EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0411

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 411/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2004, για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3975/87 και τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3976/87 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, όσον αφορά τις αεροπορικές μεταφορές μεταξύ της Κοινότητας και των τρίτων χωρών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 68, 6.3.2004, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 008 P. 17 - 18
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 008 P. 17 - 18
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 008 P. 17 - 18
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 008 P. 17 - 18
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 008 P. 17 - 18
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 008 P. 17 - 18
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 008 P. 17 - 18
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 008 P. 17 - 18
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 008 P. 17 - 18
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 012 P. 225 - 226
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 012 P. 225 - 226
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 002 P. 57 - 58

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/411/oj

32004R0411

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 411/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2004, για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3975/87 και τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3976/87 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, όσον αφορά τις αεροπορικές μεταφορές μεταξύ της Κοινότητας και των τρίτων χωρών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 068 της 06/03/2004 σ. 0001 - 0002


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 411/2004 του Συμβουλίου

της 26ης Φεβρουαρίου 2004

για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3975/87 και τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3976/87 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, όσον αφορά τις αεροπορικές μεταφορές μεταξύ της Κοινότητας και των τρίτων χωρών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 83,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (EΟΚ) αριθ. 3975/87 του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 1987, σχετικά με τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού που ισχύουν για τις επιχειρήσεις στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών(3) και ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1/2003, αυτός καθ' αυτός, δεν εφαρμόζονται στις αεροπορικές μεταφορές μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών.

(2) Συνεπώς, η Επιτροπή δεν διαθέτει εξουσίες έρευνας και εφαρμογής ως προς τις παραβάσεις των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών μεταξύ Κοινότητας και τρίτων χωρών αντίστοιχες με τις εξουσίες που διαθέτει ως προς τις αεροπορικές μεταφορές εντός της Κοινότητας. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή δεν έχει τα αναγκαία μέσα για τη διερεύνηση των παραβάσεων και τις εξουσίες επιβολής των αναγκαίων μέτρων για την παύση των παραβάσεων ή την επιβολή κυρώσεων για τις αποδειχθείσες παραβάσεις. Επιπλέον, τα ειδικά δικαιώματα, εξουσίες και υποχρεώσεις που παρέχονται στα εθνικά δικαστήρια και τις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2003 δεν εφαρμόζονται στις αεροπορικές μεταφορές μεταξύ Κοινότητας και τρίτων χωρών. Το ίδιο ισχύει και για τους μηχανισμούς συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και των αρχών ανταγωνισμού των κρατών μελών που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2003.

(3) Οι αντιανταγωνιστικές πρακτικές στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών μεταξύ Κοινότητας και τρίτων χωρών μπορεί να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών. Δεδομένου ότι οι μηχανισμοί που προβλέπονται με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1/2003, σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού βάσει των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης, είναι εξίσου κατάλληλοι για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στις αεροπορικές μεταφορές μεταξύ Κοινότητας και τρίτων χωρών, το πεδίο του κανονισμού αυτού θα πρέπει να επεκταθεί για να καλύπτει τις εν λόγω μεταφορές.

(4) Σε περίπτωση εφαρμογής των άρθρων 81 και 82 ΕΚ σε διαδικασίες βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 και σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι αεροπορικές συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ των κρατών μελών ή/και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αφενός και τρίτων χωρών αφετέρου, προκειμένου ιδίως να εκτιμηθεί το επίπεδο του ανταγωνισμού στις αντίστοιχες αγορές αεροπορικών μεταφορών. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει πάντως τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κρατών μελών βάσει της συνθήκης όσον αφορά τη σύναψη και την εφαρμογή των συμφωνιών αυτών.

(5) Το άρθρο 2 του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 3975/87 έχει καθαρά αναγνωριστικό χαρακτήρα και θα πρέπει επομένως να καταργηθεί. Με εξαίρεση το άρθρο 6 παράγραφος 3, το οποίο θα πρέπει να εξακολουθήσει να εφαρμόζεται στις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 81 παράγραφος 3 της συνθήκης πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, έως τη λήξη της ισχύος των αποφάσεων αυτών, ο κανονισμός (EΟΚ) αριθ. 3975/87, μετά την κατάργηση των περισσότερων διατάξεών του από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1/2003, θα παύσει να εξυπηρετεί οποιονδήποτε περαιτέρω σκοπό, και θα πρέπει επομένως να καταργηθεί.

(6) Για τους ίδιους λόγους, θα πρέπει επίσης να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισμός (EΟΚ) αριθ. 3976/87, της 14ης Δεκεμβρίου 1987, για την εφαρμογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών(4). Ο κανονισμός αυτός, με τον οποίο εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να κηρύσσει μέσω κανονισμού τις διατάξεις του άρθρου 81 παράγραφος 1 ανεφάρμοστες σε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών μεταξύ επιχειρήσεων, αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και εναρμονισμένες πρακτικές, επί του παρόντος περιορίζεται ρητά στις αεροπορικές μεταφορές μεταξύ αερολιμένων της Κοινότητας.

(7) Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να χορηγεί απαλλαγές κατά κατηγορίες στον τομέα των αερομεταφορών όσον αφορά την κίνηση μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών όπως και για την κίνηση εντός της Κοινότητας. Επομένως, το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) 3976/87 θα πρέπει να διευρυνθεί με την κατάργηση του περιορισμού του στις αεροπορικές μεταφορές μεταξύ αερολιμένων της Κοινότητας.

(8) Συνεπώς, ο κανονισμός (EΟΚ) αριθ. 3975/87 θα πρέπει να καταργηθεί, ενώ ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3976/87 και ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1/2003 θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (EΟΚ) αριθ. 3975/87 καταργείται, με εξαίρεση το άρθρο 6 παράγραφος 3 το οποίο θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται στις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 81 παράγραφος 3 της συνθήκης πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1/2003, έως τη λήξη της ισχύος των εν λόγω αποφάσεων.

Άρθρο 2

Στο άρθρο 1 του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 3976/87, οι λέξεις "μεταξύ αερολιμένων της Κοινότητας" διαγράφονται.

Άρθρο 3

Στο άρθρο 32 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1/2003 το στοιχείο γ) διαγράφεται.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Μαΐου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2004.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

N. Dempsey

(1) Πρόταση που δόθηκε στις 24.2.2003.

(2) Γνώμη που δόθηκε της 23.9.2003 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3) ΕΕ L 374 της 31.12.1987, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2003 (ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1).

(4) ΕΕ L 374 της 31.12.1987, σ. 9· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2003.

Top