EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2003_345_R_0043_01

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2329/2003 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με τη σύναψη της αλιευτικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Μοζαμβίκης - Συμφωνία αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Μοζαμβίκης

OJ L 345, 31.12.2003, p. 43–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32003R2329

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2329/2003 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με τη σύναψη της αλιευτικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Μοζαμβίκης

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 345 της 31/12/2003 σ. 0043 - 0044


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2329/2003 του Συμβουλίου

της 22ας Δεκεμβρίου 2003

σχετικά με τη σύναψη της αλιευτικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Μοζαμβίκης

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37, σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 και παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η Κοινότητα και η Δημοκρατία της Μοζαμβίκης διαπραγματεύτηκαν και μονογράφησαν αλιευτική συμφωνία που χορηγεί στους αλιείς της Κοινότητας αλιευτικές δυνατότητες στα ύδατα, στα οποία η Μοζαμβίκη ασκεί την κυριαρχία της ή τη δικαιοδοσία της σε θέματα αλιείας.

(2) Η συμφωνία αυτή προβλέπει επιπλέον την οικονομική, χρηματοοικονομική, τεχνική και επιστημονική συνεργασία στον τομέα της αλιείας με σκοπό να διασφαλιστούν η διατήρηση και η αειφόρος εκμετάλλευση των πόρων, καθώς και οι συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων που αποβλέπουν στην ανάπτυξη, προς το κοινό συμφέρον, των οικονομικών δραστηριοτήτων που υπάγονται στον τομέα της αλιείας και των συναφών δραστηριοτήτων.

(3) Πρέπει να εγκριθεί η εν λόγω συμφωνία.

(4) Είναι σκόπιμο να καθοριστεί ο τρόπος κατανομής των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ των κρατών μελών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται εξ ονόματος της Κοινότητας η αλιευτική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Μοζαμβίκης (στο εξής καλούμενη "η συμφωνία").

Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 2

Οι καθοριζόμενες στο πρωτόκολλο της συμφωνίας αλιευτικές δυνατότητες κατανέμονται μεταξύ των κρατών μελών ως εξής:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Εάν οι αιτήσεις αδειών των εν λόγω κρατών μελών δεν εξαντλήσουν τις αλιευτικές δυνατότητες που καθορίζονται στο πρωτόκολλο, η Επιτροπή μπορεί να λάβει υπόψη τις αιτήσεις αδειών οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους.

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη, τα σκάφη των οποίων αλιεύουν στο πλαίσιο της συμφωνίας κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες κάθε αποθέματος που αλιεύονται στην αλιευτική ζώνη της Μοζαμβίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 500/2001 της Επιτροπής, της 14ης Μαρτίου 2001, για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο των αλιευμάτων των κοινοτικών αλιευτικών σκαφών στα ύδατα τρίτων χωρών και στην ανοικτή θάλασσα(2).

Άρθρο 4

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το (τα) πρόσωπο(-α) που είναι αρμόδιο(-α) να υπογράψει(-ουν) τη συμφωνία εξ ονόματος της Κοινότητας(3).

Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2003.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

A. Matteoli

(1) Γνώμη της 4ης Δεκεμβρίου 2003 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2) ΕΕ L 73 της 15.3.2001, σ. 8.

(3) Η ημερομηνία θέσεως σε ισχύ της συμφωνίας θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη γενική γραμματεία του Συμβουλίου.

Top