EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2319

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2319/2003 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92 για την κοινή οργάνωση αγοράς του ακατέργαστου καπνού

OJ L 345, 31.12.2003, p. 17–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 595 - 595
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 595 - 595
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 595 - 595
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 595 - 595
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 595 - 595
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 595 - 595
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 595 - 595
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 595 - 595
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 595 - 595
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 052 P. 97 - 97
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 052 P. 97 - 97
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 063 P. 205 - 205

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; καταργήθηκε εμμέσως από 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2319/oj

32003R2319

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2319/2003 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92 για την κοινή οργάνωση αγοράς του ακατέργαστου καπνού

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 345 της 31/12/2003 σ. 0017 - 0017


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2319/2003 του Συμβουλίου

της 17ης Δεκεμβρίου 2003

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92 για την κοινή οργάνωση αγοράς του ακατέργαστου καπνού

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(1),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

τη γνώμη της Επιτροπής Περιφερειών,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Βάσει του άρθρου 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92(3), το κοινοτικό ταμείο καπνού χρηματοδοτείται από κρατήσεις ύψους 2 % και 3 % αντιστοίχως επί της πριμοδότησης για τις συγκομιδές 2002 και 2003.

(2) Επί του παρόντος, εκπονείται η μεταρρύθμιση της κοινής οργάνωσης αγοράς στον τομέα του ακατέργαστου καπνού που αφορά επίσης το κοινοτικό ταμείο καπνού. Η εφαρμογή της νέας νομοθεσίας δεν προβλέπεται πριν από το 2005. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να καθοριστεί το ποσοστό των κρατήσεων για το 2004 και, δεδομένου ότι πρόκειται για μεταβατική περίοδο, να διατηρηθεί στο ίδιο επίπεδο με το 2003.

(3) Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης για τη χρήση του κοινοτικού ταμείου καπνού, που υποβλήθηκε από την Επιτροπή στο Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92, οι κρατήσεις του 3 % θα μπορέσουν να καλύψουν ικανοποιητικά τις προβλεπόμενες δαπάνες του ταμείου.

(4) Κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92 αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"1. Συστήνεται κοινοτικό ταμείο καπνού (εφεξής καλούμενο 'ταμείο') το οποίο χρηματοδοτείται από κρατήσεις ίσες προς:

- 2 % επί της πριμοδότησης για τη συγκομιδή 2002,

- 3 % επί της πριμοδότησης για τις συγκομιδές 2003 και 2004."

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2003.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. Alemanno

(1) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2003 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2003 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3) ΕΕ L 215 της 30.7.1992, σ. 70· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).

Top