EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2325

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2325/2003 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2561/2001, για την προώθηση της μετατροπής των στόλων οι οποίοι εξαρτώντο, μέχρι το 1999, από την αλιευτική συμφωνία με το Μαρόκο

OJ L 345, 31.12.2003, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 006 P. 228 - 229
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 006 P. 228 - 229
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 006 P. 228 - 229
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 006 P. 228 - 229
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 006 P. 228 - 229
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 006 P. 228 - 229
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 006 P. 228 - 229
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 006 P. 228 - 229
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 006 P. 228 - 229

No longer in force, Date of end of validity: 18/06/2009; καταργήθηκε εμμέσως από 32001R2561

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2325/oj

32003R2325

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2325/2003 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2561/2001, για την προώθηση της μετατροπής των στόλων οι οποίοι εξαρτώντο, μέχρι το 1999, από την αλιευτική συμφωνία με το Μαρόκο

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 345 της 31/12/2003 σ. 0025 - 0026


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2325/2003 του Συμβουλίου

της 17ης Δεκεμβρίου 2003

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2561/2001, για την προώθηση της μετατροπής των στόλων οι οποίοι εξαρτώντο, μέχρι το 1999, από την αλιευτική συμφωνία με το Μαρόκο

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 36 και 37,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(1),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η αλιευτική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου έληξε στις 30 Νοεμβρίου 1999. Ως εκ τούτου, 400 περίπου αλιευτικά σκάφη και 4300 αλιείς που άσκησαν δραστηριότητες στο πλαίσιο της συμφωνίας αναγκάστηκαν να διακόψουν τις αλιευτικές τους δραστηριότητες μετά την ημερομηνία αυτή.

(2) Το Συμβούλιο, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2561/2001(3), θέσπισε παρεκκλίσεις των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2792/1999(4) για τους αλιείς και τους πλοιοκτήτες οι οποίοι εξαρτώντο, μέχρι το 1999, από την αλιευτική συμφωνία με το Μαρόκο. Οι παρεκκλίσεις εφαρμόζονται για ορισμένες κατηγορίες πριμοδοτήσεων και δημόσιων ενισχύσεων, για τις οποίες η διοικητική απόφαση χορήγησης ελήφθη μεταξύ της 1ης Ιουλίου 2001 και της 30ής Ιουνίου 2003. Με τον ίδιο κανονισμό, θεσπίστηκε ειδικό μέτρο με στόχο τη συμπλήρωση των δράσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων στα κράτη μέλη τα οποία επηρεάζονται από τη μη ανανέωση της εν λόγω αλιευτικής συμφωνίας.

(3) Οι αλιείς που επηρεάστηκαν από τη μη ανανέωση της εν λόγω αλιευτικής συμφωνίας βρέθηκαν και πάλι χωρίς απασχόληση μετά από αναπροσανατολισμό των αλιευτικών δραστηριοτήτων του σκάφους τους, όπως και οι αλιείς των οποίων το σκάφος αποτέλεσε αντικείμενο οριστικής παύσης δραστηριοτήτων. Προκειμένου να υπάρξει ισότιμη μεταχείριση του συνόλου των αλιέων, είναι σκόπιμο να γίνει παρέκκλιση από τις διατάξεις που θέτουν ως προϋπόθεση για τη χορήγηση ατομικών κατ' αποκοπή πριμοδοτήσεων την οριστική διακοπή των αλιευτικών δραστηριοτήτων του σκάφους στο οποίο ήταν ναυτολογημένοι οι δικαιούχοι του μέτρου.

(4) Θα ήταν σκόπιμο να υπολογίζεται από την 1η Ιανουαρίου 2002, ημερομηνία λήξης της δυνατότητας καταβολής αποζημιώσεων για την προσωρινή παύση δραστηριοτήτων, η ελάχιστη προθεσμία κάτω του ενός έτους που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2792/1999, κατά την οποία ο αλιέας δεν έπρεπε να αρχίσει εκ νέου την άσκηση του ιδίου επαγγέλματος, εκτός εφόσον επιστρέψει πρώτα, prorata temporis τη χορηγηθείσα σ' αυτόν πριμοδότηση, και όχι από την ημερομηνία της πραγματικής καταβολής της πριμοδότησης.

(5) Λαμβανομένων υπόψη των προθεσμιών που ισχύουν και προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή οι προαναφερόμενες τροποποιήσεις, είναι αναγκαίο να παραταθούν κατά δώδεκα μήνες οι προθεσμίες λήψης της διοικητικής απόφασης, τόσο για την προθεσμία επιλεξιμότητας των δαπανών όσο και για την προθεσμία υποβολής αίτησης πληρωμής του υπολοίπου,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2561/2001 τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 1 στο στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"δ) σε περίπτωση χορήγησης ατομικών κατ' αποκοπή πριμοδοτήσεων σε αλιείς,

i) το ανώτατο επιλέξιμο κόστος που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 3 στοιχεία β) και γ), προσαυξάνεται κατά 20 %,

ii) η υποχρέωση του άρθρου 12 παράγραφος 3 στοιχείο β) που προβλέπει για τους δικαιούχους να ήταν ναυτολογημένοι σε αλιευτικό σκάφος που αποτέλεσε αντικείμενο οριστικής παύσης κατά την έννοια του άρθρου 7, δεν ισχύει,

iii) η προθεσμία κάτω του έτους που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 4 στοιχείο γ), υπολογίζεται από την 1η Ιανουαρίου 2002·"

β) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"2. Οι όροι παρέκκλισης που προβλέπονται στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται μόνο στις πριμοδοτήσεις και τις δημόσιες ενισχύσεις των οποίων η χορήγηση αποτέλεσε αντικείμενο διοικητικής απόφασης από τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 6, η οποία λήφθηκε μεταξύ της 1ης Ιουλίου 2001 και της 30ής Ιουνίου 2003. Η περίοδος αυτή παρατείνεται μέχρι την 30ή Ιουνίου 2004 για τις πριμοδοτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 3 στοιχεία α), β) και γ)."

2. Στο άρθρο 5 η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"4. Είναι επιλέξιμες για κοινοτική συμμετοχή στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου οι δαπάνες που καταβλήθηκαν από τον τελικό δικαιούχο από 1ης Ιουλίου 2001. Η καταληκτική ημερομηνία για την επιλεξιμότητα των δαπανών ορίζεται στις 31 Δεκεμβρίου 2003. Η ημερομηνία αυτή αντικαθίσταται από την ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου 2004 για τις πριμοδοτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 3 στοιχεία α), β) και γ).

Η καταλητική ημερομηνία υποβολής στην Επιτροπή της αίτησης πληρωμής του υπολοίπου ορίζεται στις 30 Ιουνίου 2004. Η ημερομηνία αυτή αντικαθίσταται από την ημερομηνία της 30ής Ιουνίου 2005 για τις πριμοδοτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 3 στοιχεία α), β) και γ)."

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2003.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. Alemanno

(1) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2003 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2003 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3) ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σ. 17· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2372/2002 (ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 81).

(4) ΕΕ L 337 της 30.12.1999, σ. 10· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2369/2002 (ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 49).

Top