EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0014

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 14/2004 της Επιτροπής, της 30ής Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με την κατάρτιση των ισοζυγίων προβλέψεων και τον καθορισμό των κοινοτικών ενισχύσεων για τον εφοδιασμό με ορισμένα βασικά προϊόντα για κατανάλωση από τον άνθρωπο, για μεταποίηση και ως γεωργικές εισροές καθώς και για την προμήθεια ζώντων ζώων και αυγών στις άκρως απόκεντρες περιφέρειες σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ. 1453/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1454/2001 του Συμβουλίου

OJ L 3, 7.1.2004, p. 6–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 29 - 50
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 29 - 50
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 29 - 50
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 29 - 50
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 29 - 50
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 29 - 50
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 29 - 50
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 29 - 50
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 29 - 50

No longer in force, Date of end of validity: 02/06/2006; καταργήθηκε από 32006R0793 . Latest consolidated version: 16/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/14/oj

7.1.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 3/6


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 14/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Δεκεμβρίου 2003

σχετικά με την κατάρτιση των ισοζυγίων προβλέψεων και τον καθορισμό των κοινοτικών ενισχύσεων για τον εφοδιασμό με ορισμένα βασικά προϊόντα για κατανάλωση από τον άνθρωπο, για μεταποίηση και ως γεωργικές εισροές καθώς και για την προμήθεια ζώντων ζώων και αυγών στις άκρως απόκεντρες περιφέρειες σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ. 1453/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1454/2001 του Συμβουλίου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1452/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2001, περί ειδικών μέτρων, όσον αφορά ορισμένα γεωργικά προϊόντα, υπέρ των Υπερπόντιων Γαλλικών Διαμερισμάτων, και για την τροποποίηση της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ καθώς και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 525/77 και (ΕΟΚ) αριθ. 3763/91 (Poseidom) (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 6 το άρθρο 6 παράγραφος 5 και το άρθρο 7 παράγραφος 2,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1453/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2001, περί ειδικών μέτρων, όσον αφορά ορισμένα γεωργικά προϊόντα, υπέρ των Αζορών και της Μαδέρας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1600/92 (Poseima) (2), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 6 και το άρθρο 4 παράγραφος 5,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1454/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2001, περί ειδικών μέτρων, όσον αφορά ορισμένα γεωργικά προϊόντα, υπέρ των Καναρίων Νήσων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/92 (Poseican) (3), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 6 και το άρθρο 4 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ. 1453/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1454/2001 όσον αφορά τα ειδικά καθεστώτα εφοδιασμού («ΕΚΕ») των Γαλλικών Υπερπόντιων Διαμερισμάτων (ΥΓΔ), της Μαδέρας, των Αζορών και των Καναρίων Νήσων (στο εξής «άκρως απόκεντρες περιφέρειες») με ορισμένα γεωργικά προϊόντα, καθορίζονται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 20/2002 της Επιτροπής (4).

(2)

Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1453/2001 και του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1454/2001 πρέπει να καταρτιστεί το ισοζύγιο προβλέψεων εφοδιασμού για τα προϊόντα που υπάγονται σε ειδικά καθεστώτα εφοδιασμού και να καθοριστούν οι ποσότητες προϊόντων που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς εφοδιασμού, όπως επίσης να καθοριστούν οι ενισχύσεις που χορηγούνται για τον εφοδιασμό από την Κοινότητα.

(3)

Σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ. 1453/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1454/2001 και κατ' εφαρμογή του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 20/2002, το ύψος των ενισχύσεων καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη το επιπλέον κόστος διακίνησης προς τις αγορές των άκρως απόκεντρων περιφερειών και τις τιμές που ισχύουν κατά την εξαγωγή προς τις τρίτες χώρες και, εφόσον πρόκειται για προϊόντα που προορίζονται για μεταποίηση ή για γεωργικές εισροές, το πρόσθετο κόστος λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα και της ιδιαίτερης απομάκρυνσης.

(4)

Οι συζητήσεις συνεχίζονται σε συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών για τον καθορισμό και τον ποσοτικό προσδιορισμό του επιπλέον κόστους, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε προσαρμογές των ποσών των παραρτημάτων.

(5)

Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να καθοριστούν κατ' αποκοπή ποσά ενισχύσεων για κάθε προϊόν, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με τον προορισμό. Επιπλέον, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ροές συναλλαγών με την υπόλοιπη Κοινότητα και η οικονομική πτυχή των προβλεπόμενων ενισχύσεων, θα πρέπει να καθοριστεί ένα ποσό ενίσχυσης βάσει των επιστροφών που χορηγούνται κατά την εισαγωγή ανάλογων προϊόντων προς τις τρίτες χώρες, το οποίο θα εφαρμόζεται όταν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει τα προαναφερθέντα κατ' αποκοπή ποσά.

(6)

Για να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των διαφόρων προϊόντων εκάστου κλάδου, είναι σκόπιμο να διευκρινιστούν, στο μέτρο που χρειάζεται, οι λεπτομέρειες χορήγησης των ενισχύσεων και συνεκτίμησης των ποσοτήτων για την παράδοση κοινοτικών προϊόντων στις άκρως απόκεντρες περιφέρειες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1453/2001 και στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, αντιστοίχως.

(7)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 98/2003 της Επιτροπής, της 20ής Ιανουαρίου 2003, για την κατάρτιση των ισοζυγίων προβλέψεων και τον καθορισμό των κοινοτικών ενισχύσεων για τον εφοδιασμό με ορισμένα βασικά προϊόντα για κατανάλωση από τον άνθρωπο, για μεταποίηση και ως γεωργικές εισροές, καθώς και για την προμήθεια ζώντων ζώων και αυγών στις άκρως απόκεντρες περιφέρειες σύμφωνα με τους κανονισμούς του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ. 1453/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1454/2001 (5) θεσπίστηκε με τη διευκρίνιση ότι θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2003. Για λόγους νομικής ασφάλειας, κρίνεται σκόπιμο να καταργηθεί ο εν λόγω κανονισμός και να αντικατασταθεί από ένα νέο κανονισμό.

(8)

Για να διασφαλιστεί η ομαλή εκτέλεση των πράξεων κατά τη διάρκεια του 2004, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού από την 1η Ιανουαρίου 2004.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη των σχετικών επιτροπών διαχείρισης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Οι ποσότητες του προβλεπόμενου ισοζυγίου εφοδιασμού, οι οποίες τυγχάνουν είτε απαλλαγής από τους δασμούς κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες είτε ενίσχυσης για τα κοινοτικά προϊόντα, καθώς και τα ποσά των ενισχύσεων για την προμήθεια κοινοτικών προϊόντων, καθορίζονται, ανά προϊόν:

α)

στο παράρτημα I για τα Υπερπόντια Γαλλικά Διαμερίσματα (ΥΓΔ)·

β)

στο παράρτημα III για τη Μαδέρα και τις Αζόρες·

γ)

στο παράρτημα V για τις Καναρίους Νήσους.

2.   Για κάθε προϊόν:

α)

τα ποσά που αναγράφονται στη στήλη Ι εφαρμόζονται στην προμήθεια κοινοτικών προϊόντων εκτός των γεωργικών εισροών και των προϊόντων που προορίζονται για μεταποίηση·

β)

τα ποσά που αναγράφονται στη στήλη II εφαρμόζονται στην προμήθεια κοινοτικών γεωργικών εισροών και κοινοτικών προϊόντων που προορίζονται για μεταποίηση στις άκρως απόκεντρες περιφέρειες·

γ)

τα ποσά που υπολογίζονται βάσει των στοιχείων αναφοράς που αναγράφονται στη στήλη III, εφόσον υπάρχουν, εφαρμόζονται σε κάθε αντικείμενο της προμήθειας κοινοτικών προϊόντων, όταν τα ποσά αυτά υπερβαίνουν τα ποσά που αναγράφονται στις στήλες Ι και ΙΙ.

Άρθρο 2

Ο αριθμός ζώων και αυγών που προορίζονται για στήριξη της κτηνοτροφίας των άκρως απόκεντρων περιφερειών και, ανάλογα με την περίπτωση, οι ενισχύσεις για τις προμήθειες αυτές καθορίζονται:

α)

στο παράρτημα IΙ για τα Υπερπόντια Γαλλικά Διαμερίσματα (ΥΓΔ)·

β)

στο παράρτημα IV για τη Μαδέρα και τις Αζόρες·

γ)

στο παράρτημα VI για τις Καναρίους Νήσους.

Άρθρο 3

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 98/2003 καταργείται.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Δεκεμβρίου 2003.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 198 της 21.7.2001, σ. 11· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 (ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 198 της 21.7.2001, σ. 26· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

(3)  ΕΕ L 198 της 21.7.2001, σ. 45· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

(4)  ΕΕ L 8 της 11.1.2002, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1174/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 164 της 2.7.2002, σ. 3).

(5)  ΕΕ L 14 της 21.1.2003, σ. 32· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1987/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 295 της 13.11.2003, σ. 47).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Μέρος 1   Σιτηρά και προϊόντα σιτηρών που προορίζονται για τη σίτιση ζώων και τη διατροφή του ανθρώπου· ελαιούχοι σπόροι, πρωτεϊνούχοι καρποί, ξηρές χορτονομές

Προβλεπόμενο ισοζύγιο εφοδιασμού και κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια κοινοτικών προϊόντων, ανά ημερολογιακό έτος

Διαμέρισμα

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κωδικοί ΣΟ

Ποσότητα

(σε τόνους)

Ενίσχυση

(ευρώ/τόνο)

I

II

III

Γουαδελούπη

μαλακό σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι και βύνη

1001 90, 1003 00, 1005 90 και 1107 10

55 000

42

 (1)

Γουιάνα

μαλακό σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι, προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή των ζώων και βύνη

1001 90, 1003 00, 1005 90, 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 33, 2309 90 43, 2309 90 53 και 1107 10

6 445

52

 (1)

Μαρτινίκα

μαλακό σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι, πλιγούρια και σιμιγδάλια σκληρού σιταριού, βρώμη και βύνη

1001 90, 1003 00, 1005 90, 1103 11, 1004 00 και 1107 10

52 000

42

 (1)

Ρεϋνιόν

μαλακό σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι και βύνη

1001 90, 1003 00, 1005 90 και 1107 10

166 000

48

 (1)

Μέρος 2   Φυτικά έλαια

Προβλεπόμενο ισοζύγιο εφοδιασμού και κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια κοινοτικών προϊόντων ανά ημερολογιακό έτος

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

Διαμέρισμα

Ποσότητα

(σε τόνους)

Ενίσχυση

(ευρώ/τόνο)

I

II

II

Φυτικά έλαια (2)

1 507 έως 1 516 (3)

Μαρτινίκα

300

71

 (4)

Ρεϋνιόν

11 000

91

 (4)

Σύνολο

11 300

 

 

 

Μέρος 3   Μεταποιημένα προϊόντα με βάση τα οπωροκηπευτικά

Προβλεπόμενο ισοζύγιο εφοδιασμού και κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια κοινοτικών προϊόντων ανά ημερολογιακό έτος

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κωδικοί ΣΟ

Διαμέρισμα

Ποσότητα

(σε τόνους)

Ενίσχυση

(ευρώ/τόνο)

I

II

III

Πολτοί φρούτων, λαμβανόμενοι από βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, προς μεταποίηση

ex 2007

Όλα

0

395

Πολτοί φρούτων, αλλιώς παρασκευασμένοι ή διατηρημένοι, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, προς μεταποίηση

ex 2008

Γουιάνα

450

586

Γουαδελούπη

408

Μαρτινίκα

408

Ρεϋνιόν

456

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, προς μεταποίηση

ex 2009

Γουιάνα

300

 

727

 

Γουαδελούπη

311

 (5)

Μαρτινίκα

311

 

Ρεϋνιόν

311

 

Μέρος 4   Σπόροι προς σπορά

Προβλεπόμενο ισοζύγιο εφοδιασμού και κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια κοινοτικών προϊόντων ανά ημερολογιακό έτος

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

Διαμέρισμα

Ποσότητα

(σε τόνους)

Ενίσχυση

(ευρώ/τόνο)

I

II

III

Πατάτες προς σπορά

0701 10 00

Ρεϋνιόν

200

 

94

 


(1)  Το ύψος της ενίσχυσης είναι ίσο προς το ποσό της επιστροφής για τα προϊόντα που υπάγονται στον ίδιο κωδικό ΣΟ, η οποία χορηγείται κατ' εφαρμογή του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής (ΕΕ L 147 της 30.6.1995, σ. 7).

(2)  Προορίζονται για τη βιομηχανία μεταποίησης.

(3)  Εξαιρούνται οι διακρίσεις 1509 και 1510.

(4)  Το ύψος της ενίσχυσης είναι ίσο προς την επιστροφή για τα προϊόντα που υπάγονται στον ίδιο κωδικό ΣΟ, η οποία χορηγείται κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφος 3 του κανονισμού αριθ. 136/66/ΕΟΚ.

(5)  Το ύψος της ενίσχυσης είναι ίσο προς την επιστροφή για τα προϊόντα που υπάγονται στον ίδιο κωδικό ΣΟ, η οποία χορηγείται κατ' εφαρμογή του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Μέρος 1   Εκτροφή βοοειδών

Αριθμός ζώων και ενίσχυση για την προμήθεια ζώων από την Κοινότητα ανά ημερολογιακό έτος

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

Διαμέρισμα

Ποσότητα

Ενίσχυση

(ευρώ/ζώο)

Άλογα αναπαραγωγής

0101 11 00

Όλα

3

1 100

Ζώντα βοοειδή:

βοοειδή αναπαραγωγής (1)

0102 10

 

 

βούβαλοι αναπαραγωγής

 (2)

ex 0102 10 90

400

1 100

βοοειδή προοριζόμενα για πάχυνση (3)  (4)

0102 90

100

Μέρος 2   Πτηνοτροφία, κονικλοτροφία

Αριθμός ζώων και ενίσχυση για την προμήθεια ζώων από την Κοινότητα ανά ημερολογιακό έτος

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

Διαμέρισμα

Ποσότητα

(αριθμός ζώων, τεμάχια)

Ενίσχυση

(ευρώ/ζώο, τεμάχιο)

Νεοσσοί πολλαπλασιασμού και αναπαραγωγής (5)

ex 0105 11

Όλα

85 240

0,48

Αυγά για επώαση με σκοπό την παραγωγή νεοσσών πολλαπλασιασμού ή αναπαραγωγής (6)

ex 0407 00 19

800 000

0,17

Κουνέλια αναπαραγωγής

Κατοικίδια κουνέλια αναπαραγωγής

ex 0106 19 10

 

670

33

Μέρος 3   Χοιροτροφία

Αριθμός ζώων και ενίσχυση για την προμήθεια ζώων από την Κοινότητα ανά ημερολογιακό έτος

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

Διαμέρισμα

Ποσότητα

Ενίσχυση

(ευρώ/ζώο)

Χοιροειδή αναπαραγωγής:

 

Όλα

 

 

θήλεα ζώα

0103 10 00

 

 

ex 0103 91 10

 

 

ex 0103 92 19

300

405

άρρενα ζώα

0103 10 00

 

 

ex 0103 91 10

 

 

ex 0103 92 19

63

505

Μέρος 4   Εκτροφή αιγοπροβάτων

Αριθμός ζώων και ενίσχυση για την προμήθεια ζώων από την Κοινότητα ανά ημερολογιακό έτος

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

Διαμέρισμα

Ποσότητα

(σε αριθμό ζώων)

Ενίσχυση

(ευρώ/ζώο)

Αιγοπρόβατα αναπαραγωγής:

 

Όλα

 

 

άρρενα ζώα

ex 0104 10 και ex 0104 20

10

312

θήλεα ζώα

ex 0104 10 και ex 0104 20

125

192


(1)  Η υπαγωγή στην διάκριση αυτή υπόκειται στους όρους που προβλέπονται στις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

(2)  Η ενίσχυση προορίζεται μόνο για τους καθαρόαιμους βούβαλους αναπαραγωγής που είναι εγγεγραμμένοι στα αναγνωρισμένα γενεαλογικά βιβλία.

(3)  Μόνο καταγωγής τρίτων χωρών.

(4)  Για το ευεργέτημα της απαλλαγής από εισαγωγικούς δασμούς απαιτούνται:

δήλωση του εισαγωγέα, κατά τη στιγμή της άφιξης των ζώων στα ΥΓΔ, ότι τα βοοειδή προορίζονται να παχυνθούν επί χρονικό διάστημα εξήντα ημερών από την πραγματική ημερομηνία άφιξής τους και να καταναλωθούν εκεί στη συνέχεια·

γραπτή δέσμευση του εισαγωγέα, κατά τη στιγμή της άφιξης των ζώων, να αναφέρει στις αρμόδιες αρχές, εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία άφιξης των βοοειδών, την εκμετάλλευση ή τις εκμεταλλεύσεις όπου πρόκειται να παχυνθούν τα βοοειδή·

απόδειξη εκ μέρους του εισαγωγέα ότι, εκτός από περίπτωση ανωτέρας βίας, το βοοειδές έχει παχυνθεί στην εκμετάλλευση ή τις εκμεταλλεύσεις που αναφέρονται σύμφωνα με τη δεύτερη περίπτωση, ότι δεν εσφάγη πριν την πάροδο της ημερομηνίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο ή ότι εσφάγη για υγειονομικούς λόγους ή θανατώθηκε κατόπιν ασθένειας ή ατυχήματος.

(5)  Σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2782/75 του Συμβουλίου (ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 100).

(6)  Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή υπόκειται στους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Μέρος 1   Σιτηρά και προϊόντα σιτηρών που προορίζονται για τη σίτιση ζώων και τη διατροφή του ανθρώπου· ελαιούχοι σπόροι, πρωτεϊνούχοι καρποί, ξηρές χορτονομές

Προβλεπόμενο ισοζύγιο εφοδιασμού και κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια κοινοτικών προϊόντων για την περιόδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου

ΜΑΔΕΡΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κωδικοί ΣΟ

Ποσότητα

(σε τόνους)

Ενίσχυση

(ευρώ/τόνο)

I

II

III

Μαλακό σιτάρι αρτοποιήσιμο, σκληρό σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι, σιμιγδάλι καλαμποκιού, σίκαλη και βύνη, πίτες σόγιας και αφυδατωμένη μηδική

1001 90 99, 1001 10 00, 1003 00 90, 1005 90 00, 1103 13, 1002, 1107 10, 2304, 1214

72 900

 

34

 (1)

ΑΖΟΡΕΣ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κωδικοί ΣΟ

Ποσότητα

(σε τόνους)

Ενίσχυση

(ευρώ/τόνο)

I

II

III

Μαλακό σιτάρι αρτοποιήσιμο, σκληρό σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι, σίκαλη και βύνη, σπέρματα σόγιας και σπέρματα ηλιοτροπίου

1001 90 99, 1001 10 00, 1003 00 90, 1005 90 00, 1002, 1107 10, 1201 00 90, 1206 00 99

195 300

 

37

 (2)

Μέρος 2   Ρύζι

Προβλεπόμενο ισοζύγιο εφοδιασμού και κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια κοινοτικών προϊόντων ανά ημερολογιακό έτος

ΜΑΔΕΡΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

Ποσότητα

(σε τόνους)

Ενίσχυση

(ευρώ/τόνο)

I

II

III

Λευκασμένο ρύζι

1006 30

4 000

55

76

 (3)

ΑΖΟΡΕΣ

Περιγραφή εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

Ποσότητα

(σε τόνους)

Ενίσχυση

(ευρώ/τόνο)

I

II

III

Λευκασμένο ρύζι

1006 30

2 000

63

81

 (4)

Μέρος 3   Φυτικά έλαια

Προβλεπόμενο ισοζύγιο εφοδιασμού και κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια κοινοτικών προϊόντων ανά ημερολογιακό έτος

ΜΑΔΕΡΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

Ποσότητα

(σε τόνους)

Ενίσχυση

(ευρώ/τόνο)

I

II

III

Φυτικά έλαια (με εξαίρεση το ελαιόλαδο):

 

 

 

 

 

φυτικά έλαια:

1507 έως 1516 (5)

2 500

52

70

 (6)

Ελαιόλαδο:

 

 

 

 

 

Ελαιόλαδο παρθένο

ή

1509 10 90

300

52

 (6)

Ελαιόλαδο

1509 90 00


ΑΖΟΡΕΣ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

Ποσότητα

(σε τόνους)

Ενίσχυση

(ευρώ/τόνο)

I

II

III

Ελαιόλαδο:

 

 

 

 

 

Ελαιόλαδο παρθένο

ή

1509 10 90

400

68

87

 (6)

Ελαιόλαδο

1509 90 00

Μέρος 4   Μεταποιημένα προϊόντα με βάση τα οπωροκηπευτικά

Προβλεπόμενο ισοζύγιο εφοδιασμού και κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια κοινοτικών προϊόντων ανά ημερολογιακό έτος

ΜΑΔΕΡΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

Ποσότητα

(σε τόνους)

Ενίσχυση

(ευρώ/τόνο)

I

II

III

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που παίρνονται από βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:

 

 

 

 

 

παρασκευάσματα διαφορετικά από τα ομογενοποιημένα με βάση φρούτα διαφορετικά από τα εσπεριδοειδή

2007 99

100

73

91

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

 

580

168

186

ανανάδες

2008 20

 

 

 

 

αχλάδια

2008 40

 

 

 

 

κεράσια

2008 60

 

 

 

 

ροδάκινα

2008 70

 

 

 

 

άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της διάκρισης 2008 19

 

 

 

 

 

μείγματα

2008 92

 

 

 

 

άλλα, διαφορετικά από τις καρδιές φοινίκων και τα μείγματα

2008 99

 

 

 

 

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών για μεταποίηση

ex 2009

100

 

186

 

ΑΖΟΡΕΣ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

Ποσότητα

(σε τόνους λευκής ζάχαρης)

Ενίσχυση

(ευρώ/τόνο)

I

II

III

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών για μεταποίηση

ex 2009

100

 

186

 

Μέρος 5   Ζάχαρη

Προβλεπόμενο ισοζύγιο εφοδιασμού και κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια κοινοτικών προϊόντων ανά ημερολογιακό έτος

ΜΑΔΕΡΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

Ποσότητα

(σε τόνους λευκής ζάχαρης)

Ενίσχυση

(ευρώ/100 kg)

I

II

III

Ζάχαρη

1701 και 1702 (με εξαίρεση τις γλυκόζες και τις ισογλυκόζες)

7 000

7,4

9,2

 (7)

ΑΖΟΡΕΣ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

Ποσότητα

(σε τόνους λευκής ζάχαρης)

Ενίσχυση

(ευρώ/100 kg)

I

II

III

Ακατέργαστη ζάχαρη από ζαχαρότευτλα

1701 12 10

6 500

 

6,4

 (8)

Μέρος 6   Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα

Προβλεπόμενο ισοζύγιο εφοδιασμού και κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια κοινοτικών προϊόντων ανά ημερολογιακό έτος

ΜΑΔΕΡΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

Ποσότητα

(σε τόνους)

Ενίσχυση

(ευρώ/τόνο)

I

II

III (9)

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά (10)

0401

12 000

48

66

 (11)

Αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη (10)

ex 0402

500

48

66

 (11)

Πλήρες γάλα σε σκόνη (10)

ex 0402

450

48

66

 (11)

Βούτυρο και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόμενες από γάλα· γαλακτοκομικές ύλες για επάλειψη (10)

ex 0405

1 000

84

102

 (11)

Τυριά (10)

0406

1 500

84

102

 (11)

Μέρος 7   Κλάδος του βοείου κρέατος

Προβλεπόμενο ισοζύγιο εφοδιασμού και κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια κοινοτικών προϊόντων ανά ημερολογιακό έτος

ΜΑΔΕΡΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κωδικός

Ποσότητα

(σε τόνους)

Ενίσχυση

(ευρώ/τόνο)

I

II

III

Κρέατα:

 

 

 

 

 

κρέατα βοοειδών νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0201

020110009110 (1)

020110009120

020110009130 (1)

020110009140

020120209110 (1)

020120209120

020120309110 (1)

020120309120

020120509110 (1)

020120509120

020120509130 (1)

020120509140

020120909700

4 800

153

171

 (12)

 

020130009100 (2) (6)

020130009120 (2) (6)

020130009060 (6)

123

141

 (12)

κρέατα βοοειδών κατεψυγμένα

0202

020210009100

020210009900

020220109000

020220309000

020220509100

020220509900

020220909100

1 000

119

137

 (12)

 

020230909200 (6)

95

113

 (12)

Σημειώσεις:

Οι κωδικοί των προϊόντων καθώς και οι υποσημειώσεις ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε.

Μέρος 8   Κλάδος χοιρείου κρέατος

Προβλεπόμενο ισοζύγιο εφοδιασμού και κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια κοινοτικών προϊόντων ανά ημερολογιακό έτος

ΜΑΔΕΡΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κωδικός

Ποσότητα

(σε τόνους)

Ενίσχυση

(ευρώ/τόνο)

I

II

III

Κρέατα κατοικιδίων χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:

ex 0203

2 300

 

 

σε ολόκληρα σφάγια ή ημιμόρια σφαγίων

020311109000

 

95

113

 (13)

χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών

020312119100

 

143

161

 (13)

ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών

020312199100

 

95

113

 (13)

μπροστινά μέρη και τεμάχια αυτών

020319119100

 

95

113

 (13)

θωρακοοσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής

020319139100

 

143

161

 (13)

κοιλιακή χώρα (πανσέτα) και τεμάχια αυτής

020319159100

 

95

113

 (13)

άλλα: χωρίς κόκαλα

020319559110

 

176

194

 (13)

άλλα: χωρίς κόκαλα

020319559310

 

176

194

 (13)

σε ολόκληρα σφάγια ή ημιμόρια σφαγίων

020321109000

 

95

113

 (13)

χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών

020322119100

 

143

161

 (13)

ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών

020322199100

 

95

113

 (13)

μπροστινά μέρη και τεμάχια αυτών

020329119100

 

95

113

 (13)

θωρακοοσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής

020329139100

 

143

161

 (13)

κοιλιακή χώρα (πανσέτα) και τεμάχια αυτής

020329159100

 

95

113

 (13)

άλλα: χωρίς κόκαλα

020329559110

 

176

194

 (13)

Σημειώσεις:

Το ύψος είναι ίσο προς το ποσό της επιστροφής για τα προϊόντα που υπάγονται στον ίδιο κωδικό ΣΟ, η οποία χορηγείται εφόσον πρέπει, κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 (ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 1).

Μέρος 9   Σπόροι προς σπορά

Προβλεπόμενο ισοζύγιο εφοδιασμού και κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια κοινοτικών προϊόντων ανά ημερολογιακό έτος

ΜΑΔΕΡΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

Ποσότητα

(σε τόνους)

Ενίσχυση

(ευρώ/τόνο)

I

II

III

Πατάτες προς σπορά

0701 10 00

2 000

95

 

Προβλεπόμενο ισοζύγιο εφοδιασμού και κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια κοινοτικών προϊόντων ανά ημερολογιακό έτος

ΑΖΟΡΕΣ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

Ποσότητα

(σε τόνους)

Ενίσχυση

(ευρώ/τόνο)

I

II

III

Σπόροι αραβοσίτου για σπορά:

1005 10

150

85

 


(1)  Το ύψος της ενίσχυσης είναι ίσο προς το ποσό της επιστροφής για τα προϊόντα που υπάγονται στον ίδιο κωδικό ΣΟ, η οποία χορηγείται κατ' εφαρμογή του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής (ΕΕ L 147 της 30.6.1995, σ. 7).

(2)  Το ύψος της ενίσχυσης είναι ίσο προς το ποσό της επιστροφής για τα προϊόντα που υπάγονται στον ίδιο κωδικό ΣΟ, η οποία χορηγείται κατ' εφαρμογή του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής (ΕΕ L 147 της 30.6.1995, σ. 7).

(3)  Το ποσό της ενίσχυσης είναι ίσο προς το ποσό της επιστροφής για τα προϊόντα του κλάδου του ρυζιού που παραδόθηκαν στο πλαίσιο κοινοτικών ή εθνικών δράσεων επισιτιστικής βοήθειας.

(4)  Το ποσό της ενίσχυσης είναι ίσο προς το ποσό της επιστροφής για τα προϊόντα του κλάδου του ρυζιού που παραδόθηκαν στο πλαίσιο κοινοτικών ή εθνικών δράσεων επισιτιστικής βοήθειας.

(5)  Εξαιρούνται οι διακρίσεις 1509 και 1510.

(6)  Το ύψος της ενίσχυσης είναι ίσο με την επιστροφή για τα προϊόντα που υπάγονται στον ίδιο κωδικό ΣΟ, η οποία χορηγείται κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφος 3 του κανονισμού αριθ. 136/66/ΕΟΚ.

(7)  Για τη λευκή ζάχαρη, το ύψος της ενίσχυσης είναι ίσο προς το τελευταίο ανώτατο ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή που καθορίζεται για τη λευκή ζάχαρη στο πλαίσιο της μόνιμης δημοπρασίας για την εξαγωγή λευκής ζάχαρης. Σε περίπτωση που διεξάγονται ταυτόχρονα δύο μόνιμες δημοπρασίες, το ανώτατο ποσό που λαμβάνεται υπόψη είναι εκείνο που καθορίστηκε τελευταία στο πλαίσιο της μόνιμης δημοπρασίας που ανοίγεται για την εξαγωγή της επόμενης περιόδου εμπορίας. Για την ακατέργαστη ζάχαρη, η ενίσχυση ανέρχεται σε ποσοστό 92 % του ποσού που εφαρμόζεται για τη λευκή ζάχαρη. Εάν η απόδοση της αποστελλόμενης ακατέργαστης ζάχαρης αποκλίνει από το ποσοστό του 92%, προσαρμόζεται ανάλογα το ποσό της ενίσχυσης εφαρμόζοντας το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου (ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1).

Για τα σιρόπια σακχαρόζης, το ύψος είναι ίσο, ανά εκατοστιαίο ποσοστό της περιεκτικότητας σε σακχαρόζη και ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους του υπόψη σιροπιού, προς 1% του ποσού που εφαρμόζεται για τη λευκή ζάχαρη. Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001.

(8)  Ποσοστό 92 % του τελευταίου ανώτατου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή που καθορίζεται για τη λευκή ζάχαρη στο πλαίσιο της μόνιμης δημοπρασίας για την εξαγωγή λευκής ζάχαρης. Σε περίπτωση που διεξάγονται ταυτόχρονα δύο μόνιμες δημοπρασίες, το ανώτατο ποσό που λαμβάνεται υπόψη είναι εκείνο που καθορίστηκε τελευταία στο πλαίσιο της μόνιμης δημοπρασίας που ανοίγεται για την εξαγωγή της επόμενης περιόδου εμπορίας. Αν η απόδοση της αποστελλόμενης ακατέργαστης ζάχαρης αποκλίνει από το ποσοστό του 92 %, προσαρμόζεται ανάλογα το ποσό της ενίσχυσης εφαρμόζοντας το παράρτημα Ι του (ΕΚ) αριθ. 1260/2001.

Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001.

(9)  Σε ευρώ/100 kg καθαρού βάρους, εκτός υπάρχει αντίθετη ένδειξη.

(10)  Τα σχετικά προϊόντα και υποσημειώσεις είναι τα ίδια με εκείνα που καλύπτονται από τον κανονισμό της Επιτροπής για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999.

(11)  Το ύψος της ενίσχυσης είναι ίσο προς το ποσό της επιστροφής για τα προϊόντα που υπάγονται στον ίδιο κωδικό ΣΟ, η οποία χορηγείται κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999.

Όταν οι επιστροφές που χορηγούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 έχουν διαφοροποιούμενα ποσά, το ύψος είναι ίσο προς το ανώτατο ποσό της επιστροφής που χορηγείται για τα προϊόντα που υπάγονται στον ίδιο κωδικό της ονοματολογίας των επιστροφών κατά την εξαγωγή [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3846/87].

(12)  Το ύψος είναι ίσο προς το ποσό της επιστροφής για τα προϊόντα που υπάγονται στον ίδιο κωδικό ΣΟ, η οποία χορηγείται κατ'εφαρμογή του άρθρου 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999. Όταν οι επιστροφές που χορηγούνται κατ'εφαρμογή του άρθρου 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 διαφοροποιούνται, το ύψος της ενίσχυσης είναι ίσο προς το ποσό της επιστροφής που χορηγείται για τα προϊόντα που υπάγονται στον ίδιο κωδικό της ονοματολογίας των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τον προορισμό Β03 που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης χορήγησης ενίσχυσης.

(13)  Οι κωδικοί των προϊόντων και οι υποσημειώσεις ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Μέρος 1   Εκτροφή βοοειδών

Αριθμός ζώων και ενίσχυση για την προμήθεια ζώων από την Κοινότητα ανά ημερολογιακό έτος

ΜΑΔΕΡΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

Ποσότητα

Ενίσχυση

(ευρώ/ζώο)

Ζώντα βοοειδή:

 

 

 

βοοειδή αναπαραγωγής

0102 10 10 έως 0102 10 90

160

608

βοοειδή προς πάχυνση (1)

0102 90

1 000

128

Μέρος 2   Πτηνοτροφία

Αριθμός ζώων και ενίσχυση για την προμήθεια ζώων από την Κοινότητα ανά ημερολογιακό έτος

ΜΑΔΕΡΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

Ποσότητα

(αριθμός ζώων, τεμάχια)

Ενίσχυση

(ευρώ/ζώο, τεμάχιο)

Αναπαραγωγής:

 

 

 

Νεοσσοί πολλαπλασιασμού και αναπαραγωγής (2)

ex 0105 11

0

0,12

Αυγά για επώαση με σκοπό την παραγωγή νεοσσών πολλαπλασιασμού ή αναπαραγωγής (2)

ex 0407 00 19

0

0,06


ΑΖΟΡΕΣ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

Ποσότητα

(αριθμός ζώων, τεμάχια)

Ενίσχυση

(ευρώ/ζώο, τεμάχιο)

Αναπαραγωγής:

 

 

 

Νεοσσοί (2)

ex 0105 11

20 000

0,12

Αυγά για επώαση (2)

ex 0407 00 19

1 000 000

0,06

Μέρος 3   Χοιροτροφία

ΜΑΔΕΡΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

Ποσότητα

Ενίσχυση

(ευρώ/ζώο)

Χοιροειδή αναπαραγωγής καθαρής φυλής (3)

0103 10 00

 

 

άρρεννα ζώα

 

10

460

θήλεα ζώα

 

60

360

ΑΖΟΡΕΣ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

Ποσότητα

Ενίσχυση

(ευρώ/ζώο)

Χοιροειδή αναπαραγωγής καθαρής φυλής (4)

 

 

 

άρρενα ζώα

0103 10 00

35

460

θήλεα ζώα

0103 10 00

400

360

Μέρος 4   Εκτροφή αιγοπροβάτων

Αριθμός ζώων και ενίσχυση για την προμήθεια ζώων από την Κοινότητα ανά ημερολογιακό έτος

ΜΑΔΕΡΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

RUP

Ποσότητα

(σε αριθμό ζώων)

Ενίσχυση

(ευρώ/ζώο)

Αιγοπρόβατα αναπαραγωγής:

 

 

 

 

άρρενα ζώα (5)

0104 10 10 και 0104 20 10

 

5

230

θήλεα ζώα (6)

0104 10 10 και 0104 20 10

 

45

110

Αριθμός ζώων και ενίσχυση για την προμήθεια ζώων από την Κοινότητα ανά ημερολογιακό έτος

ΑΖΟΡΕΣ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

RUP

Ποσότητα

(σε αριθμό ζώων)

Ενίσχυση

(ευρώ/ζώο)

Αιγοπρόβατα αναπαραγωγής:

 

 

 

 

άρρενα ζώα (7)

0104 10 10 και 0104 20 10

 

40

230

θήλεα ζώα (8)

0104 10 10 και 0104 20 10

 

259

110


(1)  Για το ευεργέτημα της απαλλαγής από εισαγωγικούς δασμούς ή για την καταβολή της ενίσχυσης απαιτούνται:

δήλωση του εισαγωγέα, κατά τη στιγμή της άφιξης των ζώων στη Μαδέρα, ότι τα βοοειδή προορίζονται να παχυνθούν επί χρονικό διάστημα εξήντα ημερών από την πραγματική ημερομηνία άφιξής τους και να καταναλωθούν εκεί στη συνέχεια·

γραπτή δέσμευση του εισαγωγέα, κατά τη στιγμή της άφιξης των ζώων, να αναφέρει στις αρμόδιες αρχές, εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία άφιξης των βοοειδών, την εκμετάλλευση ή τις εκμεταλλεύσεις όπου πρόκειται να παχυνθούν τα βοοειδή·

απόδειξη εκ μέρους του εισαγωγέα ότι, εκτός από περίπτωση ανωτέρας βίας, το βοοειδές έχει παχυνθεί στην εκμετάλλευση ή τις εκμεταλλεύσεις που αναφέρονται σύμφωνα με τη δεύτερη περίπτωση, ότι δεν εσφάγη πριν την πάροδο της ημερομηνίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο ή ότι εσφάγη για υγειονομικούς λόγους ή θανατώθηκε κατόπιν ασθένειας ή ατυχήματος.

(2)  Σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2782/75 του Συμβουλίου (ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 100).

(3)  Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή υπόκειται στους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

(4)  Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή υπόκειται στους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

(5)  Τα περιλαμβανόμενα στην ομάδα αυτή ζώα είναι κατά 100 % υποκατάστατα μεταξύ τους.

(6)  Τα περιλαμβανόμενα στην ομάδα αυτή ζώα είναι κατά 100 % υποκατάστατα μεταξύ τους.

(7)  Τα περιλαμβανόμενα στην ομάδα αυτή ζώα είναι κατά 100 % υποκατάστατα μεταξύ τους.

(8)  Τα περιλαμβανόμενα στην ομάδα αυτή ζώα είναι κατά 100 % υποκατάστατα μεταξύ τους.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΚΑΝΑΡΙΟΙ ΝΗΣΟΙ

Μέρος 1   Σιτηρά και προϊόντα σιτηρών που προορίζονται για τη σίτιση ζώων και τη διατροφή του ανθρώπου· ελαιούχοι σπόροι, πρωτεϊνούχοι καρποί, ξηρές χορτονομές

Προβλεπόμενο ισοζύγιο εφοδιασμού και κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια κοινοτικών προϊόντων για την περίοδο εμπορίας από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κωδικοί ΣΟ

Ποσότητα

(σε τόνους)

Ενίσχυση

(ευρώ/τόνο)

I

II

III

Μαλακό σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, καλαμπόκι, σιμιγδάλια σκληρού σιταριού, σιμιγδάλια καλαμποκιού, βύνη και γλυκόζη (2), αλεύρι και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από μηδική, πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα από την εξαγωγή της σόγιας, σογιέλαιου και άλλων μορφών μηδικής

1001 90 99, 1003 00 90, 1004 00 00, 1005 90 00, 1103 11 10, 1103 13, 1107, 1702 30, 1702 40, 1214 10 00, 2304 00 και ex 1214 90 99

446 800

35

 (1)

Μέρος 2   Ρύζι

Προβλεπόμενο ισοζύγιο εφοδιασμού και κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια κοινοτικών προϊόντων ανά ημερολογιακό έτος

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

Ποσότητα

(σε τόνους)

Ενίσχυση

(ευρώ/τόνο)

I

II

III

Λευκασμένο ρύζι

1006 30

13 700

36

54

 (3)

Θραύσματα ρυζιού

1006 40

1 600

36

54

 (3)

Μέρος 3   Φυτικά έλαια

Προβλεπόμενο ισοζύγιο εφοδιασμού και κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια κοινοτικών προϊόντων ανά ημερολογιακό έτος

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

Ποσότητα

(σε τόνους)

Ενίσχυση

(ευρώ/τόνο)

I

II

III

Φυτικά έλαια (με εξαίρεση το ελαιόλαδο):

 

 

 

 

 

Φυτικά έλαια (τομέας επεξεργασίας ή/και συσκευασίας)

1507 έως 1516 (4)

20 000

25

 (5)

Φυτικά έλαια (άμεση κατανάλωση)

1507 έως 1516

9 000

6

 (5)

Ελαιόλαδο:

 

 

 

 

 

Ελαιόλαδο παρθένο

1509 10 90

 

 

 

 

Ελαιόλαδο

1509 90 00

17 500

45

63

 (5)

Έλαιο ελαιοπυρήνων

1510 00 90

 

 

 

 

Μέρος 4   Μεταποιημένα προϊόντα με βάση τα οπωροκηπευτικά

Προβλεπόμενο ισοζύγιο εφοδιασμού και κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια κοινοτικών προϊόντων ανά ημερολογιακό έτος

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

Ποσότητα

(σε τόνους)

Ενίσχυση

I

II

III

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που παίρνονται από βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:

 

 

 

 

 

παρασκευάσματα διαφορετικά από τα ομογενοποιημένα με βάση φρούτα διαφορετικά από τα εσπεριδοειδή

2007 99

4 250 (6)

125

143

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

 

16 850 (7)

108

126

 

ανανάδες

2008 20

 

εσπεριδοειδή

2008 30

 

αχλάδια

2008 40

 

βερίκοκα

2008 50

 

ροδάκινα

2008 70

 

φράουλες

2008 80

 

άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της διάκρισης 2008 19:

 

 

μείγματα

2008 92

 

άλλα

2008 99

 

Μέρος 5   Ζάχαρη

Προβλεπόμενο ισοζύγιο εφοδιασμού και κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια κοινοτικών προϊόντων ανά ημερολογιακό έτος

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

Ποσότητα

(σε τόνους λευκής ζάχαρης)

Ενίσχυση

(ευρώ/100 kg)

I

II

III

Ζάχαρη

1701 και 1702 (με εξαίρεση τις γλυκόζες και τις ισογλυκόζες)

61 000

0

1,8

 (8)

Μέρος 6   Λυκίσκος

Προβλεπόμενο ισοζύγιο εφοδιασμού και κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια κοινοτικών προϊόντων ανά ημερολογιακό έτος

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

Ποσότητα

(σε τόνους)

Ενίσχυση

(ευρώ/τόνο)

I

II

III

Λυκίσκος

1210

50

64

 

Μέρος 7   Πατάτες προς σπορά

Προβλεπόμενο ισοζύγιο εφοδιασμού και κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια κοινοτικών προϊόντων ανά ημερολογιακό έτος

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

Ποσότητα

(σε τόνους)

Ενίσχυση

(ευρώ/τόνο)

I

II

III

Πατάτες προς σπορά:

0701 10 00

9 000

73

 

Μέρος 8   Κλάδος του βοείου κρέατος

Προβλεπόμενο ισοζύγιο εφοδιασμού και κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια κοινοτικών προϊόντων ανά ημερολογιακό έτος

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κωδικός

Ποσότητα

Ενίσχυση

(ευρώ/τόνο)

I

II

III

Κρέατα:

κρέατα βοοειδών νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0201

020110009110 (1)

020110009120

020110009130 (1)

020110009140

020120209110 (1)

020120209120

020120309110 (1)

020120309120

020120509110 (1)

020120509120

020120509130 (1)

020120509140

020120909700

21 200

140

158

 (9)

 

020130009100

020130009120

020130009060

112

130

 (9)

κρέατα βοοειδών κατεψυγμένα

0202

020210009100

020210009900

020220109000

020220309000

020220509100

020220509900

020220909100

14 500

106

124

 (9)

 

020230909200 (6)

85

103

 (9)

Σημειώσεις:

Οι κωδικοί των προϊόντων καθώς και οι υποσημειώσεις ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε.

Μέρος 9   Κλάδος χοιρείου κρέατος

Προβλεπόμενο ισοζύγιο εφοδιασμού και κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια κοινοτικών προϊόντων ανά ημερολογιακό έτος

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κωδικός

Ποσότητα

(σε τόνους)

Ενίσχυση

(ευρώ/τόνο)

I

II

III

Κρέατα κατοικιδίων χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα:

ex 0203

17 000 (10)

 

 

 

σε ολόκληρα σφάγια ή ημιμόρια σφαγίων

020321109000

85

103

 (11)

χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών

020322119100

128

146

 (11)

ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών

020322199100

85

103

 (11)

μπροστινά μέρη και τεμάχια αυτών

020329119100

85

103

 (11)

θωρακοοσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής

020329139100

128

146

 (11)

κοιλιακή χώρα (πανσέτα) και τεμάχια αυτής

020329159100

85

103

 (11)

άλλα: χωρίς κόκαλα

020329559110

157

175

 (11)

Σημειώσεις:

Οι κωδικοί των προϊόντων και οι υποσημειώσεις ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1).

Μέρος 10   Κλάδος κρέατος πουλερικών και αυγών

Προβλεπόμενο ισοζύγιο εφοδιασμού και κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια κοινοτικών προϊόντων ανά ημερολογιακό έτος

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

Ποσότητα

(σε τόνους)

Ενίσχυση

(ευρώ/τόνο)

I

II

III

Κρέατα:

 

 

 

 

 

ex  0207· κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα, κατεψυγμένα, πουλερικών του κωδικού ΣΟ 0105, με εξαίρεση τα προϊόντα που υπάγονται στη διάκριση 020 7  33

020712109900

020712909190

020712909990

020714209900

020714609900

020714709190

020714709290

40 200 (12)

85

103

 (13)

Αυγά:

 

 

 

 

 

ex  0408· αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, αποξηραμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, κατάλληλα για διατροφή

040811809100

040891809100

40

46

64

 (14)

Μέρος 11   Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα

Προβλεπόμενο ισοζύγιο εφοδιασμού και κοινοτική ενίσχυση για την προμήθεια κοινοτικών προϊόντων ανά ημερολογιακό έτος

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

Ποσότητα

(σε τόνους)

Ενίσχυση

(ευρώ/τόνο)

I

II

III (15)

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά (16)

0401

114 800 (17)

41

59

 (18)

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών (16)

0402

28 000 (19)

41

59

 (18)

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, περιεκτικότητας σε μη λιπαρή ξηρά ύλη γάλακτος ίσης ή μεγαλύτερης από 15 % κατά βάρος και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 3 % (20)

040291199310

97

Βούτυρο και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόμενες από γάλα· γαλακτοκομικές ύλες για επάλειψη (16)

0405

4 000

72

90

 (18)

Τυριά (16)

0406

15 000

72

90

 (18)

0406 30

0406 90 23

0406 90 25

0406 90 27

0406 90 76

0406 90 78

0406 90 79

0406 90 81

0406 90 86

1 900

0406 90 87

0406 90 88

Παρασκευάσματα διατροφής από γάλα χωρίς λιπαρές ουσίες

1901 90 99

800

59

 (21)

Παρασκευάσματα διατροφής για παιδιά που δεν περιέχουν λιπαρές ουσίες γάλακτος, κ.λπ.

2106 90 92

45

 

 

 


(1)  Το ύψος της ενίσχυσης είναι ίσο προς το ποσό της επιστροφής για τα προϊόντα που υπάγονται στον ίδιο κωδικό ΣΟ, η οποία χορηγείται κατ' εφαρμογή του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής (ΕΕ L 147 της 30.6.1995, σ. 7).

(2)  Διαφορετικά από τα προϊόντα των κωδικών ΣΟ 1702 30 10 και 1702 40 10.

(3)  Το ύψος είναι ίσο με το ποσό της επιστροφής που εφαρμόστηκε στα προϊόντα του κλάδου του ρυζιού τα οποία παραδόθηκαν στο πλαίσιο κοινοτικών ή εθνικών δράσεων επισιτιστικής βοήθειας.

(4)  Εξαιρούνται οι διακρίσεις 1509 και 1510.

(5)  Το ύψος της ενίσχυσης είναι ίσο με την επιστροφή για τα προϊόντα που υπάγονται στον ίδιο κωδικό ΣΟ, η οποία χορηγείται κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφος 3 του κανονισμού αριθ. 136/66/ΕΟΚ.

(6)  Από την οποία 750 τόνοι για τα προϊόντα που προορίζονται για μεταποίηση ή/και συσκευασία.

(7)  Από την οποία 5 300 τόνοι για τα προϊόντα που προορίζονται για μεταποίηση ή/και συσκευασία.

(8)  Για τη λευκή ζάχαρη, το ύψος της ενίσχυσης είναι ίσο προς το τελευταίο ανώτατο ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή που καθορίζεται για τη λευκή ζάχαρη στο πλαίσιο της μόνιμης δημοπρασίας για την εξαγωγή λευκής ζάχαρης. Σε περίπτωση που διεξάγονται ταυτόχρονα δύο μόνιμες δημοπρασίες, το ανώτατο ποσό που λαμβάνεται υπόψη είναι εκείνο που καθορίστηκε τελευταία στο πλαίσιο της μόνιμης δημοπρασίας που ανοίγεται για την εξαγωγή της επόμενης περιόδου εμπορίας.

Για την ακατέργαστη ζάχαρη, η ενίσχυση ανέρχεται σε ποσοστό 92 % του ποσού που εφαρμόζεται για τη λευκή ζάχαρη. Εάν η απόδοση της αποστελλόμενης ακατέργαστης ζάχαρης αποκλίνει από το ποσοστό του 92 %, προσαρμόζεται ανάλογα το ποσό εφαρμόζοντας το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου.

Για τα σιρόπια σακχαρόζης και για τα ζάχαρα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1701 91 00 και 1791 99 90, το ύψος είναι ίσο, ανά εκατοστιαίο ποσοστό της περιεκτικότητας σε σακχαρόζη και ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους του υπόψη σιροπιού, προς 1 % του ποσού που εφαρμόζεται για τη λευκή ζάχαρη.

Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001.

(9)  Το ύψος είναι ίσο προς το ποσό της επιστροφής για τα προϊόντα που υπάγονται στον ίδιο κωδικό ΣΟ, η οποία χορηγείται κατ' εφαρμογή του άρθρου 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999. Όταν οι επιστροφές που χορηγούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 διαφοροποιούνται, το ύψος της ενίσχυσης είναι ίσο προς το ποσό της επιστροφής που χορηγείται για τα προϊόντα που υπάγονται στον ίδιο κωδικό της ονοματολογίας των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τον προορισμό Β03 που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.

(10)  Εκ των οποίων 4 800 τόνοι για τον τομέα μεταποίησης ή/και συσκευασίας.

(11)  Το ύψος είναι ίσο προς το ποσό της επιστροφής για τα προϊόντα που υπάγονται στον ίδιο κωδικό ΣΟ, η οποία χορηγείται κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 (ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 1).

(12)  Εκ των οποίων 200 τόνοι για τον τομέα μεταποίησης ή/και συσκευασίας.

(13)  Το ύψος είναι ίσο προς το ποσό της επιστροφής που χορηγείται για τα προϊόντα που υπάγονται στον ίδιο κωδικό ΣΟ κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75. Όταν οι επιστροφές που χορηγούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 διαφοροποιούνται, το ύψος της ενίσχυσης είναι ίσο προς το υψηλότερο ποσό της επιστροφής που χορηγείται για τα προϊόντα που υπάγονται στον ίδιο κωδικό της ονοματολογίας των επιστροφών κατά την εξαγωγή [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 1987 που καθορίζει την ονοματολογία των γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή, ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ.1].

(14)  Το ύψος είναι ίσο προς το ποσό της επιστροφής που χορηγείται για τα προϊόντα που υπάγονται στον ίδιο κωδικό ΣΟ κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75. Όταν οι επιστροφές που χορηγούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75 διαφοροποιούνται, το ύψος είναι ίσο προς το υψηλότερο ποσό της επιστροφής που χορηγείται για τα προϊόντα που υπάγονται στον ίδιο κωδικό της ονοματολογίας των επιστροφών κατά την εξαγωγή [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87].

(15)  Σε ευρώ/100 kg καθαρού βάρους, εκτός αν υπάρχει αντίθετη ένδειξη.

(16)  Τα σχετικά προϊόντα και υποσημειώσεις είναι τα ίδια με εκείνα που καλύπτονται από τον κανονισμό της Επιτροπής για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999.

(17)  Εκ των οποίων 1 300 τόνοι για τον τομέα μεταποίησης ή/και συσκευασίας.

(18)  Το ύψος της ενίσχυσης είναι ίσο προς το ποσό της επιστροφής για τα προϊόντα που υπάγονται στον ίδιο κωδικό ΣΟ, η οποία χορηγείται κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999.

Όταν οι επιστροφές που χορηγούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 έχουν διαφοροποιούμενα ποσά, το ύψος της ενίσχυσης είναι ίσο προς το ανώτατο ποσό της επιστροφής που χορηγείται για τα προϊόντα που υπάγονται στον ίδιο κωδικό της ονοματολογίας των επιστροφών κατά την εξαγωγή [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3846/87].

(19)  Κατανέμονται ως εξής:

7250 τόνοι υπαγόμενοι στους κωδικούς ΣΟ 0402 91 ή/και 0402 99 για άμεση κατανάλωση,

4750 τόνοι υπαγόμενοι στους κωδικούς ΣΟ 0402 91 ή/και 0402 99 για τον τομέα της μεταποίησης ή/και συσκευασίας,

16000 τόνοι υπαγόμενοι στους κωδικούς ΣΟ 0402 10 ή/και 0402 21 για τον τομέα της μεταποίησης ή/και συσκευασίας.

(20)  Αν η περιεκτικότητα σε γαλακτικές πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38) στη μη λιπαρή γαλακτική ξηρή ύλη ενός προϊόντος που υπάγεται σε αυτήν την κλάση είναι μικρότερη από το 34 %, δεν χορηγείται ενίσχυση. Αν για τα προϊόντα σε σκόνη που υπάγονται στην κλάση αυτή, η περιεκτικότητα σε νερό κατά βάρος είναι μεγαλύτερη από 5 %, δεν χορηγείται ενίσχυση.

Κατά την εκπλήρωση των τελωνειακών διατυπώσεων, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να αναγράψει, στη δήλωση που προβλέπεται για το σκοπό αυτό, την ελάχιστη περιεκτικότητα σε γαλακτικές πρωτεΐνες στη μη λιπαρή γαλακτική ξηρά ύλη και, για τα προϊόντα σε σκόνη, τη μέγιστη περιεκτικότητα σε νερό.

(21)  Το ύψος της ενίσχυσης είναι ίσο προς το ποσό της επιστροφής που καθορίζεται στον κανονισμό της Επιτροπής για τον καθορισμό των ποσοστών επιστροφής που εφαρμόζονται σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι, η οποία χορηγείται κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Μέρος 1   Εκτροφή βοοειδών

Αριθμός ζώων και ενίσχυση για την προμήθεια ζώων από την Κοινότητα ανά ημερολογιακό έτος

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

Ποσότητα

Ενίσχυση

(ευρώ/ζώο)

Ζώντα βοοειδή:

 

 

 

βοοειδή αναπαραγωγής καθαρής φυλής

0102 10 10 έως 0102 10 90

3 200

621

Μέρος 2   Χοιροτροφία

Αριθμός ζώων και ενίσχυση για την προμήθεια ζώων από την Κοινότητα ανά ημερολογιακό έτος

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

Ποσότητα

Ενίσχυση

(ευρώ/ζώο)

Χοιροειδή αναπαραγωγής καθαρής φυλής (1)

 

 

 

άρρενα ζώα

0103 10 00

200

470

θήλεα ζώα

0103 10 00

5 500

370

Μέρος 3   Πτηνοτροφία και κονικλοτροφία

Αριθμός ζώων και ενίσχυση για την προμήθεια ζώων από την Κοινότητα ανά ημερολογιακό έτος

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

Ποσότητα

(αριθμός ζώων, τεμάχια)

Ενίσχυση

(ευρώ/ζώο, τεμάχιο)

Αναπαραγωγής:

 

 

 

Νεοσσοί με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 185 g

ex 0105 11 91

ex 0105 11 99

935 000

0,25

Κουνέλια αναπαραγωγής:

 

 

 

καθαρόαιμης γενεαλογίας (δύο γενεών)

ex 0106 19 10

2 200

30

μίας γενεάς

 

5 200

24


(1)  Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή υπόκειται στους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.


Top