EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0115

Οδηγία 2003/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 94/35/ΕΚ για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα

OJ L 24, 29.1.2004, p. 65–71 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 032 P. 715 - 721
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 032 P. 715 - 721
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 032 P. 715 - 721
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 032 P. 715 - 721
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 032 P. 715 - 721
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 032 P. 715 - 721
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 032 P. 715 - 721
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 032 P. 715 - 721
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 032 P. 715 - 721
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 043 P. 226 - 232
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 043 P. 226 - 232
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 030 P. 212 - 218

No longer in force, Date of end of validity: 20/01/2010; καταργήθηκε εμμέσως από 32008R1333

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/115/oj

32003L0115

Οδηγία 2003/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 94/35/ΕΚ για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 024 της 29/01/2004 σ. 0065 - 0071


Οδηγία 2003/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 22ας Δεκεμβρίου 2003

σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 94/35/ΕΚ για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής(1),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Κατόπιν διαβουλεύσεων με την επιστημονική επιτροπή τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 89/107/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα πρόσθετα που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή(3),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης(4),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η οδηγία 94/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1994, για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα(5) ορίζει κατάλογο γλυκαντικών που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στην Κοινότητα και τις συνθήκες χρήσης τους.

(2) Από το 1996, η επιστημονική επιτροπή τροφίμων έχει κρίνει αποδεκτά δύο νέα γλυκαντικά, τη σουκραλόζη και το άλας ασπαρτάμης-ακετοσουλφάμης προς χρήση στα τρόφιμα.

(3) Η γνωμοδότηση της επιστημονικής επιτροπής τροφίμων για το κυκλαμινικό οξύ και τα μετά νατρίου και ασβεστίου άλατά του [η οποία οδήγησε στον καθορισμό νέας αποδεκτής ημερήσιας δόσης (ΑΗΔ)] και πρόσφατες μελέτες της πρόσληψης κυκλαμινικών ενώσεων οδηγούν στη μείωση των ανώτατων δόσεων χρήσης του κυκλαμινικού οξέος και των μετά νατρίου και ασβεστίου αλάτων του.

(4) Ο χαρακτηρισμός ορισμένων κατηγοριών τροφίμων στην οδηγία 94/35/ΕΚ θα πρέπει να αναπροσαρμοσθεί για να ληφθεί υπόψη η οδηγία 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 2002, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί των συμπληρωμάτων διατροφής(6) και διάφορες ειδικές οδηγίες που έχουν εκδοθεί για ορισμένες ομάδες τροφίμων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 89/398/ΕΟΚ του Συμβουλίου(7).

(5) Η χρήση των συγκεκριμένων προσθέτων τροφίμων ανταποκρίνεται στα γενικά κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 89/107/ΕΟΚ.

(6) Τα άρθρα 53 και 54 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της ευρωπαϊκής αρχής για την ασφάλεια των τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων(8) θεσπίζουν διαδικασίες για τη λήψη μέτρων έκτακτης ανάγκης για τρόφιμα που προέρχονται από την Κοινότητα ή εισάγονται από τρίτη χώρα. Εξουσιοδοτούν την Επιτροπή να θεσπίζει τέτοια μέτρα σε καταστάσεις κατά τις οποίες ένα τρόφιμο μπορεί να αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων ή το περιβάλλον και κατά τις οποίες ο κίνδυνος αυτός δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί ικανοποιητικά από τα μέτρα που λαμβάνουν το ή τα οικεία κράτη μέλη.

(7) Τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή της οδηγίας 94/35/ΕΚ θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(9).

(8) Συνεπώς, η οδηγία 94/35/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 94/35/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 4

Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7 είναι δυνατόν να αποφασίζεται:

- όταν υπάρχει διάσταση απόψεων για το κατά πόσον επιτρέπεται η χρήση γλυκαντικών σε συγκεκριμένο τρόφιμο δυνάμει της παρούσας οδηγίας, εάν το τρόφιμο αυτό πρέπει να θεωρείται ότι ανήκει σε μια από τις κατηγορίες που απαριθμούνται στην τρίτη στήλη του παραρτήματος, και

- κατά πόσον ένα πρόσθετο που απαριθμείται στο παράρτημα και επιτρέπεται ως 'όσο αρκεί', χρησιμοποιείται σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 2."

2. Στο άρθρο 5, παράγραφος 2, προστίθεται μια τρίτη περίπτωση:

"- άλας ασπαρτάμης ακετοσουλφάμης: 'περιέχει πηγή φαινυλαλανίνης'."

3. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 7

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002(10) (στο εξής αποκαλούμενη 'η επιτροπή').

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ(11), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/469/ΕΚ, ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της."

4. Το παράρτημα τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Το αργότερο μέχρι τις 29 Ιανουαρίου 2006, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση που περιέχει την εξέλιξη της πορείας των επαναξιολογήσεων των προσθέτων, καθώς και το προσωρινό χρονοδιάγραμμα των μελλοντικών επαναξιολογήσεων, ιδίως σχετικά με τη σουκραζόλη και το άλας ασπαρτάμης-ακετοσουλφάμης. Οι επαναξιολογήσεις αυτές πραγματοποιούνται βάσει δεδομένων της κατανάλωσης που παρέχουν τα κράτη μέλη και λαμβάνουν υπόψη τις συνέπειες των προσθέτων στις ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού.

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία προκειμένου:

- να επιτραπεί η εμπορία και η χρήση προϊόντων που είναι σύμφωνα με την παρούσα οδηγία το αργότερο μέχρι τις 29 Ιανουαρίου 2005,

- να απαγορευθεί η εμπορία και η χρήση προϊόντων που δεν είναι σύμφωνα με την παρούσα οδηγία το αργότερο μέχρι τις 29 Ιουλίου 2005· ωστόσο, προϊόντα που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από αυτή την ημερομηνία και δεν είναι σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, μπορούν να διατίθενται στην αγορά μέχρι τις 29 Ιανουαρίου 2006.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2003.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. Cox

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. Matteoli

(1) ΕΕ C 262 Ε της 29.10.2002, σ. 429.

(2) ΕΕ C 85 της 8.4.2003, σ. 34.

(3) ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σ. 27· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 94/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 237 της 10.9.1994, σ. 1).

(4) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Απριλίου 2003 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα), κοινή θέση του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2003 (ΕΕ C 277 Ε της 18.11.2003, σ. 1) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2003 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(5) ΕΕ L 237 της 10.9.1994, σ. 3· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 96/83/ΕΚ (ΕΕ L 48 της 19.2.1997, σ. 16).

(6) ΕΕ L 183 της 12.7.2002, σ. 51.

(7) ΕΕ L 186 της 30.6.1989, σ. ...· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 172 της 8.7.1999, σ. 38).

(8) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

(9) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(10) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

(11) Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα της οδηγίας 94/35/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Στην τρίτη στήλη των πινάκων, οι ακόλουθες αναφερόμενες κατηγορίες τροφίμων μετονομάζονται ως εξής:

α) η κατηγορία "παρασκευάσματα για τον έλεγχο του σωματικού βάρους που προορίζονται να αντικαταστήσουν το σύνολο της ημερήσιας πρόσληψης τροφής ή ένα επιμέρους γεύμα" σε "τρόφιμα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε δίαιτες μειωμένων θερμίδων για απώλεια βάρους, όπως αναφέρονται στην οδηγία 96/8/ΕΚ (*)"·

β) η κατηγορία "πλήρη παρασκευάσματα και συμπληρώματα διατροφής για χρήση υπό ιατρικό έλεγχο" σε "Διαιτητικά τρόφιμα ειδικών ιατρικών χρήσεων, όπως ορίζονται στην οδηγία 1999/21/ΕΚ (**)"·

γ) η κατηγορία "υγρά διαιτητικά συμπληρώματα" σε "συμπληρώματα διατροφής όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ (***) σε υγρή μορφή"·

δ) η κατηγορία "στερεά διαιτητικά συμπληρώματα" σε "συμπληρώματα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ σε στερεά μορφή"·

ε) η κατηγορία "συμπληρώματα διατροφής/διαιτητικά συμπληρώματα με βάση βιταμίνες ή/και ανόργανα στοιχεία σε σιρόπι ή σε συσκευάσματα προς μάσηση" σε "συμπληρώματα διατροφής όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ με βάση βιταμίνες ή/και ανόργανα στοιχεία σε σιρόπι ή σε συσκευάσματα προς μάσηση".

2. Μετά τους πίνακες, προστίθενται οι ακόλουθες υποσημειώσεις:

"(*) Οδηγία 96/8/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Φεβρουαρίου 1996, σχετικά με τα τρόφιμα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε δίαιτες μειωμένων θερμίδων για απώλεια βάρους (ΕΕ L 55 της 6.3.1996, σ. 22).

(**) Οδηγία 1999/21/ΕΚ της Επιτροπής, της 25ης Μαρτίου 1999, σχετικά με τα διαιτητικά τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς (ΕΕ L 91 της 7.4.1999, σ. 29).

(***) Οδηγία 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 2002, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί των συμπληρωμάτων διατροφής (ΕΕ L 183 της 12.7.2002, σ. 51)."

3. Στον αριθμό Ε 951 "ασπαρτάμη", προστίθεται η ακόλουθη κατηγορία στα είδη ζαχαροπλαστικής:

">ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>"

4. Στον αριθμό Ε 952 "κυκλαμινικό οξύ και τα μετά νατρίου και ασβεστίου άλατά του":

α) για τις ακόλουθες κατηγορίες τροφίμων, η ανώτατη δόση "400 mg/l" αντικαθίσταται από τη δόση "250 mg/l":

- αρωματισμένα ποτά με βάση το νερό, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα,

- ποτά με βάση το γάλα και τα παράγωγά του ή χυμούς φρούτων, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα·

β) οι ακόλουθες κατηγορίες τροφίμων και ανώτατες δόσεις απαλείφονται:

">ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>"

5. Προστίθενται οι ακόλουθοι πίνακες:

">ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>"

Top