EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1787

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1787/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

ΕΕ L 270 της 21.10.2003, p. 121–122 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Το έγγραφο αυτό έχει δημοσιευτεί σε ειδική έκδοση (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; καταργήθηκε εμμέσως από 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1787/oj

32003R1787

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1787/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 270 της 21/10/2003 σ. 0121 - 0122


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1787/2003 του Συμβουλίου

της 29ης Σεπτεμβρίου 2003

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, περί θεσπίσεως εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων(2) θεσπίζονται οι κανόνες για την επιβολή εισφοράς στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, η οποία αποσκοπεί στη μείωση της ανισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά και στην εξάλειψη των διαρθρωτικών πλεονασμάτων που προκύπτουν από αυτή· οι ρυθμίσεις αυτές θα εφαρμοστούν επί έντεκα ακόμη διαδοχικές δωδεκάμηνες περιόδους με αφετηρία την 1η Απριλίου 2004.

(2) Για την προώθηση της κατανάλωσης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων στην Κοινότητα και για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους στις διεθνείς αγορές, πρέπει να ελαττωθεί το επίπεδο της στήριξης της αγοράς, ιδίως με τη σταδιακή μείωση από 1ης Ιουλίου 2004 των τιμών παρέμβασης για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη, που έχουν καθορισθεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου(3). Για το σκοπό αυτό πρέπει να προσαρμοσθούν τα σχετικά επίπεδα των τιμών παρέμβασης για τα δύο προϊόντα.

(3) Η τιμή στόχου που την αποτελούσαν ιδίως οι τιμές παρέμβασης για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη, χρησίμευε ως ένδειξη του επιπέδου στήριξης· αφού όμως τώρα η παρέμβαση εφαρμόζεται μόνο για μια μέγιστη ποσότητα των δύο αυτών προϊόντων και μόνο επί ένα περιορισμένο μέρος του έτους, θα πρέπει πλέον να καταργηθεί η τιμή στόχου.

(4) Για να αποτραπεί η δημιουργία μιας τεχνητής δυνατότητας διάθεσης με μαζική προσφυγή στην παρέμβαση, πρέπει να καθορισθεί ένα σταθερό ανώτατο ποσοτικό όριο για τις αγορές βουτύρου από την παρέμβαση.

(5) Τα μέτρα άμεσων ενισχύσεων για τη στήριξη των εισοδημάτων των γαλακτοπαραγωγών έχουν προσαρμοσθεί και περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 της 29ης Σεπτεμβρίου 2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς(4), και επομένως πρέπει να διαγραφούν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999.

(6) Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί ανάλογα ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1255/1999,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 3 καταργείται.

2. Το άρθρο 4 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"1. Οι τιμές παρέμβασης στην Κοινότητα, εκφραζόμενες σε ευρώ ανά 100 kg, καθορίζονται ως εξής:

α) βούτυρο:

- από 1ης Ιουλίου 2000 έως 30 Ιουνίου 2004: 328,20,

- από 1ης Ιουλίου 2004 έως 30 Ιουνίου 2005: 305,23,

- από 1ης Ιουλίου 2005 έως 30 Ιουνίου 2006: 282,44,

- από 1ης Ιουλίου 2006 έως 30 Ιουνίου 2007: 259,52,

- από 1ης Ιουλίου 2007: 246,39·

β) αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη:

- από 1ης Ιουλίου 2000 έως 30 Ιουνίου 2004: 205,52,

- από 1ης Ιουλίου 2004 έως 30 Ιουνίου 2005: 195,24,

- από 1ης Ιουλίου 2005 έως 30 Ιουνίου 2006: 184,97,

- από 1ης Ιουλίου 2006: 174,69."

3. Το άρθρο 6 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"1. Εάν, κατά την περίοδο από 1ης Μαρτίου έως 31 Αυγούστου οποιουδήποτε έτους, οι αγοραίες τιμές του βουτύρου σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη στη διάρκεια μιας αντιπροσωπευτικής περιόδου είναι κατώτερες από το 92 % της τιμής παρέμβασης, οι οργανισμοί παρέμβασης αγοράζουν βούτυρο, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2, στο 90 % της τιμής παρέμβασης, στα σχετικά κράτη μέλη βάσει όρων που πρόκειται να καθορισθούν.

Στην περίπτωση που οι προσφερόμενες στην παρέμβαση ποσότητες κατά την ανωτέρω περίοδο υπερβαίνουν τους 70000 τόνους το 2004, τους 60000 τόνους το 2005, τους 50000 τόνους το 2006, τους 40000 τόνους το 2007 και τους 30000 τόνους από το 2008 και εξής, η Επιτροπή μπορεί να αναστείλει τις αγορές από την παρέμβαση.

Στις περιπτώσεις αυτές, οι αγορές από τους οργανισμούς παρέμβασης μπορούν να πραγματοποιούνται με διαρκή διαγωνισμό, βάσει όρων που πρόκειται να καθορισθούν.

Όταν οι αγοραίες τιμές βουτύρου στα εν λόγω κράτη μέλη στη διάρκεια μιας αντιπροσωπευτικής περιόδου είναι ίσες με ή ανώτερες από το 92 % της τιμής παρέμβασης, η Επιτροπή αναστέλλει τις αγορές."

4. Το άρθρο 14 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"3. Στην περίπτωση του πλήρους γάλακτος, η κοινοτική ενίσχυση ανέρχεται σε:

- 23,24 ευρώ ανά 100 kg μέχρι 30ής Ιουνίου 2004,

- 21,69 ευρώ ανά 100 kg από 1ης Ιουλίου 2004 μέχρι 30 Ιουνίου 2005,

- 20,16 ευρώ ανά 100 kg από 1ης Ιουλίου 2005 μέχρι 30 Ιουνίου 2006,

- 18,61 ευρώ ανά 100 kg από 1ης Ιουλίου 2006 μέχρι 30 Ιουνίου 2007,

- 18,15 ευρώ ανά 100 kg από 1ης Ιουλίου 2007 και στο εξής.

Στην περίπτωση των άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων, τα ποσά της ενίσχυσης καθορίζονται ανάλογα με τα γαλακτικά συστατικά του εκάστοτε προϊόντος."

5. Τα άρθρα 16 έως 25 καταργούνται.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωστόσο στο άρθρο 1, το σημείο 1 ισχύει από 1ης Απριλίου 2004, το σημείο 3 ισχύει από 1ης Μαρτίου 2004 και το σημείο 5 ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2003.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. Alemanno

(1) Γνώμη που εδόθη στις 5 Ιανουαρίου 2003 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2) Βλέπε σελίδα 123 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(3) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 509/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 79 της 22.3.2002, σ. 15).

(4) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

Top