EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0147

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 147/2004 της Επιτροπής, της 28ης Ιανουαρίου 2004, για την προκήρυξη διαρκούς δημοπρασίας για την επαναπώληση στην κοινοτική αγορά μαλακού σίτου που έχει στην κατοχή του ο βελγικός οργανισμός παρέμβασης

OJ L 24, 29.1.2004, p. 42–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/147/oj

32004R0147

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 147/2004 της Επιτροπής, της 28ης Ιανουαρίου 2004, για την προκήρυξη διαρκούς δημοπρασίας για την επαναπώληση στην κοινοτική αγορά μαλακού σίτου που έχει στην κατοχή του ο βελγικός οργανισμός παρέμβασης

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 024 της 29/01/2004 σ. 0042 - 0043


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 147/2004 της Επιτροπής

της 28ης Ιανουαρίου 2004

για την προκήρυξη διαρκούς δημοπρασίας για την επαναπώληση στην κοινοτική αγορά μαλακού σίτου που έχει στην κατοχή του ο βελγικός οργανισμός παρέμβασης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα των σιτηρών(1), και ιδίως το άρθρο 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό των διαδικασιών και των όρων διάθεσης των σιτηρών που κατέχουν οι οργανισμοί παρέμβασης(2), ορίζει ιδίως ότι η διάθεση σιτηρών που κατέχει οργανισμός παρέμβασης διενεργείται μέσω δημοπρασίας και με βάση όρους τιμών που επιτρέπουν να αποφεύγονται διαταραχές της αγοράς.

(2) Το Βέλγιο διαθέτει ακόμη αποθέματα μαλακού σίτου στην παρέμβαση.

(3) Ως επακόλουθο των δυσμενών καιρικών συνθηκών σε μεγάλο τμήμα της Κοινότητας, έχει μειωθεί δραστικά η παραγωγή σιτηρών της περιόδου 2003/04. Η μείωση αυτή προκάλεσε υψηλές τιμές σε τοπικό επίπεδο πράγμα που προξενεί ιδιαίτερη δυσκολία στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και στη βιομηχανία ζωοτροφών οι οποίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον εφοδιασμό τους σε ανταγωνιστικές τιμές.

(4) Θα πρέπει να διατεθούν στην εσωτερική αγορά τα αποθέματα μαλακού σίτου που κατέχει ο βελγικός οργανισμός παρέμβασης.

(5) Για να ληφθεί υπόψη η κατάσταση της κοινοτικής αγοράς, κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί ότι η διαχείριση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή.

(6) Στην ανακοίνωση του βελγικού οργανισμού παρέμβασης προς την Επιτροπή έχει μεγάλη σημασία να διαφυλαχθεί η ανωνυμία των υποβαλλόντων προσφορά.

(7) Για να εκσυγχρονιστεί η διαχείριση, πρέπει να προβλεφθεί η διαβίβαση των απαιτούμενων πληροφοριών από την Επιτροπή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

(8) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο βελγικός οργανισμός παρέμβασης προβαίνει στην πώληση μέσω διαρκούς δημοπρασίας στην εσωτερική αγορά της Κοινότητας, 68282 τόνων μαλακού σίτου τους οποίους κατέχει.

Άρθρο 2

Η πώληση που προβλέπεται στο άρθρο 1 διέπεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93.

Ωστόσο, κατά παρέκκλιση από τον εν λόγω κανονισμό:

α) οι προσφορές καταρτίζονται με βάση την πραγματική ποιότητα της παρτίδας στην οποία αναφέρεται η προσφορά·

β) η ελάχιστη τιμή πώλησης καθορίζεται σε επίπεδο που δεν διαταράσσει τις αγορές σιτηρών.

Άρθρο 3

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93, η εγγύηση της προσφοράς ορίζεται σε 10 ευρώ ανά τόνο.

Άρθρο 4

1. Η προθεσμία υποβολής προσφορών για την πρώτη μερική δημοπρασία λήγει στις 5 Φεβρουαρίου 2004 και ώρα 9.00 (ώρα Βρυξελλών).

Η προθεσμία υποβολής προσφορών για τις επόμενες μερικές δημοπρασίες λήγει κάθε Πέμπτη, ώρα 9.00 (ώρα Βρυξελλών), με εξαίρεση την 8η Απριλίου και την 20ή Μαΐου 2004.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών για την τελευταία μερική δημοπρασία λήγει στις 24 Ιουνίου 2004, ώρα 9.00 (ώρα Βρυξελλών).

2. Οι προσφορές πρέπει να κατατίθενται στον βελγικό οργανισμό παρέμβασης: Bureau d'intervention et de restitution belge

(BIRB)

Rue de Trèves, 82 B - 1040 Bruxelles Fax (32-2) 287 25 24.

Άρθρο 5

Ο βελγικός οργανισμός παρέμβασης ανακοινώνει στην Επιτροπή τις ληφθείσες προσφορές, το αργότερο δύο ώρες μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή προσφορών. Οι προσφορές πρέπει να διαβιβάζονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σύμφωνα με το έντυπο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 6

Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1766/92, η Επιτροπή ορίζει την ελάχιστη τιμή πώλησης ή αποφασίζει να μην δώσει συνέχεια στις ληφθείσες προσφορές.

Άρθρο 7

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1104/2003 (ΕΕ L 158 της 27.6.2003, σ. 1).

(2) ΕΕ L 191 της 31.7.1993, σ. 76· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1630/2000 (ΕΕ L 187 της 26.7.2000, σ. 24).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαρκής δημοπρασία για την πώληση 68282 τόνων μαλακού σίτου που κατέχει ο βελγικός οργανισμός παρέμβασης

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 147/2004

>PIC FILE= "L_2004024EL.004302.TIF">

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αποστολή πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 5:

AGRI-C1-REVENTE-MARCHE-UE@cec.eu.int

Top