EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0316

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 316/2004 της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2004, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 753/2002 για τη θέσπιση ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά την περιγραφή, την ονομασία, την παρουσίαση και την προστασία ορισμένων αμπελοοινικών προϊόντων

OJ L 55, 24.2.2004, p. 16–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 490 - 516
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 490 - 516
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 490 - 516
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 490 - 516
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 490 - 516
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 490 - 516
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 490 - 516
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 490 - 516
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 490 - 516
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 053 P. 220 - 246
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 053 P. 220 - 246

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2009; καταργήθηκε εμμέσως από 32009R0607 . Latest consolidated version: 01/02/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/316/oj

32004R0316

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 316/2004 της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2004, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 753/2002 για τη θέσπιση ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά την περιγραφή, την ονομασία, την παρουσίαση και την προστασία ορισμένων αμπελοοινικών προϊόντων

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 055 της 24/02/2004 σ. 0016 - 0042


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 316/2004 της Επιτροπής

της 20ής Φεβρουαρίου 2004

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 753/2002 για τη θέσπιση ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά την περιγραφή, την ονομασία, την παρουσίαση και την προστασία ορισμένων αμπελοοινικών προϊόντων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς(1), και ιδίως τo άρθρo 53 και το άρθρο 80 στοιχείο β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Μετά την έκδοσή του, αποδείχθηκε ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 753/2002 της Επιτροπής(2) περιέχει ορισμένα σφάλματα τεχνικής φύσεως τα οποία πρέπει να διορθωθούν. Επίσης, για λόγους σαφήνειας και συνοχής, πρέπει να ομαδοποιηθούν ορισμένες διατάξεις του εν λόγω κανονισμού.

(2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 753/2002 κοινοποιήθηκε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Ορισμένες οινοπαραγωγοί τρίτες χώρες εξέφρασαν επιφυλάξεις για το νομοθέτημα. Μετά το σχολιασμό αυτόν, πραγματοποιήθηκαν δύο διαβουλεύσεις στη Γενεύη με σκοπό να εξηγηθούν οι νέοι κανόνες επισήμανσης και να συγκεντρωθούν τα θέματα που απασχολούν τις τρίτες χώρες.

(3) Δεδομένων όσων ισχυρίζονται οι τρίτες χώρες, πρέπει να επέλθουν κάποιες αλλαγές στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 753/2002. Πρόκειται ιδίως για το άνοιγμα της χρήσης ορισμένων παραδοσιακών εκφράσεων στις τρίτες χώρες με την προϋπόθεση ότι οι χώρες αυτές πληρούν όρους ισοδύναμους με εκείνους που απαιτούνται από τα κράτη μέλη. Επιπλέον, δεδομένου ότι αρκετές τρίτες χώρες δεν έχουν νομοθεσία κεντροποιημένη στον ίδιο βαθμό με την Κοινότητα, αρμόζει να τροποποιηθούν ορισμένες ρυθμιστικές απαιτήσεις και ταυτόχρονα να παρέχονται οι ίδιες εγγυήσεις σε ό,τι αφορά την υποχρεωτική ισχύ των κανόνων αυτών.

(4) Λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία να οριστικοποιηθεί η διαδικασία έγκρισης για παρόν μέτρο πριν από την 1η Φεβρουαρίου 2004, πρέπει να παραταθεί η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 47, έως τις 15 Μαρτίου 2004.

(5) Πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 753/2002.

(6) Η επιτροπή διαχείρισης οίνων δεν διατύπωσε γνώμη εντός της προθεσμίας που καθορίστηκε από τον πρόεδρό της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 753/2002 τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 5 παράγραφος 1 το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:"Επιπλέον, όσον αφορά ορισμένους vqprd και vmqprd οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 29 του παρόντος κανονισμού και που έχουν παλαιωθεί σε φιάλες κατά τη διάρκεια μακράς περιόδου πριν από την πώλησή τους, μπορούν να χορηγηθούν συγκεκριμένες παρεκκλίσεις από το σχετικό κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καθοριστεί οι όροι ελέγχου και κυκλοφορίας για τα προϊόντα αυτά.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τους όρους ελέγχου και κυκλοφορίας που έχουν θεσπίσει."

2. Στο άρθρο 9 οι παράγραφοι 4 και 5 καταργούνται.

3. Στο άρθρο 12 παράγραφος 1 το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"β) ενδείξεις διαφορετικές από εκείνες που ορίζονται από τις κοινοτικές διατάξεις και των οποίων η χρησιμοποίηση υπόκειται σε ρύθμιση στο εν λόγω κράτος μέλος ή είναι σύμφωνη με τους κανόνες που ισχύουν για τους οινοπαραγωγούς της αντίστοιχης τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των αντιπροσωπευτικών επαγγελματικών οργανώσεων, εφόσον κοινοποιήσουν τις ενδείξεις αυτές στην Επιτροπή, η οποία εξασφαλίζει με κάθε πρόσφορο μέσο τη δημοσιότητα των μέτρων αυτών."

4. Το άρθρο 24 τροποποιείται ως εξής:

α) Στην παράγραφο 5 η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"Προκειμένου να μπορεί να εμφαίνεται στο παράρτημα ΙΙΙ, μια παραδοσιακή ένδειξη πρέπει να είναι σύμφωνη προς τους ακόλουθους όρους:"

β) η παράγραφος 6 καταργείται·

γ) η παράγραφος 8 καταργείται.

5. Στο άρθρο 28 το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"Ωστόσο, οι κανόνες χρήσης που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο μπορούν να επιτρέψουν για την ένδειξη '...' (ονομασία κατά παράδοση), εφόσον συμπληρώνει την ένδειξη '...' ('ρετσίνα'), να μη συνδέεται αναγκαστικά με τη χρησιμοποίηση μιας καθορισμένης γεωγραφικής ένδειξης."

6. Το άρθρο 29 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 1 το σημείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"δ) για την Ισπανία:

- 'Denominación de origen' και 'Denominación de origen calificada'; 'D.O.', 'D.O.Ca', 'vino de calidad con indicación geográfica', 'vino de pago' και 'vino de pago calificado'·

Ωστόσο, οι ενδείξεις αυτές εμφαίνονται στη σήμανση ακριβώς κάτω από την ονομασία της καθορισμένης περιοχής,

- 'vino generoso', 'vino generoso de licor', 'vino dulce natural'".

β) στην παράγραφο 1 το σημείο η) τελευταία περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"- 'Districtus Austriae Controllatus' ή 'DAC'".

γ) στην παράγραφο 2 το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"γ) για την Ισπανία:

- 'Denominación de origen' και 'Denominación de origen calificada'; 'D.O.', 'D.O.Ca', 'vino de calidad con indicación geográfica', 'vino de pago' και 'vino de pago calificado'·

Ωστόσο, οι ενδείξεις αυτές εμφαίνονται στη σήμανση ακριβώς κάτω από την ονομασία της καθορισμένης περιοχής".

7. Το άρθρο 31 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 3 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β), η ημερομηνία "31 Αυγούστου 2003" αντικαθίσταται από την ημερομηνία "31 Αυγούστου 2005"·

β) στην παράγραφο 3 τρίτο εδάφιο η ημερομηνία "31 Αυγούστου 2003" αντικαθίσταται από την ημερομηνία "31 Αυγούστου 2005".

8. Το άρθρο 34 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

i) στο πρώτο εδάφιο, το σημείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"α) το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και την ιδιότητα ενός ή περισσοτέρων προσώπων που έχουν συμμετάσχει στην εμπορία, εφόσον οι όροι χρησιμοποίησης συμφωνούν με τους κανόνες που ισχύουν για τους οινοπαραγωγούς της αντίστοιχης τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των αντιπροσωπευτικών επαγγελματικών οργανώσεων.".

ii) στο δεύτερο εδάφιο, το σημείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"γ) το ιδιαίτερο χρώμα, εφόσον οι όροι χρησιμοποίησης συμφωνούν με τους κανόνες που ισχύουν για τους οινοπαραγωγούς της αντίστοιχης τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των αντιπροσωπευτικών επαγγελματικών οργανώσεων.".

iii) το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"Όσον αφορά τους οίνους λικέρ, τους ημιαφρώδεις οίνους και τους αεριούχους ημιαφρώδεις οίνους και τα προϊόντα του τίτλου ΙΙ που παρασκευάζονται σε τρίτες χώρες, η ένδειξη που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β) χρησιμοποιείται εφόσον οι όροι χρησιμοποίησης συμφωνούν με τους κανόνες που ισχύουν για τους οινοπαραγωγούς της αντίστοιχης τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των αντιπροσωπευτικών επαγγελματικών οργανώσεων.".

β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:

"3. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 έως 3 του άρθρου 9, ορισμένοι τύποι φιαλών που εμφαίνονται στο παράρτημα Ι δύναται να χρησιμοποιηθούν για να παρουσιαστούν οίνοι καταγόμενοι από τρίτες χώρες εφόσον:

α) οι χώρες αυτές έχουν υποβάλει αιτιολογημένη αίτηση στην Επιτροπή και

β) πληρούνται οι όροι που θεωρούνται ισοδύναμοι με αυτούς που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 9.

Για κάθε τύπο φιάλης, οι σχετικές τρίτες χώρες αναγράφονται στο παράρτημα Ι, καθώς και οι κανόνες όσον αφορά τους όρους χρησιμοποιήσεώς της.

Ορισμένοι παραδοσιακοί τύποι φιαλών χρησιμοποιούμενες στις τρίτες χώρες και οι οποίοι δεν αναγράφονται στο παράρτημα Ι δύναται να επωφεληθούν, για τους σκοπούς της διαθέσεώς τους στο εμπόριο στο εσωτερικό της Κοινότητας, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας, της προστασίας που αναφέρεται στο παρόν άρθρο για αυτόν τον τύπο φιάλης.

Η εφαρμογή του πρώτου εδαφίου πραγματοποιείται με συμφωνίες με τις σχετικές τρίτες χώρες και οι οποίες συνάπτονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 133 της συνθήκης.".

γ) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:

"4. Οι διατάξεις του άρθρου 37 παράγραφος 1 ισχύουν τηρουμένων των αναλογιών για τα μερικώς ζυμωθέντα γλεύκη σταφυλιών που προορίζονται για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο με γεωγραφική ένδειξη και για τους οίνους που προέρχονται από υπερώριμα σταφύλια με γεωγραφική ένδειξη."

δ) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5:

"5. Τα άρθρα 2, 3, 4, 6, το άρθρο 7 στοιχείο γ), τα άρθρα 8, 12 και το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών."

9. Το άρθρο 36 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 3 το τρίτο εδάφιο καταργείται·

β) οι παράγραφοι 4 και 5 αντικαθίστανται από τις εξής:

"4. Οι γεωγραφικές ενδείξεις και οι παραδοσιακές ενδείξεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αν, παρά το γεγονός ότι είναι στην κυριολεξία ακριβείς όσον αφορά το έδαφος, την περιοχή ή τον τόπο από τον οποίο κατάγονται τα προϊόντα, δίδουν στο κοινό εσφαλμένη εντύπωση ότι τα προϊόντα κατάγονται από άλλο έδαφος.

5. Μία γεωγραφική ένδειξη που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 μιας τρίτης χώρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη σήμανση ενός εισαγόμενου οίνου ακόμη και εάν ο εν λόγω οίνος παράγεται μόνο κατά 85 % από σταφύλια που συγκομίζονται στην περιοχή παραγωγής της οποίας φέρει το όνομα."

10. Το άρθρο 37 αντικαθίσταται από το εξής:

α) η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

i) η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"1. Κατ' εφαρμογή του παραρτήματος VII σημείο Β.2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, η σήμανση των οίνων καταγωγής τρίτων χωρών (με εξαίρεση τους αφρώδεις οίνους, τους αεριούχους αφρώδεις οίνους και τους ημιαεριούχους οίνους αλλά συμπεριλαμβανομένων των οίνων που προέρχονται από υπερώριμα σταφύλια) και των μερικώς ζυμωθέντων γλευκών σταφυλιών που προορίζονται για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο, που παρασκευάζονται σε τρίτες χώρες και φέρουν το όνομα γεωγραφικής ένδειξης σύμφωνα με το άρθρο 36, μπορεί να συμπληρωθεί από τις ακόλουθες ενδείξεις:".

ii) το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"α) το έτος τρύγου· η ένδειξη αυτή χρησιμοποιείται εφόσον οι όροι χρησιμοποίησης συμφωνούν με τους κανόνες που ισχύουν για τους οινοπαραγωγούς της αντίστοιχης τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των αντιπροσωπευτικών επαγγελματικών οργανώσεων, καθώς και όταν τουλάχιστον το 85 %, αφού αφαιρεθεί η ποσότητα των προϊόντων που χρησιμοποιήθηκαν για ενδεχόμενη γλύκανση, των σταφυλιών που χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή του εν λόγω οίνου έχουν τρυγηθεί κατά τη διάρκεια του εν λόγω έτους·

Για τους οίνους που παραδοσιακά παράγονται από σταφύλια που συγκομίζονται το χειμώνα, αναφέρεται το έτος της ενάρξεως της τρέχουσας περιόδου εμπορίας αντί του έτους συγκομιδής.".

iii) στο στοιχείο β), η περίπτωση i) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"i) εφόσον οι όροι χρησιμοποίησης συμφωνούν με τους κανόνες που ισχύουν για τους οινοπαραγωγούς της αντίστοιχης τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των αντιπροσωπευτικών επαγγελματικών οργανώσεων·"

iv) τα στοιχεία δ), ε) και στ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

"δ) τις ενδείξεις σχετικά με τον τρόπο παραγωγής ή τη μέθοδο παρασκευής του προϊόντος, εφόσον οι όροι χρησιμοποίησης συμφωνούν με τους κανόνες που ισχύουν για τους οινοπαραγωγούς της αντίστοιχης τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των αντιπροσωπευτικών επαγγελματικών οργανώσεων·

ε) όσον αφορά τους οίνους των τρίτων χωρών και τα γλεύκη σταφυλιών που έχουν υποστεί μερική ζύμωση και προορίζονται για την απευθείας κατανάλωση από τον άνθρωπο στις τρίτες χώρες, συμπληρωματικές παραδοσιακές ενδείξεις:

i) εκτός από αυτές που αναγράφονται στο παράρτημα III, σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τους οινοπαραγωγούς της αντίστοιχης τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των αντιπροσωπευτικών επαγγελματικών οργανώσεων και

ii) που αναγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ, εφόσον οι όροι χρήσεως είναι σύμφωνοι με τους κανόνες που ισχύουν για τους οινοπαραγωγούς της αντίστοιχης τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των αντιπροσωπευτικών επαγγελματικών οργανώσεων, και με τους ακόλουθους όρους:

- οι χώρες αυτές θα υποβάλουν αιτιολογημένη αίτηση στην Επιτροπή και θα διαβιβάσουν τους κανόνες για τις ενδείξεις αυτές που επιτρέπουν να αιτιολογηθεί η αναγνώριση των παραδοσιακών ενδείξεων,

- είναι ιδιότυπες από μόνες τους,

- είναι επαρκώς διακριτικές ή/και φημίζονται εντός της σχετικής τρίτης χώρας,

- έχουν παραδοσιακά χρησιμοποιηθεί κατά διάρκεια τουλάχιστον δέκα ετών στην εν λόγω τρίτη χώρα,

- συνδέονται με μία, ή ενδεχομένως, περισσότερες κατηγορίες οίνων της εν λόγω τρίτης χώρας,

- οι προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί από τις τρίτες χώρες δεν είναι φύσεως τέτοιας ώστε να προκαλέσουν σύγχυση στον καταναλωτή όσον αφορά τη σχετική ένδειξη·

εξάλλου, ορισμένες παραδοσιακές ενδείξεις που εμφαίνονται στο παράρτημα ΙΙΙ δύνανται να χρησιμοποιηθούν στη σήμανση των οίνων, οι οποίοι φέρουν γεωγραφική ένδειξη και κατάγονται από τρίτες χώρες, στη γλώσσα της τρίτης χώρας καταγωγής ή σε άλλη γλώσσα, όταν η χρήση μιας γλώσσας άλλης από την επίσημη γλώσσα της χώρας θεωρείται παραδοσιακή για τις ενδείξεις αυτές, με την προϋπόθεση ότι η χρήση της γλώσσας αυτής προβλέπεται από τη νομοθεσία της χώρας και ότι χρησιμοποιείται για την εν λόγω παραδοσιακή ένδειξη συνεχώς επί τουλάχιστον είκοσι πέντε χρόνια·

το άρθρο 23 και το άρθρο 24 παράγραφοι 2 έως 4 εδάφιο 2, και παράγραφος 6 στοιχείο γ) εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών·

για κάθε παραδοσιακή ένδειξη που αναφέρεται στην περίπτωση ii) του παρόντος σημείου, οι σχετικές τρίτες χώρες αναγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

στ) Το όνομα μιας επιχείρησης εφόσον οι όροι χρησιμοποίησης συμφωνούν με τους κανόνες που ισχύουν για τους οινοπαραγωγούς της αντίστοιχης τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των αντιπροσωπευτικών επαγγελματικών οργανώσεων, οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 25 εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών".

v) στο στοιχείο ζ), η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"μία ένδειξη που αναφέρει εφόσον οι όροι χρησιμοποίησης συμφωνούν με τους κανόνες που ισχύουν για τους οινοπαραγωγούς της αντίστοιχης τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των αντιπροσωπευτικών επαγγελματικών οργανώσεων, την εμφιάλωση:"

β) η παράγραφος 3 καταργείται.

11. Στο τίτλο V προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα 37α και 37β:

"Άρθρο 37α

Ως αντιπροσωπευτική επαγγελματική οργάνωση νοείται κάθε οργάνωση παραγωγών, ή ένωση οργανώσεων παραγωγών, η οποία έχει υιοθετήσει τους ίδιους κανόνες για τη δραστηριότητά της σε μια αμπελοοινική περιοχή, εφόσον αυτή συγκεντρώνει τουλάχιστον τα δύο τρίτα των παραγωγών της συγκεκριμένης περιοχής όπου δραστηριοποιείται και καλύπτει τουλάχιστον τα δύο τρίτα της παραγωγής στην περιοχή αυτή.

Οι ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες κοινοποιούν εκ των προτέρων στην Επιτροπή τους κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στο άρθρο 34 παράγραφος 1 και στο άρθρο 37 παράγραφος 1. Οι τρίτες χώρες κοινοποιούν επίσης κατάλογο των αντιπροσωπευτικών επαγγελματικών οργανώσεων, με ένδειξη των μελών τους, που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΧ.

Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη δημοσιοποίηση των μέτρων αυτών με όλα τα κατάλληλα μέσα."

"Άρθρο 37β

Οίνος λικέρ, ημιαφρώδης οίνος, αεριούχος ημιαφρώδης οίνος, αφρώδης οίνος

1. Σε εφαρμογή του παραρτήματος VII, σημείο A.4, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, στη σήμανση των οίνων λικέρ, των ημιαφρωδών οίνων, και των αεριούχων ημιαφρωδών οίνων αναγράφονται, εκτός από τις υποχρεωτικές ενδείξεις που αναφέρονται στο σημείο A.1, του παραρτήματος αυτού ο εισαγωγέας ή όταν η εμφιάλωση έχει γίνει εντός της Κοινότητας, ο εμφιαλωτής.

Όσον αφορά τις ενδείξεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, οι διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφος 1 στοιχείο α), εφαρμόζονται mutatis mutandis στα προϊόντα που παρασκευάζονται στις τρίτες χώρες.

Οι διατάξεις του άρθρου 38 παράγραφος 2 εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών.

2. Κατά παρέκκλιση από το παράρτημα VII, σημείο C. 3, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, οι οίνοι που προέρχονται από τρίτες χώρες δύνανται να φέρουν τις ενδείξεις 'οίνος λικέρ', 'ημιαφρώδης οίνος' και 'αεριούχος ημιαφρώδης οίνος' όταν τα προϊόντα τηρούν τους όρους που αναφέρονται, αντιστοίχως, στο παράρτημα XI, στοιχεία δ), ζ) και η), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2001 της Επιτροπής(3).

3. Οι αφρώδεις οίνοι που κατάγονται από τρίτες χώρες που αναφέρονται στο παράρτημα VIII, σημείο E.1, τρίτη περίπτωση, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 αναγράφονται στη λίστα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα VIII του παρόντος κανονισμού."

12. Στο άρθρο 38 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"1. Κατ' εφαρμογή του παραρτήματος VII σημείο Α.4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, η σήμανση των οίνων λικέρ, των ημιαφρωδών οίνων και των αεριούχων ημιαφρωδών οίνων αναφέρει εκτός των υποχρεωτικών ενδείξεων που αναφέρονται στο σημείο Α.1 του εν λόγω παραρτήματος το όνομα ή την εταιρική επωνυμία καθώς και το δήμο ή κοινότητα και το κράτος μέλος του εμφιαλωτή ή για τα δοχεία ονομαστικού όγκου άνω των 60 λίτρων, του αποστολέα· στην περίπτωση των ημιαφρωδών οίνων, το ονοματεπώνυμο του εμφιαλωτή μπορεί να αντικατασταθεί από αυτό του παρασκευαστή.

Όσον αφορά τις ενδείξεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο οι διατάξεις του άρθρου 15 εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών στα προϊόντα που παρασκευάζονται στην Κοινότητα."

13. Το άρθρο 40 καταργείται.

14. Το άρθρο 44 καταργείται.

15. Το άρθρο 46 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

"Άρθρο 46

Οι ποικιλίες οίνου 'Pinot'

Όταν πρόκειται για αφρώδη οίνο, για αφρώδη οίνο ποιότητας ή για vmqprd τα ονόματα των ποικιλιών που χρησιμοποιήθηκαν για να συμπληρωθεί η ονομασία του προϊόντος 'Pinot blanc', 'Pinot noir' και 'Pinot gris', καθώς και τα ισοδύναμα ονόματά τους στις άλλες γλώσσες της Κοινότητας, μπορούν να αντικατασταθούν από το συνώνυμο 'Pinot'."

16. Στο άρθρο 47 παράγραφος 1 το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"Οι σημάνσεις και οι προσυσκευασίες που περιέχουν τυπωμένες ενδείξεις, σύμφωνες με τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν έως την έναρξη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως τις 15 Μαρτίου 2004."

17. Το παράρτημα II αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού.

18. Το παράρτημα III αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος IΙ του παρόντος κανονισμού.

19. Το κείμενο του παραρτήματος III του παρόντος κανονισμού προστίθεται ως παράρτημα IX.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Φεβρουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Φεβρουαρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1795/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 262 της 14.10.2003, σ. 13).

(2) ΕΕ L 118 της 4.5.2002, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1205/2003 (ΕΕ L 168 της 5.7.2003, σ. 13).

(3) ΕΕ L 128 της 10.5.2001, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ονόματα ποικιλιών αμπέλου ή συνώνυμά τους που περιλαμβάνουν γεωγραφική ένδειξη((Αυτά τα ονόματα των ποικιλιών ή τα συνώνυμά τους αντιστοιχούν εν μέρει ή πλήρως, σε μετάφραση ή με τη μορφή επιθέτου, σε γεωγραφικές ενδείξεις που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν έναν οίνο.)) και μπορούν να αναγράφονται στη σήμανση των οίνων κατ' εφαρμογήν του άρθρου 19 παράγραφος 2((Υπόμνημα:))

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Κατάλογος των παραδοσιακών ενδείξεων που αναφέρονται στο άρθρο 24

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

>PIC FILE= "L_2004055EL.004203.TIF">"

Top