EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0012

Οδηγία 2004/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, που τροποποιεί την οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας - Δήλωση του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

OJ L 47, 18.2.2004, p. 26–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 034 P. 3 - 8
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 034 P. 3 - 8
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 034 P. 3 - 8
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 034 P. 3 - 8
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 034 P. 3 - 8
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 034 P. 3 - 8
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 034 P. 3 - 8
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 034 P. 3 - 8
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 034 P. 3 - 8
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 043 P. 337 - 342
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 043 P. 337 - 342
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 065 P. 39 - 44

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/12/oj

32004L0012

Οδηγία 2004/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, που τροποποιεί την οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας - Δήλωση του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 047 της 18/02/2004 σ. 0026 - 0032


Οδηγία 2004/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 11ης Φεβρουαρίου 2004

που τροποποιεί την οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Αποφασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης(3), υπό το πρίσμα του κοινού σχεδίου που εγκρίθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 17 Δεκεμβρίου 2003,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ(4), το Συμβούλιο καλείται, όχι αργότερα από έξι μήνες πριν από το τέλος της πρώτης πενταετούς φάσης που άρχισε από την ημερομηνία από την οποία θα έπρεπε να έχει τεθεί σε εφαρμογή η εν λόγω οδηγία στο εθνικό δίκαιο, να καθορίσει στόχους για την επόμενη πενταετή φάση.

(2) Ο ορισμός της "συσκευασίας", όπως θεσπίσθηκε από την οδηγία 94/62/ΕΚ θα πρέπει να αποσαφηνισθεί περαιτέρω, μέσω της εισαγωγής ορισμένων κριτηρίων και ενός παραρτήματος με επεξηγηματικά παραδείγματα. Προκειμένου να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι ανακύκλωσης, είναι απαραίτητο να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη καινοτόμων, περιβαλλοντικώς ορθών και βιώσιμων διαδικασιών ανακύκλωσης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των διαφόρων μεθόδων ανακύκλωσης ενόψει της διατύπωσης ορισμών για τις μεθόδους αυτές.

(3) Οι στόχοι ανακύκλωσης για κάθε επιμέρους υλικό των απορριμμάτων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις αξιολογήσεις του κύκλου ζωής καθώς και την ανάλυση κόστους-οφέλους, που έχουν δείξει σαφείς διαφορές, τόσο στο κόστος όσο και στα οφέλη της ανακύκλωσης των διαφόρων υλικών συσκευασίας, και θα πρέπει να βελτιώσουν τη συνοχή της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά την ανακύκλωση των εν λόγω υλικών.

(4) Θα πρέπει να αυξηθούν περαιτέρω η ανάκτηση και η ανακύκλωση απορριμμάτων συσκευασιών, ώστε να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους.

(5) Σε ορισμένα κράτη μέλη, στα οποία, λόγω ειδικών περιστάσεων, επετράπη να αναβάλουν την καθορισμένη ημερομηνία για την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης και ανάκτησης που ορίζονται στην οδηγία 94/62/ΕΚ, θα πρέπει να επιτραπεί περαιτέρω, αλλά περιορισμένη, αναβολή.

(6) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν ότι επιβάλλονται προσωρινές παρεκκλίσεις για τα προσχωρούντα κράτη ως προς τους στόχους της παρούσας οδηγίας. Τούτο θα πρέπει να αποφασισθεί βάσει των αιτημάτων των προσχωρούντων κρατών για παρεκκλίσεις που θα ισχύσουν, καταρχήν, το αργότερο έως το 2012 για την Κύπρο, τη Δημοκρατία της Τσεχίας, την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Λιθουανία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία· το 2013 για τη Μάλτα· το 2014 για την Πολωνία και το 2015 για τη Λεττονία.

(7) Η εν λόγω συμφωνία θα οριστικοποιηθεί σύμφωνα με την προσήκουσα νομική διαδικασία πριν από την εκπνοή της προθεσμίας για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο.

(8) Η διαχείριση των συσκευασιών και των απορριμμάτων συσκευασίας απαιτεί τη θέσπιση από τα κράτη μέλη συστημάτων επιστροφής, συλλογής και ανάκτησης. Τα συστήματα αυτά θα πρέπει να είναι ανοικτά στη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών και να σχεδιάζονται κατά τρόπον ώστε να αποφεύγονται οι διακρίσεις σε βάρος εισαγομένων προϊόντων και οι φραγμοί στο εμπόριο ή οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή επιστροφή συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασίας, σύμφωνα με τη συνθήκη. Θα πρέπει να αποφεύγεται η διάκριση εις βάρος υλικών βάσει του βάρους τους. Οι παράγοντες στην αλυσίδα συσκευασίας στο σύνολό τους θα πρέπει να αναλαμβάνουν την ευθύνη που τους αναλογεί προκειμένου να εξασφαλίζεται ο μέγιστος δυνατός περιορισμός της περιβαλλοντικής επίπτωσης της συσκευασίας και των απορριμμάτων συσκευασίας καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

(9) Απαιτούνται ετήσια δεδομένα κοινοτικής εμβέλειας σχετικά με τη συσκευασία και τα απορρίμματα συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένων των απορριμμάτων που εξάγονται εκτός της Κοινότητας προς ανακύκλωση και ανάκτηση, προκειμένου να παρακολουθείται η υλοποίηση των στόχων της παρούσας οδηγίας. Αυτό απαιτεί εναρμονισμένη τεχνική υποβολής εκθέσεων καθώς και σαφείς κατευθυντήριες γραμμές προς τους παρόχους δεδομένων.

(10) Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει και να υποβάλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και τις επιπτώσεις της παρούσας οδηγίας αφενός στο περιβάλλον και αφετέρου στην εσωτερική αγορά. Η έκθεση αυτή θα πρέπει να καλύπτει επίσης τα ζητήματα των βασικών απαιτήσεων, των μέτρων πρόληψης της δημιουργίας απορριμμάτων, ενός πιθανού δείκτη συσκευασίας, των σχεδίων πρόληψης της δημιουργίας απορριμμάτων, της επαναχρησιμοποίησης, της ευθύνης του παραγωγού και των βαρέων μετάλλων. Επίσης, η έκθεση θα πρέπει, εάν χρειασθεί, να συνοδεύεται από προτάσεις αναθεώρησης.

(11) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθούν σχετικές εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των καταναλωτών και να ενθαρρύνουν άλλους μηχανισμούς πρόληψης.

(12) Πέραν των στόχων της παρούσας οδηγίας στους τομείς του περιβάλλοντος και της εσωτερικής αγοράς, η ανακύκλωση μπορεί επίσης να οδηγήσει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ο αριθμός των οποίων έχει μειωθεί σε άλλους τομείς της κοινωνίας, και έτσι μπορεί να συμβάλει στην αποτροπή του κοινωνικού αποκλεισμού.

(13) Δεδομένου ότι οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης, συγκεκριμένα η εναρμόνιση των εθνικών στόχων για την ανακύκλωση των απορριμμάτων συσκευασιών, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις εκάστου κράτους μέλους, και η περαιτέρω αποσαφήνιση των ορισμών, είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύνανται συνεπώς, λόγω των διαστάσεων της δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(14) Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(5).

(15) Επομένως, η οδηγία 94/62/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 94/62/ΕΚ τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Στο σημείο 1 του άρθρου 3 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:"Ο ορισμός της 'συσκευασίας' βασίζεται περαιτέρω στα ακόλουθα κριτήρια, επεξηγηματικά παραδείγματα της εφαρμογής των οποίων είναι τα απαριθμούμενα στο παράρτημα Ι αντικείμενα.

i) Θεωρούνται συσκευασία τα αντικείμενα που πληρούν τον ανωτέρω ορισμό, με την επιφύλαξη άλλων λειτουργιών τις οποίες μπορεί επίσης να επιτελεί η συσκευασία, εκτός αν το αντικείμενο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος προϊόντος, και είναι αναγκαίο για να περιέχει, υποστηρίζει ή διαφυλάσσει το προϊόν αυτό σε όλη τη διάρκεια της ζωής του και όλα τα στοιχεία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν, να καταναλωθούν ή να διατεθούν από κοινού.

ii) Τα αντικείμενα που έχουν σχεδιασθεί και προορίζονται για να γεμίζονται στο σημείο πώλησης, καθώς και τα αντικείμενα μιας χρήσης που πωλούνται γεμάτα ή έχουν σχεδιασθεί και προορίζονται για να γεμίζονται στο σημείο πώλησης, θεωρούνται συσκευασία, εφόσον επιτελούν συσκευαστική λειτουργία.

iii) Τα συστατικά μέρη της συσκευασίας και τα ενσωματωμένα στη συσκευασία βοηθητικά στοιχεία θεωρούνται μέρος της συσκευασίας στην οποία είναι ενσωματωμένα. Τα βοηθητικά στοιχεία που είναι απευθείας ανηρτημένα ή προσδεδεμένα σε ένα προϊόν και τα οποία επιτελούν συσκευαστική λειτουργία θεωρούνται συσκευασία, εκτός αν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος αυτού και όλα τα στοιχεία προορίζονται να καταναλωθούν ή να διατεθούν από κοινού.

Η Επιτροπή, κατά περίπτωση, και σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 21, εξετάζει και, αν παραστεί ανάγκη, αναθεωρεί τα επεξηγηματικά παραδείγματα σχετικά με τον ορισμό της συσκευασίας που αναφέρονται στο παράρτημα Ι. Εξετάζονται κατά προτεραιότητα τα ακόλουθα αντικείμενα: θήκες για CD και βίντεο, γλάστρες, σωληνάρια και κύλινδροι που περιβάλλονται από ελαστικό υλικό, αντικολλητικό χαρτί αυτοκόλλητων ετικετών και χαρτί περιτυλίγματος.".

2. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 4

Πρόληψη

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, παράλληλα με τα μέτρα για την πρόληψη του σχηματισμού απορριμμάτων συσκευασίας σύμφωνα με το άρθρο 9, εφαρμόζονται και άλλα προληπτικά μέτρα.

Αυτά τα άλλα μέτρα μπορούν να συνίστανται σε εθνικά προγράμματα, σχέδια για τη θέσπιση της ευθύνης του παραγωγού προκειμένου να ελαχιστοποιείται η περιβαλλοντική επίπτωση της συσκευασίας, ή παρεμφερείς δράσεις οι οποίες εγκρίνονται, εφόσον χρειάζεται, σε συνεννόηση με τους οικονομικούς παράγοντες, και σχεδιάζονται έτσι ώστε να συγκεντρώνουν και να αξιοποιούν τις πολλαπλές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται εντός των κρατών μελών όσον αφορά την πρόληψη. Τα μέτρα αυτά συνάδουν με τους στόχους της παρούσας οδηγίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1.

2. Η Επιτροπή συμβάλλει στην προαγωγή της πρόληψης ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη κατάλληλων ευρωπαϊκών προτύπων, σύμφωνα με το άρθρο 10. Τα πρότυπα αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής επίπτωσης της συσκευασίας σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10.

3. Η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον απαιτείται, προτάσεις μέτρων για την ενίσχυση και τη συμπλήρωση της επιβολής των βασικών υποχρεώσεων και για να διασφαλισθεί ότι μια νέα συσκευασία εισάγεται στην αγορά μόνον αφού ο παραγωγός έχει λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο για την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής της επίπτωσης χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι βασικές λειτουργίες της εν λόγω συσκευασίας.".

3. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 6

Ανάκτηση και ανακύκλωση

1. Προκειμένου να συμμορφωθούν προς τους στόχους της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των ακόλουθων στόχων που καλύπτουν το σύνολο της επικράτειάς τους:

α) έως τις 30 Ιουνίου 2001 το αργότερο, ανάκτηση ή αποτέφρωση σε εγκαταστάσεις αποτεφρώσεως απορριμμάτων με ανάκτηση ενέργειας μεταξύ 50 % τουλάχιστον και 65 % το πολύ κατά βάρος, των απορριμμάτων συσκευασίας·

β) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008 το αργότερο, ανάκτηση ή αποτέφρωση σε εγκαταστάσεις αποτεφρώσεως απορριμμάτων με ανάκτηση ενέργειας 60 % τουλάχιστον κατά βάρος, των απορριμμάτων συσκευασίας·

γ) έως τις 30 Ιουνίου 2001 το αργότερο, ανακύκλωση μεταξύ 25 % τουλάχιστον και 45 % το πολύ, κατά βάρος, του συνόλου των υλικών συσκευασίας που περιέχονται στα απορρίμματα συσκευασίας, με ελάχιστο ποσοστό 15 % κατά βάρος, για κάθε υλικό συσκευασίας·

δ) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008 το αργότερο, ανακύκλωση μεταξύ 55 % τουλάχιστον και 80 % το πολύ, κατά βάρος, των απορριμμάτων συσκευασίας·

ε) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008 το αργότερο, επίτευξη των ακόλουθων ελάχιστων στόχων ανακύκλωσης για υλικά που περιέχονται σε απορρίμματα συσκευασίας:

i) 60 %, κατά βάρος, για το γυαλί,

ii) 60 %, κατά βάρος, για το χαρτί και χαρτόνι,

iii) 50 %, κατά βάρος, για τα μέταλλα,

iv) 22,5 %, κατά βάρος, για τα πλαστικά, λαμβάνοντας αποκλειστικά υπόψη υλικά που ανακυκλώνονται εκ νέου σε πλαστικά,

v) 15 %, κατά βάρος, για το ξύλο.

2. Τα απορρίμματα συσκευασιών που εξάγονται από την Κοινότητα σύμφωνα με τους κανονισμούς του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 259/93(6) και (ΕΚ) αριθ. 1420/1999(7) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1547/1999 της Επιτροπής(8) προσμετρώνται στην κάλυψη των υποχρεώσεων και στόχων της παραγράφου 1 μόνον εάν υπάρχουν σαφείς αποδείξεις ότι η ανάκτηση ή/και ανακύκλωση έλαβε χώρα κάτω από συνθήκες ισοδύναμες, σε γενικές γραμμές, με εκείνες που ορίζει η σχετική κοινοτική νομοθεσία.

3. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν, όπου ενδείκνυται, την ανάκτηση ενέργειας, όπου είναι προτιμότερη από την ανακύκλωση υλικών για περιβαλλοντικούς λόγους και λόγους κόστους-ωφελείας. Αυτό θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με την πρόβλεψη επαρκούς περιθωρίου μεταξύ εθνικών στόχων ανακύκλωσης και εθνικών στόχων ανάκτησης.

4. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν, όπου ενδείκνυται, τη χρησιμοποίηση υλικών που προέρχονται από ανακυκλωμένα απορρίμματα συσκευασίας για την παραγωγή συσκευασιών και άλλων προϊόντων:

α) βελτιώνοντας τις συνθήκες της αγοράς για τα εν λόγω υλικά·

β) επανεξετάζοντας τους υφιστάμενους κανονισμούς που εμποδίζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών αυτών.

5. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007 το αργότερο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία και με βάση πρόταση της Επιτροπής, καθορίζουν στόχους για την τρίτη πενταετή φάση 2009 έως 2014, βάσει της πρακτικής πείρας που αποκομίζουν τα κράτη μέλη από τις δράσεις για επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στην παράγραφο 1 και βάσει των πορισμάτων επιστημονικών ερευνών και τεχνικών εκτίμησης, όπως οι αναλύσεις κύκλου ζωής και οι αναλύσεις κόστους-ωφελείας.

Η εν λόγω διαδικασία επαναλαμβάνεται ανά πενταετία.

6. Τα μέτρα και οι στόχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δημοσιεύονται από τα κράτη μέλη και αποτελούν αντικείμενο ενημερωτικής εκστρατείας προς το ευρύ κοινό και τους οικονομικούς παράγοντες.

7. H Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία μπορούν, λόγω της ειδικής τους κατάστασης, δηλαδή, αντίστοιχα, του μεγάλου αριθμού μικρών νήσων, της ύπαρξης αγροτικών και ορεινών περιοχών και του υφισταμένου σήμερα χαμηλού επιπέδου κατανάλωσης συσκευασιών, να αποφασίσουν:

α) να επιτύχουν, έως τις 30 Ιουνίου 2001 το αργότερο, χαμηλότερους στόχους από τους στόχους της παραγράφου 1 στοιχεία α) και γ), αλλά να επιτύχουν ποσοστό τουλάχιστον 25 % όσον αφορά την ανάκτηση ή την αποτέφρωση σε εγκαταστάσεις αποτεφρώσεως απορριμμάτων με ανάκτηση ενέργειας·

β) να μεταθέσουν, ταυτοχρόνως, την επίτευξη των στόχων της παραγράφου 1 στοιχεία α) και γ) σε μεταγενέστερη ημερομηνία, η οποία, ωστόσο, δεν πρέπει να είναι μεταγενέστερη της 31ης Δεκεμβρίου 2005·

γ) να μεταθέσουν την επίτευξη των στόχων της παραγράφου 1 στοιχεία β), δ) και ε) σε ημερομηνία της επιλογής τους, η οποία, ωστόσο, δεν πρέπει να είναι μεταγενέστερη της 31ης Δεκεμβρίου 2011.

8. Το ταχύτερο δυνατόν, και το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2005, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την πρόοδο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον καθώς και στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Στην έκθεση θα λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στα επιμέρους κράτη μέλη. Η έκθεση καλύπτει τα ακόλουθα:

α) αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της εφαρμογής και της τήρησης των βασικών απαιτήσεων·

β) πρόσθετα μέτρα πρόληψης για τον μέγιστο δυνατό περιορισμό της περιβαλλοντικής επίπτωσης της συσκευασίας χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι θεμελιώδεις λειτουργίες της·

γ) πιθανή εκπόνηση ενός περιβαλλοντικού δείκτη σχετικά με τη συσκευασία, ο οποίος καθιστά την πρόληψη των απορριμμάτων συσκευασίας απλούστερη και αποτελεσματικότερη·

δ) σχέδια πρόληψης των απορριμμάτων συσκευασίας·

ε) ενθάρρυνση της επαναχρησιμοποίησης και, ιδιαίτερα, σύγκριση του κόστους και των πλεονεκτημάτων της επαναχρησιμοποίησης και των πλεονεκτημάτων της ανακύκλωσης·

στ) ευθύνη του παραγωγού, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών πτυχών της·

ζ) προσπάθειες για περαιτέρω μείωση και, κατά περίπτωση, σταδιακή εξάλειψη των βαρέων μετάλλων και άλλων επικινδύνων ουσιών από τη συσκευασία μέχρι το 2010.

Κατά περίπτωση, η ανωτέρω έκθεση πλαισιώνεται από προτάσεις αναθεώρησης των σχετικών διατάξεων της παρούσας οδηγίας, εκτός εάν έχουν υποβληθεί έως τότε τέτοιες προτάσεις.

9. Η έκθεση εξετάζει τα ζητήματα της παραγράφου 8 καθώς και άλλα σχετικά θέματα στο πλαίσιο των διαφόρων στοιχείων του έκτου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον, ιδίως της θεματικής στρατηγικής για την ανακύκλωση και της θεματικής στρατηγικής για την αειφόρο χρήση των πόρων.

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν, κατά περίπτωση, μελέτες και πιλοτικά σχέδια σχετικά με τα στοιχεία β), γ), δ), ε) και στ) της παραγράφου 8, καθώς και άλλα μέσα πρόληψης.

10. Στα κράτη μέλη τα οποία έχουν θεσπίσει ή πρόκειται να θεσπίσουν προγράμματα που υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια των στόχων της παραγράφου 1 και τα οποία διαθέτουν, για το σκοπό αυτό, μονάδες ανακύκλωσης και ανάκτησης κατάλληλης δυναμικότητας επιτρέπεται να επιδιώκουν αυτούς τους στόχους για την επίτευξη περιβαλλοντικής προστασίας υψηλού επιπέδου, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μέτρα αποφεύγουν στρεβλώσεις της εσωτερικής αγοράς και δεν εμποδίζουν τα άλλα κράτη μέλη να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τα μέτρα αυτά. Η Επιτροπή επιβεβαιώνει τα μέτρα αυτά, αφού διαπιστώσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, ότι συνάδουν προς τις προαναφερόμενες αρχές και δεν αποτελούν αυθαίρετο μέσο διάκρισης ή συγκεκαλυμμένο περιορισμό του εμπορίου μεταξύ κρατών μελών.".

4. Στο άρθρο 8, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"2. Για να διευκολύνεται η συλλογή, η επαναχρησιμοποίηση και η ανάκτηση, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης, πρέπει να αναφέρεται στη συσκευασία η φύση του ή των χρησιμοποιούμενων υλικών συσκευασίας, για λόγους αναγνώρισης και ταξινόμησης από την ενδιαφερόμενη βιομηχανία με βάση την απόφαση 97/129/ΕΚ της Επιτροπής(9)."

5. Στο άρθρο 13, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"Τα κράτη μέλη προάγουν επίσης την ενημέρωση του καταναλωτή καθώς και εκστρατείες ευαισθητοποίησης."

6. Το άρθρο 19 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 19

Προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο

Οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο του συστήματος αναγνώρισης -που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 και στο άρθρο 10 δεύτερο εδάφιο τελευταία περίπτωση- των τυποποιημένων μορφών του συστήματος βάσης δεδομένων -που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 3 και στο παράρτημα ΙΙΙ-, καθώς και των επεξηγηματικών παραδειγμάτων για τον ορισμό της συσκευασίας -που αναφέρονται στο παράρτημα Ι- θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 21 παράγραφος 2."

7. Στο άρθρο 20, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"1. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 21, καθορίζει τα απαιτούμενα τεχνικά μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν δυσχερειών που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, ιδίως όσον αφορά τα αδρανή υλικά συσκευασίας που διατίθενται στην αγορά σε πολύ μικρές ποσότητες (δηλαδή περίπου 0,1 % κατά βάρος) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την πρωτογενή συσκευασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων, τις μικρές συσκευασίες και τις πολυτελείς συσκευασίες."

8. Το άρθρο 21 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 21

Διαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(10), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό."

9. Στο άρθρο 22, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

"3α. Με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι που ορίζονται στο άρθρο 6, τα κράτη μέλη μπορούν να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τις διατάξεις του άρθρου 7, μέσω συμφωνιών μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των οικείων οικονομικών κλάδων.

Οι συμφωνίες αυτές πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) να μπορεί να επιβληθεί η τήρησή τους·

β) να προσδιορίζουν στόχους και τις αντίστοιχες προθεσμίες·

γ) να δημοσιεύονται στην οικεία Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή σε επίσημο έγγραφο εξίσου προσιτό στο κοινό και να διαβιβάζονται στην Επιτροπή·

δ) τα επιτυγχανόμενα αποτελέσματα να παρακολουθούνται τακτικά, να αναφέρονται στις αρμόδιες αρχές και στην Επιτροπή και να καθίστανται διαθέσιμα στο κοινό υπό τους όρους που ορίζονται στη συμφωνία·

ε) οι αρμόδιες αρχές να εξασφαλίζουν ότι εξετάζεται η επιτελούμενη στα πλαίσια της συμφωνίας πρόοδος·

στ) σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τη συμφωνία, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις οικείες διατάξεις της παρούσας οδηγίας με νομοθετικά, κανονιστικά ή διοικητικά μέτρα."

10. Το παράρτημα Ι αντικαθίσταται από το παράρτημα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία έως τις 18 Αυγούστου 2005. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 11 Φεβρουαρίου 2004.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. Cox

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. McDowell

(1) ΕΕ C 103 Ε της 30.4.2002, σ. 17.

(2) ΕΕ C 221 της 17.9.2002, σ. 31.

(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Σεπτεμβρίου 2002 (ΕΕ C 272 Ε της 13.11.2003, σ. 287), κοινή θέση του Συμβουλίου της 6ης Μαρτίου 2003 (ΕΕ C 107 Ε της 6.5.2003, σ. 17) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Ιουλίου 2003 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Ιανουαρίου 2004 και απόφαση του Συμβουλίου της 26ης Ιανουαρίου 2004.

(4) ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 10· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(5) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(6) ΕΕ L 30 της 6.2.1993, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2557/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 349 της 31.12.2001, σ. 1).

(7) ΕΕ L 166 της 1.7.1999, σ. 6· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2118/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 318 της 3.12.2003, σ. 5).

(8) ΕΕ L 185 της 17.7.1999, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2118/2003.

(9) ΕΕ L 50 της 20.2.1997, σ. 28.

(10) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Επεξηγηματικά παραδείγματα για τα κριτήρια του άρθρου 3 σημείο 1

Επεξηγηματικά παραδείγματα του κριτηρίου i)

Συσκευασίες

Κουτιά γλυκών

Ζελατίνα που περιβάλλει τη θήκη CD

Μη συσκευασίες

Γλάστρες που προορίζονται να παραμείνουν με το φυτό σε όλη τη διάρκεια ζωής του

Εργαλειοθήκες

Φακελάκια τσαγιού

Κηρώδη επιστρώματα γύρω από το τυρί

Μεμβράνες λουκάνικων

Επεξηγηματικά παραδείγματα του κριτηρίου ii)

Συσκευασίες, εφόσον έχουν σχεδιασθεί και προορίζονται για να γεμίζονται στο σημείο πώλησης

Χάρτινες ή πλαστικές σακούλες για μεταφορά

Πιάτα και ποτήρια μιας χρήσης

Κολλητική μεμβράνη

Σακούλες για σάντουιτς

Αλουμινόχαρτο

Μη συσκευασίες

Αναδευτήρας

Μαχαιροπήρουνα μιας χρήσης

Επεξηγηματικά παραδείγματα του κριτηρίου iii)

Συσκευασίες

Ετικέτες αναρτημένες απευθείας ή προσκολλημένες στο προϊόν

Εξαρτήματα συσκευασιών

Το βουρτσάκι της μάσκαρας που αποτελεί μέρος του πώματος του δοχείου

Αυτοκόλλητες ετικέτες κολλημένες σε άλλη συσκευασία

Άγκιστρα

Πλαστικοί δακτύλιοι

Δοσομετρητής που αποτελεί μέρος του πώματος του δοχείου απορρυπαντικού."

Δήλωση του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Σημειώνοντας την ερμηνεία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τον ορισμό της ανάκτησης στις αποφάσεις C-458/00, C-228/00 και C-116/01, και τις επιπτώσεις της ερμηνείας αυτής στην εκπλήρωση των στόχων ανάκτησης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή δηλώνουν την κοινή τους πρόθεση να επανεξετάσουν αυτό το ζήτημα με την πρώτη ευκαιρία.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες που εκφράστηκαν, η Επιτροπή δηλώνει ότι προτίθεται να προτείνει τις κατάλληλες τροποποιήσεις της σχετικής νομοθεσίας. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενεργήσουν ταχέως μόλις υποβληθεί η πρόταση σύμφωνα με τις εκατέρωθεν διαδικασίες.

Δεν προδικάζεται, ωστόσο, οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρηση του ορισμού της ανάκτησης στο πλαίσιο της θεματικής στρατηγικής για την πρόληψη της ρύπανσης και την ανακύκλωση, κατά περίπτωση στο πλαίσιο της οριζόντιας νομοθεσίας για τα απορρίμματα.

Top