EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0401

2004/401/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας mefluidide στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και με την απόσυρση των εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή την ουσία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 1513]

OJ L 123, 27.4.2004, p. 109–110 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 529 - 530
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 529 - 530
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 529 - 530
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 529 - 530
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 529 - 530
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 529 - 530
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 529 - 530
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 529 - 530
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 529 - 530
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 056 P. 32 - 33
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 056 P. 32 - 33
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 235 - 236

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/401/oj

32004D0401

2004/401/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας mefluidide στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και με την απόσυρση των εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή την ουσία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 1513]

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 123 της 27/04/2004 σ. 0109 - 0110


Απόφαση της Επιτροπής

της 26ης Απριλίου 2004

σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας mefluidide στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και με την απόσυρση των εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτή την ουσία

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 1513]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/401/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά(1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ προβλέπεται ότι ένα κράτος μέλος ενδέχεται, κατά την περίοδο των δώδεκα ετών μετά την κοινοποίηση της εν λόγω οδηγίας, να εγκρίνει τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν δραστικές ουσίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας αυτής τα οποία ήδη διατίθενται στην αγορά δύο έτη μετά την ημερομηνία κοινοποίησης, ενόσω οι ουσίες αυτές εξετάζονται βαθμιαία στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας.

(2) Στους κανονισμούς της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 451/2000(2) και (ΕΚ) αριθ. 1490/2002(3) καθορίζονται οι λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του τρίτου σταδίου του προγράμματος εργασίας όπως προβλέπεται από το άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Για δραστικές ουσίες για τις οποίες ο κοινοποιών παραλείπει να τηρήσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τον κανονισμό δεν διενεργείται έλεγχος πληρότητας ή αξιολόγησης του φακέλου. Για την ουσία mefluidide, ο κοινοποιών δεν υπέβαλε έως τις 23 Μαΐου 2003 καταλόγους με τα απαραίτητα στοιχεία. Συνεπώς η δραστική ουσία δεν πρέπει να περιληφθεί στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και τα κράτη μέλη πρέπει να αποσύρουν όλες τις άδειες για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τη δραστική ουσία mefluidide.

(3) Για όσες δραστικές ουσίες είναι βραχύς o χρόνος προειδοποίησης για την απόσυρση φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν τις ουσίες αυτές, είναι εύλογο να δοθεί περίοδος χάριτος για τη διάθεση, την αποθήκευση, την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση των υφιστάμενων αποθεμάτων για διάστημα που να μην υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες, ώστε να δοθεί η δυνατότητα να απορροφηθούν τα υφιστάμενα αποθέματα το πολύ σε μία ακόμη καλλιεργητική περίοδο. Στις περιπτώσεις που παρέχεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προειδοποίησης, η περίοδος χάριτος μπορεί να συντομευθεί ώστε να λήγει στο τέλος της καλλιεργητικής περιόδου.

(4) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η ουσία mefluidide δεν καταχωρίζεται στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι:

1. Οι εγκρίσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία περιέχουν mefluidide ανακαλούνται έως τις 26 Οκτωβρίου 2004.

2. Από τις 27 Απριλίου 2004 δεν χορηγούνται ούτε ανανεώνονται εγκρίσεις για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν mefluidide μέσα στο πλαίσιο της παρέκκλισης που προβλέπεται από το άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

Άρθρο 3

Η τυχόν περίοδος χάριτος την οποία παραχωρούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 6 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ είναι όσο το δυνατόν συντομότερη και εκπνέει το αργότερο στις 26 Οκτωβρίου 2005.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2004.

Για την Επιτροπή

David Byrne

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 230 της 19.8.1991 σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2004/30/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 77 της 13.3.2004, σ. 50).

(2) ΕΕ L 55 της 29.2.2000, σ. 25· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1044/2003 (ΕΕ L 151 της 19.6.2003 σ. 329.

(3) ΕΕ L 224 της 21.8.2002, σ. 23· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1044/2003.

Top