβανομένων των πιγμέντων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 162, 30.4.2004, p. 68–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 045 P. 196 - 197
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 045 P. 196 - 197
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 045 P. 196 - 197
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 045 P. 196 - 197
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 045 P. 196 - 197
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 045 P. 196 - 197
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 045 P. 196 - 197
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 045 P. 196 - 197
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 045 P. 196 - 197
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 058 P. 183 - 184
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 058 P. 183 - 184
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 032 P. 242 - 243

No longer in force, Date of end of validity: 29/05/2021; καταργήθηκε από 32021R0758

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/880/oj

32004R0880

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 880/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για την έγκριση χωρίς χρονικό περιορισμό της χρήσης της βήτα-καροτίνης και της κανθαξανθίνης ως πρόσθετων υλών για ζωοτροφές που ανήκουν στην ομάδα των χρωστικών υλών, συμπεριλαμβανομένων των πιγμέντων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 162 της 30/04/2004 σ. 0068 - 0069


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 880/2004 της Επιτροπής

της 29ης Απριλίου 2004

για την έγκριση χωρίς χρονικό περιορισμό της χρήσης της βήτα-καροτίνης και της κανθαξανθίνης ως πρόσθετων υλών για ζωοτροφές που ανήκουν στην ομάδα των χρωστικών υλών, συμπεριλαμβανομένων των πιγμέντων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1970, περί των προσθέτων υλών στη διατροφή των ζώων(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1756/2002 του Συμβουλίου(2), και ιδίως το άρθρο 9 στοιχείο δ παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η οδηγία 70/524/ΕΟΚ προβλέπει ότι η χρήση πρόσθετης ύλης πρέπει να έχει εγκριθεί σε κοινοτικό επίπεδο.

(2) Οι αναφερόμενες στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού πρόσθετες ύλες, βήτα-καροτίνη, που χρησιμοποιείται για τα καναρίνια, και κανθαξανθίνη, που χρησιμοποιείται για διακοσμητικά και οικιακά πτηνά, έλαβαν για πρώτη φορά προσωρινή έγκριση δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2316/98 της Επιτροπής, της 26ης Οκτωβρίου 1998(3). Η προσωρινή έγκριση των εν λόγω πρόσθετων υλών παρατάθηκε έως τις 14 Δεκεμβρίου 2003 δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/2001 της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2001(4).

(3) Νέα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα παρασχέθηκαν από την εταιρεία που παράγει και τις δύο πρόσθετες ύλες με στόχο την υποστήριξη της αίτησης για έγκριση χωρίς χρονικό προσδιορισμό.

(4) Η αξιολόγηση της αίτησης έγκρισης για περίοδο χωρίς χρονικό περιορισμό, η οποία υποβλήθηκε όσον αφορά τα "καροτινοειδή και ξανθοφύλλες" της ομάδας "Χρωστικές ύλες, συμπεριλαμβανομένων των πιγμέντων" δείχνει ότι πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις που ορίζονται στην οδηγία 70/524/ΕΟΚ.

(5) Η αξιολόγηση της αίτησης δείχνει ότι απαιτείται να ακολουθούνται ορισμένες διαδικασίες για την προστασία των εργαζομένων από την έκθεση στις πρόσθετες ύλες β-καροτένιο και κανθαξανθίνη. Ωστόσο, η προστασία αυτή εξασφαλίζεται μέσω της εφαρμογής της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1989(5) σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία.

(6) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων - τομέας: "Διατροφή των ζώων",

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι πρόσθετες ύλες που ανήκουν στο τμήμα 1 "καροτινοειδή και ξανθοφύλλες" της ομάδας των "χρωστικών υλών συμπεριλαμβανομένων των πιγμέντων" και οι οποίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως πρόσθετες ύλες στη διατροφή των ζώων υπό τους όρους που περιλαμβάνονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2004.

Για την Επιτροπή

David Byrne

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 270 της 14.12.1970, σ. 1.

(2) ΕΕ L 265 της 3.10.2002, σ. 1.

(3) ΕΕ L 289 της 28.10.1998, σ. 4.

(4) ΕΕ L 299 της 15.11.2001, σ. 1.

(5) ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Top