EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0005

2004/5/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 5ης Νοεμβρίου 2003, για τη σύσταση της επιτροπής ευρωπαϊκών αρχών τραπεζικής εποπτείας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 3, 7.1.2004, p. 28–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 007 P. 7 - 8
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 007 P. 7 - 8
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 007 P. 7 - 8
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 007 P. 7 - 8
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 007 P. 7 - 8
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 007 P. 7 - 8
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 007 P. 7 - 8
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 007 P. 7 - 8
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 007 P. 7 - 8
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 007 P. 49 - 50
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 007 P. 49 - 50

No longer in force, Date of end of validity: 29/01/2009; καταργήθηκε από 32009D0078

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/5(1)/oj

32004D0005

2004/5/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 5ης Νοεμβρίου 2003, για τη σύσταση της επιτροπής ευρωπαϊκών αρχών τραπεζικής εποπτείας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 003 της 07/01/2004 σ. 0028 - 0029


Απόφαση της Επιτροπής

της 5ης Νοεμβρίου 2003

για τη σύσταση της επιτροπής ευρωπαϊκών αρχών τραπεζικής εποπτείας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/5/ΕΚ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Τον Ιούνιο του 2001, η Επιτροπή εξέδωσε τις αποφάσεις 2001/527/ΕΚ(1) και 2001/528/ΕΚ(2) για τη σύσταση της ευρωπαϊκής επιτροπής ρυθμιστικών αρχών των αγορών κινητών αξιών και της ευρωπαϊκής επιτροπής κινητών αξιών, αντίστοιχα.

(2) Στα ψηφίσματα της 5ης Φεβρουαρίου και της 21ης Νοεμβρίου 2002, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την προσέγγιση των τεσσάρων επιπέδων υπέρ της οποίας τάσσεται η τελική έκθεση της "επιτροπής σοφών" για τη ρύθμιση των ευρωπαϊκών αγορών κινητών αξιών και ζήτησε την επέκταση ορισμένων πτυχών της προσέγγισης αυτής στον τραπεζικό και στον ασφαλιστικό τομέα, υπό τον όρο ότι το Συμβούλιο θα αναλάβει σαφή δέσμευση για την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων προκειμένου να εξασφαλισθεί η κατάλληλη θεσμική ισορροπία.

(3) Στις 3 Δεκεμβρίου 2002, το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να θεσπίσει παρόμοιες ρυθμίσεις στον τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα, καθώς και στον τομέα των επαγγελματικών συντάξεων και να συγκροτήσει το συντομότερο δυνατό νέες επιτροπές συμβουλευτικού χαρακτήρα για τους τομείς αυτούς.

(4) Πρέπει να συσταθεί ένα ανεξάρτητο όργανο το οποίο θα σκέπτεται, θα συζητεί και θα συμβουλεύει την Επιτροπή για θέματα κανονιστικής ρύθμισης και εποπτείας του τραπεζικού τομέα.

(5) Το όργανο αυτό, με την ονομασία επιτροπή ευρωπαϊκών αρχών τραπεζικής εποπτείας, στο εξής "επιτροπή", πρέπει επίσης να συμβάλει στην ομοιόμορφη και έγκαιρη εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας στα κράτη μέλη και τη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών σε ολόκληρη την Κοινότητα.

(6) Η επιτροπή πρέπει να προάγει τη συνεργασία στον τραπεζικό τομέα, π.χ. την ανταλλαγή πληροφοριών.

(7) Η σύσταση της εν λόγω επιτροπής δεν πρέπει να επηρεάζει την οργάνωση της τραπεζικής εποπτείας, είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε επίπεδο Κοινότητας.

(8) Η σύνθεση της επιτροπής πρέπει να αντικατοπτρίζει την οργάνωση της τραπεζικής εποπτείας σε εθνικό επίπεδο και πρέπει, επίσης, να λαμβάνει υπόψη το ρόλο των κεντρικών τραπεζών στη γενικότερη σταθερότητα του τραπεζικού τομέα τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Κοινότητας. Τα δικαιώματα κάθε κατηγορίας συμμετεχόντων πρέπει να προσδιορισθούν με σαφήνεια. Συγκεκριμένα, η προεδρία και τα δικαιώματα ψήφου πρέπει να αποκτούν οι αρμόδιες εποπτικές αρχές των κρατών μελών ενώ η συμμετοχή σε εμπιστευτικές συζητήσεις για μεμονωμένα εποπτευόμενα ιδρύματα πρέπει, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, να περιορίζεται μόνον στις αρμόδιες εποπτικές αρχές και στις κεντρικές τράπεζες στις οποίες έχουν ανατεθεί ειδικές λειτουργικές αρμοδιότητες για την εποπτεία των ενεχόμενων μεμονωμένων πιστωτικών ιδρυμάτων.

(9) Η επιτροπή πρέπει να καταρτίσει τους δικούς της κανόνες λειτουργίας και να διατηρεί στενούς λειτουργικούς δεσμούς με την Επιτροπή και την επιτροπή που συστάθηκε με την απόφαση 2004/10/ΕΚ της Επιτροπής, της 5ης Νοεμβρίου 2003, για τη σύσταση ευρωπαϊκής επιτροπής τραπεζών(3).

(10) Η επιτροπή πρέπει να συνεργάζεται με τις άλλες επιτροπές του χρηματοπιστωτικού τομέα, και ιδίως με την επιτροπή που συστάθηκε με την απόφαση 2004/10/ΕΚ, με την επιτροπή τραπεζικής εποπτείας του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και με την ομάδα επαφών (Groupe de Contact) των ευρωπαϊκών αρχών τραπεζικής εποπτείας. Συγκεκριμένα, η επιτροπή πρέπει να μπορεί να καλεί παρατηρητές από άλλες επιτροπές του τραπεζικού και του χρηματοπιστωτικού τομέα.

(11) Η επιτροπή πρέπει να πραγματοποιεί, εγκαίρως, εκτενείς διαβουλεύσεις με ανοικτό και διαφανή τρόπο, με φορείς της αγοράς, καταναλωτές και τελικούς χρήστες.

(12) Όταν η επιτροπή γνωμοδοτεί σχετικά με διατάξεις που ισχύουν τόσο για πιστωτικά ιδρύματα όσο και για επιχειρήσεις επενδύσεων, οφείλει να συμβουλεύεται τις αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία των επιχειρήσεων επενδύσεων που δεν εκπροσωπούνται ήδη στην επιτροπή,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Συγκροτείται ανεξάρτητη συμβουλευτική ομάδα για την εποπτεία του τραπεζικού τομέα στην Κοινότητα με τίτλο Επιτροπή ευρωπαϊκών αρχών τραπεζικής εποπτείας, στο εξής "επιτροπή".

Άρθρο 2

Αποστολή της επιτροπής είναι να συμβουλεύει την Επιτροπή, είτε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, εντός προθεσμίας την οποία η Επιτροπή καθορίζει ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος, είτε ιδία πρωτοβουλία, ιδίως όσον αφορά την κατάρτιση σχεδίων εκτελεστικών μέτρων στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων.

Η επιτροπή συμβάλλει στην ομοιόμορφη εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών και στη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών των κρατών μελών σε ολόκληρη την Κοινότητα.

Προάγει την εποπτική συνεργασία, μεταξύ άλλων, μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών επί μεμονωμένων εποπτευόμενων ιδρυμάτων.

Άρθρο 3

Η επιτροπή απαρτίζεται από υψηλόβαθμους εκπροσώπους των ακόλουθων οργανισμών:

α) των εθνικών δημόσιων αρχών που είναι αρμόδιες για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, στο εξής "αρμόδιες εποπτικές αρχές"·

β) των εθνικών κεντρικών τραπεζών στις οποίες έχουν ανατεθεί συγκεκριμένες λειτουργικές αρμοδιότητες για την εποπτεία μεμονωμένων πιστωτικών ιδρυμάτων παράλληλα με μια αρμόδια εποπτική αρχή·

γ) των κεντρικών τραπεζών οι οποίες δεν ενέχονται άμεσα στην εποπτεία μεμονωμένων πιστωτικών ιδρυμάτων, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας περιλαμβανομένης.

Κάθε κράτος μέλος ορίζει υψηλόβαθμους εκπροσώπους που θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ορίζει έναν υψηλόβαθμο εκπρόσωπο που θα συμμετέχει στις συνεδριάσεις της επιτροπής

Η Επιτροπή θα συμμετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις της επιτροπής και ορίζει υψηλόβαθμο εκπρόσωπο ο οποίος θα συμμετέχει στις συζητήσεις της.

Κατά την ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με μεμονωμένο εποπτευόμενο ίδρυμα, η συμμετοχή στη συζήτηση μπορεί να περιορισθεί στις αρμόδιες εποπτικές αρχές και στις εθνικές κεντρικές τράπεζες στις οποίες έχουν ανατεθεί συγκεκριμένες λειτουργικές αρμοδιότητες για την εποπτεία των ενεχόμενων μεμονωμένων πιστωτικών ιδρυμάτων.

Ο πρόεδρος της επιτροπής εκλέγεται μεταξύ των εκπροσώπων των αρμόδιων εποπτικών αρχών.

Η επιτροπή δύναται να καλεί εμπειρογνώμονες και παρατηρητές να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις της.

Άρθρο 4

Η επιτροπή διατηρεί στενούς λειτουργικούς δεσμούς με την Επιτροπή και την επιτροπή που συστάθηκε με την απόφαση της Επιτροπής 2004/10/ΕΚ.

Δύναται να συγκροτήσει ομάδες εργασίας. Η Επιτροπή θα καλείται να συμμετάσχει στις ομάδες εργασίας.

Άρθρο 5

Πριν διαβιβάσει τη γνώμη της στην Επιτροπή, η επιτροπή προβαίνει, εγκαίρως, σε εκτενείς διαβουλεύσεις με ανοικτό και διαφανή τρόπο, με φορείς της αγοράς, καταναλωτές και τελικούς χρήστες.

Όταν η επιτροπή γνωμοδοτεί σχετικά με διατάξεις που ισχύουν τόσο για πιστωτικά ιδρύματα όσο και για επιχειρήσεις επενδύσεων, οφείλει να συμβουλεύεται όλες τις αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία των επιχειρήσεων επενδύσεων, οι οποίες δεν εκπροσωπούνται ήδη στην επιτροπή.

Άρθρο 6

Η επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στην Επιτροπή.

Άρθρο 7

Η επιτροπή καταρτίζει τον δικό της εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, καθώς και τους δικούς της κανόνες λειτουργίας, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου. Δικαίωμα ψήφου θα έχουν μόνον οι εκπρόσωποι των αρμόδιων εποπτικών αρχών.

Άρθρο 8

Η επιτροπή αναλαμβάνει τα καθήκοντά της την 1η Ιανουαρίου 2004.

Βρυξέλλες, 5 Νοεμβρίου 2003.

Για την Επιτροπή

Frederik Bolkestein

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 191 της 13.7.2001, σ. 43.

(2) ΕΕ L 191 της 13.7.2001, σ. 45.

(3) Βλέπε σελίδα 36 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

Top