EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0869

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 869/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2004, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 του Συμβουλίου περί ορισμένων μέτρων ελέγχου των δραστηριοτήτων αλιείας των άκρως μεταναστευτικών ειδών ιχθύων

OJ L 162, 30.4.2004, p. 8–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 007 P. 133 - 142
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 007 P. 133 - 142
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 007 P. 133 - 142
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 007 P. 133 - 142
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 007 P. 133 - 142
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 007 P. 133 - 142
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 007 P. 133 - 142
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 007 P. 133 - 142
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 007 P. 133 - 142
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 007 P. 192 - 201
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 007 P. 192 - 201
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 011 P. 68 - 77

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/869/oj

30.4.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/8


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 869/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 26ης Απριλίου 2004

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 του Συμβουλίου περί ορισμένων μέτρων ελέγχου των δραστηριοτήτων αλιείας των άκρως μεταναστευτικών ειδών ιχθύων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η διεθνής επιτροπή για τη διατήρηση των θυννοειδών του Ατλαντικού (εφεξής «ICCAT») εξέδωσε διάφορες συστάσεις και η Επιτροπή διαχείρισης της αλιείας τόνου του Ινδικού Ωκεανού (εφεξής «IOTC») εξέδωσε διάφορα ψηφίσματα που παράγουν υποχρεώσεις στον τομέα του ελέγχου και της εποπτείας, τα οποία και ενσωματώθηκαν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 (2).

(2)

Η ICCAT το 2001, κατά τη 17η σύνοδό της, και το 2002, κατά τη 13η έκτακτη σύνοδό της, και η IOTC το 2001, κατά την έκτη τακτική σύνοδό της, και το 2002, κατά την έβδομη τακτική σύνοδό της, συνέστησαν νέα μέτρα ελέγχου για ορισμένα αποθέματα άκρως μεταναστευτικών ειδών. Οι συστάσεις και ψηφίσματα αυτά είναι δεσμευτικά για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και πρέπει, κατά συνέπεια, να τεθούν σε εφαρμογή.

(3)

Ως εκ τούτου θα πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1936/2001,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο άρθρο 3 προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:

«ζ)

“πάχυνση”: εκτροφή τόνων σε κλωβούς προκειμένου να αυξηθεί το βάρος τους ή η περιεκτικότητά τους σε λίπος, με σκοπό την εμπορία τους·

η)

“εγκλωβισμός”: τοποθέτηση άγριων τόνων ανεξαρτήτως μεγέθους σε κλειστές κατασκευές (κλωβούς) για την πάχυνσή τους·

θ)

“επιχείρηση πάχυνσης”: επιχείρηση που ασκεί εκτροφή άγριων τόνων εγκλωβισμένων για την πάχυνσή τους·

ι)

“πλοίο μεταφοράς”: πλοίο που παραλαμβάνει άγριους τόνους και τους διοχετεύει ζωντανούς σε επιχειρήσεις πάχυνσης.»

2.

Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 4α

Δραστηριότητες σκαφών που συμμετέχουν σε ενέργειες πάχυνσης του τόνου (Thunnus thynnus)

1.   Κάθε πλοίαρχος κοινοτικού αλιευτικού σκάφους που πραγματοποιεί ενέργειες μεταφοράς τόνου Thunnus thynnus προς πλοίο μεταφοράς με προορισμό την πάχυνση καταχωρίζει στο ημερολόγιο:

τις ποσότητες τόνου Thunnus thynnus που μεταφέρθηκαν και το πλήθος των τεμαχίων,

τη ζώνη αλίευσης,

την ημερομηνία και τη θέση πραγματοποίησης της μεταφοράς τόνου Thunnus thynnus,

το όνομα του πλοίου μεταφοράς, τη σημαία, τον αριθμό νηολογίου και το διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου του πλοίου,

το όνομα της ή των επιχειρήσεων πάχυνσης, για τις οποίες προορίζονται οι ποσότητες τόνου Thunnus thynnus που μεταφέρθηκαν.

2.   Κάθε πλοίαρχος πλοίου μεταφοράς στο οποίο μεταφέρθηκαν ποσότητες τόνου Thunnus thynnus καταχωρίζει:

α)

τις ποσότητες τόνου Thunnus thynnus που μεταφέρθηκαν από κάθε αλιευτικό σκάφος και το πλήθος των τεμαχίων·

β)

το όνομα του αλιευτικού σκάφους που αλίευσε τις ποσότητες που αναφέρονται στο στοιχείο α), καθώς επίσης τη σημαία, τον αριθμό νηολογίου και το διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου του σκάφους·

γ)

την ημερομηνία και τη θέση όπου πραγματοποιείται η μεταφορά τόνου Thunnus thynnus·

δ)

το όνομα της ή των επιχειρήσεων πάχυνσης που αποτελούν προορισμό των ποσοτήτων τόνου Thunnus thynnus που μεταφέρθηκαν.

3.   Ο πλοίαρχος απαλλάσσεται της υποχρέωσης της παραγράφου 2 εάν η καταγραφή αντικαθίσταται από αντίγραφο της δήλωσης μεταφόρτωσης που προβλέπεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 ή αντίγραφο του εγγράφου T 2 M που αναφέρεται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 με τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ) του παρόντος άρθρου.

4.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλες οι ποσότητες τόνου Thunnus thynnus που έχουν εγκλωβιστεί από σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία τους να καταγράφονται από τις οικείες αρμόδιες αρχές. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τα δεδομένα σχετικά με τις ποσότητες τόνου Thunnus thynnus που αλιεύθηκαν και εγκλωβίστηκαν από τα σκάφη που φέρουν τη σημαία τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 (καθήκον I κατά τον ορισμό της ICCAT).

Σε περίπτωση εξαγωγής και εισαγωγής τόνου Thunnus thynnus που έχει αλιευθεί και προορίζεται για πάχυνση, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τον αριθμό και την ημερομηνία των στατιστικών εγγράφων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1984/2003 του Συμβουλίου, της 8ης Απριλίου 2003, για τη θέσπιση κοινοτικού συστήματος στατιστικής καταγραφής όσον αφορά τον τόνο Thunnus thynnus, τον ξιφία και το μεγαλόφθαλμο τόνο (3), τα οποία έχουν φροντίσει να επικυρωθούν και αναφέρουν τη δηλωθείσα τρίτη χώρα προορισμού.

5.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, με μέσα πληροφορικής, τον κατάλογο όλων των σκαφών που φέρουν τη σημαία τους και είναι νηολογημένα στην Κοινότητα, τα οποία αλιεύουν τόνο Thunnus thynnus με σκοπό την πάχυνση. Η ανακοίνωση αυτή πραγματοποιείται το αργότερο στις 30 Απριλίου κάθε έτους και περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

εσωτερικό αριθμό του αλιευτικού σκάφους, οριζόμενο στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2090/98 της Επιτροπής (4)·

β)

όνομα και διεύθυνση του ή των πλοιοκτητών, εμπορευομένων ή ναυλωτών.

6.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, με μέσα πληροφορικής, τον κατάλογο όλων των σκαφών στα οποία παρέχουν άδεια να προμηθεύουν ή/και να μεταφέρουν τόνο Thunnus thynnus με σκοπό την πάχυνση. Η ανακοίνωση αυτή πραγματοποιείται το αργότερο στις 30 Απριλίου κάθε έτους και περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

όνομα σκάφους, σημαία σκάφους και αριθμό νηολογίου του·

β)

προηγούμενη ή προηγούμενες σημαίες, ενδεχομένως·

γ)

τύπο σκάφους (με ανοικτή δεξαμενή, ρυμουλκούμενο κ.λπ.), μήκος και χωρητικότητα σε ΚΟΧ·

δ)

διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου·

ε)

όνομα και διεύθυνση του ή των πλοιοκτητών, εμπορευομένων ή ναυλωτών.

Άρθρο 4β

Δραστηριότητες επιχειρήσεων πάχυνσης τόνου Thunnus thynnus

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις πάχυνσης του τόνου Thunnus thynnus που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους υποβάλλουν στις αρμόδιες σε αυτά αρχές, 72 ώρες πριν από το τέλος κάθε ενέργειας εγκλωβισμού πραγματοποιούμενης από αλιευτικό σκάφος ή πλοίο μεταφοράς, δήλωση εγκλωβισμού, όπως αναφέρεται στο παράρτημα Ια. Για την υποβολή της δήλωσης εγκλωβισμού με όλα τα δεδομένα που είναι αναγκαία με βάση τους όρους του παρόντος άρθρου, υπεύθυνες είναι οι εγκεκριμένες από τα κράτη μέλη επιχειρήσεις πάχυνσης.

2.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε οι επιχειρήσεις πάχυνσης που προβλέπονται στην παράγραφο 1 να τους υποβάλουν, το αργότερο μέχρι την 1η Ιουλίου κάθε έτους, δήλωση εμπορίας του παχυνθέντος τόνου Thunnus thynnus.

3.   Η δήλωση εμπορίας παχυνθέντος τόνου Thunnus thynnus αναφερόμενου στην παράγραφο 2 πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα δεδομένα:

το όνομα της επιχείρησης,

τη διεύθυνση της επιχείρησης,

τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης,

τις ποσότητες τόνου Thunnus thynnus (εκφραζόμενες σε τόνους) που διατέθηκαν εμπορικά κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους,

τον προορισμό των ποσοτήτων που διατέθηκαν εμπορικά (όνομα του αγοραστή, χώρα, ημερομηνία της πώλησης),

τους αριθμούς και τις ημερομηνίες επικύρωσης των στατιστικών εγγράφων που αναφέρονται στον κανονισμό (EK) αριθ. 1984/2003, σε περίπτωση εξαγωγής και εισαγωγής,

τη διάρκεια πάχυνσης των ποσοτήτων που διατέθηκαν εμπορικά (εκφραζόμενη σε μήνες) κατά το μέτρο του δυνατού,

το μέσο μέγεθος των ιχθύων που διατέθηκαν εμπορικά.

4.   Με βάση τις παρατιθέμενες στις παραγράφους 1 και 3 πληροφορίες, τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή, με μέσα πληροφορικής, το αργότερο μέχρι την 1η Αυγούστου κάθε έτους:

τις εγκλωβισθείσες ποσότητες τόνου Thunnus thynnus κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους,

τις ποσότητες τόνου Thunnus thynnus που διατέθηκαν εμπορικά κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

Άρθρο 4γ

Μητρώο επιχειρήσεων πάχυνσης τόνου Thunnus thynnus

1.   Κάθε κράτος μέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή, με μέσα πληροφορικής, πριν από τις 30 Απριλίου 2004, τον κατάλογο των επιχειρήσεων πάχυνσης που υπάγονται στη δικαιοδοσία του και στις οποίες επιτρέπει να πραγματοποιούν ενέργειες πάχυνσης του τόνου Thunnus thynnus που αλιεύεται στη ζώνη της σύμβασης.

2.   Ο προβλεπόμενος στην παράγραφο 1 κατάλογος περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

το όνομα της επιχείρησης, τον αριθμό εθνικού μητρώου της,

τη θέση της επιχείρησης,

τη χωρητικότητά της επιχείρησης (εκφραζόμενη σε τόνους).

3.   Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στην εκτελεστική γραμματεία της ICCAT πριν από τις 31 Αυγούστου 2004, προκειμένου οι αντίστοιχες επιχειρήσεις πάχυνσης να εγγραφούν στο μητρώο ICCAT των επιχειρήσεων οι οποίες διαθέτουν άδεια να πραγματοποιούν ενέργειες πάχυνσης του τόνου Thunnus thynnus που αλιεύεται στη ζώνη της σύμβασης ICCAT.

4.   Κάθε τροποποίηση του αναφερόμενου στην παράγραφο 1 καταλόγου γνωστοποιείται στην Επιτροπή, για να διαβιβάζεται στην εκτελεστική γραμματεία της ICCAT, με την ίδια διαδικασία, τουλάχιστο δέκα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία οι επιχειρήσεις θα αναλάβουν εργασίες πάχυνσης του τόνου Thunnus thynnus στη ζώνη της σύμβασης ICCAT.

5.   Απαγορεύεται στις επιχειρήσεις πάχυνσης που υπάγονται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους και οι οποίες δεν έχουν εγγραφεί στον κατάλογο της παραγράφου 1 να πραγματοποιούν ενέργειες πάχυνσης του τόνου Thunnus thynnus που αλιεύεται στη ζώνη της σύμβασης ICCAT.»

(3)  ΕΕ L 295 της 13.11.2003, σ. 1."

(4)  ΕΕ L 266 της 1.10.1998, σ. 27· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 26/2004 (ΕΕ L 5 της 9.1.2004, σ. 25)."

3.

Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, η οποία με τη σειρά της διαβιβάζει στην εκτελεστική γραμματεία της ICCAT, με μέσα πληροφορικής, τα ετήσια ονομαστικά δεδομένα αλιευμάτων (καθήκον Ι σύμφωνα με τον ορισμό της ICCAT) για τα είδη που αναφέρονται στο παράρτημα II. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, το αργότερο στις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους, για επιστημονικούς σκοπούς, οριστικές εκτιμήσεις για ολόκληρο το έτος ή, εφόσον οι εκτιμήσεις αυτές δεν μπορούν να διαβιβαστούν, προκαταρκτικές εκτιμήσεις.»

β)

στην παράγραφο 2, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν ετησίως, το αργότερο στις 31 Ιουλίου, με μέσα πληροφορικής, τα ακόλουθα δεδομένα (καθήκον II σύμφωνα με τον ορισμό της ICCAT) στην εκτελεστική γραμματεία της ICCAT, στα οποία η Επιτροπή έχει δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης.»

4.

Στο άρθρο 6, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«1α.   Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν, για επιστημονικούς σκοπούς, με μέσα πληροφορικής, στην εκτελεστική γραμματεία της ICCAT, δεδομένα αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας τα οποία καθορίζονται από την ICCAT, ιδίως εκτιμήσεις σχετικά με τις απορρίψεις νεκρής λάμνας, νεκρού ρυγχοκαρχαρία και νεκρού γαλάζιου καρχαρία, στα οποία η Επιτροπή έχει δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης.»

5.

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 6α

Πληροφορίες σχετικά με τα αλιεύματα λευκού μάρλιν και γαλάζιου μάρλιν

1.   Οι πλοίαρχοι των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών καταγράφουν καθημερινώς, στο ημερολόγιο του πλοίου τους τις πληροφορίες που αφορούν τη ρίψη στη θάλασσα λευκών και γαλάζιων μάρλιν, ζωντανών ή νεκρών, ανά τομέα που δεν υπερβαίνει γεωγραφικό μήκος 5° και γεωγραφικό πλάτος 5°, αναφέροντας στις δηλώσεις εκφόρτωσής τους τον αριθμό ή το βάρος των εκφορτωθέντων λευκών και γαλάζιων μάρλιν.

2.   Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή για επιστημονικούς σκοπούς, με μέσα πληροφορικής, κάθε έτος το αργότερο στις 30 Ιουνίου, οριστικές εκτιμήσεις για ολόκληρο το προηγούμενο έτος ή, εφόσον οι εκτιμήσεις αυτές δεν μπορούν να διαβιβαστούν, προκαταρκτικές εκτιμήσεις, δεδομένα σχετικά με τα αλιεύματα, συμπεριλαμβανομένων των ρίψεων στη θάλασσα, και σχετικά με τις εκφορτώσεις λευκού και γαλάζιου μάρλιν.»

6.

Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 8α

Νηολόγιο σκαφών που επιτρέπεται να αλιεύουν στη ζώνη της σύμβασης

1.   Κάθε κράτος μέλος ανακοινώνει στην Επιτροπή, με μέσα πληροφορικής, πριν από την 1η Ιουνίου 2003, τον κατάλογο των σκαφών που φέρουν τη σημαία τους και είναι νηολογημένα στην επικράτειά τους, ολικού μήκους άνω των 24 μέτρων, στα οποία επιτρέπει να αλιεύουν θυννοειδή και συναφή είδη στη ζώνη της σύμβασης ICCAT με την έκδοση ειδικής άδειας αλιείας.

2.   Ο προβλεπόμενος στην παράγραφο 1 κατάλογος περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

εσωτερικό αριθμό του σκάφους, οριζόμενο στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2090/98·

β)

προηγούμενη ή προηγούμενες σημαίες, ενδεχομένως·

γ)

προηγούμενες πληροφορίες σχετικά με την εξάλειψη άλλων νηολογίων, ενδεχομένως·

δ)

όνομα και διεύθυνση πλοιοκτητών και εμπορευομένων·

ε)

χρησιμοποιηθέν εργαλείο·

στ)

περίοδος επιτρεπόμενη για την αλιεία ή/και τη μεταφόρτωση.

3.   Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στην εκτελεστική γραμματεία της ICCAT πριν από την 1η Ιουλίου 2003, προκειμένου τα αντίστοιχα κοινοτικά σκάφη να εγγραφούν στο νηολόγιο ICCAT σκαφών ολικού μήκους άνω των 24 μέτρων που επιτρέπεται να αλιεύουν στη ζώνη της σύμβασης ICCAT (εφεξής “νηολόγιο ICCAT”).

4.   Κάθε τροποποίηση του αναφερόμενου στην παράγραφο 1 καταλόγου γνωστοποιείται στην Επιτροπή, για να διαβιβάζεται στην εκτελεστική γραμματεία της ICCAT, με την ίδια διαδικασία, τουλάχιστο δέκα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία τα σκάφη αναλαμβάνουν αλιευτικές δραστηριότητες στη ζώνη της σύμβασης.

5.   Απαγορεύεται στα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους άνω των 24 μέτρων τα οποία δεν έχουν εγγραφεί στον αναφερόμενο στην παράγραφο 1 κατάλογο να αλιεύουν, να διατηρούν επί του σκάφους, να μεταφορτώνουν και να αποβιβάζουν θυννοειδή και συναφή είδη στη ζώνη της σύμβασης ICCAT.

6.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε:

α)

μόνο στα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 σκάφη που φέρουν τη σημαία τους και τα οποία διαθέτουν επί του σκάφους ειδική άδεια αλιείας η οποία έχει εκδοθεί από το κράτος μέλος της σημαίας, να επιτρέπεται, υπό τους όρους που αναφέρονται στην άδεια, να ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 στη ζώνη της σύμβασης ICCAT·

β)

ουδεμία ειδική άδεια αλιείας να εκδίδεται για τα σκάφη που έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα παράνομη, εκτός κανονιστικών ρυθμίσεων και μη δηλωμένη στη ζώνη της σύμβασης ICCAT (“αλιεία IUU”) όπως αναφέρεται στο άρθρο 19β, εκτός εάν οι νέοι πλοιοκτήτες έχουν προσκομίσει επαρκή δικαιολογητικά που καταδεικνύουν ότι οι προηγούμενοι πλοιοκτήτες και εμπορευόμενοι δεν διαθέτουν πλέον συμφέροντα νομικά, εκμετάλλευσης ή οικονομικά στα σκάφη αυτά, ούτε ασκούν τον έλεγχο των σκαφών ή ότι τα σκάφη τους δεν συμμετέχουν ούτε συμβάλλουν σε αλιεία IUU·

γ)

κατά το μέτρο του δυνατού, στο πλαίσιο της εθνικής τους νομοθεσίας, οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 1 πλοιοκτήτες και εμπορευόμενοι σκαφών που φέρουν τη σημαία τους, δεν συμμετέχουν ούτε συμβάλλουν σε αλιευτικές δραστηριότητες θυννοειδών ασκούμενες στη ζώνη της σύμβασης ICCAT από αλιευτικά πλοία που δεν περιλαμβάνονται στο νηολόγιο ICCAT·

δ)

κατά το μέτρο του δυνατού, στο πλαίσιο της εθνικής τους νομοθεσίας, οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 1 πλοιοκτήτες σκαφών που φέρουν τη σημαία τους έχουν την υπηκοότητα κράτους μέλους.

7.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την απαγόρευση της αλιείας, της διατήρησης επί του σκάφους, της μεταφόρτωσης και της εκφόρτωσης θυννοειδών και συναφών ειδών που έχουν αλιευθεί στη ζώνη της σύμβασης ICCAT από σκάφη ολικού μήκους άνω των 24 μέτρων, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο νηολόγιο ICCAT.

8.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμελλητί στην Επιτροπή κάθε πληροφορία που δείχνει ότι υπάρχουν ισχυροί λόγοι υποψιών ότι σκάφη ολικού μήκους άνω των 24 μέτρων που δεν περιλαμβάνονται στο νηολόγιο ICCAT ασκούν δραστηριότητες αλιευτικές ή/και μεταφόρτωσης θυννοειδών ή συναφών ειδών στη ζώνη της σύμβασης ICCAT.

Άρθρο 8β

Διατάξεις σχετικά με τη ναύλωση κοινοτικών αλιευτικών σκαφών

1.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, πριν από τις 30 Απριλίου κάθε έτους, τον κατάλογο σκαφών που φέρουν τη σημαία τους και έχουν ναυλωθεί από μέρη συμβαλλόμενα στη σύμβαση ICCAT για το τρέχον έτος και επίσης, ανά πάσα στιγμή, τις τροποποιήσεις του καταλόγου αυτού.

2.   Οι κατάλογοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

εσωτερικό αριθμό του αλιευτικού σκάφους, οριζόμενο στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2090/98·

β)

όνομα και διεύθυνση των πλοιοκτητών του σκάφους·

γ)

είδη ιχθύων καλυπτόμενα από τη ναύλωση και την ποσόστωση που παρέχει η σύμβαση ναύλωσης·

δ)

διάρκεια της συμφωνίας ναύλωσης·

ε)

όνομα του ναυλωτή·

στ)

συγκατάθεση του κράτους μέλους σημαίας για τη συμφωνία ναύλωσης·

ζ)

όνομα του κράτους όπου έχει ναυλωθεί το πλοίο.

3.   Κατά την ημερομηνία της σύναψης συμφωνίας ναύλωσης, το κράτος μέλος σημαίας παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες στην εκτελεστική γραμματεία της ICCAT και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή:

α)

τη συγκατάθεσή του για τη συμφωνία ναύλωσης·

β)

τα μέτρα που έχει εκδώσει προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των μέτρων διατήρησης και διαχείρισης της ICCAT από τα σκάφη που φέρουν τη σημαία του και αποτελούν αντικείμενο ναύλωσης.

4.   Σε περίπτωση λήξης της συμφωνίας ναύλωσης, το κράτος μέλος της σημαίας γνωστοποιεί στην εκτελεστική γραμματεία της ICCAT την καταληκτική ημερομηνία της συμφωνίας ναύλωσης και πληροφορεί σχετικά την Επιτροπή.

5.   Το κράτος μέλος σημαίας, του οποίου το σκάφος έχει ναυλωθεί, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε:

α)

το σκάφος που έχει ναυλωθεί κατά την περίοδο ναύλωσης να μην επιτρέπεται να αλιεύει με βάση την ποσόστωση ή τις αλιευτικές δυνατότητες που έχουν χορηγηθεί στο κράτος μέλος σημαίας·

β)

το ναυλωθέν σκάφος να μην επιτρέπεται να αλιεύει στο πλαίσιο περισσότερων της μιας συμφωνιών ναύλωσης κατά την ίδια περίοδο·

γ)

οι πραγματοποιούμενες από το ναυλωθέν σκάφος αλιεύσεις να καταγράφονται χωριστά από αλιεύσεις που πραγματοποιούνται από τα υπόλοιπα σκάφη που φέρουν τη σημαία του εν λόγω κράτους μέλους·

δ)

το ναυλωθέν σκάφος να τηρεί τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης που έχουν εγκριθεί από τη ICCAT.

Άρθρο 8γ

Ενέργειες μεταφόρτωσης

Τα σκάφη που φέρουν σημαία κράτους μέλους, ολικού μήκους άνω των 24 μέτρων, τα οποία αλιεύουν με παραγάδι και είναι εγγεγραμμένα στον κατάλογο ICCAT που αναφέρεται στο άρθρο 8α παράγραφος 1, προβαίνουν σε μεταφορτώσεις στη ζώνη της σύμβασης ICCAT μόνο αφού έχουν λάβει προηγούμενη άδεια των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους σημαίας.»

7.

Στο άρθρο 9 παράγραφος 1, η ημερομηνία «15 Ιουνίου» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «15 Αυγούστου».

8.

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 9α:

«Άρθρο 9α

Ετήσια δήλωση εφαρμογής των κανόνων διαχείρισης της ICCAT από τα μεγάλα παραγαδιάρικα σκάφη

Τα κράτη μέλη, των οποίων τα παραγαδιάρικα σκάφη που έχουν ολικό μήκος μεγαλύτερο από 24 μέτρα διαθέτουν άδεια αλιείας στη ζώνη της σύμβασης, διαβιβάζουν στην Επιτροπή, πριν από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, την “Ετήσια δήλωση εφαρμογής των κανόνων διαχείρισης της ICCAT από τα μεγάλα παραγαδιάρικα σκάφη”, σύμφωνα με το υπόδειγμα που εμφαίνεται στο παράρτημα IV.»

9.

Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 19α

Μέτρα για την καταπολέμηση της αλιείας IUU

Κάθε κράτος μέλος προσπαθεί, σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία, να διασφαλίσει ότι οι εισαγωγείς, οι μεταφορείς και οι λοιποί επιχειρηματίες του δεν συμμετέχουν στο εμπόριο και στη μεταφόρτωση θυννοειδών και συναφών ειδών που αλιεύονται από σκάφη που διενεργούν αλιεία IUU, ιδίως αλιεία που δεν είναι σύμφωνη με τα αρμόζοντα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης που έχει θεσπίσει η ICCAT.

Άρθρο 19β

Πληροφορίες για σκάφη ως προς τα οποία εικάζεται ότι έχουν ασκήσει αλιεία IUU

1.   Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, αλιευτικό σκάφος που φέρει σημαία μη συμβαλλόμενου μέρους τεκμαίρεται ότι ασκεί αλιεία IUU σε περίπτωση που αποδεικνύεται από τις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους ότι, μεταξύ άλλων, το σκάφος αυτό:

α)

αλιεύει θυννοειδή ή συναφή είδη στη ζώνη της σύμβασης ICCAT ενώ δεν περιλαμβάνεται στο νηολόγιο ICCAT·

β)

αλιεύει θυννοειδή ή συναφή είδη στη ζώνη της σύμβασης ICCAT, για την οποία το κράτος σημαίας δεν διαθέτει ποσοστώσεις, όρια αλιείας ή μερίδιο της προσπάθειας καθορισμένα με βάση τα σχετικά μέτρα διατήρησης και διαχείρισης της ICCAT·

γ)

δεν καταχωρίζει ούτε δηλώνει τις αλιεύσεις που πραγματοποίησε στη ζώνη της σύμβασης ICCAT ή προβαίνει σε ψευδείς δηλώσεις·

δ)

δέχεται ή εκφορτώνει ιχθείς κάτω από το επιτρεπόμενο μέγεθος κατά παράβαση των μέτρων διατήρησης και διαχείρισης της ICCAT·

ε)

αλιεύει κατά τις περιόδους απαγόρευσης της αλιείας ή σε απαγορευμένες ζώνες κατά παράβαση των μέτρων διατήρησης και διαχείρισης της ICCAT·

στ)

χρησιμοποιεί απαγορευμένα αλιευτικά εργαλεία κατά παράβαση των μέτρων διατήρησης και διαχείρισης της ICCAT·

ζ)

συμμετέχει σε ενέργειες μεταφόρτωσης με σκάφη εγγεγραμμένα στους καταλόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 5·

η)

αλιεύει χωρίς άδεια θυννοειδή ή συναφή είδη στα ύδατα υπό την εθνική δικαιοδοσία παράκτιων κρατών στη ζώνη της σύμβασης ICCAT ή/και παραβαίνει νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του κράτους αυτού·

θ)

είναι σκάφος άνευ εθνικότητας και αλιεύει θυννοειδή ή συναφή είδη στη ζώνη της σύμβασης ICCAT·

ι)

επιδίδεται σε αλιευτικές δραστηριότητες αντίθετες προς οποιοδήποτε άλλο μέτρο διατήρησης και διαχείρισης της ICCAT.

2.   Με βάση τις πληροφορίες που έχουν συλλεγεί από τις αρμόδιες αρχές τους, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, πριν από τις 15 Ιουνίου κάθε έτους, τον κατάλογο σκαφών που φέρουν σημαία μη συμβαλλόμενου μέρους, τα οποία εικάζεται ότι άσκησαν αλιεία IUU κατά το τρέχον έτος και τα προηγούμενα έτη, συνοδευόμενο από δικαιολογητικά σχετικά με την εικασία τους αυτή.

Το αργότερο στις 15 Ιουλίου, η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες που έχει λάβει από τα κράτη μέλη στην εκτελεστική γραμματεία της ICCAT.

3.   Η Επιτροπή διαβιβάζει στα κράτη μέλη, αμέσως μετά τη λήψη από την εκτελεστική γραμματεία της ICCAT, το σχέδιο καταλόγου σκαφών μη συμβαλλόμενου μέρους, τα οποία εικάζεται ότι άσκησαν αλιεία IUU, καταρτισμένο από την εκτελεστική γραμματεία της ICCAT. Αμέσως μετά τη λήψη αυτού του σχεδίου καταλόγου, τα κράτη μέλη επιτηρούν εκ του σύνεγγυς τα εγγεγραμμένα στο σχέδιο καταλόγου σκάφη προκειμένου να προσδιοριστούν οι δραστηριότητες των πλοίων αυτών και ενδεχόμενες αλλαγές ονόματος, σημαίας ή/και ιδιοκτήτη τους.

4.   Το αργότερο στις 30 Σεπτεμβρίου, τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή κάθε συμπληρωματική πληροφορία που ενδέχεται να είναι χρήσιμη για την κατάρτιση του καταλόγου που αναφέρεται στην παράγραφο 5.

5.   Η Επιτροπή θα κοινοποιεί κάθε έτος στα κράτη μέλη, αμέσως μετά τη λήψη από την ICCAT, τον κατάλογο σκαφών για τα οποία έχει διαπιστωθεί ότι ασκούν αλιεία IUU, εφεξής “κατάλογος IUU”.

Άρθρο 19γ

Mέτρα που αφορούν τα σκάφη που εικάζεται ότι έχουν ασκήσει αλιεία IUU

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία και το κοινοτικό δίκαιο ώστε:

α)

τα σκάφη που είναι εγγεγραμμένα στον κατάλογο IUU και τα οποία προσεγγίζουν αυτοβούλως στο λιμάνι, να μην επιτρέπεται να εκφορτώσουν ή να μεταφορτώσουν στο λιμένα αυτόν·

β)

η σημαία τους να μην παρέχεται σε πλοία που περιλαμβάνονται στον κατάλογο IUU, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία το σκάφος έχει αλλάξει πραγματικό ιδιοκτήτη και ο νέος ιδιοκτήτης είναι σε θέση να αποδείξει ότι ο προηγούμενος ιδιοκτήτης ή εκμεταλλευτής δεν έχει πλέον συμφέροντα νομικά, οικονομικά ή πραγματικά στο πλοίο ούτε ασκεί σε αυτό έλεγχο ή, αφού λάβει υπόψη όλα τα σχετικά γεγονότα, το κράτος σημαίας αποφασίζει ότι το γεγονός της παροχής της σημαίας σε κάποιο σκάφος δεν θα συνεπάγεται την άσκηση αλιείας IUU·

γ)

οι εισαγωγείς, μεταφορείς και άλλοι εμπλεκόμενοι κλάδοι ενθαρρύνονται να απέχουν από την πραγματοποίηση συναλλαγών και τη μεταφόρτωση θυννοειδών και συναφών ειδών που έχουν αλιευθεί από σκάφη εγγεγραμμένα στον κατάλογο IUU·

δ)

κάθε χρήσιμη πληροφορία θα συλλέγεται και θα ανταλλάσσεται με τα υπόλοιπα συμβαλλόμενα μέρη και τα μη συμβαλλόμενα μέρη, οντότητες ή αλιευτικές οντότητες που συνεργάζονται με σκοπό την αναζήτηση, τον έλεγχο ή την πρόληψη πλαστών πιστοποιητικών εισαγωγής/εξαγωγής θυννοειδών ή συναφών ειδών προερχόμενων από σκάφη εγγεγραμμένα στον κατάλογο IUU.

2.   Απαγορεύονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:

α)

η συμμετοχή αλιευτικών σκαφών, πλοίων ανεφοδιασμού και πλοίων μεταφοράς, που φέρουν σημαία κράτους μέλους και είναι νηολογημένα στην Κοινότητα, σε ενέργειες μεταφόρτωσης με πλοία εγγεγραμμένα στον κατάλογο IUU·

β)

η ναύλωση σκαφών εγγεγραμμένων στον κατάλογο IUU·

γ)

η εισαγωγή, η εκφόρτωση και η μεταφόρτωση θυννοειδών ή συναφών ειδών προερχόμενων από σκάφη εγγεγραμμένα στον κατάλογο IUU.»

10.

Το κεφάλαιο II αντικαθίσταται ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ   ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΖΩΝΗ 2

Τμήμα 1   Mέτρα ελέγχου

Άρθρο 20

Γενικές αρχές

Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα σκάφη που φέρουν τη σημαία του να τηρούν τα μέτρα που ισχύουν στη ζώνη.

Άρθρο 20α

Νηολόγιο σκαφών που επιτρέπεται να αλιεύουν στη ζώνη της IOTC

Εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 8α.

Άρθρο 20β

Ενέργειες μεταφορτώσεως

Εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 8γ.

Άρθρο 20γ

Σήμανση αλιευτικών εργαλείων

1.   Τα αλιευτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη τα οποία επιτρέπεται να αλιεύουν στην περιοχή, φέρουν την ακόλουθη σήμανση: τα άκρα των διχτυών, παραγαδιών και άλλων αλιευτικών εργαλείων που είναι αγκυροβολημένα στη θάλασσα είναι εξοπλισμένα με σημαία ή ραδιοσημαντήρες κατά την ημέρα και φωτοσημαντήρες κατά τη νύκτα επαρκείς για την ένδειξη της θέσης και της έκτασής τους.

2.   Οι σημαντήρες και παρόμοια πλωτά αντικείμενα τα οποία έχουν ως σκοπό την ένδειξη της θέσης σταθερών αλιευτικών εργαλείων, πρέπει να διαθέτουν πάντοτε ευκρινή σήμανση με τα γράμματα ή/και τους αριθμούς του σκάφους στο οποίο ανήκουν.

3.   Οι μηχανισμοί συσσώρευσης αλιευμάτων διαθέτουν πάντοτε ευκρινή σήμανση με τα γράμματα ή/και τους αριθμούς του σκάφους στο οποίο ανήκουν.

Άρθρο 20δ

Κοινοποίηση στατιστικών στοιχείων για επιστημονικούς σκοπούς

1.   Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στη γραμματεία της IOTC, με μέσα πληροφορικής, με τις διαδικασίες υποβολής στατιστικών στοιχείων οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα V, παρέχοντας δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης στην Επιτροπή, τα δεδομένα:

α)

για τα αλιεύματα και την αλιευτική προσπάθεια των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 1 για το προηγούμενο έτος·

β)

σχετικά με τα μεγέθη των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 1 για το προηγούμενο έτος·

γ)

σχετικά με την αλιεία θυννοειδών με τη χρήση πλωτών αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών συσσώρευσης αλιευμάτων.

2.   Τα κράτη μέλη δημιουργούν ηλεκτρονική βάση δεδομένων με τις πληροφορίες σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παρέχοντας δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης στην Επιτροπή.

Τμήμα 2   Διαδικασίες επιθεώρησης στον λιμένα

Άρθρο 20ε

Εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι διατάξεις των άρθρων 10, 12, 13, 14 και 15.

Τμήμα 3   Ειδικά μέτρα για τα σκάφη άνευ εθνικότητας και τα σκάφη μη συμβαλλόμενου μέρους

Άρθρο 21

Παρατηρήσεις

1.   Οι πλοίαρχοι κοινοτικών αλιευτικών σκαφών που έχουν δικαίωμα να αλιεύουν στη ζώνη διαβιβάζουν στις εθνικές αρχές τους στις παρατηρήσεις τους σχετικά με σκάφη μη συμβαλλόμενων μερών για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ή είναι γνωστό ότι αλιεύουν μεγαλόφθαλμο τόνο, κιτρινόπτερο τόνο ή παλαμίδα στη ζώνη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν αμελλητί τις πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή, η οποία ακολούθως τις διαβάζει στην IOTC.

Άρθρο 21α

Έλεγχος αλιείας

Οι διατάξεις του άρθρου 18 εφαρμόζονται κατ' αναλογία.

Άρθρο 21β

Πλοία αλιείας IUU

Οι διατάξεις του άρθρου 19β εφαρμόζονται κατ' αναλογία.

Άρθρο 21γ

Δράσεις για σκάφη που εικάζεται ότι έχουν ασκήσει αλιεία IUU

Εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 19γ.»

11.

Το κείμενο του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού προστίθεται ως παράρτημα Ια.

12.

Το κείμενο στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού προστίθεται ως παράρτημα ΙV και παράρτημα V.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 26 Απριλίου 2004.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. WALSH


(1)  Γνώμη που διατυπώθηκε στις 13 Ιανουαρίου 2004 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  ΕΕ L 263 της 3.10.2001, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Συνημμένο ΙΙ

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Image

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Δεδομένα αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας

Επιφανειακή αλιεία: τα δεδομένα αλιευμάτων σε ονομαστικό βάρος καθώς και τα δεδομένα αλιευτικής προσπάθειας σε ημέρες αλιείας (γρίπος, καλάμι, συρτή και παρασυρόμενα δίχτυα) θα πρέπει να υποβάλλονται στην IOTC τουλάχιστον ανά τετράγωνο 1ο και ανά μήνα. Τα δεδομένα για την αλιεία με γρίπο θα πρέπει να υποβάλλονται ανά τύπο κοπαδιού ιχθύων. Τα δεδομένα αυτά θα πρέπει κατά προτίμηση να παρεκβάλλονται στο επίπεδο των μηνιαίων εθνικών αλιευμάτων για κάθε αλιευτικό εργαλείο. Οι χρησιμοποιούμενοι συντελεστές παρεκβολής που αντιστοιχούν στην κάλυψη των ημερολογίων του πλοίου θα πρέπει να υποβάλλονται συστηματικά στην IOTC.

Αλιεία με παραγάδι: τα δεδομένα αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας με παραγάδι θα πρέπει να υποβάλλονται στην IOTC σε αριθμό ιχθύων και σε βάρος, ανά τετράγωνο 5ο και ανά μήνα, ενώ όσα αφορούν την αλιευτική προσπάθεια θα πρέπει να υποβάλλονται σε αριθμό αγκιστριών. Τα δεδομένα αυτά θα πρέπει κατά προτίμηση να παρεκβάλλονται στο επίπεδο των μηνιαίων συνολικών αλιευμάτων της χώρας. Οι χρησιμοποιούμενοι συντελεστές παρεκβολής που αντιστοιχούν στην κάλυψη των ημερολογίων του πλοίου θα πρέπει να υποβάλλονται συστηματικά στην IOTC.

Αλιεία περιορισμένης κλίμακας, ημιβιομηχανικής κλίμακας και ερασιτεχνική αλιεία: τα δεδομένα αλιευμάτων, αλιευτικής προσπάθειας και μεγεθών θα πρέπει επίσης να υποβάλλονται στην IOTC σε μηνιαία βάση χρησιμοποιώντας τις καταλληλότερες γεωγραφικές περιοχές για τη συλλογή και την επεξεργασία των στοιχείων αυτών.

Δεδομένα σχετικά με τα μεγέθη

Λόγω του γεγονότος ότι τα δεδομένα σχετικά με τα μεγέθη αποτελούν βασικό στοιχείο για την αξιολόγηση των αποθεμάτων για τα περισσότερα είδη τόνου, η υποβολή των δεδομένων αυτών, και ιδίως των στοιχειών σχετικά με το συνολικό αριθμό των ιχθύων που υπέστησαν μέτρηση, θα πραγματοποιείται σε τακτικότερη βάση ανά τετράγωνο 5ο και ανά μήνα, κατά αλιευτικό εργαλείο και αλιευτική μέθοδο (παράδειγμα: αλιεία σε τεχνητά ναυάγια ή σε ελεύθερο «πάγκο» για τα γρι-γρι). Αυτό ισχύει για όλους τους τύπους αλιείας και για όλα τα είδη που αφορούν την IOTC. Τα εν λόγω προγράμματα δειγματοληψίας μεγεθών πρέπει, κατά προτίμηση, να ακολουθούν αυστηρά και καλώς περιγραφόμενα τυχαία σχέδια δειγματοληψίας, απαραίτητα προκειμένου να επιτυγχάνονται μη παρεκκλίνουσες εκτιμήσεις σχετικά με τα αλιευόμενα μεγέθη. Το απαιτούμενο ακριβές επίπεδο του ποσοστού δειγματοληψίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το είδος (σύμφωνα με διάφορες παραμέτρους), αλλά θα εναπόκειται στην μόνιμη ομάδα εργασίας για τη συλλογή δεδομένων και στατιστικών να αποφασίζει για τα επίπεδα που θα είναι αναγκαία. Λεπτομερέστερα δεδομένα, όπως είναι τα μεγέθη ανά δείγματα, θα πρέπει, υπό την επιφύλαξη της πλήρους τήρησης του απορρήτου, να μπορούν να υποβάλλονται στην IOTC εάν η αρμόδια ομάδα εργασίας κρίνει ότι είναι αναγκαίο.

Αλιεία τόνου με τη χρήση πλωτών αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών συσσώρευσης αλιευμάτων

Προκειμένου η IOTC να αποκτήσει καλύτερη κατανόηση της εξέλιξης των αποδοτικών αλιευτικών προσπαθειών σχετικά με τους στόλους που ασκούν δραστηριότητες στη ζώνη αρμοδιότητάς της, είναι απαραίτητο να διαθέτει περισσότερες πληροφορίες. Δεδομένου ότι οι δραστηριότητες των βοηθητικών σκαφών και η χρήση μηχανισμών συσσώρευσης αλιευμάτων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αλιευτικής προσπάθειας των σκαφών αλιείας με γρίπο, πρέπει να διαβιβάζονται συστηματικά οι ακόλουθες πληροφορίες στην IOTC:

Αριθμός βοηθητικών σκαφών και χαρακτηριστικά των σκαφών αυτών: i) τα οποία ασκούν τις δραστηριότητές τους υπό την σημαία τους, ii) τα οποία υποστηρίζουν τα σκάφη αλιείας με γρίπο που ασκούν τις δραστηριότητές τους υπό τη σημαία τους, ή iii) τα οποία επιτρέπεται να ασκούν τις δραστηριότητές τους στην αποκλειστική οικονομική ζώνη τους και τα οποία άσκησαν δραστηριότητες στη ζώνη αρμοδιότητας της IOTC.

Επίπεδα δραστηριότητας των βοηθητικών σκαφών: συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των ημερών στη θάλασσα ανά τετράγωνο 1ο και ανά μήνα.

Επιπροσθέτως, τα συμβαλλόμενα μέρη και τα μη συμβαλλόμενα συνεργαζόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την παροχή δεδομένων σχετικών με τον συνολικό αριθμό των μηχανισμών συσσώρευσης αλιευμάτων και τον τύπο τους που χρησιμοποιούνται ανά στόλο, ανά τετράγωνο 5ο και ανά μήνα.

Τήρηση του χρόνου υποβολής των δεδομένων στην IOTC

Προκειμένου να είναι δυνατή η διασφάλιση της παρακολούθησης των αποθεμάτων και της ανάλυσης των δεδομένων, είναι απαραίτητο η ΙΟΤC να λαμβάνει εγκαίρως τα δεδομένα. Για το λόγο αυτόν, συνιστάται η υποχρεωτική εφαρμογή των ακόλουθων γενικών κανόνων:

Οι στόλοι αλιείας επιφανείας και εκείνοι που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες ζώνες (καθώς επίσης και τα βοηθητικά σκάφη) θα πρέπει να υποβάλλουν τα δεδομένα τους το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από τις 30 Ιουνίου κάθε έτους όσον αφορά τα δεδομένα σχετικά με το προηγούμενο έτος.

Οι στόλοι αλιείας με παραγάδια ανοικτής θάλασσας θα πρέπει να υποβάλλουν προσωρινά δεδομένα το συντομότερο δυνατόν, αλλά πριν από τις 30 Ιουνίου κάθε έτους όσον αφορά τα δεδομένα σχετικά με το προηγούμενο έτος. Θα πρέπει να υποβάλλουν τελικές εκτιμήσεις σχετικά με την αλιεία που διενήργησαν πριν από τις 30 Δεκεμβρίου κάθε έτους για τα δεδομένα του προηγούμενου έτους.

Οι ισχύουσες προθεσμίες για την υποβολή δεδομένων θα μπορούσαν να μειωθούν στο μέλλον επειδή τα μέσα επικοινωνιών καθώς και η πρόοδος των συστημάτων επεξεργασίας των δεδομένων γίνονται όλο και περισσότερο ταχύτερα και, ως εκ τούτου, είναι δυνατόν να μειωθεί ο χρόνος διαβίβασης.

»

Top