EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0673

2003/673/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 25ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με παρέκκλιση από την απόφαση 2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες καταγωγής για τον αστακό σε κομμάτια του Αγίου Πέτρου και Μικελόν [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 3335]

OJ L 243, 27.9.2003, p. 106–108 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 048 P. 54 - 56
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 048 P. 54 - 56
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 048 P. 54 - 56
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 048 P. 54 - 56
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 048 P. 54 - 56
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 048 P. 54 - 56
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 048 P. 54 - 56
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 048 P. 54 - 56
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 048 P. 54 - 56
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 032 P. 239 - 241
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 032 P. 239 - 241

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; καταργήθηκε από 32013D0755

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/673/oj

32003D0673

2003/673/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 25ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με παρέκκλιση από την απόφαση 2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες καταγωγής για τον αστακό σε κομμάτια του Αγίου Πέτρου και Μικελόν [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 3335]

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 243 της 27/09/2003 σ. 0106 - 0108


Απόφαση της Επιτροπής

της 25ης Σεπτεμβρίου 2003

σχετικά με παρέκκλιση από την απόφαση 2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες καταγωγής για τον αστακό σε κομμάτια του Αγίου Πέτρου και Μικελόν

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 3335]

(2003/673/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την απόφαση 2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2001, για τη σύνδεση που υπερπoντίων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα(1), και ιδίως το άρθρο 37 του παραρτήματος ΙΙΙ,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στις 19 Ιουνίου 2003, ο Άγιος Πέτρος και Μικελόν ζήτησε, για περίοδο πέντε ετών, παρέκκλιση από τους κανόνες καταγωγής που θεσπίζει το παράρτημα ΙΙΙ της απόφασης 2001/822/ΕΚ όσον αφορά ετήσια ποσότητα 105 τόνων ψημένων και κατεψυγμένων ουρών, ποδιών και δαγκανών αστακού, που εξάγονται από τον Άγιο Πέτρο και Μικελόν.

(2) Ο Άγιος Πέτρος και Μικελόν βάσισε το αίτημά του στην εξαφάνιση της κύριας πρώτης ύλης, του κάβουρα της Αρκτικής καταγωγής Αγίου Πέτρου και Μικελόν, του οποίου ο πληθυσμός μετακινήθηκε έξω από τα χωρικά του ύδατα. Η μεταποίηση ζωντανού αστακού που δεν κατάγεται από τον Άγιο Πέτρο και Μικελόν σε ουρές, πόδια και δαγκάνες που έχουν ψηθεί και καταψυχθεί θα αντικαταστήσει την αλυσίδα παραγωγής του κάβουρα της Αρκτικής του οποίου υπάρχει έλλειψη στην εν λόγω επιχείρηση.

(3) Η ζητούμενη παρέκκλιση δικαιολογείται δυνάμει του παραρτήματος ΙΙΙ της απόφασης 2001/822/ΕΚ, και ιδίως του άρθρου 37 παράγραφος 1, κυρίως όσον αφορά την ανάπτυξη ενός ήδη υπάρχοντος κλάδου παραγωγής στον Άγιο Πέτρο και Μικελόν. Η παρέκκλιση είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της δραστηριότητας του εν λόγω εργοστασίου, που απασχολεί σημαντικό αριθμό ατόμων. Υπό την επιφύλαξη της τήρησης ορισμένων όρων σχετικά με τις ποσότητες, την επιτήρηση και τη διάρκεια, η παρέκκλιση δεν μπορεί να προκαλέσει σημαντική ζημία σε οικονομικό τομέα της Κοινότητας ή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών.

(4) Ως εκ τούτου, πρέπει να χορηγηθεί παρέκκλιση για ορισμένες ποσότητες ουρών, ποδιών και δαγκανών που έχουν ψηθεί και καταψυχθεί, αστακών που έχουν μεταποιηθεί στον Άγιο Πέτρο και Μικελόν και εισαχθεί στην Κοινότητα.

(5) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2003, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα(2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1335/2003(3), θεσπίζει τους κανόνες διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων. Αυτοί οι κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στη διαχείριση των ποσοτήτων για τις οποίες χορηγείται η εν λόγω παρέκκλιση.

(6) Ο Άγιος Πέτρος και Μικελόν ζήτησε την εφαρμογή της παρέκκλισης από την 1η Σεπτεμβρίου 2003. Εντούτοις, δεδομένης της ημερομηνίας κατά την οποία ο Άγιος Πέτρος και Μικελόν υπέβαλε την αίτηση και της διάρκειας της διαδικασίας λήψεως απόφασης, η παρέκκλιση δεν μπορεί να εγκριθεί πριν από την 1η Σεπτεμβρίου. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Οκτωβρίου 2003.

(7) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του παραρτήματος ΙΙΙ της απόφασης 2001/822/ΕΚ, οι ουρές, τα πόδια και οι δαγκάνες, που έχουν ψηθεί και καταψυχθεί, αστακού που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ ex 0306 12 90, που έχουν μεταποιηθεί στον Άγιο Πέτρο και Μικελόν, θεωρούνται καταγωγής Αγίου Πέτρου και Μικελόν όταν λαμβάνονται από αστακό που δεν κατάγεται από τον Άγιο Πέτρο και Μικελόν, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Η παρέκκλιση που προβλέπει το άρθρο 1 εφαρμόζεται στις ποσότητες που αναφέρονται στο παράρτημα, που εισάγονται από τον Άγιο Πέτρο και Μικελόν στην Κοινότητα από την 1η Οκτωβρίου 2003 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2008.

Άρθρο 3

Τα άρθρα 308α, 308β και 308γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 όσον αφορά τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στη διαχείριση των ποσοτήτων που αναφέρονται στο παράρτημα.

Άρθρο 4

1. Οι τελωνιακές αρχές του Αγίου Πέτρου και Μικελόν λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν τους ποσοτικούς ελέγχους που διεξάγονται στις εξαγωγές των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1. Για τον σκοπό αυτό, όλα τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την παρούσα απόφαση πρέπει να φέρουν σχετική μνεία.

2. Οι αρμόδιες αρχές του Αγίου Πέτρου και Μικελόν κοινοποιούν στην Επιτροπή, κάθε τρίμηνο, κατάλογο των ποσοτήτων για τις οποίες έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 δυνάμει της παρούσας απόφασης και τον αύξοντα αριθμό των εν λόγω πιστοποιητικών.

Άρθρο 5

Η στήλη αριθ. 7 των πιστοποιητικών EUR.1 που εκδίδονται δυνάμει της παρούσας απόφασης φέρει μια από τις ακόλουθες μνείες:

- Excepción - Decisión ...

- Undtagelse - Beslutning ...

- Ausnahme - Entscheidung ...

- Παρέκκλιση - Απόφαση ...

- Derogation - Decision ...

- Dérogation - Décision ...

- Deroga - Decisione ...

- Afwijking - Beschikking ...

- Derrogação - Decisão ...

- Poikkeus - päätös ...

- Undantag - beslut ...

Άρθρο 6

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2003 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2008.

Άρθρο 7

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 25 Σεπτεμβρίου 2003.

Για την Επιτροπή

Frederik Bolkestein

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 314 της 30.11.2001, σ. 1.

(2) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.

(3) ΕΕ L 187 της 26.7.2003, σ. 16.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ποσότητες που εισάγει ο Άγιος Πέτρος και Μικελόν

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1. Προτεινόμενη ημερομηνία

Είναι σκόπιμο να εγκριθεί η πρόταση το ταχύτερο δυνατόν.

2. Αιτιολόγηση της σύστασης

Το άρθρο 37 παράγραφος 8 του παραρτήματος III της απόφασης 2001/822/EΚ προβλέπει ότι πρέπει να εγκριθεί απόφαση εντός 75 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της αίτησης παρέκκλισης. Ειδάλλως, η αίτηση θεωρείται ότι γίνεται αποδεκτή στο σύνολό της.

Η προθεσμία που εφαρμόζεται για την εν λόγω απόφαση είναι η 2 Οκτωβρίου 2003.

Top