EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1709

Κανονισμός (Εレ) αριθ. 1709/2003 της Επιτροπής, της 26ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τις δηλώσεις για τη συγκομιδή και τα αποθέματα ρυζιού

OJ L 243, 27.9.2003, p. 92–97 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 040 P. 74 - 79
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 040 P. 74 - 79
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 040 P. 74 - 79
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 040 P. 74 - 79
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 040 P. 74 - 79
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 040 P. 74 - 79
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 040 P. 74 - 79
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 040 P. 74 - 79
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 040 P. 74 - 79
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 049 P. 73 - 78
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 049 P. 73 - 78
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 036 P. 147 - 152

No longer in force, Date of end of validity: 10/07/2017; καταργήθηκε από 32017R1185 . Latest consolidated version: 01/04/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1709/oj

32003R1709

Κανονισμός (Εレ) αριθ. 1709/2003 της Επιτροπής, της 26ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τις δηλώσεις για τη συγκομιδή και τα αποθέματα ρυζιού

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 243 της 27/09/2003 σ. 0092 - 0097


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1709/2003 της Επιτροπής

της 26ης Σεπτεμβρίου 2003

σχετικά με τις δηλώσεις για τη συγκομιδή και τα αποθέματα ρυζιού

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την κοινή οργάνωση αγοράς του ρυζιού(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 411/2002 της Επιτροπής(2), και ιδίως το άρθρο 8 σημείο δ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2124/83 της Επιτροπής(3), σχετικά με τις δηλώσεις για τη συγκομιδή και τα αποθέματα ρυζιού δεν συνάδει πλέον με την ισχύουσα ταξινόμηση των τύπων ρυζιού. Για λόγους σαφήνειας, πρέπει να καταργηθεί ο εν λόγω κανονισμός και να αντικατασταθεί από τον παρόντα κανονισμό.

(2) Στο άρθρο 6 παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (EΚ) αριθ. 3072/95 προβλέπεται ότι οι παραγωγοί πραγματοποιούν δηλώσεις σχετικά με τη συγκομιδή και τα αποθέματα, ενώ δηλώσεις για τα αποθέματα πραγματοποιούνται επίσης από τις μονάδες επεξεργασίας ρυζιού. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή αναλυτικά στοιχεία βάσει των υπόψη δηλώσεων.

(3) Οι πληροφορίες που παρέχονται στα πλαίσια των εν λόγω δηλώσεων, πρέπει ειδικότερα να επιτρέπουν στην Επιτροπή να καταρτίζει κατά την έναρξη κάθε περιόδου έναν απολογισμό των διαθέσιμων ποσοτήτων ρυζιού ώστε να μπορεί να διασφαλίζει μια καλύτερη διαχείριση της αγοράς. Ως εκ τούτου, πρέπει με βάση τον ανωτέρω στόχο να καθορισθεί το περιεχόμενο των προαναφερόμενων δηλώσεων, η προθεσμία διαβίβασής τους καθώς και οι όροι κοινοποίησής τους στην Επιτροπή.

(4) Ενόψει του εκσυγχρονισμού της διαχείρισης, πρέπει να προβλεφθεί η διαβίβαση των απαραίτητων πληροφοριών στην Επιτροπή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

(5) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι παραγωγοί ή οι ομάδες τους διαβιβάζουν κάθε χρόνο στον οργανισμό παρέμβασης του κράτους μέλους όπου βρίσκεται η εκμετάλλευσή τους, ή σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή που έχει ορισθεί από το εν λόγω κράτος μέλος:

α) πριν από τις 15 Οκτωβρίου, τη δήλωση για τα αποθέματα που υπήρχαν στις 31 Αυγούστου, στην οποία γίνεται διάκριση μεταξύ των τύπων ρυζιού που καθορίζονται στο παράρτημα A παράγραφος 2 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 3072/95 ενώ προσδιορίζονται οι υπάρχουσες ποσότητες καθώς και η απόδοση σε ολόκληρους κόκκους·

β) πριν από τις 15 Νοεμβρίου, τη δήλωση για τη συγκομιδή στην οποία γίνεται διάκριση μεταξύ των τύπων ρυζιού που καθορίζονται στο παράρτημα A παράγραφος 2 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 3072/95 ενώ προσδιορίζονται οι καλλιεργηθείσες εκτάσεις και οι παραχθείσες ποσότητες.

Άρθρο 2

Όσον αφορά τη δραστηριότητά τους μεταποίησης και εισαγωγής, οι μονάδες επεξεργασίας ρυζιού διαβιβάζουν κάθε χρόνο πριν από τις 15 Οκτωβρίου στον οργανισμό παρέμβασης του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένες, ή σε οποιαδήποτε άλλη αρχή που έχει ορισθεί από το εν λόγω κράτος μέλος, τη δήλωση για τα αποθέματα ρυζιού που κατέχουν στις 31 Αυγούστου, κάνοντας διάκριση μεταξύ των τύπων ρυζιού που καθορίζονται στο παράρτημα A παράγραφος 2 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 3072/95 και ανάλογα με το αν πρόκειται για κοινοτικά προϊόντα ή για προϊόντα εισαγόμενα από τρίτες χώρες. Οι αποθεματοποιημένες ποσότητες κατανέμονται σύμφωνα με το στάδιο βιομηχανικής επεξεργασίας. Για τις ποσότητες αναποφλοίωτου ρυζιού (ρύζι paddy) ή αποφλοιωμένου ρυζιού, σημειώνεται επίσης η απόδοση σε ολόκληρους κόκκους.

Άρθρο 3

1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή:

α) πριν από τις 15 Νοεμβρίου, τις πληροφορίες που εμφαίνονται στα παραρτήματα I και II και οι οποίες προκύπτουν από την ανακεφαλαίωση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις οι οποίες μνημονεύονται στο άρθρο 1, στοιχείο α) και στο άρθρο 2·

β) πριν από τις 15 Δεκεμβρίου, τις πληροφορίες που εμφαίνονται στο παράρτημα III και οι οποίες προκύπτουν από την ανακεφαλαίωση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις για τη συγκομιδή οι οποίες μνημονεύονται στο άρθρο 1, στοιχείο β), καθώς και από την εκτίμηση της απόδοσης σε ολόκληρους κόκκους που προβλέπεται για τη συγκομιδή.

Οι διαβιβασθείσες πληροφορίες μπορούν να τροποποιηθούν το αργότερο έως τις 15 Ιανουαρίου.

2. Οι δηλώσεις που μνημονεύονται στην παράγραφο 1 διαβιβάζονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που εμφαίνεται στα παραρτήματα I, II και III.

Άρθρο 4

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν όλες τις διατάξεις που επιτρέπουν την υποβολή των δηλώσεων και τη συγκέντρωσή τους σε εθνικό επίπεδο.

Εκδίδουν κάθε κατάλληλο μέτρο, όσον αφορά τον έλεγχο, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εν λόγω δηλώσεις ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις ανωτέρω διατάξεις και μέτρα.

Άρθρο 5

Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 2124/83 καταργείται.

Άρθρο 6

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2003.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Σεπτεμβρίου 2003.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 329 της 30.12.1995, σ. 18.

(2) ΕΕ L 62 της 5.3.2002, σ. 27.

(3) ΕΕ L 205 της 29.7.1983, σ. 16.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

>PIC FILE= "L_2003243EL.009402.TIF">

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

>PIC FILE= "L_2003243EL.009502.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243EL.009601.TIF">

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

>PIC FILE= "L_2003243EL.009702.TIF">

Top