EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0879

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 879/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για την προσωρινή έγκριση νέας χρήσης μιας ήδη εγκεκριμένης πρόσθετης ύλης στις ζωοτροφές (Saccharomyces cerevisiae) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 162, 30.4.2004, p. 65–67 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 045 P. 193 - 195
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 045 P. 193 - 195
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 045 P. 193 - 195
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 045 P. 193 - 195
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 045 P. 193 - 195
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 045 P. 193 - 195
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 045 P. 193 - 195
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 045 P. 193 - 195
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 045 P. 193 - 195
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 058 P. 180 - 182
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 058 P. 180 - 182
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 165 - 167

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/879/oj

30.4.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/65


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 879/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 29ης Απριλίου 2004

για την προσωρινή έγκριση νέας χρήσης μιας ήδη εγκεκριμένης πρόσθετης ύλης στις ζωοτροφές (Saccharomyces cerevisiae)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1970, περί των πρόσθετων υλών στη διατροφή των ζώων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1756/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 3 και το άρθρο 9ε παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με την οδηγία 70/524/ΕΟΚ, καμία πρόσθετη ύλη δεν μπορεί να τεθεί σε κυκλοφορία εάν δεν έχει χορηγηθεί σχετική κοινοτική έγκριση.

(2)

Στην περίπτωση των πρόσθετων υλών που αναφέρονται στο μέρος II του παραρτήματος Γ της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ, στο οποίο περιλαμβάνονται μικροοργανισμοί, προσωρινή έγκριση νέας χρήσης μιας ήδη εγκεκριμένης πρόσθετης ύλης μπορεί να χορηγηθεί εφόσον πληρούνται οι όροι της ανωτέρω οδηγίας και εφόσον είναι εύλογο να υποτεθεί, με βάση τα διαθέσιμα αποτελέσματα, ότι όταν αυτή χρησιμοποιείται στη διατροφή των ζώων έχει ένα από τα αποτελέσματα που περιγράφονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) της οδηγίας. Η προσωρινή έγκριση μπορεί να δοθεί για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα έτη.

(3)

Η χρήση του παρασκευάσματος μικροοργανισμών Saccharomyces cerevisiae (MUCL 39885) εγκρίθηκε προσωρινά για πρώτη φορά για χοιρίδια και βοοειδή προς πάχυνση από τον κανονισμό της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1411/1999 (3).

(4)

Υποβλήθηκαν νέα στοιχεία για την υποστήριξη αίτησης σχετικά με την επέκταση της έγκρισης για τη χρήση αυτής της πρόσθετης ύλης σε γαλακτοπαραγωγές αγελάδες.

(5)

Από την αξιολόγηση της αίτησης αυτής για έγκριση της νέας χρήσης της εν λόγω πρόσθετης ύλης, προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι που ορίζει η οδηγία 70/524/ΕΟΚ για προσωρινή έγκριση.

(6)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (Scientific Panel on Additives and Products or Substances Used in Animal Feed — επιστημονική ομάδα για τα πρόσθετα και τα προϊόντα ή τις ουσίες που χρησιμοποιούνται στις ζωοτροφές) εξέδωσε θετική γνώμη στις 27 Ιανουαρίου 2004 σχετικά με την ασφάλεια αυτής της πρόσθετης ύλης όταν χρησιμοποιείται στην κατηγορία ζώων «γαλακτοπαραγωγές αγελάδες» υπό τους όρους χρήσης που καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(7)

Κατά συνέπεια, η χρήση αυτής της πρόσθετης ύλης στις γαλακτοπαραγωγές αγελάδες μπορεί να επιτραπεί προσωρινά για περίοδο τεσσάρων ετών.

(8)

Από την αξιολόγηση της αίτησης συνάγεται ότι απαιτούνται ορισμένες διαδικασίες για την προστασία των εργαζομένων από την έκθεση στην πρόσθετη ύλη που αναφέρεται στο παράρτημα. Η προστασία αυτή εξασφαλίζεται με την εφαρμογή της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία (4).

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παρασκεύασμα που ανήκει στην ομάδα «μικροοργανισμοί» και το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα εγκρίνεται προσωρινά για χρήση ως πρόσθετη ύλη σε ζωοτροφές υπό τους όρους που προβλέπονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2004.

Για την Επιτροπή

David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 270 της 14.12.1970, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 265 της 3.10.2002, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 164 της 30.6.1999, σ. 56.

(4)  ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθ.

(ή αριθ. ΕΕ)

Πρόσθετη ύλη

Χημικός τύπος, περιγραφή

Είδος ή κατηγορία ζώων

Μέγιστη ηλικία

Ελάχιστη περιεκτικότητα

Μέγιστη περιεκτικότητα

Λοιπές διατάξεις

Λήξη της περιόδου έγκρισης

CFU/kg πλήρους ζωοτροφής

Μικροοργανισμοί

14

Saccharomyces cerevisiae

MUCL 39885

Παρασκεύασμα Saccharomyces cerevisiae που περιέχει τουλάχιστον:

Σε μορφή σκόνης, σφαιρικών και ωοειδών κόκκων:

1 × 109 CFU/g πρόσθετης ύλης

Γαλακτοπαραγωγές αγελάδες

1,23 × 109

2,33 × 109

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα στη σύμπηξη.

Η ποσότητα Saccharomyces cerevisiae στο σιτηρέσιο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 8,4 × 109 CFU για 100 kg σωματικού βάρους έως τα 600 kg. Πάνω από τα 600 kg πρέπει να προστίθενται 0,9 × 109 CFU για κάθε επιπλέον 100 kg σωματικού βάρους.

3.5.2007


Top