EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2323

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2323/2003 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με τον καθορισμό των ποσών της ενίσχυσης που χορηγείται στον τομέα των σπόρων προς σπορά για την περίοδο εμπορίας 2004/05

OJ L 345, 31.12.2003, p. 21–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 599 - 601
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 599 - 601
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 599 - 601
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 599 - 601
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 599 - 601
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 599 - 601
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 599 - 601
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 599 - 601
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 599 - 601

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2323/oj

32003R2323

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2323/2003 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με τον καθορισμό των ποσών της ενίσχυσης που χορηγείται στον τομέα των σπόρων προς σπορά για την περίοδο εμπορίας 2004/05

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 345 της 31/12/2003 σ. 0021 - 0023


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2323/2003 του Συμβουλίου

της 17ης Δεκεμβρίου 2003

σχετικά με τον καθορισμό των ποσών της ενίσχυσης που χορηγείται στον τομέα των σπόρων προς σπορά για την περίοδο εμπορίας 2004/05

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(1),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 1971, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των σπόρων προς σπορά(3) καταργείται από την περίοδο εμπορίας 2005/06 με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς(4). Ως εκ τούτου, κατά παρέκκλιση του άρθρου 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71, ο καθορισμός των ποσών της ενίσχυσης στην παραγωγή σπόρων προς σπορά θα πρέπει να προβλεφθεί μόνο για την περίοδο εμπορίας 2004/05.

(2) Η κατάσταση της αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η προβλέψιμη εξέλιξή της δεν επιτρέπουν τη διασφάλιση του δικαίου εισοδήματος στους παραγωγούς, καθιστώντας έτσι απαραίτητη τη χορήγηση ενίσχυσης στην παραγωγή για την εν λόγω περίοδο.

(3) Το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 προβλέπει ότι τα ποσά της ενίσχυσης πρέπει να καθορίζονται λαμβανομένης υπόψη, αφενός, της ανάγκης διασφάλισης της ισορροπίας μεταξύ του απαιτούμενου όγκου παραγωγής στην Κοινότητα και των δυνατοτήτων διάθεσης της εν λόγω παραγωγής και, αφετέρου, των τιμών των εν λόγω προϊόντων στις εξωτερικές αγορές.

(4) Η εφαρμογή των κριτηρίων αυτών οδηγεί στον καθορισμό των ποσών της ενίσχυσης τα οποία θα εφαρμόζονται για την περίοδο εμπορίας 2004/05 στα επίπεδα που παρατίθενται στο παράρτημα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71, τα ποσά της ενίσχυσης που χορηγείται στον τομέα των σπόρων προς σπορά καθορίζονται για την περίοδο εμπορίας 2004/05 στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2003.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. Alemanno

(1) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2003 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2003 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3) ΕΕ L 246 της 5.11.1971, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 154/2002 (ΕΕ L 25 της 29.1.2002, σ. 18).

(4) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 2004/05

Ποσά της ενίσχυσης που ισχύουν στην Κοινότητα

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Top