EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0878

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 878/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τον ορισμό μεταβατικών μέτρων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 όσον αφορά ορισμένα ζωικά υποπροϊόντα που ταξινομούνται ως υλικά των κατηγοριών 1 και 2 τα οποία προορίζονται για τεχνική χρήση (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 162, 30.4.2004, p. 62–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 045 P. 190 - 192
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 045 P. 190 - 192
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 045 P. 190 - 192
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 045 P. 190 - 192
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 045 P. 190 - 192
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 045 P. 190 - 192
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 045 P. 190 - 192
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 045 P. 190 - 192
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 045 P. 190 - 192
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 058 P. 177 - 179
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 058 P. 177 - 179

No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; καταργήθηκε από 32011R0142 . Latest consolidated version: 22/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/878/oj

32004R0878

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 878/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τον ορισμό μεταβατικών μέτρων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 όσον αφορά ορισμένα ζωικά υποπροϊόντα που ταξινομούνται ως υλικά των κατηγοριών 1 και 2 τα οποία προορίζονται για τεχνική χρήση (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 162 της 30/04/2004 σ. 0062 - 0064


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 878/2004 της Επιτροπής

της 29ης Απριλίου 2004

σχετικά με τον ορισμό μεταβατικών μέτρων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 όσον αφορά ορισμένα ζωικά υποπροϊόντα που ταξινομούνται ως υλικά των κατηγοριών 1 και 2 τα οποία προορίζονται για τεχνική χρήση

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2002, για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο(1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 4, το άρθρο 5 παράγραφος 4, το άρθρο 16 παράγραφος 3 και το άρθρο 32 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαου 2001, για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών(2), δεν μπορούν να εισάγονται στην Κοινότητα υλικά ειδικού κινδύνου τα οποία προορίζονται για τρόφιμα, ζωοτροφές ή λιπάσματα.

(2) Ωστόσο, τα προϊόντα της κατηγορίας 1, τα οποία ενδέχεται να περιέχουν υλικά ειδικού κινδύνου, μπορούν να εισάγονται στην Κοινότητα ή να εξάγονται από αυτή σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 ή που πρόκειται να θεσπιστούν στο πλαίσιο της διαδικασίας που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2.

(3) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 812/2003 της Επιτροπής, της 12ης Μαου 2003, για μεταβατικά μέτρα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τις εισαγωγές και τη διαμετακόμιση ορισμένων προϊόντων από τρίτες χώρες(3) προβλέπει προσωρινή παρέκκλιση έως τις 30 Απριλίου 2004 από την απαγόρευση εισαγωγής ορισμένων ζωικών υποπροϊόντων από τρίτες χώρες όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002.

(4) Ορισμένοι φορείς και εμπορικοί εταίροι εξέφρασαν την ανησυχία τους σχετικά με την απαγόρευση ζωικών υποπροϊόντων που προορίζονται για τεχνική χρήση, εκτός της αλυσίδας ζωοτροφών ή τροφίμων.

(5) Η Επιτροπή έχει ζητήσει επιστημονικές συμβουλές σχετικά με μια ποσοτική αξιολόγηση του υπολειμματικού κινδύνου σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών (ΣΕΒ) σε διάφορα παράγωγα προϊόντα βοοειδών όπως η ζελατίνη και το ζωικό λίπος, οι οποίες αναμένονται σύντομα. Σκοπεύει επίσης να ζητήσει περαιτέρω ειδικές συμβουλές.

(6) Εν αναμονή των συμβουλών αυτών, κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθούν μεταβατικά μέτρα που θα επιτρέπουν να συνεχιστεί η διάθεση στην αγορά, η εξαγωγή, η εισαγωγή και η διαμετακόμιση ορισμένων προϊόντων που κατατάσσονται ως υλικά των κατηγοριών 1 και 2 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 και τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για τεχνικές χρήσεις.

(7) Ομοίως, πρέπει να ληφθούν μεταβατικά μέτρα που θα επιτρέπουν την τεχνική χρήση ορισμένων, αυστηρά οριζόμενων, υλικών των κατηγοριών 1 και 2. Οι ειδικές χρήσεις των εν λόγω προϊόντων για τεχνικούς σκοπούς υπόκεινται σε αυστηρά μέτρα διοχέτευσης και ελέγχου, που θα μειώνουν περαιτέρω τον κίνδυνο εκτροπής τους στην αλυσίδα τροφίμων και ζωοτροφών και μη προβλεπόμενης χρήσης σε άλλα τεχνικά προϊόντα όπως λιπάσματα και βελτιωτικά του εδάφους, καλλυντικά, φαρμακευτικά και ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

(8) Εφόσον δεν μπορεί να αποφευχθεί η χρήση ζωικών υποπροϊόντων των κατηγοριών 1 και 2 για την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, η αρμόδια αρχή δύναται, βάσει κατάλληλης κατά περίπτωση αξιολόγησης του κινδύνου σύμφωνα με τη σχετική κοινοτική νομοθεσία, να χορηγήσει παρέκκλιση από τις διατάξεις του κανονισμού.

(9) Όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά και την εξαγωγή ζωικών υποπροϊόντων που προορίζονται για τεχνική χρήση και έχουν παραχθεί στην Κοινότητα, οι κανόνες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 επαρκούν, γενικώς, με την προϋπόθεση ότι θα λειτουργούν συμπληρωματικά προς τους κανόνες συλλογής και μεταφοράς, ώστε να διασφαλίζεται η επιδίωξη των αυστηρών στόχων διοχέτευσης, αναγνώρισης και ελέγχου. Ως προς τις παρτίδες προς εισαγωγή ή υπό διαμετακόμιση, πρέπει να οριστούν πρόσθετες απαιτήσεις πιστοποίησης και διοχέτευσης.

(10) Τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν πρόσθετους όρους εξακρίβωσης, όπου κρίνεται αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και ιδίως προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος εκτροπής, και πρέπει να συνεργάζονται για το σκοπό αυτό. Πρέπει επίσης να ενημερώνουν την Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη σχετικά και να λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο στο πλαίσιο της οικείας κοινοτικής νομοθεσίας σε περίπτωση μη τήρησης.

(11) Για να μη διαταραχθούν οι εμπορικές συναλλαγές, κρίνεται σκόπιμο να χορηγηθεί εύλογο χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα εξακολουθούν να γίνονται δεκτά τα εισαγόμενα ζωικά υποπροϊόντα που φθάνουν στους συνοριακούς σταθμούς επιθεώρησης μετά την 1η Μαου 2004 και τα οποία μπορεί να συνοδεύονται ακόμα από υγειονομικά πιστοποιητικά που έχουν καταρτιστεί με βάση παλαιά υποδείγματα.

(12) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός ισχύει για τα ακόλουθα ζωικά υποπροϊόντα, τα οποία κατατάσσονται ως υλικά των κατηγοριών 1 ή 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 και προορίζονται αποκλειστικά για τεχνική χρήση:

α) δέρματα που προέρχονται από ζώα τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία με ορισμένες ουσίες απαγορευμένες σύμφωνα με την οδηγία 96/22/ΕΚ(4)·

β) τετηγμένα λίπη προερχόμενα από υλικά της κατηγορίας 1, που παράγονται με τη μέθοδο 1 όπως αναφέρεται στο παράρτημα V κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 και, στην περίπτωση τετηγμένων λιπών που προέρχονται από μηρυκαστικά ζώα, έχουν καθαριστεί κατά τρόπο ώστε το ανώτατο επίπεδο των υπολειμματικών συνολικών αδιάλυτων ακαθαρσιών να μην υπερβαίνει το 0,15 % του βάρους, και τα παράγωγα λίπη που πληρούν τουλάχιστον τα πρότυπα που αναφέρονται στο παράρτημα VI κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002·

γ) έντερα μηρυκαστικών (με ή χωρίς περιεχόμενο) και

δ) οστά και προϊόντα οστών που περιέχουν τη σπονδυλική στήλη και το κρανίο, και κέρατα βοοειδών που έχουν αφαιρεθεί από το κρανίο με μέθοδο που άφησε άθικτη την κρανιακή κοιλότητα.

Ωστόσο, τα εν λόγω ζωικά υποπροϊόντα δεν πρέπει να προέρχονται από ζώα του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) περιπτώσεις i) και ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002.

Άρθρο 2

Παρέκκλιση για τη διάθεση στην αγορά και την εξαγωγή ζωικών υποπροϊόντων

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002, τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέψουν τη διάθεση στην αγορά και την εξαγωγή των ζωικών υποπροϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού (εφεξής καλούμενα "τα ζωικά υποπροϊόντα").

Ωστόσο, η παρέκκλιση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο δεν ισχύει για τις εξαγωγές των ζωικών υποπροϊόντων που αναφέρονται στα σημεία γ) και δ) του άρθρου 1 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Παρέκκλιση για την εισαγωγή και τη διαμετακόμιση ζωικών υποπροϊόντων

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 29 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002, τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέψουν την εισαγωγή και τη διαμετακόμιση των ζωικών υποπροϊόντων.

Απαιτείται επίσης ετικέτα ανάλογη με εκείνη που αναφέρεται στο σημείο α) του άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού για τα εισαγόμενα ζωικά υποπροϊόντα.

Άρθρο 4

Όροι για τη διάθεση στην αγορά, την εξαγωγή και την εισαγωγή των ζωικών υποπροϊόντων

1. Η διάθεση στην αγορά ή η εξαγωγή των ζωικών υποπροϊόντων πρέπει να διενεργείται κατά τρόπο που δεν συνιστά κίνδυνο για την υγεία των ζώων, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

2. Η εισαγωγή των ζωικών υποπροϊόντων υπόκειται σε απαιτήσεις υγειονομικής πιστοποίησης σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Οι εισαγόμενες παρτίδες και οι παρτίδες υπό διαμετακόμιση διοχετεύονται σύμφωνα με τη διαδικασία παρακολούθησης που ορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου.

Άρθρο 5

Συλλογή και μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων

Η συλλογή και η μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων πρέπει να ανταποκρίνεται στις ακόλουθες πρόσθετες απαιτήσεις:

α) εκτός από τις απαιτήσεις αναγνώρισης που ορίζονται στο κεφάλαιο I του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002, όλες οι συσκευασίες πρέπει να φέρουν ετικέτα στην οποία να αναγράφονται τα εξής: "ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΣΤΙΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ, ΣΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ, ΣΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ, ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ".

Ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποιείται διαφορετική ετικέτα στην περίπτωση που τα ζωικά υποπροϊόντα προορίζονται για φαρμακευτικά προϊόντα σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία. Κάθε τέτοια ετικέτα πρέπει να καθιστά σαφές ότι τα ζωικά υποπροϊόντα "ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ"·

β) τα υποπροϊόντα παραδίδονται σε ειδική τεχνική μονάδα εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας που να ικανοποιεί την αρμόδια αρχή κατά τρόπο ώστε το τεχνικό προϊόν που προκύπτει να μη συνιστά κίνδυνο για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία·

γ) η τεχνική μονάδα του σημείου β) τηρεί μητρώα σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 και χρησιμοποιεί τα ζωικά υποπροϊόντα αποκλειστικά για τεχνικούς σκοπούς που επιτρέπονται από την αρμόδια αρχή.

Άρθρο 6

Έλεγχοι

1. Όσον αφορά τις εισαγόμενες παρτίδες ή τις παρτίδες υπό διαμετακόμιση, η αρμόδια αρχή ελέγχει τα έγγραφα σε τακτά χρονικά διαστήματα και, τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, την αλυσίδα διοχέτευσης από τους συνοριακούς σταθμούς επιθεώρησης πρώτης εισόδου έως την εγκεκριμένη τεχνική μονάδα σε περίπτωση εισαγωγής, καθώς και το συνοριακό σταθμό επιθεώρησης εξόδου σε περίπτωση διαμετακόμισης, με σκοπό τη συμφωνία των ποσοτήτων των ζωικών υποπροϊόντων που εισήχθησαν, χρησιμοποιήθηκαν και διατέθηκαν, εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002.

Ως προς τις παρτίδες υπό διαμετακόμιση, οι αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για το συνοριακό σταθμό επιθεώρησης πρώτης εισόδου και εξόδου αντίστοιχα πρέπει να συνεργάζονται όπου κρίνεται σκόπιμο προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική ανιχνευσιμότητα και οι αποδοτικοί έλεγχοι. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει επίσης να συνεργάζονται στο πλαίσιο της παρακολούθησης που πραγματοποιούν ώστε να εξασφαλίζεται η συμφωνία των ποσοτήτων που εισάγονται σε ένα κράτος μέλος και χρησιμοποιούνται σε άλλο, των ποσοτήτων που εξάγονται από ένα κράτος μέλος αλλά παράγονται σε άλλο, και των ποσοτήτων υπό διαμετακόμιση εισόδου και εξόδου.

2. Όσον αφορά τις παρτίδες προς διάθεση στην κοινοτική αγορά ή προς εξαγωγή, οι αρμόδιες αρχές διενεργούν τους ελέγχους που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002, ιδίως τα άρθρα του 7 και 8, με τους ίδιους στόχους επαλήθευσης της συμφωνίας των ποσοτήτων και της τήρησης των σχετικών κανόνων.

Άρθρο 7

Πληροφορίες από τα κράτη μέλη

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, σχετικά με:

α) τη χρήση της παρέκκλισης που αναφέρεται στα άρθρα 2 και 3 και

β) τις ρυθμίσεις εξακρίβωσης που προβλέπονται στο άρθρο 6 για να εξασφαλιστεί ότι τα οικεία ζωικά υποπροϊόντα χρησιμοποιούνται μόνο για επιτρεπόμενους σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 5 σημείο γ).

Άρθρο 8

Μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό

Η αρμόδια αρχή λαμβάνει αμέσως τα κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

1. Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Εφαρμόζεται από την 1η Μαΐου 2004.

3. Ωστόσο, τα πιστοποιητικά που καταρτίζονται σύμφωνα με το υπόδειγμα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 812/2003 της Επιτροπής δύνανται να χρησιμοποιούνται έως τις 15 Ιουνίου 2004.

4. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν, έως τις 15 Αυγούστου 2004, την εισαγωγή παρτίδων που εξήλθαν από τρίτη χώρα πριν από τις 15 Ιουνίου 2004 και οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύονται ακόμη από τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο ανωτέρω σημείο 3.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2004.

Για την Επιτροπή

David Byrne

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 808/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 117 της 13.5.2003, σ. 1).

(2) ΕΕ L 147 της 31.5.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2245/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 333 της 20.12.2003, σ. 28).

(3) ΕΕ L 117 της 13.5.2003, σ. 19· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2268/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 336 της 23.12.2003, σ. 24).

(4) ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 3· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2003/74/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 262 της 14.10.2003, σ. 17).

Top