EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1714

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1714/2003 της Επιτροπής, της 26ης Σεπτεμβρίου 2003, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1609/88 όσον αφορά την ημερομηνία εισόδου σε απόθεμα του βουτύρου που πωλείται βάσει των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3143/85 και (ΕΚ) αριθ. 2571/97

OJ L 243, 27.9.2003, p. 103–103 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1714/oj

32003R1714

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1714/2003 της Επιτροπής, της 26ης Σεπτεμβρίου 2003, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1609/88 όσον αφορά την ημερομηνία εισόδου σε απόθεμα του βουτύρου που πωλείται βάσει των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3143/85 και (ΕΚ) αριθ. 2571/97

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 243 της 27/09/2003 σ. 0103 - 0103


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1714/2003 της Επιτροπής

της 26ης Σεπτεμβρίου 2003

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1609/88 όσον αφορά την ημερομηνία εισόδου σε απόθεμα του βουτύρου που πωλείται βάσει των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3143/85 και (ΕΚ) αριθ. 2571/97

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1968, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003(2), και ιδίως το άρθρο 10,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2571/97 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 1997, σχετικά με την πώληση σε μειωμένη τιμή βουτύρου για τη χορήγηση ενισχύσεως στην κρέμα, στο βούτυρο και στο συμπυκνωμένο βούτυρο που προορίζονται για την παρασκευή προϊόντων ζαχαροπλαστικής, παγωτών και άλλων προϊόντων διατροφής(3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 635/2000(4), το βούτυρο που τίθεται προς πώληση πρέπει να έχει εισέλθει σε απόθεμα πριν από την ημερομηνία που θα καθοριστεί.

(2) Λαμβανομένης υπόψη της εξελίξεως της αγοράς του βουτύρου και των διαθέσιμων ποσοτήτων των αποθεμάτων, πρέπει να τροποποιηθεί η ημερομηνία που εμφαίνεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1608/88 της Επιτροπής(5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1598/2003(6), όσον αφορά το βούτυρο που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2571/97.

(3) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1609/88, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"Το βούτυρο που αναφέρεται στο άρθρο 1 πρώτη παράγραφος στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2571/97 πρέπει να εισέλθει στο απόθεμα πριν από την 1η Ιανουαρίου 2002."

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Σεπτεμβρίου 2003.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48.

(2) ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1.

(3) ΕΕ L 350 της 20.12.1997, σ. 3.

(4) ΕΕ L 76 της 25.3.2000, σ. 9.

(5) ΕΕ L 143 της 10.6.1988, σ. 23.

(6) ΕΕ L 229 της 13.9.2003, σ. 7.

Top