EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0152

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 152/2004 της Επιτροπής, της 28ης Ιανουαρίου 2004, για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής ρυζιού για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τις δέκα πρώτες εργάσιμες ημέρες του Ιανουαρίου 2004 σε εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 327/98

OJ L 24, 29.1.2004, p. 53–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/152/oj

32004R0152

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 152/2004 της Επιτροπής, της 28ης Ιανουαρίου 2004, για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής ρυζιού για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τις δέκα πρώτες εργάσιμες ημέρες του Ιανουαρίου 2004 σε εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 327/98

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 024 της 29/01/2004 σ. 0053 - 0054


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 152/2004 της Επιτροπής

της 28ης Ιανουαρίου 2004

για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής ρυζιού για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τις δέκα πρώτες εργάσιμες ημέρες του Ιανουαρίου 2004 σε εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 327/98

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1095/96 του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1996, περί εφαρμογής των παραχωρήσεων του καταλόγου CXL, καταρτισθέντος κατόπιν των διαπραγματεύσεων του άρθρου XXIV.6 της ΓΣΔΕ(1),

την απόφαση 96/317/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 1996, σχετικά με την ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων με την Ταϊλάνδη δυνάμει το άρθρου XXIII της ΓΣΔΕ(2),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 327/98 της Επιτροπής, της 10ης Φεβρουαρίου 1998, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής ρυζιού και θραυσμάτων ρυζιού(3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2458/2001 της Επιτροπής(4), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Από την εξέταση των ποσοτήτων για τις οποίες υποβλήθηκαν αιτήσεις στο πλαίσιο του σταδίου του Ιανουαρίου 2004 οδηγούμεθα στο να προβλέψουμε την έκδοση των πιστοποιητικών για τις ποσότητες που αναγράφονται στις αιτήσεις, ενδεχομένως με ένα ποσωστό μείωσης και να προσθέσουμε τις μεταφερθείσες ποσότητες στο επόμενο στάδιο,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Για τις αιτήσεις χορηγήσεως πιστοποιητικών εισαγωγής ρυζιού που υποβλήθηκαν κατά τις δέκα πρώτες εργάσιμες ημέρες του Ιανουαρίου 2004 σε εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 327/98 και ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, τα πιστοποιητικά εκδίδονται για τις ποσότητες που αναγράφονται στις αιτήσεις, μειωμένες ενδεχομένως, κατά τα ποσοστά μείωσης που καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

2. Οι μεταφερθείσες ποσότητες στο πλαίσιο του επόμενου σταδίου καθορίζονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 29 Ιανουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2004.

Για την Επιτροπή

J. M. Silva Rodríguez

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 146 της 20.6.1996, σ. 1.

(2) ΕΕ L 122 της 22.5.1996, σ. 15.

(3) ΕΕ L 37 της 11.2.1998, σ. 5.

(4) ΕΕ L 331 της 15.12.2001, σ. 10.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ποσοστά μείωσης που θα εφαρμοσθούν στις ποσότητες που έχουν ζητηθεί στο πλαίσιο του σταδίου του Ιανουαρίου 2004 και μεταφερθείσες ποσότητες στο επόμενο στάδιο:

α) ημιλευκασμένο ή λευκασμένο ρύζι του κωδικού ΣΟ 1006 30

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

β) αποφλοιωμένο ρύζι του κωδικού ΣΟ 1006 20

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

γ) θραύσματα ρυζιού του κωδικού ΣΟ 1006 40 00

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Top