EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0876

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 876/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για τροποποίηση του παραρτήματος VIII τοナ κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το εμπόριο αιγοπροβάτων για αναπαραγωγή (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 162, 30.4.2004, p. 52–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 045 P. 180 - 181
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 045 P. 180 - 181
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 045 P. 180 - 181
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 045 P. 180 - 181
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 045 P. 180 - 181
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 045 P. 180 - 181
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 045 P. 180 - 181
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 045 P. 180 - 181
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 045 P. 180 - 181
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 058 P. 167 - 168
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 058 P. 167 - 168
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 014 P. 255 - 256

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/876/oj

32004R0876

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 876/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για τροποποίηση του παραρτήματος VIII τοナ κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το εμπόριο αιγοπροβάτων για αναπαραγωγή (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 162 της 30/04/2004 σ. 0052 - 0053


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 876/2004 της Επιτροπής

της 29ης Απριλίου 2004

για τροποποίηση του παραρτήματος VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το εμπόριο αιγοπροβάτων για αναπαραγωγή

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών(1), και ιδίως το άρθρο 23,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 θεσπίζει κανόνες για το ενδοκοινοτικό εμπόριο αιγοπροβάτων για αναπαραγωγή.

(2) Οι κανονισμοί της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 260/2003(2) και (ΕΚ) αριθ. 1915(3) τροποποιούν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 999/2001 για την εισαγωγή μέτρων εκρίζωσης για εκμεταλλεύσεις που έχουν προσβληθεί από την τρομώδη νόσο των προβάτων και για την τροποποίηση των συνθηκών εμπορίου για πρόβατα αναπαραγωγής, ώστε να επιτρέπεται το ελεύθερο εμπόριο προβάτων με γονότυπο της πρωτεΐνης πριόν ARR/ARR.

(3) Οι απαιτήσεις επιτήρησης για εκμεταλλεύσεις που επιθυμούν να διαθέσουν αιγοπρόβατα αναπαραγωγής στο ενδοκοινοτικό εμπόριο πρέπει να τροποποιηθούν για να αντικατοπτρίζουν την αυστηρότερη προσέγγιση που έχει υιοθετηθεί για την εκρίζωση της τρομώδους νόσου. Οι περιορισμοί για ζώα που εισάγονται σε αυτές τις εκμεταλλεύσεις δεν πρέπει να επεκτείνονται πλέον σε πρόβατα με γονότυπο της πρωτεΐνης πριόν ARR/ARR.

(4) Οι νέες διατάξεις πρέπει να εισαχθούν σε δύο φάσεις, ώστε να επιτραπεί βραχυπρόθεσμα η αυξημένη επαγρύπνηση και ταυτόχρονα να μη διαταραχθεί το εμπόριο.

(5) Επομένως, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 999/2001 πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(6) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα VIII του κανονισμού (EΚ) αριθ. 999/2001 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2004.

Για την Επιτροπή

David Byrne

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 147 της 31.5.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2245/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 333 της 20.12.2003, σ. 28).

(2) ΕΕ L 37 της 13.2.2003, σ. 7.

(3) ΕΕ L 283 της 31.10.2003, σ. 29.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το στοιχείο α) του μέρους I του κεφαλαίου A του παραρτήματος VIII αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

"α) τα αιγοπρόβατα αναπαραγωγής πρέπει:

είτε να πρόκειται για πρόβατα με γονότυπο της πρωτεΐνης πριόν ARR/ARR, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι της απόφασης της Επιτροπής 2002/1003/ΕΚ(1) είτε να έχουν παραμείνει συνεχώς από τη γέννησή τους ή κατά την τελευταία τριετία σε εκμετάλλευση ή εκμεταλλεύσεις που κατά τα τρία τουλάχιστον τελευταία έτη πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

i) έως τις 30 Ιουνίου 2007:

- υπόκειται σε τακτικούς επίσημους κτηνιατρικούς ελέγχους,

- τα ζώα της είναι αναγνωρισμένα,

- δεν έχει επιβεβαιωθεί κρούσμα τρομώδους νόσου,

- διενεργείται δειγματοληπτικός έλεγχος επί των ηλικιωμένων προβατίνων που προορίζονται για σφαγή,

- στην εν λόγω εκμετάλλευση εισάγονται μόνον θηλυκά ζώα, με εξαίρεση πρόβατα με γονότυπο της πρωτεΐνης πριόν ARR/ARR, προερχόμενα από εκμετάλλευση που πληροί τις ίδιες απαιτήσεις.

Από την 1η Ιουλίου 2004 το αργότερο, η εκμετάλλευση ή οι εκμεταλλεύσεις πληρούν τις ακόλουθες πρόσθετες απαιτήσεις:

- όλα τα ζώα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ κεφάλαιο Α μέρος ΙΙ σημείο 3 ηλικίας άνω των 18 μηνών που πέθαναν ή θανατώθηκαν στην εκμετάλλευση εξετάζονται για την τρομώδη νόσο, σύμφωνα με τις εργαστηριακές μεθόδους που ορίζονται στο παράρτημα Χ κεφάλαιο Γ σημείο 3.2 στοιχείο β), και

- αιγοπρόβατα, με εξαίρεση προβάτων με γονότυπο της πρωτεΐνης πριόν ARR/ARR, εισάγονται στην εκμετάλλευση μόνο εάν προέρχονται από εκμετάλλευση που συμμορφώνεται με τις αυτές προδιαγραφές.

ii) από την 1η Ιουλίου 2007:

- υπόκειται σε τακτικούς επίσημους κτηνιατρικούς ελέγχους,

- έχει διαπιστωθεί ότι τα ζώα της είναι σύμμορφα με την κοινοτική νομοθεσία,

- δεν έχει επιβεβαιωθεί κρούσμα τρομώδους νόσου,

- όλα τα ζώα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ κεφάλαιο Α μέρος ΙΙ σημείο 3 ηλικίας άνω των 18 μηνών που πέθαναν ή θανατώθηκαν στην εκμετάλλευση έχουν εξεταστεί για την τρομώδη νόσο, σύμφωνα με τις εργαστηριακές μεθόδους που ορίζονται στο παράρτημα Χ κεφάλαιο Γ σημείο 3.2 εδάφιο β),

- αιγοπρόβατα, με εξαίρεση προβάτων με γονότυπο της πρωτεΐνης πριόν ARR/ARR, εισάγονται στην εκμετάλλευση μόνο εάν προέρχονται από εκμετάλλευση που συμμορφώνεται με τις αυτές προδιαγραφές.

Όταν προορίζονται για κράτος μέλος για το οποίο ισχύουν οι διατάξεις του στοιχείου β) ή γ), για ολόκληρη την επικράτειά του ή μέρος αυτής, τα αιγοπρόβατα αναπαραγωγής πληρούν τις πρόσθετες εγγυήσεις, γενικές ή ειδικές, που προβλέπονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2."

(1) ΕΕ L 349 της 24.12.2002, σ. 105.

Top