EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0783

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 783/2004 της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2004, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1555/96 τον όγκο ενεργοποίησης πρόσθετων δασμών για τα αγγούρια και τα κεράσια, εκτός από τα βύσινα

OJ L 123, 27.4.2004, p. 98–99 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 525 - 526
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 525 - 526
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 525 - 526
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 525 - 526
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 525 - 526
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 525 - 526
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 525 - 526
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 525 - 526
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 525 - 526

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2004; καταργήθηκε εμμέσως από 32004R1056

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/783/oj

32004R0783

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 783/2004 της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2004, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1555/96 τον όγκο ενεργοποίησης πρόσθετων δασμών για τα αγγούρια και τα κεράσια, εκτός από τα βύσινα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 123 της 27/04/2004 σ. 0098 - 0099


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 783/2004 της Επιτροπής

της 26ης Απριλίου 2004

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1555/96 τον όγκο ενεργοποίησης πρόσθετων δασμών για τα αγγούρια και τα κεράσια, εκτός από τα βύσινα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών(1), και ιδίως το άρθρο 33 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1555/96 της Επιτροπής, της 30ης Ιουλίου 1996, περί των λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος σχετικά με την εφαρμογή των πρόσθετων δασμών κατά την εισαγωγή στον τομέα των οπωροκηπευτικών(2), προβλέπει έλεγχο της εισαγωγής των προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημά του. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που προβλέπονται στο άρθρο 308δ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, περί καθορισμού ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα(3).

(2) Για την εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 4 της συμφωνίας για τη γεωργία(4) η οποία συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης και βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων για το 2000, 2001 και 2002, πρέπει να τροποποιηθούν οι όγκοι ενεργοποίησης των πρόσθετων δασμών για τα αγγούρια και τα κεράσια, εκτός από τα βύσινα λαμβάνοντας υπόψή τη νέα κατάσταση που θα προκύψει από τη διεύρυνση της Κοινότητας την 1η Μαΐου 2004.

(3) Πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1555/96.

(4) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης των νωπών οπωροκηπευτικών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1555/96 αντικαθίσταται από το κείμενο που εμφαίνεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Μαΐου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2004.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 47/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 7 της 11.1.2003, σ. 64).

(2) ΕΕ L 193 της 3.8.1996, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 555/2004 (ΕΕ L 89 της 26.3.2004, σ. 6).

(3) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2286/2003 (ΕΕ L 343 της 31.12.2003, σ. 1).

(4) ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 22.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, η περιγραφή των εμπορευμάτων έχει μόνο ενδεικτική αξία. Το πεδίο εφαρμογής των πρόσθετων δασμών καθορίζεται, στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήματος, από την εμβέλεια των κωδικών ΣΟ όπως υφίσταται τη στιγμή της έκδοσης του παρόντος κανονισμού. Στην περίπτωση που, πριν από τον κωδικό ΣΟ υπάρχει "ex", το πεδίο εφαρμογής των πρόσθετων δασμών προσδιορίζεται τόσο από την εμβέλεια του κωδικού ΣΟ όσο και από την αντίστοιχη περίοδο εφαρμογής.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>"

Top