EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1833

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1833/2003 της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2003, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του χοιρείου κρέατος

OJ L 268, 18.10.2003, p. 46–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1833/oj

32003R1833

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1833/2003 της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2003, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του χοιρείου κρέατος

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 268 της 18/10/2003 σ. 0046 - 0047


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1833/2003 της Επιτροπής

της 17ης Οκτωβρίου 2003

για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του χοιρείου κρέατος

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του χοιρείου κρέατος(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1365/2000(2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75, η διαφορά μεταξύ των τιμών της διεθνούς αγοράς και εκείνων της Κοινότητας για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού δύναται να καλυφθεί από επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(2) Η εφαρμογή αυτών των κανόνων και των κριτηρίων στην παρούσα κατάσταση της αγοράς στον τομέα του χοιρείου κρέατος οδηγεί στον καθορισμό της επιστροφής όπως ορίζεται κατωτέρω.

(3) Για τα προϊόντα του κωδικού ΣΟ 0210 19 81, η επιστροφή πρέπει να καθοριστεί σε ένα ποσό στο οποίο θα λαμβάνονται υπόψη, αφενός, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά καθενός των προϊόντων που περιλαμβάνονται σ' αυτή τη διάκριση και, αφετέρου, η προβλεπόμενη εξέλιξη του κόστους παραγωγής στη διεθνή αγορά. Πρέπει, εντούτοις, για ορισμένα τυπικά ιταλικά προϊόντα του κωδικού ΣΟ 0210 19 81 να εξασφαλιστεί η διατήρηση της συμμετοχής της Κοινότητας στο διεθνές εμπόριο.

(4) Λόγω των όρων ανταγωνισμού σε ορισμένες τρίτες χώρες που είναι εκ παραδόσεως οι πιο σημαντικοί εισαγωγείς προϊόντων των κωδικών ΣΟ ex 1601 00 και 1602, πρέπει να προβλεφθεί για τα προϊόντα αυτά ένα ποσό στο οποίο θα λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση αυτή. Πρέπει, εντούτοις, να εξασφαλιστεί ότι η επιστροφή θα παρέχεται μόνο για το καθαρό βάρος των βρωσίμων προϊόντων, εξαιρέσει του βάρους των οστών που ενδεχομένως περιέχονται στα παρασκευάσματα αυτά.

(5) Κατά το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75, η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις ορισμένων αγορών δύνανται να καταστήσουν αναγκαία τη διαφοροποίηση της επιστροφής για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75, ανάλογα με τον προορισμό τους.

(6) Πρέπει να καθορισθούν οι επιστροφές λαμβανομένων υπόψη των τροποποιήσεων της ονοματολογίας των επιστροφών που καθορίστηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής(3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 118/2003(4).

(7) Πρέπει να περιοριστεί η χορήγηση επιστροφών στα προϊόντα που μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός της Κοινότητας. Πρέπει συνεπώς να προβλεφθεί, ότι για να απολαύουν της επιστροφής, πρέπει στα προϊόντα να υπάρχει το υγειονομικό σήμα όπως προβλέπεται αντίστοιχα στην οδηγία 64/433/ΕΟΚ του Συμβουλίου(5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 95/23/ΕΚ(6), στην οδηγία 94/65/ΕΚ του Συμβουλίου(7) και στην οδηγία 77/99/ΕΟΚ του Συμβουλίου(8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/76/ΕΟΚ(9).

(8) Tα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης χοιρείου κρέατος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κατάλογος των προϊόντων για εξαγωγή προς τα οποία χορηγείται η επιστροφή που αναφέρεται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 και τα ποσά της επιστροφής αυτής καθορίζονται στο παράρτημα.

Τα προϊόντα πρέπει να πληρούν τους αντίστοιχους όρους υγειονομικής σήμανσης, όπως προβλέπεται:

- στο παράρτημα Ι κεφάλαιο XI της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ,

- στο παράρτημα Ι κεφάλαιο VI της οδηγίας 94/65/ΕΚ,

- στο παράρτημα Β κεφάλαιο VI της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 20 Οκτωβρίου 2003.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2003.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 1.

(2) ΕΕ L 156 της 29.6.2000, σ. 5.

(3) ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1.

(4) ΕΕ L 20 της 24.1.2003, σ. 3.

(5) ΕΕ 121 της 29.7.1964, σ. 2012/64.

(6) ΕΕ L 243 της 11.10.1995, σ. 7.

(7) ΕΕ L 368 της 31.12.1994, σ. 10.

(8) ΕΕ L 26 της 31.1.1977, σ. 85.

(9) ΕΕ L 10 της 16.1.1998, σ. 25.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2003, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του χοιρείου κρέατος

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Σημ.:

Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισμών της σειράς "Α", ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 27.3.2002, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.

Οι αριθμητικοί κωδικοί των προορισμών ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1779/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 269 της 5.10.2002, σ. 6).

Οι άλλοι προορισμοί καθορίζονται ως εξής:

P05 Όλοι οι προορισμοί, με εξαίρεση την Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβακική Δημοκρατία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Βουλγαρία, τη Λετονία, την Εσθονία, τη Λιθουανία.

Top