EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2003_345_R_0117_01

2003/914/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2003, για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου σχετικά με αμοιβαία μέτρα απελευθέρωσης και με την αντικατάσταση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και 3 της συμφωνίας σύνδεσης ΕΚ-Βασιλείου του Μαρόκου - Συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου σχετικά με αμοιβαία μέτρα απελευθέρωσης και με την αντικατάσταση των γεωργικών πρωτοκόλλων αριθ. 1 και 3 της συμφωνίας σύνδεσης ΕΚ-Βασιλείου του Μαρόκου - Πρωτόκολλο αριθ. 1 για το καθεστώς που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή στην κοινότητα γεωργικών προϊόντων καταγωγής Μαρόκου - Πρωτόκολλο αριθ. 3 για το καθεστώς που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή στο Μαρόκο γεωργικών προϊόντων καταγωγής Κοινότητας

OJ L 345, 31.12.2003, p. 117–149 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32003D0914

2003/914/ΕΚ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2003, για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου σχετικά με αμοιβαία μέτρα απελευθέρωσης και με την αντικατάσταση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και 3 της συμφωνίας σύνδεσης ΕΚ-Βασιλείου του Μαρόκου

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 345 της 31/12/2003 σ. 0117 - 0118


Απόφαση του Συμβουλίου

της 22ας Δεκεμβρίου 2003

για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου σχετικά με αμοιβαία μέτρα απελευθέρωσης και με την αντικατάσταση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και 3 της συμφωνίας σύνδεσης ΕΚ-Βασιλείου του Μαρόκου

(2003/914/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 133, σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο πρώτη πρόταση,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στο άρθρο 16 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου(1), η οποία άρχισε να ισχύει την 1η Μαρτίου 2000, αναφέρεται ότι η Κοινότητα και το Βασίλειο του Μαρόκου απελευθερώνουν σταδιακώς τις αμοιβαίες συναλλαγές τους στον τομέα των προϊόντων γεωργίας.

(2) Στο άρθρο 18 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας προβλέπεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2000, η Κοινότητα και το Βασίλειο του Μαρόκου θα εξετάσουν την κατάσταση με σκοπό τη θέσπιση μέτρων απελευθέρωσης που θα εφαρμοστούν από τα μέρη από την 1η Ιανουαρίου.

(3) Η Κοινότητα συμφώνησε με το Βασίλειο του Μαρόκου την αντικατάσταση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και 3 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας από συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών. Ως εκ τούτου, πρέπει να εγκριθεί η εν λόγω συμφωνία.

(4) Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου 1999/468/ΕΚ της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(2),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Η συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου σχετικά με τη θέσπιση αμοιβαίων μέτρων απελευθέρωσης και την αντικατάσταση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και 3 της συμφωνίας σύνδεσης ΕΚ-Βασιλείου του Μαρόκου εγκρίνεται εξ ονόματος της Κοινότητας.

Το κείμενο της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Η Επιτροπή εγκρίνει τα αναγκαία μέτρα εφαρμογής για τα πρωτόκολλα αριθ. 1 και 3 σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3.

Άρθρο 3

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή διαχείρισης της ζάχαρης η οποία έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001(3) ή, όπου ενδείκνυται, από τις επιτροπές που έχουν συσταθεί βάσει αντίστοιχων διατάξεων άλλων κανονισμών για την κοινή οργάνωση των αγορών ή από την επιτροπή τελωνειακού κώδικα η οποία έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 248α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92(4).

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι ένας μήνας.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 4

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το πρόσωπο που είναι αρμόδιο να υπογράψει τη συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών, δεσμεύοντας την Κοινότητα.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2003.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. Alemanno

(1) ΕΕ L 70 της 18.3.2000, σ. 1.

(2) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(3) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 680/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 104 της 20.4.2002, σ. 26).

(4) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 2700/2000 (ΕΕ L 311 της 12.12.2000, σ. 17).

Top