EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2326

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2326/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2003, για τον καθορισμό των τιμών προσανατολισμού και των κοινοτικών τιμών παραγωγής ορισμένων προϊόντων αλιείας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000, για την αλιευτική περίοδο 2004

OJ L 345, 31.12.2003, p. 27–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 006 P. 230 - 233
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 006 P. 230 - 233
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 006 P. 230 - 233
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 006 P. 230 - 233
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 006 P. 230 - 233
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 006 P. 230 - 233
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 006 P. 230 - 233
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 006 P. 230 - 233
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 006 P. 230 - 233

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2326/oj

32003R2326

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2326/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2003, για τον καθορισμό των τιμών προσανατολισμού και των κοινοτικών τιμών παραγωγής ορισμένων προϊόντων αλιείας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000, για την αλιευτική περίοδο 2004

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 345 της 31/12/2003 σ. 0027 - 0029


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2326/2003 του Συμβουλίου

της 19ης Δεκεμβρίου 2003

για τον καθορισμό των τιμών προσανατολισμού και των κοινοτικών τιμών παραγωγής ορισμένων προϊόντων αλιείας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000, για την αλιευτική περίοδο 2004

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1999, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας(1), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 3 και το άρθρο 26 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το άρθρο 18 παράγραφος 1 και το άρθρο 26 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 προβλέπουν ότι θα πρέπει να καθορίζονται τιμή προσανατολισμού και κοινοτική τιμή παραγωγής, για κάθε αλιευτική περίοδο, προκειμένου να προσδιορίζονται τα επίπεδα τιμών όσον αφορά την παρέμβαση στην αγορά ορισμένων προϊόντων αλιείας.

(2) Το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 προβλέπει τον καθορισμό τιμής προσανατολισμού για κάθε ένα από τα προϊόντα και τις ομάδες προϊόντων που αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ του εν λόγω κανονισμού.

(3) Με βάση τα δεδομένα που είναι σήμερα διαθέσιμα όσον αφορά τις τιμές για τα εν λόγω προϊόντα, καθώς και τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000, οι τιμές προσανατολισμού, για την αλιευτική περίοδο 2004, θα πρέπει να αυξάνονται, να διατηρούνται ή να μειώνονται ανάλογα με το είδος.

(4) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 104/2000 προβλέπει τον καθορισμό κοινοτικής τιμής παραγωγής για κάθε ένα από τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ του εν λόγω κανονισμού. Ωστόσο, αρκεί να καθορισθεί η κοινοτική τιμή παραγωγού για ένα μόνον από τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000, δεδομένου ότι οι τιμές για τα υπόλοιπα προϊόντα μπορούν να υπολογισθούν βάσει των συντελεστών προσαρμογής που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3510/82 της Επιτροπής(2).

(5) Με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 πρώτη και δεύτερη περίπτωση και στο άρθρο 26 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000, θα πρέπει να αυξηθεί η κοινοτική τιμή παραγωγής για την αλιευτική περίοδο 2004.

(6) Δεδομένου ότι το θέμα επείγει, είναι σημαντικό να υπάρξει εξαίρεση από την προθεσμία των έξι εβδομάδων, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 σημείο 3 του πρωτοκόλλου σχετικά με το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη του Άμστερνταμ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για την αλιευτική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2004, οι τιμές προσανατολισμού που προβλέπονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000, καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Για την αλιευτική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2004, οι κοινοτικές τιμές παραγωγής που προβλέπονται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000, καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2003.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. Alemanno

(1) ΕΕ L 17 της 21.1.2000, σ. 22.

(2) ΕΕ L 368 της 28.12.1982, σ. 27· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3899/92 (ΕΕ L 392 της 31.12.1992, σ. 24).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Οι κοινοτικές τιμές παραγωγού για τα υπόλοιπα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 καθορίζονται βάσει των συντελεστών μετατροπής που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3510/82.

Top