EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2004_143_R_0097_01

2004/424/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ειδικής Διοικητικής Περιφέρειας Μακάο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με την επανεισδοχή ατόμων που διαμένουν παράνομα - Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ειδικής Διοικητικής Περιφέρειας Μακάο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με την επανεισδοχή ατόμων που διαμένουν παράνομα

OJ L 143, 30.4.2004, p. 97–115 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32004D0424

2004/424/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ειδικής Διοικητικής Περιφέρειας Μακάο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με την επανεισδοχή ατόμων που διαμένουν παράνομα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 143 της 30/04/2004 σ. 0097 - 0098


Απόφαση του Συμβουλίου

της 21ης Απριλίου 2004

σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ειδικής Διοικητικής Περιφέρειας Μακάο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με την επανεισδοχή ατόμων που διαμένουν παράνομα

(2004/424/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 63 σημείο 3 στοιχείο β), σε συνδυασμό με τη δεύτερη πρόταση της πρώτης υποπαραγράφου του άρθρου 300 παράγραφος 2 και της πρώτης υποπαραγράφου του άρθρου 300 παράγραφος 3,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η Επιτροπή, ενεργώντας εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, διεξήγαγε διαπραγματεύσεις, σχετικά με συμφωνία με την κυβέρνηση της Ειδικής Διοικητικής Περιφέρειας Μακάο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την επανεισδοχή ατόμων που διαμένουν παράνομα.

(2) Αυτή η συμφωνία υπογράφηκε, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στις 13 Οκτωβρίου 2003 με την επιφύλαξη της πιθανής σύναψης σε μεταγενέστερο στάδιο.

(3) Η συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί.

(4) Η συμφωνία ιδρύει μια επιτροπή επανεισδοχής που είναι εξουσιοδοτημένη να λαμβάνει αποφάσεις με νομική ισχύ και είναι αναγκαίο να οριστεί το άτομο που εκπροσωπεί την Κοινότητα στο πλαίσιο αυτής της επιτροπής και να προβλεφθεί μία διαδικασία για τον καθορισμό των κοινοτικών θέσεων.

(5) Το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, κοινοποίησε την επιθυμία του να συμμετάσχει στην έκδοση και την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

(6) Η Ιρλανδία, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και με την επιφύλαξη του άρθρου 4 αυτού, δεν συμμετέχει στην έκδοση της παρούσας απόφασης η οποία, κατά συνέπεια δεν δεσμεύει την Ιρλανδία και δεν εφαρμόζεται σε αυτή.

(7) Η Δανία, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για την θέση της Δανίας που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, δεν συμμετέχει στην έκδοση της παρούσας απόφασης η οποία, κατά συνέπεια, δεν δεσμεύει τη Δανία και δεν εφαρμόζεται σε αυτή,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ειδικής Διοικητικής Περιφέρειας Μακάο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την επανεισδοχή ατόμων που διαμένουν παράνομα και οι επισυναπτόμενες δηλώσεις, εγκρίνεται εξ ονόματος της Κοινότητας.

Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου προβαίνει στην κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 της συμφωνίας(2).

Άρθρο 3

Η Επιτροπή, επικουρούμενη από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, εκπροσωπεί την Κοινότητα στην επιτροπή επανεισδοχής που έχει συσταθεί από το άρθρο 17 της συμφωνίας.

Άρθρο 4

Η θέση της Κοινότητας στο πλαίσιο της επιτροπής επανεισδοχής όσον αφορά τη θέσπιση των διαδικαστικών της κανόνων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 17 παράγραφος 5 της συμφωνίας, θα εγκριθεί από την Επιτροπή κατόπιν διαβουλεύσεων με ειδική επιτροπή που ορίζει το Συμβούλιο.

Για όλες τις άλλες αποφάσεις της επιτροπής επανεισδοχής, η θέση της Κοινότητας εγκρίνεται από το Συμβούλιο, που αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λουξεμβούργο, 21 Απριλίου 2004.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. WALSH

(1) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 26.2.2004 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2) Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας επανεισδοχής θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου.

Top