EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0780

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 780/2004 της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2004, για μεταβατικά μέτρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ως προς την εισαγωγή και τη διαμετακόμιση ορισμένων προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 123, 27.4.2004, p. 64–84 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 504 - 524
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 504 - 524
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 504 - 524
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 504 - 524
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 504 - 524
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 504 - 524
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 504 - 524
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 504 - 524
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 504 - 524

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/780/oj

32004R0780

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 780/2004 της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2004, για μεταβατικά μέτρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ως προς την εισαγωγή και τη διαμετακόμιση ορισμένων προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 123 της 27/04/2004 σ. 0064 - 0084


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 780/2004 της Επιτροπής

της 26ης Απριλίου 2004

για μεταβατικά μέτρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ως προς την εισαγωγή και τη διαμετακόμιση ορισμένων προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2002, για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 668/2004 της Επιτροπής(2) και ιδίως το άρθρο 32 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1774/2002 προβλέπει την πλήρη αναθεώρηση των κοινοτικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης ορισμένων αυστηρών απαιτήσεων. Επιπλέον, προβλέπεται ότι μπορούν να εγκριθούν κατάλληλα μεταβατικά μέτρα.

(2) Λόγω του αυστηρού χαρακτήρα αυτών των απαιτήσεων ήταν αναγκαίο να προβλεφθούν μεταβατικά μέτρα για ορισμένα κράτη μέλη ώστε να δοθεί αρκετός χρόνος στη βιομηχανία για να προσαρμοστεί. Αυτά τα μεταβατικά μέτρα καθορίζονται σε ορισμένες αποφάσεις και κανονισμούς της Επιτροπής.

(3) Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 812/2003 της Επιτροπής(3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2268/2003(4), προβλέπει γενικά μεταβατικά μέτρα για τρίτες χώρες έως την 30ή Απριλίου 2004. Ο ίδιος κανονισμός ορίζει ότι η Επιτροπή προτείνει περαιτέρω λεπτομερείς μεταβατικούς κανόνες για τα προϊόντα εκείνα για τα οποία έχει παρασχεθεί κατάλληλη αιτιολόγηση.

(4) Ορισμένες τρίτες χώρες αιτιολόγησαν επαρκώς το αίτημά τους για ειδικά μεταβατικά μέτρα. Επομένως, πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους φορείς εκμετάλλευσης των τρίτων χωρών που εξάγουν προς την Κοινότητα να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τα ισχύοντα πρότυπα σχετικά με το διαχωρισμό των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των κατηγοριών 1, 2 και 3.

(5) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Παρέκκλιση όσον αφορά την εισαγωγή από τρίτες χώρες

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 29 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1774/2002, τα κράτη μέλη δέχονται αποστολές των προϊόντων που αναφέρονται στα παραρτήματα VII και VIII του εν λόγω κανονισμού έως τις ημερομηνίες που αναφέρονται στο άρθρο 2, αποστολές που προέρχονται από εγκαταστάσεις οι οποίες δεν πληρούν τις απαιτήσεις για το διαχωρισμό των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των κατηγοριών 1, 2 και 3, από τις χώρες που απαριθμούνται στο παράρτημα I, εφόσον τα προϊόντα πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις του παραρτήματος II και συνοδεύονται από πιστοποιητικό σύμφωνα με το παράρτημα III.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

1. Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Εφαρμόζεται από την 1η Μαΐου 2004 έως την 31η Οκτωβρίου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2004.

Για την Επιτροπή

David Byrne

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1.

(2) ΕΕ L 112 της 19.4.2004, σ. 1.

(3) ΕΕ L 117 της 13.5.2003, σ. 19.

(4) ΕΕ L 336 της 23.12.2003, σ. 24.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΙΣΧΥΕΙ Η ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1

1. Αυστραλία

2. Καναδάς

3. Κίνα

4. ΗΠΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 1, 2 ΚΑΙ 3

Τα προϊόντα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας που δεν τηρούν τις απαιτήσεις του πλήρους διαχωρισμού των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των κατηγοριών 1, 2 και 3 που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι σημείο 1 του παραρτήματος VII του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1774/2002 πρέπει τουλάχιστον:

α) να έχουν παραχθεί με τρόπο που να εμποδίζει τη διασταυρούμενη μόλυνση του υλικού της κατηγορίας 3 με υλικά της κατηγορίας 1 και της κατηγορίας 2 και

β) να τηρούν τις λοιπές ειδικές απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 3 έως 10 του κεφαλαίου Ι του παραρτήματος VIΙ του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1774/2002.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ

Σημειώσεις

α) Τα κτηνιατρικά πιστοποιητικά εκδίδονται από τη χώρα εξαγωγής, με βάση τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα ΙIΙ, ακολουθώντας τη μορφή του υποδείγματος που αντιστοιχεί στα συγκεκριμένα ζωικά υποπροϊόντα. Περιλαμβάνουν, με την αριθμητική σειρά που αναφέρεται στο υπόδειγμα, τις βεβαιώσεις που απαιτούνται από κάθε τρίτη χώρα και, κατά περίπτωση, τις συμπληρωματικές εγγυήσεις που απαιτούνται για την τρίτη χώρα εξαγωγής ή περιοχή αυτής.

β) Το πρωτότυπο κάθε πιστοποιητικού αποτελείται από ένα μόνο φύλλο, διπλής όψης, ή, εάν απαιτείται περισσότερο κείμενο, καταρτίζεται έτσι ώστε όλες οι αναγκαίες σελίδες να αποτελούν ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο.

γ) Το πιστοποιητικό καταρτίζεται σε μία τουλάχιστον από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον συνοριακό σταθμό του οποίου θα διενεργηθεί ο έλεγχος και του κράτους μέλους προορισμού. Ωστόσο, τα εν λόγω κράτη μέλη είναι δυνατό να επιτρέψουν τη χρήση άλλων γλωσσών, εάν αυτό είναι αναγκαίο, εφόσον το πιστοποιητικό συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση.

δ) Εάν για λόγους ταυτοποίησης των μερών της παρτίδας επισυνάπτονται στο πιστοποιητικό πρόσθετες σελίδες, οι σελίδες αυτές θεωρείται επίσης ότι αποτελούν μέρος του πρωτότυπου πιστοποιητικού με την επίθεση της υπογραφής και της σφραγίδας του επίσημου κτηνιάτρου που εκδίδει το πιστοποιητικό σε καθεμία από τις σελίδες.

ε) Όταν το πιστοποιητικό, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων πινάκων που αναφέρονται στο στοιχείο δ), αποτελείται από περισσότερες από μία σελίδες, κάθε σελίδα αριθμείται -(αριθμός σελίδας) από (συνολικός αριθμός σελίδων)- στο τέλος της και φέρει τον κωδικό αριθμό του πιστοποιητικού, που ορίστηκε από την αρμόδια αρχή, στην αρχή της.

στ) Το πρωτότυπο πιστοποιητικό πρέπει να συμπληρώνεται και να υπογράφεται από επίσημο κτηνίατρο. Κατά τη συμπλήρωση και υπογραφή του πιστοποιητικού, οι αρμόδιες αρχές της χώρας εξαγωγής διασφαλίζουν ότι τηρούνται αρχές πιστοποίησης ισοδύναμες με αυτές που ορίζονται στην οδηγία 96/93/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 13 της 16.1.1997, σ. 28).

ζ) Το χρώμα της μελάνης της υπογραφής πρέπει να είναι διαφορετικό από το χρώμα των τυπογραφικών στοιχείων. Το ίδιο ισχύει για τις σφραγίδες, με εξαίρεση τις ανάγλυφες σφραγίδες ή τα υδατόσημα.

η) Το πρωτότυπο πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύει την παρτίδα στο συνοριακό σταθμό ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(Α)

>PIC FILE= "L_2004123EL.006701.TIF">

>PIC FILE= "L_2004123EL.006801.TIF">

>PIC FILE= "L_2004123EL.006901.TIF">

(Β)

>PIC FILE= "L_2004123EL.007001.TIF">

>PIC FILE= "L_2004123EL.007101.TIF">

(Γ)

>PIC FILE= "L_2004123EL.007201.TIF">

>PIC FILE= "L_2004123EL.007301.TIF">

(Δ)

>PIC FILE= "L_2004123EL.007401.TIF">

>PIC FILE= "L_2004123EL.007501.TIF">

>PIC FILE= "L_2004123EL.007601.TIF">

(Ε)

>PIC FILE= "L_2004123EL.007701.TIF">

>PIC FILE= "L_2004123EL.007801.TIF">

>PIC FILE= "L_2004123EL.007901.TIF">

(ΣΤ)

>PIC FILE= "L_2004123EL.008001.TIF">

>PIC FILE= "L_2004123EL.008101.TIF">

>PIC FILE= "L_2004123EL.008201.TIF">

(Ζ)

>PIC FILE= "L_2004123EL.008301.TIF">

>PIC FILE= "L_2004123EL.008401.TIF">

Top