EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1710

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1710/2003 της Επιτροπής, της 26ης Σεπτεμβρίου 2003, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000 για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, όσον αφορά τους μηχανισμούς της αγοράς

OJ L 243, 27.9.2003, p. 98–98 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 040 P. 80 - 80
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 040 P. 80 - 80
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 040 P. 80 - 80
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 040 P. 80 - 80
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 040 P. 80 - 80
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 040 P. 80 - 80
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 040 P. 80 - 80
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 040 P. 80 - 80
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 040 P. 80 - 80
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 049 P. 79 - 79
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 049 P. 79 - 79

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; καταργήθηκε εμμέσως από 32008R0555

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1710/oj

32003R1710

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1710/2003 της Επιτροπής, της 26ης Σεπτεμβρίου 2003, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000 για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, όσον αφορά τους μηχανισμούς της αγοράς

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 243 της 27/09/2003 σ. 0098 - 0098


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1710/2003 της Επιτροπής

της 26ης Σεπτεμβρίου 2003

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000 για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, όσον αφορά τους μηχανισμούς της αγοράς

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003(2), και ιδίως το άρθρο 33,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το κεφάλαιο II του τίτλου ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000 της Επιτροπής(3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1411/2003(4), ρυθμίζει την εφαρμογή του καθεστώτος ενισχύσεων για την απόσταξη οίνων σε πόσιμη αλκοόλη.

(2) Οι διατάξεις του εν λόγω κεφαλαίου καθορίζουν, μεταξύ άλλων, την περίοδο έναρξης της απόσταξης και τον όγκο του οίνου που καλύπτεται από τα συμφωνητικά απόσταξης και ο οποίος μπορεί να αποσταχθεί πριν από την ημερομηνία τελικής έγκρισης. Βάσει της εμπειρίας της προηγούμενης περιόδου, κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση της χρονικής περιόδου και του όγκου του οίνου.

(3) Επιπλέον, στο κεφάλαιο αυτό προβλέπεται ο καθορισμός ποσοστού της παραγωγής για το οποίο οι παραγωγοί μπορούν να συμμετάσχουν στην εν λόγω απόσταξη. Θα πρέπει να καθοριστεί το ποσοστό αυτό για την περίοδο 2003/2004.

(4) Θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1623/2000.

(5) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με την επιτροπή διαχείρισης οίνων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 63α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000 τροποποιείται ως εξής:

1. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"1. Σε κάθε περίοδο, η απόσταξη επιτραπέζιων οίνων και οίνων από τους οποίους μπορούν να παραχθούν επιτραπέζιοι οίνοι, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, πραγματοποιείται κατά την περίοδο που αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου."

2. Στην παράγραφο 2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"Η ποσότητα επιτραπέζιων οίνων και οίνων από τους οποίους μπορούν να παραχθούν επιτραπέζιοι οίνοι για την οποία κάθε παραγωγός έχει τη δυνατότητα να συνάψει συμφωνητικά περιορίζεται σε ποσοστό που θα καθοριστεί από την οινοπαραγωγή του, η οποία έχει δηλωθεί κατά τη διάρκεια μίας από τις τρεις τελευταίες περιόδους, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον έχει ήδη δηλωθεί, της παραγωγής της τρέχουσας περιόδου. Κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης περιόδου, ο παραγωγός δεν μπορεί να αλλάξει το έτος παραγωγής που έχει επιλεγεί ως έτος αναφοράς για τον υπολογισμό του ποσοστού αυτού. Για την περίοδο 2003/2004 το ποσοστό αυτό καθορίζεται σε 25 %."

3. Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"7. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 5, τα κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν τα συμφωνητικά πριν από τις 25 Ιανουαρίου για ποσότητα που δεν υπερβαίνει το 40 % της ποσότητας που προβλέπουν τα εν λόγω συμφωνητικά ή δηλώσεις."

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2003.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Σεπτεμβρίου 2003.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1.

(2) ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1.

(3) ΕΕ L 194 της 31.7.2000, σ. 45.

(4) ΕΕ L 201 της 8.8.2003, σ. 12.

Top