EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0129

2004/129/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2004, σχετικά με τη μη καταχώρηση ορισμένων δραστικών ουσιών στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόσυρση των εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτές τις δραστικές ουσίες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 152]

OJ L 37, 10.2.2004, p. 27–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 434 - 438
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 434 - 438
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 434 - 438
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 434 - 438
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 434 - 438
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 434 - 438
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 434 - 438
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 434 - 438
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 434 - 438
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 053 P. 178 - 182
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 053 P. 178 - 182
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 206 - 210

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/08/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/129(1)/oj

32004D0129

2004/129/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2004, σχετικά με τη μη καταχώρηση ορισμένων δραστικών ουσιών στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόσυρση των εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτές τις δραστικές ουσίες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 152]

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 037 της 10/02/2004 σ. 0027 - 0031


Απόφαση της Επιτροπής

της 30ής Ιανουαρίου 2004

σχετικά με τη μη καταχώρηση ορισμένων δραστικών ουσιών στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόσυρση των εγκρίσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτές τις δραστικές ουσίες

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 152]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/129/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/119/EΚ της Επιτροπής(2), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ προβλέπει ότι κάποιο κράτος μέλος είναι δυνατόν να εγκρίνει, για περίοδο δώδεκα ετών μετά την κοινοποίηση αυτής της οδηγίας, την διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν δραστικές ουσίες που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της ανωτέρω οδηγίας και οι οποίες διατίθενται ήδη στην αγορά δύο έτη μετά την κοινοποίηση, ενώ οι ουσίες αυτές εξετάζονται σταδιακά στο πλαίσιο προγράμματος εργασίας

(2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1112/2002 της Επιτροπής, καθορίζει λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής της τέταρτης φάσης του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Οι δραστικές ουσίες της τέταρτης φάσης για τις οποίες δεν έχει κοινοποιηθεί δέσμευση περαιτέρω προετοιμασίας του απαραίτητου φακέλου δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΚ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποσύρουν όλες τις εγκρίσεις για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τις δραστικές αυτές ουσίες. Στο παράρτημα I της παρούσας απόφασης απαριθμούνται οι δραστικές ουσίες που υπάγονται στην κατηγορία αυτή.

(3) Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 451/2000 και (ΕΚ) αριθ. 1490/2002 καθορίζουν τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής της δεύτερης και τρίτης φάσης του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Οι δραστικές ουσίες για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος ή για τις οποίες οι κοινοποιούντες δήλωσαν πως δεν θα υποβληθεί φάκελος εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, τα δε κράτη μέλη θα πρέπει να αποσύρουν όλες τις εγκρίσεις για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τις δραστικές αυτές ουσίες. Στο παράρτημα I της παρούσας απόφασης απαριθμούνται οι δραστικές ουσίες που υπάγονται στην κατηγορία αυτή.

(4) Για ορισμένες από τις ανωτέρω δραστικές ουσίες, παρουσιάσθηκαν και αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή, μαζί με εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, στοιχεία που έδειξαν ότι χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω οι υπόψη ουσίες. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να προβλεφθούν προσωρινά μέτρα ώστε να δοθεί δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών λύσεων.

(5) Για όσες δραστικές ουσίες είναι βραχύς o χρόνος προειδοποίησης για την απόσυρση φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν τις ουσίες αυτές, είναι εύλογο να δοθεί περίοδος χάριτος για τη διάθεση, την αποθήκευση, την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση υφισταμένων αποθεμάτων για διάστημα μακρύτερο των δώδεκα μηνών ώστε να δοθεί η δυνατότητα να απορροφηθούν τα υφιστάμενα αποθέματα το πολύ σε μία ακόμη καλλιεργητική περίοδο. Στις περιπτώσεις που παρέχεται μακρύτερο χρονικό διάστημα προειδοποίησης, η περίοδος χάριτος μπορεί να επιβραχυνθεί ώστε να λήγει με το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου.

(6) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Οι δραστικές ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης δεν θα ενταχθούν ως δραστικές ουσίες στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

Άρθρο 2

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την απόσυρση των εγκρίσεων για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τις δραστικές ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης μέχρι τις 31 Μαρτίου 2004 το αργότερο.

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 τα κράτη μέλη που παρατίθενται στη στήλη B του παραρτήματος II επιτρέπεται να διατηρήσουν σε ισχύ τις εγκρίσεις για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν ουσίες απαριθμούμενες στη στήλη A του παραρτήματος αυτού για χρήσεις παρατιθέμενες στη στήλη Γ του παραρτήματος αυτού μέχρι τις 30 Ιουνίου 2007 το αργότερο, ώστε να επιτραπεί η ανάπτυξη αποτελεσματικής εναλλακτικής λύσης για την υπόψη ουσία.

Όσα κράτη μέλη κάνουν χρήση της παρεκκλίσεως του ανωτέρω εδαφίου διασφαλίζουν την τήρηση των ακόλουθων προϋποθέσεων:

α) η συνεχιζόμενη χρήση γίνεται αποδεκτή μόνον εφόσον δεν υπάρχουν επιβλαβείς επενέργειες στην υγεία του ανθρώπου ή των ζώων και απαράδεκτες επιδράσεις στο περιβάλλον·

β) όσα τέτοια φυτοπροστατευτικά προϊόντα παραμένουν στην αγορά μετά τις 31 Μαρτίου 2004 σημαίνονται εκ νέου κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις περιορισμένες συνθήκες χρήσης·

γ) επιβάλλονται όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου δυσμενών επιπτώσεων ώστε να μειωθούν τυχόν δυνατοί κίνδυνοι·

δ) αναζητούνται με σοβαρή έρευνα εναλλακτικές λύσεις για τις χρήσεις αυτές.

3. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τα ληφθέντα μέτρα κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2 και ιδίως για τις δράσεις που έχουν αναληφθεί με βάση τα στοιχεία α) έως δ).

Άρθρο 3

Τυχόν περίοδος χάριτος παραχωρούμενη από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 6 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ θα είναι όσο γίνεται βραχύτερη.

Όταν αποσύρονται εγκρίσεις σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2004 το αργότερο, η περίοδος χάριτος λήγει το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2004.

Όταν αποσύρονται εγκρίσεις σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2007 το αργότερο, η περίοδος χάριτος λήγει το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2007.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2004.

Για την Επιτροπή

David Byrne

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1.

(2) ΕΕ L 325 της 12.12.2003, σ. 41.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατάλογος δραστικών ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 1

ΜΕΡΟΣ A Ουσία που καλύπτεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 703/2001 της Επιτροπής (δεύτερη φάση του προγράμματος εργασίας)

Methidathion

ΜΕΡΟΣ B Ουσίες που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1490/2002 της Επιτροπής (τρίτη φάση του προγράμματος εργασίας)

Cinosulfuron

Clofencet

Chlorfurenol

Flamprop-M

Flurenol

Hexaflumeron

Imazethapyr

Nuarimol

Pirimisulfuron

Pretilachlor

Quinclorac

Streptomycine

Tridemorph

Triadimefon

ΜΕΡΟΣ Γ Ουσίες που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1112/2002 της Επιτροπής (τέταρτη φάση του προγράμματος εργασίας)

A. Χημικές δραστικές ουσίες

(4E-7Z)-1-υλ-οξεικό-4,7-Τριδεκαδιένιο

(4Z-9Z)-7,9-δωδεκαδιένιο-1-όλη

(E)-10-οξεικό δωδεκενύλιο

(Z)-3-μεθυλο-6-ισοπροπενυλο-3,4-δεκαδιένιο-1υλ

(Z)-1-υλ οξεικό-3-μεθυλο-6-ισοπροπενυλο-9-δεκένιο

(Z)-1-υλ οξεικό-5-δωδεκένιο

(Z)-7-Τετραδεκανόλη

(Ζ)-9- Tρικοζένιο

(Z,Z) οξεικό οκταδιενύλιο

2-προπανόλη

3,7-διμεθυλο-2,6-οκταδιενάλη

4-χλωρο-3-μεθυλοφαινόλη

7,8-εποξυ-2-μεθυλο-οκταδεκάνιο

1-υλ-προπιονικό 7-μεθυλο-3-μεθυλενο-7-οκτένιο

Ακριδινικές βάσεις

Αλκυλοδιμεθυλοβενζυλοχλωριούχο αμμώνιο

Αλκυλοδιμεθυλεθυλοβενζιλοχλωριούχο αμμώνιο

Υδροξείδιο του αμμωνίου

Θειικό αμμώνιο

Νιτρικό βάριο

Διφαινύλιο

Βορικό οξύ

Βρωμαιθαλίνη

Καλσιφερόλη

Κυανιούχο ασβέστιο

Οξείδιο του ασβεστίου

Φωσφορικό ασβέστιο

Υδροχλωρική πολυ(ιμινοιμιδοβιγουανιδίνη)

Χλωροφυλίνη

Χολοκαλσιφερόλη

Χλωριούχος χολίνη

Υγρό από εμβάπτιση αραβοσίτου

Κουμαχλώρ

Coumafuryl

Κουματετραλύλ

Κριμιδίνη

Difethialone

Χλωριούχο διοκτυλδιμεθυλαμμώνιο

Διφασινόνη

Αιθανεθειόλη

Εστέρας αιθυλεξαονικού οξέος

Flocumafen

Φθοροακεταμίδη

Υδροκυάνιο

Isoval

Γαλακτικό οξύ

Βρωμιούχο λαυριδιμεθυλοβενζιλοαμμώνιο

Χλωριούχο λαυριδιμεθυλοβενζιλοαμμώνιο

Φωσφορικό ασβέστιο

Μεθυλ-trans-6-εννεανικό άλας

Ναφθαλίνη

Άζωτο

Χλωριούχο οκτυλοδεκυλοδιμεθυλαμμώνιο

Εκχύλισμα κρεμμυδιού

Παπανη

Οξεικό p-κρεσύλιο

p-διχλωροβενζόλιο

Pherodim

Φωσφορικό οξύ

Φυτικά έλαια/Καρυδέλαιο

Φυτικά έλαια/Καλαμποκέλαιο

Φυτικά έλαια/Αραχιδέλαιο

Σορβικό κάλιο

Pronumone

Προπιονικό οξύ

Πυρανοκουμαρίνη

Τεταρτοταγείς ενώσεις αμμωνίου

Scilliroside

Σεβακικό οξύ

Serricornin

Ανθρακικό νάτριο

Χλωριούχο νάτριο

Κυανιούχο νάτριο

Διαμεθυλαρσινικό νάτριο

Υδροξείδιο του νατρίου

Μετά νατρίου άλας του o-βενζυλο-p-χλωροφαινοξειδίου

Προπιονικό νάτριο

Μετά νατρίου άλας p-t-αμυλοφαινοξειδίου

Τετραβορικό νάτριο

Εκχύλισμα σπερμάτων σόγιας

Εποξειδωμένο σογιέλαιο

Στρυχνίνη

Ορυκτέλαια

Θειούχο θάλλιο

Θειουρία

trans-6-εννεανιλενο-1-όλη

Trimedlure

B. Μικροοργανισμοί

Aschersonia aleyrodis

Agrotis segetum granulosis virus

Mamestra brassica nuclear polyhedrosis virus

Tomato mosaic virus

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάλογος των εγκρίσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Top