EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1702

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, της 24ης Σεπτεμβρίου 2003, για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική πιστοποίηση αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασμού και παραγωγής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 243, 27.9.2003, p. 6–79 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 456 - 529
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 456 - 529
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 456 - 529
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 456 - 529
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 456 - 529
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 456 - 529
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 456 - 529
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 456 - 529
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 456 - 529
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 012 P. 101 - 174
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 012 P. 101 - 174

No longer in force, Date of end of validity: 09/09/2012; καταργήθηκε από 32012R0748 . Latest consolidated version: 28/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1702/oj

32003R1702

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, της 24ης Σεπτεμβρίου 2003, για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική πιστοποίηση αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασμού και παραγωγής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 243 της 27/09/2003 σ. 0006 - 0079


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής

της 24ης Σεπτεμβρίου 2003

για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική πιστοποίηση αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασμού και παραγωγής

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2002, για κοινούς κανόνες στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισμού ασφάλειας της αεροπορίας(1), (εφεξής "βασικός κανονισμός", όπως προσαρμόστηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1701/2003(2), και ιδίως τα άρθρα 5 και 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο βασικός κανονισμός καθορίζει τις κοινές βασικές απαιτήσεις που προβλέπουν τη διατήρηση υψηλού και ομοιόμορφου επιπέδου ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και περιβαλλοντικής προστασίας. Ζητεί από την Επιτροπή να εγκρίνει τους απαραίτητους εκτελεστικούς κανόνες που θα διασφαλίσουν την ομοιόμορφη εφαρμογή τους. Ιδρύει τον ευρωπαϊκό οργανισμό ασφάλειας της αεροπορίας (εφεξής "ο οργανισμός") που θα επικουρεί την Επιτροπή κατά τη θέσπιση των εν λόγω εκτελεστικών κανόνων.

(2) Οι υφιστάμενες απαιτήσεις αεροπορίας σχετικά με την αξιοπλοΐα, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου(3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2871/2000 της Επιτροπής(4), θα καταργηθούν στις 28 Σεπτεμβρίου 2003.

(3) Είναι απαραίτητη η έγκριση κοινών τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατότητα ως προς την αξιοπλοΐα και η περιβαλλοντική συμβατότητα των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού που διέπονται από τον βασικό κανονισμό. Οι εν λόγω απαιτήσεις και διαδικασίες πρέπει να διευκρινίζουν τους όρους που αφορούν την έκδοση, διατήρηση, τροποποίηση, αναστολή ή ανάκληση των ανάλογων πιστοποιητικών.

(4) Οι φορείς που συμμετέχουν στο σχεδιασμό και την παραγωγή προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού έχουν την υποχρέωση να συμμορφωθούν με ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις προκειμένου να αποδείξουν τις ικανότητές τους καθώς και τα μέσα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και των σχετικών προνομίων τους. Η Επιτροπή καλείται να θεσπίσει μέτρα για τον καθορισμό των προϋποθέσεων έκδοσης, διατήρησης, τροποποίησης, αναστολής ή ανάκλησης πιστοποιητικών που βεβαιώνουν την εν λόγω συμμόρφωση.

(5) Κατά την υιοθέτηση μέτρων για την εφαρμογή των κοινών βασικών απαιτήσεων ως προς την αξιοπλοΐα, η Επιτροπή πρέπει να μεριμνήσει ώστε τα μέτρα αυτά να αντικατοπτρίζουν τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις ορθές πρακτικές, να λαμβάνουν υπόψη την εμπειρία από τη χρήση αεροσκαφών σε παγκόσμιο επίπεδο και τις επιστημονικές και τεχνικές προόδους, καθώς και να δίνουν τη δυνατότητα άμεσης αντίδρασης σε αποδεδειγμένα αίτια ατυχημάτων και σοβαρών συμβάντων.

(6) Η ανάγκη διασφάλισης της ομοιομορφίας κατά την εφαρμογή των κοινών απαιτήσεων σχετικά με την αξιοπλοΐα και το περιβάλλον για τα αεροναυτικά προϊόντα, εξαρτήματα και εξοπλισμό απαιτεί από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και, κατά περίπτωση, από τον οργανισμό να υιοθετήσουν κοινές διαδικασίες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις εν λόγω απαιτήσεις. Ο οργανισμός έχει την υποχρέωση να καταρτίσει προδιαγραφές πιστοποίησης και υλικό καθοδήγησης, προκειμένου να διευκολύνει την απαραίτητη ομοιομορφία των κανονιστικών διατάξεων.

(7) Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητη η ομαλή μετάβαση στο νέο κανονιστικό πλαίσιο του οργανισμού, γεγονός που θα εξασφαλίσει τη διατήρηση υψηλού και ομοιόμορφου επίπεδου ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας στην Κοινότητα. Πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος στην αεροναυτική βιομηχανία και στις διοικήσεις των κρατών μελών ούτως ώστε να προσαρμοστούν. Πρέπει, εξάλλου να αναγνωριστεί ότι εξακολουθούν να ισχύουν τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 57 του βασικού κανονισμού.

(8) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό βασίζονται σε γνώμη που εξέδωσε ο οργανισμός(5) σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο β) και το άρθρο 14 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού.

(9) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του ευρωπαϊκού οργανισμού ασφάλειας της αεροπορίας, η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει του άρθρου 54 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 και το άρθρο 6 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού, τις κοινές τεχνικές απαιτήσεις και τις διοικητικές διαδικασίες σχετικά με την αξιοπλοΐα και την περιβαλλοντική πιστοποίηση προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, προσδιορίζοντας:

α) την έκδοση πιστοποιητικών τύπου, περιορισμένων πιστοποιητικών τύπου, συμπληρωματικών πιστοποιητικών τύπου, καθώς και τροποποιήσεις των εν λόγω πιστοποιητικών·

β) την έκδοση πιστοποιητικών αξιοπλοΐας, περιορισμένων πιστοποιητικών αξιοπλοΐας, πτητικών αδειών και πιστοποιητικών εγκεκριμένης διάθεσης σε υπηρεσία·

γ) την έκδοση εγκρίσεων σχεδιασμού επισκευών·

δ) την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας·

ε) την έκδοση πιστοποιητικών θορύβου·

στ) τον προσδιορισμό προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού·

ζ) την πιστοποίηση συγκεκριμένων εξαρτημάτων και εξοπλισμού·

η) την πιστοποίηση των φορέων σχεδιασμού και παραγωγής·

θ) την έκδοση οδηγιών αξιοπλοΐας.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) ως "JAA" νοείται ο "Σύνδεσμος Αρχών Πολιτικής Αεροπορίας"·

β) ως JAR νοούνται οι "κοινές απαιτήσεις αεροπορίας"·

γ) ως "μέρος 21" νοούνται οι απαιτήσεις και διαδικασίες πιστοποίησης του αεροσκάφους και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς και των φορέων σχεδιασμού και παραγωγής που αναφέρονται σε παράρτημα του παρόντος κανονισμού·

δ) ως "μέρος Μ" νοούνται οι απαιτήσεις διαρκούς αξιοπλοΐας που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τον βασικό κανονισμό.

Άρθρο 2

Πιστοποίηση προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού

1. Για προϊόντα, εξαρτήματα και εξοπλισμό εκδίδονται πιστοποιητικά όπως ορίζεται στο μέρος 21.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα αεροσκάφη, περιλαμβανομένων τυχόν τοποθετημένων σε αυτά προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, τα οποία δεν είναι νηολογημένα σε κράτος μέλος, εξαιρούνται από τις διατάξεις των τμημάτων H και I του μέρους 21.

3. Στην περίπτωση προϊόντος με πιστοποιητικό τύπου, το οποίο έχει εκδοθεί από κράτος μέλος πριν από τις 28 Σεπτεμβρίου 2003, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις:

α) το εν λόγω προϊόν θεωρείται ότι διαθέτει πιστοποιητικό τύπου που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό όταν:

i) η βάση πιστοποίησης τύπου είναι:

- η βάση πιστοποίησης τύπου JAA, για προϊόντα που έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες του JAA, όπως ορίζεται στο φύλλο δεδομένων του JAA ή

- για άλλα προϊόντα, η βάση πιστοποίησης τύπου όπως ορίζεται στο φύλλο δεδομένων του πιστοποιητικού τύπου του κράτους σχεδιασμού, εάν το εν λόγω κράτος είναι:

- κράτος μέλος, εκτός εάν ο οργανισμός διαπιστώσει, λαμβάνοντας υπόψη ειδικότερα τους κώδικες αξιοπλοΐας που χρησιμοποιούνται και την πείρα από την εκμετάλλευση, ότι η εν λόγω βάση πιστοποίησης τύπου δεν προβλέπει ένα επίπεδο ασφάλειας ισοδύναμο με αυτό που απαιτείται από το βασικό κανονισμό και από τον παρόντα κανονισμό, ή

- κράτος με το οποίο κάποιο κράτος μέλος έχει συνάψει διμερή συμφωνία αξιοπλοΐας ή παρόμοιο διακανονισμό σύμφωνα με τον οποίο παρόμοια προϊόντα έχουν πιστοποιηθεί βάσει των κωδικών αξιοπλοΐας του συγκεκριμένου κράτους σχεδιασμού, εκτός εάν ο οργανισμός διαπιστώσει ότι οι εν λόγω κώδικες αξιοπλοΐας ή η πείρα από την εκμετάλλευση ή το σύστημα ασφαλείας του κράτους σχεδιασμού δεν προβλέπουν ένα επίπεδο ασφάλειας ισοδύναμο με αυτό που απαιτείται από τον βασικό κανονισμό και από τον παρόντα κανονισμό,

- ο οργανισμός προβαίνει σε μια πρώτη αξιολόγηση των επιπτώσεων των εν λόγω δύο προαναφερόμενων διατάξεων, εν όψει της κατάρτισης γνωμοδότησης προς την Επιτροπή, όπου θα περιλαμβάνονται πιθανές τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού,

ii) οι απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας είναι αυτές που ορίζονται στο παράρτημα 16 της σύμβασης του Σικάγου, όπως ισχύουν για το προϊόν,

iii) οι ισχύουσες οδηγίες αξιοπλοΐας είναι οι οδηγίες του κράτους σχεδιασμού·

β) ο σχεδιασμός ενός μεμονωμένου αεροσκάφους, το οποίο είναι νηολογημένο σε κράτος μέλος πριν από τις 28 Σεπτεμβρίου 2003 θεωρείται ότι έχει εγκριθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό όταν:

i) ο βασικός σχεδιασμός τύπου του περιλαμβάνεται στο πιστοποιητικό τύπου που αναφέρεται στο στοιχείο α),

ii) έχουν εγκριθεί όλες οι τροποποιήσεις στον εν λόγω βασικό σχεδιασμό τύπου, οι οποίες δεν παραμένουν υπό την αρμοδιότητα ενός κατόχου πιστοποιητικού τύπου, και

iii) τηρούνται οι οδηγίες αξιοπλοΐας που έχουν εκδοθεί ή εγκριθεί από το κράτος μέλος νηολόγησης πριν από τις 28 Σεπτεμβρίου 2003, περιλαμβανομένων οιωνδήποτε παραλλαγών των οδηγιών αξιοπλοΐας του κράτους σχεδιασμού που έχουν εγκριθεί από το κράτος μέλος νηολόγησης·

γ) ο οργανισμός προσδιορίζει το πιστοποιητικό τύπου των προϊόντων που δεν καλύπτονται από το στοιχείο α) πριν από τις 28 Μαρτίου 2007·

δ) ο οργανισμός προσδιορίζει το φύλλο δεδομένων του πιστοποιητικού τύπου σχετικά με το θόρυβο για όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από το στοιχείο α) πριν από τις 28 Μαρτίου 2007. Μέχρι τότε, τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να εκδίδουν πιστοποιητικά θορύβου σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς.

4. Όσον αφορά τα προϊόντα για τα οποία στις 28 Σεπτεμβρίου 2003 βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία πιστοποίησης τύπου στον JAA ή σε κράτος μέλος:

α) εάν ένα προϊόν αποτελεί αντικείμενο διαδικασίας πιστοποίησης από διάφορα κράτη μέλη, χρησιμεύει ως αναφορά το πλέον προηγμένο σχέδιο·

β) η παράγραφος 21A.15, στοιχεία α), β) και γ) του μέρους 21 δεν ισχύει·

γ) κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 21A.17, στοιχείο α) του μέρους 21, η βάση πιστοποίησης τύπου είναι αυτή που καθορίζεται από τον JAA ή, κατά περίπτωση, από το κράτος μέλος κατά την ημερομηνία αίτησης για τη χορήγηση έγκρισης·

δ) τα πορίσματα σχετικά με τη συμμόρφωση σύμφωνα με τις διαδικασίες του JAA ή κράτους μέλους θεωρούνται έργο του οργανισμού με σκοπό τη συμμόρφωση προς την παράγραφο 21.A.20, στοιχεία α) και β) του μέρους 21.

5. Σε ό,τι αφορά τα προϊόντα με εθνικό πιστοποιητικό τύπου, ή ισότιμο, για τα οποία η διαδικασία έγκρισης τροποποίησης εκ μέρους κράτους μέλους δεν έχει περατωθεί κατά τη στιγμή καθορισμού του πιστοποιητικού τύπου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό:

α) εάν μια διαδικασία έγκρισης διεξάγεται από διάφορα κράτη μέλη, χρησιμεύει ως αναφορά το πλέον προηγμένο σχέδιο·

β) η παράγραφος 21.Α.93 του μέρους 21 δεν ισχύει·

γ) η εφαρμοστέα βάση πιστοποίησης τύπου είναι εκείνη που καθορίζεται από τον JAA ή, κατά περίπτωση, από το κράτος μέλος κατά την ημερομηνία αίτησης για έγκριση της τροποποίησης·

δ) τα πορίσματα σχετικά με τη συμμόρφωση σύμφωνα με τις διαδικασίες του JAA ή κράτους μέλους θεωρούνται έργο του οργανισμού με σκοπό τη συμμόρφωση προς την παράγραφο 21.A.103 στοιχείο α) σημείο 2 και στοιχείο β) του μέρους 21.

6. Σε ό,τι αφορά τα συμπληρωματικά πιστοποιητικά τύπου για τα οποία διεξάγεται διαδικασία πιστοποίησης από κράτος μέλος στις 28 Σεπτεμβρίου 2003 σύμφωνα με τις διαδικασίες του JAA για τα συμπληρωματικά πιστοποιητικά τύπου, καθώς και σε ό,τι αφορά σημαντικές τροποποιήσεις, προτεινόμενες από άτομα πέραν του κατόχου του πιστοποιητικού τύπου, για το οποίο, στις 28 Σεπτεμβρίου 2003, διεξάγεται διαδικασία πιστοποίησης από κράτος μέλος σύμφωνα με τις εφαρμοστέες εθνικές διαδικασίες:

α) εάν μια διαδικασία πιστοποίησης διεξάγεται από διάφορα κράτη μέλη, χρησιμεύει ως αναφορά το πλέον προηγμένο σχέδιο·

β) η παράγραφος 21.Α.113 στοιχεία α) και β) του μέρους 21 δεν ισχύει·

γ) η εφαρμοστέα βάση πιστοποίησης είναι εκείνη που καθορίζεται από τον JAA ή, κατά περίπτωση, από το κράτος μέλος κατά την ημερομηνία αίτησης για συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου ή για έγκριση της τροποποίησης μείζονος σημασίας·

δ) τα πορίσματα σχετικά με τη συμμόρφωση σύμφωνα με τις διαδικασίες του JAA ή κράτους μέλους θεωρούνται έργο του οργανισμού με σκοπό τη συμμόρφωση προς την παράγραφο 21.A.115 στοιχείο α) του μέρους 21.

7. Σε ότι αφορά τα προϊόντα που διαθέτουν εθνικό πιστοποιητικό τύπου, ή ισότιμο, και για τα οποία η διαδικασία έγκρισης σχεδιασμού επισκευής μείζονος σημασίας που διεξάγεται από κράτος μέλος δεν έχει περατωθεί κατά τη χρονική στιγμή καθορισμού του πιστοποιητικού τύπου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, τα πορίσματα σχετικά με τη συμμόρφωση σύμφωνα με τις διαδικασίες του JAA ή κράτους μέλους θεωρούνται έργο του οργανισμού με σκοπό τη συμμόρφωση προς την παράγραφο 21.A.433 στοιχείο α) του μέρους 21.

8. Σε ό,τι αφορά τα εξαρτήματα και τον εξοπλισμό για τα οποία διεξάγεται διαδικασία έγκρισης ή εξουσιοδότησης από κράτος μέλος στις 28 Σεπτεμβρίου 2003:

α) εάν μια διαδικασία εξουσιοδότησης διεξάγεται από διάφορα κράτη μέλη, χρησιμεύει ως αναφορά το πλέον προηγμένο σχέδιο·

β) η παράγραφος 21.Α.603 του μέρους 21 δεν ισχύει·

γ) οι εφαρμοστέες απαιτήσεις που αφορούν δεδομένα σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.605 του μέρους 21 είναι εκείνες που καθορίζονται από το οικείο κράτος μέλος, κατά την ημερομηνία αίτησης για την έγκριση ή την εξουσιοδότηση·

δ) τα πορίσματα σχετικά με τη συμμόρφωση που εκδίδει το οικείο κράτος μέλος θεωρούνται έργο του οργανισμού με σκοπό τη συμμόρφωση προς την παράγραφο 21.A.606 στοιχείο β) του μέρους 21.

9. Πιστοποιητικό αξιοπλοΐας που εκδίδεται από κράτος μέλος και πιστοποιεί τη συμμόρφωση με πιστοποιητικό τύπου που έχει καθοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 θεωρείται ότι συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό.

10. Εν αναμονή του προσδιορισμού από τον οργανισμό σύμφωνα με το στοιχείο γ) της παραγράφου 3, οι τύποι αεροσκαφών που επιτρέπεται να εκτελούν πτήσεις με την άδεια κράτους μέλους πριν από τις 28 Σεπτεμβρίου 2003, και για τους οποίους δεν μπορεί να εκδοθεί πιστοποιητικό τύπου σύμφωνα με την παράγραφο 3, παραμένουν υπό την αρμοδιότητα του κράτους μέλους νηολόγησης σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς.

11. Έως τις 28 Μαρτίου 2007, τα κράτη μέλη πρέπει να εκδώσουν πόρισμα σύμφωνα με το οποίο η κατάσταση του αεροσκάφους και οι ενδεδειγμένοι σχετικοί περιορισμοί που αντισταθμίζουν τις παρεκκλίσεις από τις βασικές απαιτήσεις επιτρέπουν την ασφαλή εκτέλεση μιας βασικής πτήσης. Σε αυτή την περίπτωση, οι πτητικές άδειες περιλαμβάνουν περιορισμό για χρήση στον εναέριο χώρο του κράτους μέλους του οποίου η αρμόδια αρχή εκδίδει την πτητική άδεια. Οι πτήσεις εκτός του συγκεκριμένου εναέριου χώρου καθιστούν αναγκαία την επικύρωση της άδειας από τις αρμόδιες αρχές του ενδιαφερόμενου κράτους.

Έως τις 28 Μαρτίου 2007, τα αεροσκάφη που επιτρέπεται να εκτελούν πτήσεις με την άδεια κράτους μέλους πριν από τις 28 Σεπτεμβρίου 2003, χωρίς πιστοποιητικό αξιοπλοΐας, μπορούν να παραμείνουν υπό την αρμοδιότητα του κράτους μέλους σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς. Σε αυτή την περίπτωση, τα αεροσκάφη εκτελούν πτήσεις μόνο εντός του εναέριου χώρου του οικείου κράτους μέλους. Οι πτήσεις εκτός του συγκεκριμένου εναέριου χώρου απαιτούν την άδεια από τις αρμόδιες αρχές του ενδιαφερόμενου κράτους.

12. Όπου γίνεται αναφορά, στο πλαίσιο του μέρους 21, στην εφαρμογή των διατάξεων του μέρους Μ ή/και τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του μέρους Μ και το μέρος Μ δεν ισχύει, εφαρμόζονται αντ' αυτού οι σχετικοί εθνικοί κανόνες.

13. Οι εγκρίσεις εξαρτημάτων και εξοπλισμού που εκδίδονται από κράτος μέλος και ισχύουν στις 28 Σεπτεμβρίου 2003 θεωρείται ότι έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

14. Σε ό,τι αφορά τα συμπληρωματικά πιστοποιητικά τύπου που εκδίδονται από ένα κράτος μέλος σύμφωνα με τις διαδικασίες του JAA ή τις εφαρμοστέες εθνικές διαδικασίες, και σε ό,τι αφορά τροποποιήσεις προτεινόμενες από άτομα πέραν του κατόχου του πιστοποιητικού τύπου του προϊόντος, οι οποίες έχουν εγκριθεί από κράτος μέλος σύμφωνα με τις εφαρμοστέες εθνικές διαδικασίες, όταν το συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου ή η τροποποίηση ισχύουν στις 28 Σεπτεμβρίου 2003, το συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου ή η τροποποίηση θεωρούνται ότι έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 3

Φορείς σχεδιασμού

1. Ο φορέας που αναλαμβάνει το σχεδιασμό προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, ή τις τροποποιήσεις ή επισκευές αυτών, καταδεικνύει την ικανότητά του σύμφωνα με το μέρος 21.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, ο φορέας του οποίου η έδρα δραστηριοτήτων βρίσκεται σε τρίτο κράτος μπορεί να καταδεικνύει την ικανότητά του για το προϊόν, εξάρτημα ή εξοπλισμό για το οποίο υποβάλλει αίτηση, μέσω πιστοποιητικού εκδοθέντος στο εν λόγω κράτος, υπό την προϋπόθεση ότι:

α) το συγκεκριμένο κράτος είναι το κράτος σχεδιασμού· και

β) ο οργανισμός έχει καθορίσει ότι το σύστημα του συγκεκριμένου κράτους περιλαμβάνει το ίδιο ανεξάρτητο επίπεδο ελέγχου της συμμόρφωσης με αυτό του παρόντος κανονισμού, είτε μέσω ισότιμου συστήματος έγκρισης των φορέων είτε μέσω άμεσης συμμετοχής της αρμόδιας αρχής του συγκεκριμένου κράτους.

3. Οι εγκρίσεις των φορέων σχεδιασμού που έχουν εκδοθεί ή αναγνωριστεί από κράτος μέλος σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες του JAA και ισχύουν πριν από τις 28 Σεπτεμβρίου 2003 θεωρούνται σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό. Σε αυτή την περίπτωση, οι διορθωτικές ενέργειες που απαιτούνται από τα πορίσματα του επιπέδου 2, στα οποία γίνεται αναφορά στο τμήμα Ι του μέρους 21, μπορούν να εκτελεστούν εντός ενός έτους κατ' ανώτατο όριο όταν τα εν λόγω πορίσματα έχουν σχέση με διαφορές με προηγούμενες εφαρμοστέες JAR.

4. Ο κάτοχος πιστοποιητικού τύπου που δεν διαθέτει στις 28 Σεπτεμβρίου 2003 κατάλληλη έγκριση από φορέα σχεδιασμού εκδοθείσα σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διαδικασίες του JAA καταδεικνύει την ικανότητά του σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην παράγραφο 21.A.14 του μέρους 21 πριν από τις 28 Σεπτεμβρίου 2005.

5. Ο φορέας που υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση, ή είναι κάτοχος, συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου, έγκρισης σχεδιασμού επισκευής μείζονος σημασίας ή έγκρισης σχεδιασμού βοηθητικής μονάδας ισχύος (APU), και ο οποίος στις 28 Σεπτεμβρίου 2003 δεν διαθέτει κατάλληλη έγκριση ως φορέας σχεδιασμού η οποία να έχει εκδοθεί από κράτος μέλος σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διαδικασίες του JAA, καταδεικνύει την ικανότητά του πριν από τις 28 Σεπτεμβρίου 2005 σύμφωνα με το μέρος 21, παράγραφοι 21.A.112, 21.A.432B, ή στην περίπτωση βοηθητικής μονάδας ισχύος (APU), με την παράγραφο 21.A.602B.

6. Σε ό,τι αφορά τους φορείς για τους οποίους, στις 28 Σεπτεμβρίου 2003, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία έγκρισης φορέα σχεδιασμού σε κράτος μέλος σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διαδικασίες του JAA:

1. η παράγραφος 21.Α.234 του μέρους 21 δεν ισχύει·

2. τα πορίσματα σχετικά με τη συμμόρφωση σύμφωνα με τις διαδικασίες του JAA θεωρούνται έργο του οργανισμού με σκοπό τη συμμόρφωση προς την παράγραφο 21.A.245 του μέρους 21.

Άρθρο 4

Φορείς παραγωγής

1. Ο φορέας που είναι υπεύθυνος για την κατασκευή προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, ή για τις τροποποιήσεις ή επισκευές αυτών, καταδεικνύει την ικανότητά του σύμφωνα με το μέρος 21.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, ο κατασκευαστής του οποίου η έδρα δραστηριοτήτων βρίσκεται σε τρίτο κράτος μπορεί να καταδεικνύει την ικανότητά του για το προϊόν, εξάρτημα ή εξοπλισμό για το οποίο υποβάλλει αίτηση, μέσω πιστοποιητικού εκδοθέντος στο εν λόγω κράτος, υπό την προϋπόθεση ότι:

α) το συγκεκριμένο κράτος είναι το κράτος κατασκευής· και

β) ο οργανισμός έχει καθορίσει ότι το σύστημα του συγκεκριμένου κράτους περιλαμβάνει το ίδιο ανεξάρτητο επίπεδο ελέγχου της συμμόρφωσης με αυτό του παρόντος κανονισμού, είτε μέσω ισότιμου συστήματος έγκρισης των φορέων είτε μέσω άμεσης συμμετοχής της αρμόδιας αρχής του συγκεκριμένου κράτους.

3. Οι εγκρίσεις των φορέων παραγωγής που έχουν εκδοθεί ή αναγνωριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες του JAA και ισχύουν πριν από τις 28 Σεπτεμβρίου 2003 θεωρούνται σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό. Σε αυτή την περίπτωση, οι διορθωτικές ενέργειες που απαιτούνται από τα πορίσματα του επιπέδου 2, στα οποία γίνεται αναφορά στο τμήμα Ζ του μέρους 21, μπορούν να εκτελεστούν εντός ενός έτους κατ' ανώτατο όριο όταν τα εν λόγω πορίσματα έχουν σχέση με διαφορές με προηγούμενες εφαρμοστέες JAR.

4. Ο φορέας καταδεικνύει την ικανότητά του σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό πριν από τις 28 Σεπτεμβρίου 2004.

5. Έως ότου ο φορέας καταδείξει την ικανότητά του σύμφωνα με τα τμήματα ΣΤ και Ζ του μέρους 21, τυχόν δηλώσεις συμβατότητας και πιστοποιητικά εγκεκριμένης διάθεσης σε υπηρεσία που εκδίδονται από τον συγκεκριμένο φορέα βάσει των εφαρμοστέων εθνικών κανονισμών θεωρείται ότι έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

6. Σε ό,τι αφορά τους φορείς για τους οποίους, στις 28 Σεπτεμβρίου 2003, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία έγκρισης φορέα παραγωγής σε κράτος μέλος σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διαδικασίες του JAA:

α) η παράγραφος 21.Α.134 του μέρους 21 δεν ισχύει·

β) τα πορίσματα σχετικά με τη συμμόρφωση σύμφωνα με τις διαδικασίες του JAA θεωρούνται έργο του οργανισμού με σκοπό τη συμμόρφωση προς την παράγραφο 21.A.145 του μέρους 21.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

1. Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ στις 28 Σεπτεμβρίου 2003, με εξαίρεση την παράγραφο 21.Α.804, στοιχείο α) σημείο 3 του μέρους 21, που τίθεται σε ισχύ στις 28 Μαρτίου 2004 και το τμήμα Η του μέρους 21 που τίθεται σε ισχύ στις 28 Σεπτεμβρίου 2004.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 21.Α.159 του μέρους 21, τα κράτη μέλη δύνανται να εκδίδουν εγκρίσεις περιορισμένης διάρκειας έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2005.

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 21.Α.181 του μέρους 21, τα κράτη μέλη δύνανται να εκδίδουν πιστοποιητικά περιορισμένης διάρκειας έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2008.

4. Όταν ένα κράτος μέλος κάνει χρήση των διατάξεων των παραγράφων 2 ή 3, το κοινοποιεί στην Επιτροπή και τον οργανισμό.

5. Ο οργανισμός αξιολογεί, εν ευθέτω χρόνω, τις επιπτώσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού στη διάρκεια της ισχύος των εγκρίσεων, εν όψει της κατάρτισης γνωμοδότησης προς την Επιτροπή, όπου θα περιλαμβάνονται πιθανές τροποποιήσεις του.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2003.

Για την Επιτροπή

Loyola De Palacio

Αντιπρόεδρος

(1) ΕΕ L 240 της 7.9.2002, σ. 1.

(2) Βλέπε σελίδα 5 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(3) ΕΕ L 373 της 31.12.1991, σ. 4.

(4) ΕΕ L 333 της 29.12.2000, σ. 47.

(5) 1.9.2003

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΡΟΣ 21

Πιστοποίηση για αεροσκάφη και για σχετικά προϊόντα, εξαρτήματα και εξοπλισμό, καθώς και για φορείς σχεδιασμού και παραγωγής

Περιεχόμενα (αναλυτική παρουσίαση)

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

21.1 Γενικά

Για τους σκοπούς του παρόντος μέρους, ως "αρμόδια αρχή" νοείται:

α) για φορείς που έχουν την επιχειρηματική έδρα τους σε κράτος μέλος, η αρχή που ορίζεται από το εν λόγω κράτος μέλος· ή ο Οργανισμός εάν αυτό ζητείται από το εν λόγω κράτος μέλος· ή

β) για φορείς που έχουν την επιχειρηματική έδρα τους σε τρίτο κράτος, ο Οργανισμός.

ΕΝΟΤΗΤΑ A ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ, ΚΕΚΤΗΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ A - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

21A.1 Πεδίο εφαρμογής

Στην παρούσα ενότητα ορίζονται οι γενικές διατάξεις που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αιτούντος και των κατόχων οιουδήποτε πιστοποιητικού το οποίο έχει εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθεί, σύμφωνα με την παρούσα ενότητα.

21A.2 Ανάληψη από τρίτο πρόσωπο εκτός του αιτούντος ή του κατόχου πιστοποιητικού

Οι ενέργειες και οι υποχρεώσεις τις οποίες απαιτείται να αναλάβει ο κάτοχος ή ο αιτών για τη χορήγηση πιστοποιητικού για προϊόν, εξάρτημα ή εξοπλισμό σύμφωνα με την παρούσα ενότητα μπορούν να αναληφθούν, για λογαριασμό του, από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υπό τον όρο ότι ο κάτοχος ή ο αιτών για τη χορήγηση του εν λόγω πιστοποιητικού μπορεί να αποδείξει ότι έχει συνάψει συμφωνία με το τρίτο πρόσωπο, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι υποχρεώσεις του κατόχου τηρούνται και θα τηρηθούν δεόντως.

21A.3 Βλάβες, δυσλειτουργίες και ελαττώματα

α) Σύστημα συλλογής, διερεύνησης και ανάλυσης στοιχείων. Ο κάτοχος πιστοποιητικού τύπου, περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου, συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου, εξουσιοδότησης ευρωπαϊκών οδηγιών τεχνικών προδιαγραφών (ETSO), έγκρισης σχεδιασμού επισκευής μείζονος σημασίας ή κάθε άλλης σχετικής έγκρισης που θεωρείται ότι έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό διαθέτει σύστημα συλλογής, διερεύνησης και ανάλυσης εκθέσεων και πληροφοριών σχετικά με βλάβες, δυσλειτουργίες, ελαττώματα ή άλλα συμβάντα τα οποία προκαλούν ή δύνανται να προκαλέσουν δυσμενείς επιπτώσεις στη διαρκή αξιοπλοΐα του προϊόντος, του εξαρτήματος ή του εξοπλισμού που καλύπτεται από το πιστοποιητικό τύπου, το περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου, το συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου, την εξουσιοδότηση ETSO, την έγκριση σχεδιασμού επισκευής μείζονος σημασίας ή κάθε άλλη σχετική έγκριση που θεωρείται ότι έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Πληροφορίες σχετικά με το σύστημα αυτό τίθενται στη διάθεση όλων των γνωστών χρηστών του προϊόντος, του εξαρτήματος ή του εξοπλισμού και, κατόπιν αίτησης, στη διάθεση οποιουδήποτε προσώπου εξουσιοδοτημένου βάσει λοιπών σχετικών εκτελεστικών κανονισμών.

β) Υποβολή αναφορών στον Οργανισμό.

1. Ο κάτοχος πιστοποιητικού τύπου, περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου, συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου, εξουσιοδότησης ETSO, έγκρισης σχεδιασμού επισκευής μείζονος σημασίας ή κάθε άλλης σχετικής έγκρισης που θεωρείται ότι έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό υποβάλλει στον Οργανισμό αναφορές σχετικά με οποιαδήποτε βλάβη, δυσλειτουργία, ελάττωμα ή οιοδήποτε άλλο συμβάν για το οποίο λαμβάνει γνώση και το οποίο αφορά προϊόν, εξάρτημα ή εξοπλισμό που καλύπτεται από το πιστοποιητικό τύπου, το περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου, το συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου, την εξουσιοδότηση ETSO, την έγκριση σχεδιασμού επισκευής μείζονος σημασίας ή κάθε άλλη σχετική έγκριση που θεωρείται ότι έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και η οποία οδηγεί ή ενδέχεται να οδηγήσει σε ανασφαλείς συνθήκες.

2. Οι εν λόγω αναφορές υποβάλλονται υπό μορφή και κατά τρόπο που ορίζεται από τον Οργανισμό το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, αποστέλλονται το αργότερο εντός 72 ωρών από τον εντοπισμό των πιθανών ανασφαλών συνθηκών, εκτός εάν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω ειδικών περιστάσεων.

γ) Διερεύνηση αναφερόμενων συμβάντων.

1. Όταν ένα συμβάν, το οποίο αναφέρεται σύμφωνα με το στοιχείο β) ή σύμφωνα με την παράγραφο 21A.129 στοιχείο στ) σημείο 2 ή την παράγραφο 21A.165 στοιχείο στ) σημείο 2, οφείλεται σε ατέλεια στον σχεδιασμό ή σε κατασκευαστική ατέλεια, ο κάτοχος του πιστοποιητικού τύπου, του περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου, του συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου, της έγκρισης σχεδιασμού επισκευής μείζονος σημασίας, της εξουσιοδότησης ETSO, ή κάθε άλλης σχετικής έγκρισης που θεωρείται ότι έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ή ο κατασκευαστής, ανάλογα με την περίπτωση, διερευνά την αιτία της ατέλειας και υποβάλλει στον Οργανισμό αναφορά σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνάς του, καθώς και με κάθε ενέργεια στην οποία προβαίνει ή πρόκειται να προβεί προκειμένου να διορθώσει τη συγκεκριμένη ατέλεια.

2. Εάν ο Οργανισμός κρίνει ότι απαιτούνται ενέργειες για τη διόρθωση της ατέλειας, ο κάτοχος του πιστοποιητικού τύπου, του περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου, του συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου, της έγκρισης σχεδιασμού επισκευής μείζονος σημασίας, της εξουσιοδότησης ETSO ή κάθε άλλης σχετικής έγκρισης που θεωρείται ότι έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ή ο κατασκευαστής, ανάλογα με την περίπτωση, υποβάλλει στον Οργανισμό τα σχετικά στοιχεία.

21A.3B Οδηγίες αξιοπλοΐας

α) Ως οδηγία αξιοπλοΐας νοείται το έγγραφο που εκδίδεται ή εγκρίνεται από τον Οργανισμό και ορίζει τις ενέργειες που πρέπει να εκτελεστούν σε ένα αεροσκάφος με σκοπό την αποκατάσταση ενός αποδεκτού επιπέδου ασφάλειας, όταν υπάρχουν στοιχεία ότι ειδάλλως διακυβεύεται το επίπεδο ασφάλειας του αεροσκάφους.

β) Ο Οργανισμός εκδίδει οδηγία αξιοπλοΐας όταν:

1. Έχει διαπιστωθεί από τον Οργανισμό η ύπαρξη ανασφαλών συνθηκών σε ένα αεροσκάφος, ως αποτέλεσμα ατέλειας στο αεροσκάφος ή σε κινητήρα, έλικα, εξάρτημα ή εξοπλισμό που έχει εγκατασταθεί στο εν λόγω αεροσκάφος· και

2. Οι εν λόγω συνθήκες είναι πιθανό να υφίστανται ή να εμφανιστούν σε άλλο αεροσκάφος.

γ) Όταν είναι αναγκαία η έκδοση οδηγίας αξιοπλοΐας από τον Οργανισμό για τη διόρθωση των ανασφαλών συνθηκών που αναφέρονται στο στοιχείο β) ή για την απαίτηση διεξαγωγής επιθεώρησης, ο κάτοχος πιστοποιητικού τύπου, περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου, συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου, έγκρισης σχεδιασμού επισκευής μείζονος σημασίας, εξουσιοδότησης ETSO, ή κάθε άλλης σχετικής έγκρισης που θεωρείται ότι έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό:

1. Προτείνει την κατάλληλη διορθωτική ενέργεια ή τις απαιτούμενες επιθεωρήσεις, ή και τα δύο, και υποβάλλει στον Οργανισμό στοιχεία των εν λόγω προτάσεων για έγκριση.

2. Κατόπιν της έγκρισης των προτάσεων που αναφέρονται στο σημείο 1 από τον Οργανισμό, θέτει στη διάθεση όλων των γνωστών χρηστών ή ιδιοκτητών του προϊόντος, του εξαρτήματος ή του εξοπλισμού και, κατόπιν αίτησης, σε οιοδήποτε πρόσωπο καλείται να συμμορφωθεί με την οδηγία αξιοπλοΐας, τα κατάλληλα περιγραφικά στοιχεία και οδηγίες εφαρμογής.

δ) Μία οδηγία αξιοπλοΐας πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. Προσδιορισμό των ανασφαλών συνθηκών.

2. Τα στοιχεία αναγνώρισης του σχετικού αεροσκάφους.

3. Την ή τις απαιτούμενες ενέργειες.

4. Τη χρονική προθεσμία συμμόρφωσης προς την ή τις απαιτούμενες ενέργειες.

5. Την ημερομηνία έναρξης ισχύος.

21A.4 Συντονισμός μεταξύ σχεδιασμού και παραγωγής

Κάθε κάτοχος πιστοποιητικού τύπου, περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου, συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου, εξουσιοδότησης ETSO, έγκρισης τροποποίησης σχεδιασμού τύπου ή έγκρισης σχεδιασμού επισκευής συνεργάζεται δεόντως με τον φορέα παραγωγής προκειμένου να εξασφαλίζει:

α) τον ικανοποιητικό συντονισμό του σχεδιασμού και της παραγωγής που απαιτείται από την παράγραφο 21Α.122 ή 21Α.133 ή την παράγραφο 21Α.165 στοιχείο γ) σημείο 2, ανάλογα με την περίπτωση, και

β) την κατάλληλη υποστήριξη της διαρκούς αξιοπλοΐας του προϊόντος, του εξαρτήματος ή του εξοπλισμού.

ΤΜΗΜΑ B - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ

21A.11 Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν Τμήμα ορίζει τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών τύπου για προϊόντα και περιορισμένων πιστοποιητικών τύπου για αεροσκάφη, και ορίζει επίσης τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αιτούντων και των κατόχων των εν λόγω πιστοποιητικών.

21A.13 Επιλεξιμότητα

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει αποδείξει, ή έχει κινήσει διαδικασίες ώστε να αποδείξει, την ικανότητά του σύμφωνα με την παράγραφο 21A.14, κρίνεται επιλέξιμο ως αιτών για τη χορήγηση πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος τμήματος.

21A.14 Απόδειξη ικανότητας

α) Οιοσδήποτε φορέας υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου αποδεικνύει την ικανότητά του με την κατοχή έγκρισης φορέα σχεδιασμού, η οποία έχει εκδοθεί από τον Οργανισμό, σύμφωνα με το Τμήμα Ι.

β) Κατά παρέκκλιση του στοιχείου α), ως εναλλακτική διαδικασία απόδειξης της ικανότητάς του, ο αιτών μπορεί να ζητήσει τη συγκατάθεση του Οργανισμού για τη χρήση διαδικασιών που ορίζουν τις συγκεκριμένες πρακτικές σχεδιασμού, τους πόρους και τη σειρά ενεργειών που απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς το παρόν μέρος, όταν πρόκειται για ένα από τα ακόλουθα προϊόντα:

1. Ένα πολύ ελαφρύ αεροπλάνο ή στροφειόπτερο, ανεμοπλάνο ή ανεμοπλάνο με κινητήρα, αερόστατο, αερόπλοιο θερμού αέρα, ή

2. Ένα μικρό αεροπλάνο, το οποίο πληροί όλους τους ακόλουθους όρους:

i) κινητήρας μονού εμβόλου, με φυσική απορρόφηση, μέγιστης ισχύος απογείωσης (ΜΤΟΡ) έως 250 hp·

ii) συμβατική διαμόρφωση·

iii) συμβατικά υλικά και δομή·

iv) ικανότητα πτήσης σύμφωνα με τους κανόνες πτήσης εξ όψεως (VFR), εκτός συνθηκών παγοποίησης·

v) μέγιστος αριθμός θέσεων 4, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του κυβερνήτη, και μέγιστη μάζα απογείωσης τις 3000 lb. (1361 kg)·

vi) θάλαμος χωρίς συμπίεση·

vii) χειριστήρια χωρίς ηλεκτρική υποβοήθηση·

viii) Βασικές αεροβατικές πτήσεις με περιορισμό σε + 6/- 3 g ή

3. Εμβολοφόρο κινητήρα· ή

4. Κινητήρα ή έλικα με πιστοποιητικό τύπου, σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα αξιοπλοΐας για ανεμοπλάνα με κινητήρα· ή

5. Έλικα σταθερού ή μεταβλητού βήματος.

21A.15 Αίτηση

α) Η αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου υποβάλλεται υπό μορφή και κατά τρόπο που καθορίζεται από τον Οργανισμό.

β) Η αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου αεροσκάφους συνοδεύεται από σχέδιο τριών όψεων του εν λόγω αεροσκάφους, καθώς και από τα προκαταρκτικά βασικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των προτεινομένων χαρακτηριστικών και περιορισμών λειτουργίας.

γ) Η αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού τύπου που αφορά κινητήρα ή έλικα συνοδεύεται από σχέδιο γενικής διάταξης, περιγραφή των χαρακτηριστικών σχεδιασμού, τα χαρακτηριστικά λειτουργίας και τους προτεινόμενους περιορισμούς λειτουργίας του κινητήρα ή του έλικα.

21A.16A Κώδικες αξιοπλοΐας

Ο Οργανισμός εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 14 του βασικού κανονισμού, κώδικες αξιοπλοΐας ως τυποποιημένα μέσα για την απόδειξη της συμμόρφωσης προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού προς τις βασικές απαιτήσεις του παραρτήματος I του βασικού κανονισμού. Οι εν λόγω κώδικες είναι επαρκώς λεπτομερείς και συγκεκριμένοι ώστε να υποδεικνύουν στους αιτούντες τους όρους υπό τους οποίους θα εκδίδονται τα πιστοποιητικά.

21A.16B Ειδικοί όροι

α) Ο Οργανισμός καθορίζει ειδικές λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες ονομάζονται ειδικοί όροι, για ένα προϊόν εάν ο σχετικός κώδικας αξιοπλοΐας δεν περιλαμβάνει επαρκή ή κατάλληλα πρότυπα ασφάλειας για το προϊόν, διότι:

1. Το προϊόν έχει καινοτόμα ή ασυνήθη χαρακτηριστικά σχεδιασμού σε σχέση με τις πρακτικές σχεδιασμού στις οποίες βασίζεται ο ισχύων κώδικας αξιοπλοΐας· ή

2. Η χρήση για την οποία προορίζεται το προϊόν δεν είναι συμβατική· ή

3. Η εμπειρία από τη λειτουργία άλλων παρόμοιων προϊόντων ή προϊόντων που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά σχεδιασμού έχει καταδείξει ότι ενδέχεται να δημιουργηθούν ανασφαλείς συνθήκες.

β) Οι ειδικοί όροι περιλαμβάνουν τα πρότυπα ασφαλείας που ο Οργανισμός θεωρεί απαραίτητα για την εξασφάλιση επιπέδου ασφάλειας ισοδύναμου με εκείνο που προβλέπει ο ισχύων κώδικας αξιοπλοΐας.

21A.17 Βάση πιστοποίησης τύπου

α) Η βάση πιστοποίησης τύπου που κοινοποιείται για την έκδοση πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου αποτελείται από:

1. τον ισχύοντα κώδικα αξιοπλοΐας που έχει θεσπίσει ο Οργανισμός και ο οποίος ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για το εν λόγω πιστοποιητικό, εκτός εάν:

i) καθορίζεται διαφορετικά από τον Οργανισμό· ή

ii) επιλέγεται από τον αιτούντα ή απαιτείται η συμμόρφωση προς μεταγενέστερες τροποποιήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία γ) και δ).

2. όλους τους ειδικούς όρους που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 21A.16B, στοιχείο α).

β) Η αίτηση για πιστοποίηση τύπου μεγάλου αεροπλάνου και μεγάλου στροφειόπτερου ισχύει για πέντε έτη ενώ η αίτηση για την έκδοση οιουδήποτε άλλου πιστοποιητικού τύπου ισχύει για τρία έτη, εκτός εάν ο αιτών αποδείξει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης ότι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η διενέργεια δοκιμών αναφορικά με το προϊόν του απαιτούν μεγαλύτερη χρονική περίοδο, την οποία ο Οργανισμός εγκρίνει.

γ) Στην περίπτωση που το πιστοποιητικό τύπου δεν έχει εκδοθεί ή είναι προφανές ότι δεν θα εκδοθεί εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο στοιχείο β), ο αιτών μπορεί:

1. Να υποβάλει νέα αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού τύπου και να συμμορφωθεί προς όλες τις διατάξεις του στοιχείου α) που ισχύουν για την αρχική αίτηση, ή

2. Να ζητήσει παράταση της αρχικής αίτησης και να συμμορφωθεί προς τους κώδικες αξιοπλοΐας που ίσχυαν σε ημερομηνία που επιλέγει ο αιτών και η οποία δεν είναι προγενέστερη της ημερομηνίας που προηγείται εκείνης της έκδοσης του πιστοποιητικού τύπου· οι ανωτέρω ενέργειες πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο στοιχείο β) για την αρχική αίτηση.

δ) Εάν ο αιτών επιλέξει να συμμορφωθεί με μία τροποποίηση των κωδίκων αξιοπλοΐας που τέθηκε σε ισχύ μετά την υποβολή της αίτησης χορήγησης πιστοποιητικού τύπου, τότε ο αιτών πρέπει επίσης να συμμορφωθεί προς κάθε άλλη τροποποίηση που ο Οργανισμός κρίνει ότι σχετίζεται άμεσα.

21A.18 Ορισμός των ισχυουσών απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας και προδιαγραφών πιστοποίησης

α) Οι ισχύουσες απαιτήσεις εκπομπών θορύβου για την έκδοση πιστοποιητικού τύπου για ένα αεροσκάφος καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος 16 τόμος Ι μέρος ΙΙ κεφάλαιο 1 της σύμβασης του Σικάγου και:

1. Για τα υποηχητικά αεριωθούμενα αεροσκάφη, στον τόμο I μέρος II κεφάλαια 2, 3 και 4 κατά περίπτωση.

2. Για τα ελικοφόρα αεροσκάφη, στον τόμο I μέρος II κεφάλαια 3, 4, 5, 6 και 10 κατά περίπτωση.

3. Για τα ελικόπτερα, στον τόμο I μέρος II κεφάλαια 8, και 11 κατά περίπτωση, και

4. Για τα υπερηχητικά αεροσκάφη, στον τόμο I μέρος II κεφάλαιο 12 κατά περίπτωση.

β) Οι ισχύουσες απαιτήσεις εκπομπών για την έκδοση πιστοποιητικού τύπου για αεροσκάφος και κινητήρα καθορίζονται στο παράρτημα 16 της σύμβασης του Σικάγου:

1. Για την πρόληψη της σκόπιμης απόρριψης καυσίμων, στον τόμο II, μέρος II, κεφάλαιο 2.

2. Για τις εκπομπές στροβιλοκινητήρων και στροβιλοκινητήρων με ανεμιστήρα για πρόωση μόνο σε υποηχητικές ταχύτητες, στον τόμο II, μέρος III, κεφάλαιο 2, και

3. Για τις εκπομπές στροβιλοκινητήρων και στροβιλοκινητήρων με ανεμιστήρα για πρόωση μόνο σε υπερηχητικές ταχύτητες, στον τόμο II, μέρος III, κεφάλαιο 3.

γ) Ο Οργανισμός εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 14 του βασικού κανονισμού, προδιαγραφές πιστοποίησης που προβλέπουν αποδεκτά μέσα για την απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις θορύβου και εκπομπών που ορίζονται στα στοιχεία α) και β) αντίστοιχα.

21A.19 Μετατροπές που απαιτούν νέο πιστοποιητικό τύπου

Οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο προτείνει μετατροπή σε προϊόν υποβάλλει αίτηση για χορήγηση νέου πιστοποιητικού τύπου, εφόσον ο Οργανισμός κρίνει ότι η μετατροπή στον σχεδιασμό, την ισχύ, την ώση ή τη μάζα είναι τόσο εκτεταμένη ώστε να απαιτείται ουσιαστικά πλήρης διερεύνηση της συμμόρφωσης προς την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου.

21A.20 Συμμόρφωση με τη βάση πιστοποίησης τύπου και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας

α) Ο αιτών για τη χορήγηση πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου αποδεικνύει τη συμμόρφωση με την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας και παρέχει στον Οργανισμό τα μέσα με τα οποία αποδεικνύεται η συμμόρφωση.

β) Ο αιτών υποβάλλει δήλωση ότι έχει συμμορφωθεί προς το σύνολο της ισχύουσας βάσης πιστοποίησης τύπου και προς όλες τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας.

γ) Όταν ο αιτών διαθέτει κατάλληλη έγκριση φορέα σχεδιασμού, η δήλωση του στοιχείου β) πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος Ι.

21A.21 Έκδοση πιστοποιητικού τύπου

Ο αιτών δικαιούται να εξασφαλίσει την έκδοση πιστοποιητικού τύπου από τον Οργανισμό για ένα προϊόν αφού:

α) αποδείξει την ικανότητά του σύμφωνα με την παράγραφο 21A.14·

β) υποβάλει τη δήλωση που αναφέρεται στην παράγραφο 21A.20, στοιχείο β), και

γ) αποδειχθεί ότι:

1. Το προϊόν που πρόκειται να πιστοποιηθεί πληροί την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας που ορίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 21A.17 και 21A.18.

2. Οιαδήποτε διάταξη περί αξιοπλοΐας προς την οποία δεν υπάρχει συμμόρφωση αντισταθμίζεται με παράγοντες που παρέχουν ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας.

3. Κανένα στοιχείο ή χαρακτηριστικό δεν καθιστά το προϊόν ανασφαλές για τις χρήσεις για τις οποίες ζητείται πιστοποίηση, και

4. Ο αιτών για τη χορήγηση πιστοποιητικού τύπου έχει δηλώσει ρητώς ότι έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να συμμορφώνεται προς την παράγραφο 21A.44.

δ) Στην περίπτωση πιστοποιητικού τύπου αεροσκάφους, έχει εκδοθεί ή καθορισθεί για τον κινητήρα ή τον έλικα, ή και τα δύο, εφόσον είναι εγκατεστημένα στο αεροσκάφος, πιστοποιητικό τύπου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

21A.23 Έκδοση περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου

α) Για αεροσκάφος που δεν τηρεί τις διατάξεις της παραγράφου 21Α.21, στοιχείο γ), ο αιτών δικαιούται να εξασφαλίσει την έκδοση περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου από τον Οργανισμό αφού:

1. Συμμορφώνεται προς την κατάλληλη βάση πιστοποίησης τύπου που ορίζεται από τον Οργανισμό για τη διασφάλιση επαρκούς ασφάλειας για τη χρήση για την οποία προορίζεται το αεροσκάφος, καθώς και προς τις ισχύουσες απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας.

2. Δηλώνει ρητώς ότι έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να συμμορφώνεται προς την παράγραφο 21A.44.

β) Για τον κινητήρα ή τον έλικα που έχει εγκατασταθεί στο αεροσκάφος, ή και τα δύο, πρέπει:

1. Να έχει εκδοθεί ή καθορισθεί πιστοποιητικό τύπου, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ή

2. Να έχει αποδειχθεί ότι συμμορφώνονται προς τις προδιαγραφές πιστοποίησης που κρίνονται απαραίτητες για τη διασφάλιση της ασφαλούς πτήσης του αεροσκάφους.

21A.31 Σχεδιασμός τύπου

α) Ο σχεδιασμός τύπου περιλαμβάνει:

1. Τα σχέδια και τις προδιαγραφές, καθώς και ένα κατάλογο των εν λόγω σχεδίων και προδιαγραφών, τα οποία είναι απαραίτητα για τον καθορισμό της διαμόρφωσης και των χαρακτηριστικών σχεδιασμού του προϊόντος που αποδεικνύεται ότι συμμορφώνεται προς την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας.

2. Πληροφορίες σχετικά με τα υλικά και τις διαδικασίες καθώς και τις μεθόδους κατασκευής και συναρμολόγησης του προϊόντος, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της συμβατότητας του προϊόντος.

3. Εγκεκριμένο τμήμα οδηγιών διαρκούς αξιοπλοΐας το οποίο αναφέρεται στους περιορισμούς της αξιοπλοΐας, όπως ορίζεται από τον ισχύοντα κώδικα αξιοπλοΐας· και

4. Κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο για τον συγκριτικό καθορισμό της αξιοπλοΐας, των χαρακτηριστικών θορύβου, της απόρριψης καυσίμων και των εκπομπών καυσαερίων (κατά περίπτωση) μεταγενέστερων προϊόντων του ιδίου τύπου.

β) Κάθε σχεδιασμός τύπου πρέπει να ορίζεται επακριβώς.

21A.33 Έρευνα και δοκιμές

α) Ο αιτών διενεργεί όλες τις επιθεωρήσεις και τις δοκιμές που είναι απαραίτητες ώστε να αποδειχθεί η συμμόρφωση προς την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου και προς όλες τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας.

β) Πριν από τη διενέργεια κάθε δοκιμής που απαιτείται βάσει του στοιχείου α), ο αιτών επιβεβαιώνει:

1. Όσον αφορά το δοκίμιο:

i) ότι τα υλικά και οι διαδικασίες συμμορφώνονται επαρκώς προς τις προδιαγραφές του προτεινόμενου σχεδιασμού τύπου·

ii) ότι τα εξαρτήματα των προϊόντων συμμορφώνονται επαρκώς προς τα σχέδια του προτεινόμενου σχεδιασμού τύπου·

iii) ότι οι διαδικασίες παραγωγής, κατασκευής και συναρμολόγησης συμμορφώνονται επαρκώς προς αυτές που καθορίζονται στον προτεινόμενο σχεδιασμό τύπου, και

2. Ότι ο εξοπλισμός δοκιμών και όλος εξοπλισμός μετρήσεων που χρησιμοποιείται για τις δοκιμές είναι επαρκής για τη δοκιμή και κατάλληλα βαθμονομημένος.

γ) Ο αιτών παρέχει στον Οργανισμό τη δυνατότητα να αναθεωρεί οιαδήποτε έκθεση και να διενεργεί οιαδήποτε επιθεώρηση είναι απαραίτητη για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με το στοιχείο β).

δ) Ο αιτών παρέχει στον Οργανισμό τη δυνατότητα να αναθεωρεί οιαδήποτε έκθεση ή να διενεργεί οιαδήποτε επιθεώρηση και να διενεργεί ή να παρίσταται σε οιαδήποτε πτητική δοκιμή και δοκιμή εδάφους η οποία είναι απαραίτητη προκειμένου να ελεγχθεί η εγκυρότητα της δήλωσης συμμόρφωσης που υποβάλλεται από τον αιτούντα σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.20, στοιχείο β), και να εξασφαλιστεί ότι κανένα στοιχείο ή χαρακτηριστικό δεν καθιστά το προϊόν ανασφαλές για τις χρήσεις για τις οποίες ζητείται πιστοποίηση.

ε) Για τις δοκιμές που διενεργούνται ή στις οποίες παρίσταται ο Οργανισμός βάσει του στοιχείου δ):

1. Ο αιτών υποβάλλει στον Οργανισμό δήλωση συμβατότητας προς το στοιχείο β), και

2. Καμία μετατροπή σχετικά με τη δοκιμή η οποία θα επηρέαζε τη δήλωση συμβατότητας δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί σε προϊόν, εξάρτημα ή εξοπλισμό μεταξύ του χρόνου απόδειξης της συμμόρφωσης με το στοιχείο β) και του χρόνου κατά τον οποίο παρουσιάζεται στον Οργανισμό για δοκιμή.

21A.35 Πτητικές δοκιμές

α) Οι πτητικές δοκιμές που διενεργούνται στο πλαίσιο της χορήγησης πιστοποιητικού τύπου διεξάγονται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζει ο Οργανισμός για τις συγκεκριμένες πτητικές δοκιμές.

β) Ο αιτών διενεργεί όλες τις πτητικές δοκιμές τις οποίες ο Οργανισμός θεωρεί απαραίτητες:

1. Ώστε να εξακριβωθεί η συμμόρφωση με την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας, και

2. Όσον αφορά αεροσκάφος που πρόκειται να πιστοποιηθεί σύμφωνα με την παρούσα ενότητα, εξαιρουμένων των ανεμοπλάνων και των ανεμοπλάνων με κινητήρα, καθώς και των αεροπλάνων με μέγιστη μάζα απογείωσης 2722 kg ή μικρότερη, ώστε να διαπιστωθεί με εύλογη βεβαιότητα ότι το αεροσκάφος, τα εξαρτήματα και ο εξοπλισμός του είναι αξιόπιστα και λειτουργούν κανονικά.

γ) (Ενδέχεται να συμπληρωθεί)

δ) (Ενδέχεται να συμπληρωθεί)

ε) (Ενδέχεται να συμπληρωθεί)

στ) Οι πτητικές δοκιμές που ορίζονται στο στοιχείο β) σημείο 2) περιλαμβάνουν:

1. Όσον αφορά αεροσκάφος που φέρει στροβιλοκινητήρες ενός τύπου ο οποίος δεν έχει χρησιμοποιηθεί προηγουμένως σε αεροσκάφος που διαθέτει πιστοποιητικό τύπου, τουλάχιστον 300 ώρες πτητικής λειτουργίας με κινητήρες οι οποίοι στο σύνολό τους συμμορφώνονται με πιστοποιητικό τύπου, και

2. Όσον αφορά όλα τα υπόλοιπα αεροσκάφη, τουλάχιστον 150 ώρες πτητικής λειτουργίας.

21A.41 Πιστοποιητικό τύπου

Το πιστοποιητικό τύπου και το περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό τύπου, τους περιορισμούς λειτουργίας, το φύλλο δεδομένων του πιστοποιητικού τύπου για την αξιοπλοΐα και τις εκπομπές, την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας βάσει των οποίων ο Οργανισμός καθορίζει τη συμμόρφωση, καθώς και κάθε άλλο όρο ή περιορισμό που ορίζουν οι ισχύουσες προδιαγραφές πιστοποίησης και οι απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας για το προϊόν. Το πιστοποιητικό τύπου καθώς και το περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου του αεροσκάφους περιλαμβάνουν, επιπλέον, το φύλλο δεδομένων του πιστοποιητικού τύπου για τις εκπομπές θορύβου. Το φύλλο δεδομένων του πιστοποιητικού τύπου του κινητήρα περιλαμβάνει αρχείο συμμόρφωσης προς τις εκπομπές.

21A.44 Υποχρεώσεις του κατόχου

Κάθε κάτοχος πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου:

α) αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 21A.3, 21A.3B, 21A.4, 21A.55, 21Α.57 και 21A.61 και, για αυτό το σκοπό, εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις αξιολόγησης επιλεξιμότητας σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.14· και

β) καθορίζει τη σήμανση σύμφωνα με το τμήμα ΙΖ.

21A.47 Δυνατότητα μεταβίβασης

Ένα πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένο πιστοποιητικού τύπου μπορεί να μεταβιβαστεί μόνο σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι ικανό να αναλάβει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 21Α.44 και το οποίο έχει αποδείξει, για το σκοπό αυτό, ότι πληροί τους όρους των κριτηρίων της παραγράφου 21Α.14.

21A.51 Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς

α) Τα πιστοποιητικά τύπου και τα περιορισμένα πιστοποιητικά τύπου εκδίδονται με απεριόριστη διάρκεια ισχύος. Παραμένουν σε ισχύ, υπό τον όρο ότι:

1. Ο κάτοχος εξακολουθεί να συμμορφώνεται προς τον παρόν μέρος, και

2. Το πιστοποιητικό δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο παραίτησης ή ανάκλησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διοικητικές διαδικασίες που έχει ορίσει ο Οργανισμός.

β) Σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης, το πιστοποιητικό τύπου και το περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου επιστρέφονται στον Οργανισμό.

21A.55 Τήρηση αρχείων

Ο κάτοχος πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου θέτει στη διάθεση του Οργανισμού όλες τις σχετικές πληροφορίες σχεδιασμού, τα σχέδια και τις εκθέσεις δοκιμών, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων επιθεώρησης για το προϊόν που υπεβλήθη σε δοκιμές· τα ανωτέρω έγγραφα φυλάσσονται με σκοπό να παράσχουν τις πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση της διαρκούς αξιοπλοΐας του προϊόντος και τη συμμόρφωσή του με τις ισχύουσες απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας για το προϊόν.

21A.57 Εγχειρίδια

Ο κάτοχος πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου συντάσσει, τηρεί και ενημερώνει τα πρωτότυπα όλων των εγχειριδίων που απαιτούνται από την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας για το προϊόν, και παρέχει αντίγραφα στον Οργανισμό, μετά από αίτησή του.

21A.61 Οδηγίες διαρκούς αξιοπλοΐας

α) Ο κάτοχος του πιστοποιητικού τύπου ή του περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου παρέχει τουλάχιστον μία σειρά πλήρων οδηγιών διαρκούς αξιοπλοΐας, οι οποίες περιλαμβάνουν περιγραφικά στοιχεία και οδηγίες εφαρμογής και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου, σε κάθε γνωστό ιδιοκτήτη ενός ή περισσοτέρων αεροσκαφών ή κινητήρα ή έλικα· οι εν λόγω οδηγίες παρέχονται κατά την παράδοση του αεροσκάφους ή κατά την έκδοση του πρώτου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας του συγκεκριμένου αεροσκάφους, ανάλογα με ποιο γεγονός από τα ανωτέρω λαμβάνει χώρα σε μεταγενέστερο χρόνο, ενώ στη συνέχεια ο κάτοχος πιστοποιητικού τύπου, κατόπιν αίτησης, θέτει τις εν λόγω οδηγίες στη διάθεση κάθε τρίτου προσώπου το οποίο καλείται να συμμορφωθεί προς οιοδήποτε όρο των εν λόγω οδηγιών. Η διαθεσιμότητα κάποιου εγχειριδίου ή μέρους των οδηγιών διαρκούς αξιοπλοΐας το οποίο αναφέρεται σε εργασίες γενικής επισκευής ή άλλες μορφές μείζονος συντήρησης μπορεί να καθυστερήσει έως ότου το προϊόν τεθεί σε υπηρεσία, αλλά διατίθεται προτού οποιοδήποτε από τα προϊόντα φθάσει στη σχετική ηλικία ή ώρες/κύκλους πτήσης.

β) Επιπλέον, οι τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται στις οδηγίες διαρκούς αξιοπλοΐας τίθενται στη διάθεση όλων των γνωστών χρηστών του προϊόντος και, κατόπιν αίτησης, σε κάθε πρόσωπο το οποίο καλείται να συμμορφωθεί προς οιαδήποτε από τις εν λόγω οδηγίες. Υποβάλλεται στον Οργανισμό πρόγραμμα όπου παρουσιάζεται ο τρόπος διανομής των τροποποιήσεων των οδηγιών διαρκούς αξιοπλοΐας.

(ΤΜΗΜΑ Γ - ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

ΤΜΗΜΑ Δ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ

21A.90 Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν τμήμα ορίζει τη διαδικασία έγκρισης τροποποιήσεων σε σχεδιασμούς τύπου και πιστοποιητικά τύπου, και ορίζει επίσης τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αιτούντων και των κατόχων των εν λόγω εγκρίσεων. Στο παρόν τμήμα οι αναφορές στα πιστοποιητικά τύπου αφορούν τα πιστοποιητικά τύπου και τα περιορισμένα πιστοποιητικά τύπου.

21A.91 Ταξινόμηση των τροποποιήσεων στον σχεδιασμό τύπου

Οι τροποποιήσεις στον σχεδιασμό τύπου ταξινομούνται ως ελάσσονος και μείζονος σημασίας. Ως "τροποποίηση ελάσσονος σημασίας" νοείται εκείνη που δεν επηρεάζει σημαντικά τη μάζα, τη ζυγοστάθμιση, τη δομική αντοχή, την αξιοπιστία, τα χαρακτηριστικά λειτουργίας, τον θόρυβο, την απόρριψη καυσίμων, τις εκπομπές καυσαερίων ή άλλα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την αξιοπλοΐα του προϊόντος. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 21A.19, κάθε άλλη τροποποίηση συνιστά "τροποποίηση μείζονος σημασίας" βάσει του παρόντος τμήματος. Οι τροποποιήσεις μείζονος και ελάσσονος σημασίας εγκρίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 21A.95 ή 21A.97, κατά περίπτωση, και προσδιορίζονται δεόντως.

21A.92 Επιλεξιμότητα

α) Μόνο ο κάτοχος πιστοποιητικού τύπου μπορεί να υποβάλει αίτηση για έγκριση τροποποίησης μείζονος σημασίας σε σχεδιασμό τύπου βάσει του παρόντος τμήματος· όλοι οι άλλοι αιτούντες για έγκριση τροποποίησης μείζονος σημασίας σε σχεδιασμό τύπου υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με το τμήμα Ε.

β) Οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτηση για έγκριση τροποποίησης ελάσσονος σημασίας σε σχεδιασμό τύπου σύμφωνα με το παρόν τμήμα.

21A.93 Αίτηση

Η αίτηση για έγκριση τροποποίησης σε σχεδιασμό τύπου υποβάλλεται υπό μορφή και κατά τρόπο που ορίζεται από τον Οργανισμό και περιλαμβάνει:

α) Περιγραφή της τροποποίησης η οποία καθορίζει

1. Όλα τα μέρη του σχεδιασμού τύπου και τα εγκεκριμένα εγχειρίδια που επηρεάζονται από την τροποποίηση· και

2. Τις προδιαγραφές πιστοποίησης και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας σύμφωνα με τις οποίες έχει σχεδιασθεί η τροποποίηση ώστε να επιτυγχάνεται συμμόρφωση προς την παράγραφο 21Α.101.

β) Προσδιορισμό των ενδεχόμενων εκ νέου ερευνών οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να αποδειχθεί η συμμόρφωση του τροποποιημένου προϊόντος προς τις ισχύουσες προδιαγραφές πιστοποίησης και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας.

21A.95 Τροποποιήσεις ελάσσονος σημασίας

Οι τροποποιήσεις ελάσσονος σημασίας σε σχεδιασμό τύπου μπορούν να ταξινομηθούν και να εγκριθούν είτε:

α) Από τον Οργανισμό, ή

β) Από κατάλληλα εγκεκριμένο φορέα σχεδιασμού βάσει διαδικασίας που συμφωνείται με τον Οργανισμό.

21A.97 Τροποποιήσεις μείζονος σημασίας

α) Ο αιτών για έγκριση τροποποίησης μείζονος σημασίας:

1. Υποβάλει στον Οργανισμό αποδεικτικά στοιχεία συνοδευόμενα από οιαδήποτε περιγραφικά στοιχεία κρίνονται απαραίτητα προκειμένου αυτά να περιληφθούν στον σχεδιασμό τύπου.

2. Αποδεικνύει ότι το τροποποιημένο προϊόν συμμορφώνεται προς τις ισχύουσες προδιαγραφές πιστοποίησης και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 21A.101.

3. Δηλώνει ότι έχει συμμορφωθεί προς την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας και παρέχει στον Οργανισμό τα στοιχεία στα οποία βασίζεται η εν λόγω δήλωση, και

4. Όταν ο αιτών διαθέτει κατάλληλη έγκριση φορέα σχεδιασμού, υποβάλλει τη δήλωση που αναφέρεται στο στοιχείο α) σημείο 3) σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος Ι.

5. Συμμορφώνεται προς την παράγραφο 21A.33 και, κατά την περίπτωση, προς την 21A.35.

β) Η έγκριση τροποποίησης μείζονος σημασίας σε σχεδιασμό τύπου περιορίζεται στη συγκεκριμένη ή στις συγκεκριμένες διαμορφώσεις του σχεδιασμού τύπου επί των οποίων πραγματοποιείται η τροποποίηση.

21A.101 Ορισμός των ισχυουσών προδιαγραφών πιστοποίησης και των απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας

α) Ο αιτών για έγκριση τροποποίησης σε πιστοποιητικό τύπου αποδεικνύει ότι το τροποποιημένο προϊόν συμμορφώνεται προς τον κώδικα αξιοπλοΐας που εφαρμόζεται για το τροποποιημένο προϊόν και τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τροποποίηση, καθώς και προς τις ισχύουσες απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας που ορίζονται στην παράγραφο 21Α.18.

β) Κατά παρέκκλιση του στοιχείου α), ο αιτών μπορεί να αποδείξει ότι το τροποποιημένο προϊόν συμμορφώνεται με παλαιότερη τροποποίηση του κώδικα αξιοπλοΐας που ορίζεται στο στοιχείο α) και οιωνδήποτε άλλων προδιαγραφών πιστοποίησης τις οποίες ο Οργανισμός θεωρεί ότι έχουν άμεση συνάφεια. Ωστόσο, η παλαιότερη τροποποίηση του κώδικα αξιοπλοΐας δεν θα πρέπει να είναι προγενέστερη του αντίστοιχου κώδικα αξιοπλοΐας που ενσωματώνεται δια παραπομπής στο πιστοποιητικό τύπου. Ο αιτών μπορεί να αποδείξει συμμόρφωση προς παλαιότερη τροποποίηση κώδικα αξιοπλοΐας για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

1. Τροποποίηση η οποία δεν κρίνεται σημαντική από τον Οργανισμό. Προκειμένου να προσδιοριστεί εάν συγκεκριμένη τροποποίηση είναι σημαντική, ο Οργανισμός εξετάζει την εν λόγω τροποποίηση στο πλαίσιο όλων των προηγούμενων σχετικών τροποποιήσεων σχεδιασμού και όλων των σχετικών αναθεωρήσεων των προδιαγραφών πιστοποίησης που ισχύουν και οι οποίες ενσωματώνονται στο πιστοποιητικό τύπου για το προϊόν. Οι τροποποιήσεις που πληρούν ένα από τα ακόλουθα κριτήρια θεωρούνται αυτοδικαίως σημαντικές:

i) Δεν διατηρείται η γενική διαμόρφωση ή οι αρχές κατασκευής.

ii) Οι υποθέσεις που ελήφθησαν υπόψη για την πιστοποίηση του προϊόντος που πρόκειται να τροποποιηθεί δεν παραμένουν σε ισχύ.

2. Κάθε τμήμα, σύστημα, εξάρτημα ή εξοπλισμός που ο Οργανισμός κρίνει ότι δεν επηρεάζεται από την τροποποίηση.

3. Κάθε τμήμα, σύστημα, εξάρτημα ή εξοπλισμός που επηρεάζεται από την τροποποίηση και για το οποίο ο Οργανισμός κρίνει ότι η συμμόρφωση προς τον κώδικα αξιοπλοΐας που περιγράφεται στο στοιχείο α) δεν θα συνέβαλλε σημαντικά στο επίπεδο ασφαλείας του τροποποιημένου προϊόντος ή δεν θα ήταν πρακτικά εφαρμόσιμη.

γ) Ο αιτών για έγκριση τροποποίησης σε αεροσκάφος (εκτός των στροφειόπτερων) μέγιστου βάρους 2722 kg (6000 lbs. ή μικρότερου ή σε μη στροβιλοκίνητο στροφειόπτερο μέγιστου βάρους 1361 kg (3000 lbs.) ή μικρότερου μπορεί να αποδείξει ότι το τροποποιημένο προϊόν πληροί τη βάση πιστοποίησης τύπου που ενσωματώνεται δια παραπομπής στο πιστοποιητικό τύπου. Ωστόσο, εφόσον ο Οργανισμός κρίνει ότι η τροποποίηση είναι σημαντική σε ένα τμήμα, μπορεί να υποδείξει τη συμμόρφωση προς την τροποποίηση της βάσης πιστοποίησης τύπου η οποία ενσωματώνεται δια παραπομπής στο πιστοποιητικό τύπου, με έναρξη ισχύος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, καθώς και τη συμμόρφωση προς οιεσδήποτε προδιαγραφές πιστοποίησης που ο Οργανισμός κρίνει ότι έχουν άμεση συνάφεια, εκτός εάν ο ίδιος κρίνει επίσης ότι η συμμόρφωση προς την εν λόγω τροποποίηση ή τις προδιαγραφές πιστοποίησης δεν θα συνέβαλλε σημαντικά στο επίπεδο ασφαλείας του τροποποιημένου προϊόντος ή δεν θα ήταν πρακτικά εφαρμόσιμη.

δ) Εφόσον ο Οργανισμός κρίνει ότι ο κώδικας αξιοπλοΐας που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την τροποποίηση δεν παρέχει επαρκή πρότυπα αναφορικά με την προτεινόμενη τροποποίηση, ο αιτών συμμορφώνεται προς οιουσδήποτε ειδικούς όρους, και τροποποιήσεις των εν λόγω ειδικών όρων, που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 21Α.16Β, ώστε να εξασφαλίζεται ένα επίπεδο ασφαλείας ισοδύναμο με αυτό που ορίζει ο κώδικας αξιοπλοΐας που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την τροποποίηση.

ε) Η αίτηση για τροποποίηση σε πιστοποιητικό τύπου μεγάλων αεροπλάνων και μεγάλου στροφειόπτερου ισχύει για πέντε έτη, ενώ η αίτηση για τροποποίηση σε οιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό τύπου ισχύει για τρία έτη. Σε περίπτωση που η τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί ή είναι προφανές ότι δεν θα εγκριθεί εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο παρόν στοιχείο, ο αιτών μπορεί:

1. Να υποβάλει νέα αίτηση για τροποποίηση σε πιστοποιητικό τύπου και να συμμορφωθεί προς όλες τις διατάξεις του στοιχείου α) που ισχύουν για την αρχική αίτηση τροποποίησης, ή

2. Να ζητήσει παράταση της αρχικής αίτησης και να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του στοιχείου α) σχετικά με την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της αίτησης, η οποία επιλέγεται από τον αιτούντα και δεν είναι προγενέστερη της ημερομηνίας που προηγείται της ημερομηνίας έγκρισης της τροποποίησης εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο παρόν στοιχείο για την αρχική αίτηση τροποποίησης.

21A.103 Έκδοση της έγκρισης

α) Ο αιτών δικαιούται να εξασφαλίσει από τον Οργανισμό την έγκριση τροποποίησης μείζονος σημασίας σε σχεδιασμό τύπου αφού:

1. Υποβάλει τη δήλωση που αναφέρεται στην παράγραφο 21A.97 στοιχείο α) σημείο 3), και

2. αποδειχθεί ότι:

i) Το τροποποιημένο προϊόν πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές πιστοποίησης και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 21A.101.

ii) Η απουσία συμμόρφωσης προς οιεσδήποτε διατάξεις περί αξιοπλοΐας αντισταθμίζεται με παράγοντες που παρέχουν ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας· και

iii) Κανένα στοιχείο ή χαρακτηριστικό δεν καθιστά το προϊόν ανασφαλές για τις χρήσεις για τις οποίες ζητείται η πιστοποίηση.

β) Μία τροποποίηση ελάσσονος σημασίας σε σχεδιασμό τύπου εγκρίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 21A.95 μόνο εφόσον αποδειχθεί ότι το τροποποιημένο προϊόν πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές πιστοποίησης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 21A.101.

21A.105 Τήρηση αρχείων

Για κάθε τροποποίηση, ο αιτών θέτει στη διάθεση του Οργανισμού όλες τις σχετικές πληροφορίες σχεδιασμού, τα σχέδια και τις εκθέσεις δοκιμών, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων επιθεώρησης για το τροποποιημένο προϊόν που υπεβλήθη σε δοκιμές· τα ανωτέρω έγγραφα φυλάσσονται με σκοπό να παράσχουν τις πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση της διαρκούς αξιοπλοΐας του τροποποιημένου προϊόντος και τη συμμόρφωσή του με τις ισχύουσες απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας.

21A.107 Οδηγίες διαρκούς αξιοπλοΐας

α) Ο κάτοχος έγκρισης για τροποποίηση ελάσσονος σημασίας σε σχεδιασμό τύπου παρέχει τουλάχιστον μία σειρά των σχετικών παραλλαγών, εφόσον υπάρχουν, των οδηγιών διαρκούς αξιοπλοΐας για το προϊόν στο οποίο πρόκειται να ενσωματωθεί η τροποποίηση ελάσσονος σημασίας, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου, σε κάθε γνωστό ιδιοκτήτη ενός ή περισσοτέρων αεροσκαφών ή κινητήρων ή ελίκων όπου ενσωματώνεται η τροποποίηση ελάσσονος σημασίας· οι εν λόγω παραλλαγές των οδηγιών παρέχονται κατά την παράδοση, ή κατά την έκδοση του πρώτου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας του συγκεκριμένου αεροσκάφους, ανάλογα με ποιο γεγονός από τα ανωτέρω λαμβάνει χώρα σε μεταγενέστερο χρόνο, ενώ στη συνέχεια ο κάτοχος πιστοποιητικού τύπου, κατόπιν αίτησης, θέτει τις εν λόγω παραλλαγές των οδηγιών στη διάθεση κάθε τρίτου προσώπου το οποίο καλείται να συμμορφωθεί προς οιοδήποτε όρο των εν λόγω οδηγιών.

β) Επιπλέον, οι τροποποιήσεις των ανωτέρω παραλλαγών των οδηγιών διαρκούς αξιοπλοΐας τίθενται στη διάθεση όλων των γνωστών χρηστών του προϊόντος στο οποίο έχει ενσωματωθεί η τροποποίηση ελάσσονος σημασίας και, κατόπιν αίτησης, στη διάθεση κάθε προσώπου το οποίο καλείται να συμμορφωθεί προς οιαδήποτε από τις εν λόγω οδηγίες.

21A.109 Υποχρεώσεις και σήμανση EPA

Ο κάτοχος έγκρισης για τροποποίηση ελάσσονος σημασίας σε σχεδιασμό τύπου:

α) Αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 21A.4, 21A.105 και 21A.107· και

β) Καθορίζει τη σήμανση, συμπεριλαμβανομένων των γραμμάτων EPA (εφεξής "Ευρωπαϊκή έγκριση μέρους"), σύμφωνα με την παράγραφο 21A.804, στοιχείο α).

ΤΜΗΜΑ Ε - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ

21A.111 Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν τμήμα ορίζει τη διαδικασία έγκρισης τροποποιήσεων μείζονος σημασίας στον σχεδιασμό τύπου σύμφωνα με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για τα συμπληρωματικά πιστοποιητικά τύπου, και ορίζει επίσης τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αιτούντων και των κατόχων των εν λόγω πιστοποιητικών.

21A.112 Επιλεξιμότητα

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ("φορέας") το οποίο έχει αποδείξει, ή έχει κινήσει διαδικασίες ώστε να αποδείξει, την ικανότητά του σύμφωνα με την παράγραφο 21A.112B κρίνεται επιλέξιμο ως αιτών για τη χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου σύμφωνα με τους όρους του παρόντος τμήματος.

21A.112B Απόδειξη ικανότητας

α) Οιοσδήποτε φορέας υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου αποδεικνύει την ικανότητά του με την κατοχή έγκρισης φορέα σχεδιασμού, η οποία έχει εκδοθεί από τον Οργανισμό, σύμφωνα με το Τμήμα Ι.

β) Κατά παρέκκλιση του στοιχείου α), ως εναλλακτική διαδικασία απόδειξης της ικανότητάς του, ο αιτών μπορεί να ζητήσει τη συγκατάθεση του Οργανισμού για τη χρήση διαδικασιών που ορίζουν τις συγκεκριμένες πρακτικές σχεδιασμού, τους πόρους και τη σειρά ενεργειών που απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς το παρόν τμήμα.

21A.113 Αίτηση για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου

α) Η αίτηση για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου υποβάλλεται υπό μορφή και κατά τρόπο που ορίζεται από τον Οργανισμό.

β) Η αίτηση για τη χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου περιλαμβάνει τις περιγραφές και τον προσδιορισμό που απαιτούνται από την παράγραφο 21Α.93. Επιπλέον, η αίτηση αυτή περιλαμβάνει στοιχεία που τεκμηριώνουν την επάρκεια των πληροφοριών που αποτελούν τη βάση του ανωτέρω προσδιορισμού· τα εν λόγω στοιχεία παρέχονται είτε από τον ίδιο τον αιτούντα είτε μέσω διακανονισμού με τον κάτοχο του πιστοποιητικού τύπου.

21A.114 Απόδειξη συμμόρφωσης

Ο αιτών για συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου συμμορφώνεται προς την παράγραφο 21A.97.

21A.115 Έκδοση συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου

Ο αιτών δικαιούται να εξασφαλίσει την έκδοση συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου από τον Οργανισμό αφού:

α) συμμορφωθεί με την παράγραφο 21A.103, στοιχείο α)·

β) αποδείξει την ικανότητά του σύμφωνα με την παράγραφο 21A.112Β·

γ) εφόσον, σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.113, στοιχείο β), ο αιτών έχει προβεί σε διακανονισμό με τον κάτοχο του πιστοποιητικού τύπου,

1. Ο κάτοχος του πιστοποιητικού τύπου έχει γνωστοποιήσει ότι δεν έχει αντιρρήσεις τεχνικού χαρακτήρα ως προς τις πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.93, και

2. Ο κάτοχος πιστοποιητικού τύπου έχει συμφωνήσει να συνεργασθεί με τον κάτοχο του συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου προκειμένου να εξασφαλίσει την εκτέλεση όλων των υποχρεώσεων που αφορούν τη διαρκή αξιοπλοΐα του τροποποιημένου προϊόντος μέσω της συμμόρφωσης προς τις παραγράφους 21A.44 και 21A.118A.

21A.116 Δυνατότητα μεταβίβασης

Ένα συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου μεταβιβάζεται μόνο σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι ικανό να αναλάβει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 21Α.118Α και το οποίο έχει αποδείξει, για το σκοπό αυτό, ότι πληροί τους όρους των κριτηρίων της παραγράφου 21Α.112Β.

21A.117 Τροποποιήσεις στο εξάρτημα ενός προϊόντος που καλύπτεται από συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου

α) Οι τροποποιήσεις ελάσσονος σημασίας στο εξάρτημα ενός προϊόντος που καλύπτεται από συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου, ταξινομούνται και εγκρίνονται σύμφωνα με το τμήμα Δ.

β) Κάθε τροποποίηση μείζονος σημασίας στο εξάρτημα ενός προϊόντος που καλύπτεται από συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου εγκρίνεται ως χωριστό συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου σύμφωνα με το παρόν τμήμα.

γ) Κατά παρέκκλιση του στοιχείου β), κάθε τροποποίηση μείζονος σημασίας στο εξάρτημα ενός προϊόντος που καλύπτεται από συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου και η οποία υποβάλλεται από τον ίδιο τον κάτοχο συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου μπορεί να εγκριθεί ως τροποποίηση στο υφιστάμενο συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου.

21A.118A Υποχρεώσεις και σήμανση EPA

Κάθε κάτοχος συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου:

α) αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις:

1. Που ορίζονται στις παραγράφους 21A.3, 21A.3B, 21A.4, 21A.105, 21A.119 και 21A.120.

2. Που απορρέουν από τη συνεργασία με τον κάτοχο πιστοποιητικού τύπου σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.115, στοιχείο γ), σημείο 2)·

και για το σκοπό αυτό συνεχίζει να πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στην παράγραφο 21A.112Β

β) καθορίζει τη σήμανση, συμπεριλαμβανομένων των γραμμάτων EPA, σύμφωνα με την παράγραφο 21A.804, στοιχείο α).

21A.118B Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς

α) Το συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου εκδίδεται με απεριόριστη διάρκεια ισχύος. Παραμένει σε ισχύ, υπό τον όρο ότι:

1. Ο κάτοχος εξακολουθεί να συμμορφώνεται προς τον παρόν μέρος, και

2. Το πιστοποιητικό δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο παραίτησης ή ανάκλησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διοικητικές διαδικασίες που έχει ορίσει ο Οργανισμός.

β) Σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης, το συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου επιστρέφεται στον Οργανισμό.

21A.119 Εγχειρίδια

Ο κάτοχος συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου συντάσσει, τηρεί και ενημερώνει τα πρωτότυπα των παραλλαγών τα οποία περιέχονται στα εγχειρίδια που απαιτούνται από την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας για το προϊόν και τα οποία είναι αναγκαία για την κατοχύρωση των τροποποιήσεων που εισάγονται σύμφωνα με το συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου· επίσης παρέχει στον Οργανισμό αντίγραφα των εν λόγω εγχειριδίων, μετά από αίτησή του.

21A.120 Οδηγίες διαρκούς αξιοπλοΐας

α) Ο κάτοχος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου για αεροσκάφος, κινητήρα ή έλικα παρέχει τουλάχιστον μία σειρά των σχετικών παραλλαγών των οδηγιών διαρκούς αξιοπλοΐας, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου, σε κάθε γνωστό ιδιοκτήτη ενός ή περισσοτέρων αεροσκαφών, κινητήρα ή έλικα όπου έχουν ενσωματωθεί τα στοιχεία του συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου· οι εν λόγω παραλλαγές παρέχονται κατά την παράδοση ή κατά την έκδοση του πρώτου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας του συγκεκριμένου αεροσκάφους, ανάλογα με ποιο γεγονός από τα ανωτέρω λαμβάνει χώρα σε μεταγενέστερο χρόνο, και στη συνέχεια ο κάτοχος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου θέτει, κατόπιν αίτησης, τις εν λόγω παραλλαγές στη διάθεση κάθε τρίτου προσώπου το οποίο καλείται να συμμορφωθεί προς οιοδήποτε όρο των εν λόγω οδηγιών. Η διαθεσιμότητα κάποιου εγχειριδίου ή μέρους των παραλλαγών των οδηγιών διαρκούς αξιοπλοΐας το οποίο αναφέρεται σε εργασίες γενικής επισκευής ή άλλες μορφές μείζονος συντήρησης μπορεί να καθυστερήσει έως ότου το προϊόν τεθεί σε υπηρεσία, αλλά διατίθεται προτού οποιοδήποτε από τα προϊόντα φθάσει στη σχετική ηλικία ή ώρες/κύκλους πτήσης.

β) Επιπλέον, οι τροποποιήσεις των ανωτέρω παραλλαγών των οδηγιών διαρκούς αξιοπλοΐας τίθενται στη διάθεση όλων των γνωστών χρηστών του προϊόντος που καλύπτεται από το συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου και, κατόπιν αίτησης, στη διάθεση κάθε προσώπου το οποίο καλείται να συμμορφωθεί προς οιαδήποτε από τις εν λόγω οδηγίες. Υποβάλλεται στον Οργανισμό πρόγραμμα όπου παρουσιάζεται ο τρόπος διανομής των τροποποιήσεων στις παραλλαγές των οδηγιών διαρκούς αξιοπλοΐας.

ΤΜΗΜΑ ΣΤ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

21A.121 Πεδίο εφαρμογής

α) Το παρόν τμήμα ορίζει τη διαδικασία απόδειξης της συμβατότητας προς τα ισχύοντα δεδομένα σχεδιασμού ενός προϊόντος, εξαρτήματος ή εξοπλισμού που πρόκειται να κατασκευαστεί χωρίς την έγκριση φορέα παραγωγής, σύμφωνα με το τμήμα Ζ.

β) Το παρόν τμήμα ορίζει τους κανόνες που διέπουν τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή προϊόντος, εξαρτήματος ή εξοπλισμού που κατασκευάζεται σύμφωνα με το παρόν τμήμα.

21A.122 Επιλεξιμότητα

Οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτηση προκειμένου να αποδειχθεί η συμμόρφωση μεμονωμένων προϊόντων, εξαρτημάτων ή εξοπλισμού σύμφωνα με το παρόν τμήμα, εφόσον

α) είναι κάτοχος ή έχει υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης με την οποία κατοχυρώνεται ο σχεδιασμός του εν λόγω προϊόντος, εξαρτήματος ή εξοπλισμού, ή εφόσον

β) έχει διασφαλίσει τον ικανοποιητικό συντονισμό μεταξύ παραγωγής και σχεδιασμού, μέσω κατάλληλου διακανονισμού με τον αιτούντα ή τον κάτοχο έγκρισης του εν λόγω σχεδιασμού.

21A.124 Αίτηση

α) Κάθε αίτηση για τη χορήγηση συγκατάθεσης όσον αφορά την απόδειξη της συμμόρφωσης μεμονωμένων προϊόντων, εξαρτημάτων ή εξοπλισμού, σύμφωνα με το παρόν τμήμα, υποβάλλεται σε μορφή και κατά τρόπο που ορίζεται από την αρμόδια αρχή.

β) Η αίτηση αυτή περιλαμβάνει:

1. Στοιχεία που αποδεικνύουν, κατά περίπτωση, ότι:

i) η έκδοση έγκρισης φορέα παραγωγής σύμφωνα με τμήμα Ζ δεν θα ήταν ενδεδειγμένη· ή

ii) απαιτείται πιστοποίηση ή έγκριση προϊόντος, εξαρτήματος ή εξοπλισμού, σύμφωνα με το παρόν τμήμα, πριν από τη έκδοση έγκρισης φορέα παραγωγής σύμφωνα με το τμήμα Ζ.

2. Μία παρουσίαση των πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.125, στοιχείο β).

21A.125 Έκδοση εγγράφου συμφωνίας

Ο αιτών δικαιούται να εξασφαλίσει την έκδοση εγγράφου συμφωνίας από την αρμόδια αρχή, με το οποίο η τελευταία συγκατατίθεται όσον αφορά την απόδειξη της συμμόρφωσης μεμονωμένων προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού σύμφωνα με το παρόν τμήμα, εφόσον:

α) έχει καθιερώσει ένα σύστημα επιθεώρησης της παραγωγής το οποίο διασφαλίζει ότι κάθε προϊόν, εξάρτημα ή εξοπλισμός συμμορφώνεται προς τα ισχύοντα δεδομένα σχεδιασμού και ότι πληροί τους όρους ασφαλούς λειτουργίας·

β) παράσχει ένα εγχειρίδιο το οποίο περιέχει:

1. Μία περιγραφή του συστήματος επιθεώρησης της παραγωγής που απαιτείται βάσει του στοιχείου α).

2. Μία περιγραφή των μέσων για τον προσδιορισμό του συστήματος επιθεώρησης της παραγωγής.

3. Μία περιγραφή των δοκιμών που αναφέρονται στις παραγράφους 21A.127 και 21A.128, καθώς και τα ονόματα των προσώπων που έχουν εξουσιοδοτηθεί για τους σκοπούς της παραγράφου 21A.130, στοιχείο α)·

γ) έχει αποδείξει την ικανότητά του να παρέχει αρωγή, σύμφωνα με τις παραγράφους 21A.3 και 21A.129, στοιχείο δ).

21A.125B Πορίσματα

α) Εάν υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία που αποδεικνύουν τη μη συμμόρφωση του κατόχου ενός εγγράφου συμφωνίας προς τις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος μέρους, το πόρισμα ταξινομείται ως εξής:

1. Πόρισμα πρώτου επιπέδου για οιαδήποτε μη συμμόρφωση προς το παρόν μέρος η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη μη συμμόρφωση προς τα ισχύοντα δεδομένα σχεδιασμού και να επηρεάσει την ασφάλεια του αεροσκάφους.

2. Πόρισμα δευτέρου επιπέδου για οιαδήποτε μη συμμόρφωση προς το παρόν μέρος, η οποία δεν ταξινομείται ως πρώτου επιπέδου.

β) Πόρισμα τρίτου επιπέδου για οιοδήποτε στοιχείο το οποίο, βάσει αντικειμενικών αποδεικτικών στοιχείων, έχει κριθεί ικανό να προκαλέσει πιθανά προβλήματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μη συμμόρφωση προς τα προβλεπόμενα στο στοιχείο α).

γ) Μετά την παραλαβή της κοινοποίησης των πορισμάτων σύμφωνα με την παράγραφο 21Β.143:

1. Στην περίπτωση πορίσματος πρώτου επιπέδου, ο κάτοχος του εγγράφου συμφωνίας αποδεικνύει ότι έχει προβεί σε διορθωτικές ενέργειες, στον απαιτούμενο από την αρμόδια αρχή βαθμό, εντός περιόδου 21 εργάσιμων ημερών κατά το μέγιστο μετά την έγγραφη επιβεβαίωση του πορίσματος.

2. Στην περίπτωση πορίσματος δευτέρου επιπέδου, η περίοδος για την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών που χορηγείται από την αρμόδια αρχή αντιστοιχεί στη φύση του πορίσματος, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει αρχικά τους έξι μήνες. Σε ορισμένες περιπτώσεις και αναλόγως με τη φύση του πορίσματος η αρμόδια αρχή μπορεί να παρατείνει την περίοδο των 6 μηνών, εφόσον κρίνει ότι υπάρχει ικανοποιητικός προγραμματισμός διορθωτικών ενεργειών.

3. Για τα πορίσματα τρίτου επιπέδου δεν απαιτείται άμεση ενέργεια από τον κάτοχο του εγγράφου συμφωνίας.

δ) Στην περίπτωση πορίσματος πρώτου ή δευτέρου επιπέδου, το έγγραφο συμφωνίας δύναται να αποτελέσει αντικείμενο περιορισμού, αναστολής ή ανάκλησης, εν μέρει ή πλήρως, σύμφωνα με την παράγραφο 21Β.145. Ο κάτοχος του εγγράφου συμφωνίας παρέχει εγκαίρως επιβεβαίωση της παραλαβής της ειδοποίησης περιορισμού, αναστολής ή ανάκλησης του εγγράφου συμφωνίας.

21A.125Γ Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς

α) Το έγγραφο συμφωνίας εκδίδεται με περιορισμένη διάρκεια ισχύος που δεν υπερβαίνει το ένα έτος. Παραμένει σε ισχύ, εκτός εάν:

1. Ο κάτοχος του εγγράφου συμφωνίας δεν συμμορφώνεται προς τις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος τμήματος· ή

2. Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι ο κατασκευαστής δεν μπορεί να διατηρήσει ικανοποιητικό επίπεδο ελέγχου της κατασκευής των προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού βάσει της συμφωνίας· ή

3. Ο κατασκευαστής δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις της παραγράφου 21Α.122· ή

4. Το έγγραφο συμφωνίας έχει αποτελέσει αντικείμενο παραίτησης, ανάκλησης σύμφωνα με την παράγραφο 21Β.145, ή έχει πάψει να ισχύει.

β) Στην περίπτωση παραίτησης, ανάκλησης ή λήξης της ισχύος, το έγγραφο συμφωνίας επιστρέφεται στην αρμόδια αρχή.

21A.126 Σύστημα επιθεώρησης της παραγωγής

α) Το σύστημα επιθεώρησης της παραγωγής που απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 21A.125, στοιχείο α) αποτελεί ένα μέσο με το οποίο προσδιορίζεται ότι:

1. τα εισερχόμενα υλικά, καθώς και τα εξαρτήματα που έχουν αγορασθεί ή κατασκευασθεί από υπεργολάβους, και τα οποία χρησιμοποιούνται στο τελικό προϊόν ακολουθούν τις προδιαγραφές των ισχυόντων δεδομένων σχεδιασμού·

2. Τα εισερχόμενα υλικά, καθώς και τα εξαρτήματα που έχουν αγορασθεί ή κατασκευασθεί από υπεργολάβους έχουν προσδιοριστεί επαρκώς.

3. Οι διαδικασίες, οι τεχνικές κατασκευής και οι μέθοδοι συναρμολόγησης που επηρεάζουν την ποιότητα και την ασφάλεια του τελικού προϊόντος εφαρμόζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν γίνει δεκτές από την αρμόδια αρχή.

4. Οι τροποποιήσεις στον σχεδιασμό, συμπεριλαμβανομένων των αντικαταστάσεων υλικών, έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το τμήμα Δ ή E και έχουν ελεγχθεί πριν από την ενσωμάτωσή τους στο τελικό προϊόν.

β) Το σύστημα επιθεώρησης της παραγωγής που απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.125, στοιχείο α) πρέπει επίσης να εξασφαλίζει ότι:

1. Τα εξαρτήματα που υπόκεινται σε επεξεργασία επιθεωρούνται προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωσή τους με τα ισχύοντα δεδομένα σχεδιασμού στα στάδια της παραγωγής όπου είναι δυνατή η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

2. Τα υλικά που υφίστανται ζημίες και φθορές αποθηκεύονται κατάλληλα και προστατεύονται επαρκώς.

3. Τα ισχύοντα σχέδια κατασκευής βρίσκονται ανά πάσα στιγμή στη διάθεση του προσωπικού κατασκευής και επιθεώρησης και χρησιμοποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο·

4. Τα απορριπτόμενα υλικά και εξαρτήματα διαχωρίζονται και ταξινομούνται κατά τρόπο που αποκλείει την τοποθέτησή τους στο τελικό προϊόν.

5. Τα υλικά και τα εξαρτήματα που παρακρατούνται λόγω των παρεκκλίσεων που εμφανίζουν σε σχέση με τα δεδομένα ή τις προδιαγραφές σχεδιασμού και τα οποία πρόκειται να εξετασθούν για την τοποθέτησή τους στο τελικό προϊόν, υπόκεινται σε εγκεκριμένη διαδικασία μηχανολογικής και κατασκευαστικής επιθεώρησης. Τα υλικά και τα εξαρτήματα που κρίνονται ως κατάλληλα προς χρήση, βάσει της ανωτέρω διαδικασίας, προσδιορίζονται δεόντως και επιθεωρούνται εκ νέου εφόσον απαιτούνται περαιτέρω εργασίες ή επιδιορθώσεις σε αυτά. Τα υλικά και εξαρτήματα που απορρίπτονται βάσει της ανωτέρω διαδικασίας λαμβάνουν ειδική σήμανση και απομακρύνονται προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα ενσωματωθούν στο τελικό προϊόν.

6. Οι καταχωρίσεις αρχείου που προκύπτουν στο πλαίσιο του συστήματος επιθεώρησης της παραγωγής τηρούνται, συνδέονται με το τελικό προϊόν ή εξάρτημα, εφόσον είναι εφικτό και φυλάσσονται από τον κατασκευαστή ώστε να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διασφάλιση της διαρκούς αξιοπλοΐας του προϊόντος.

21A.127 Δοκιμές: αεροσκάφος

α) Κάθε κατασκευαστής αεροσκάφους, το οποίο κατασκευάζεται σύμφωνα με το παρόν τμήμα, θεσπίζει εγκεκριμένη διαδικασία δοκιμών παραγωγής εδάφους και πτητικών δοκιμών παραγωγής, καθώς και έντυπα ελέγχου και υποβάλλει κάθε παραγόμενο αεροσκάφος σε δοκιμές, σύμφωνα με τα εν λόγω έντυπα, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση προς την παράγραφο 21Α.125, στοιχείο α).

β) Κάθε διαδικασία δοκιμής παραγωγής περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

1. Έλεγχο των χαρακτηριστικών χειρισμού.

2. Έλεγχο των πτητικών επιδόσεων (με χρήση συνήθων αεροπορικών οργάνων).

3. Έλεγχο ορθής λειτουργίας όλου του εξοπλισμού και των συστημάτων του αεροσκάφους.

4. Εξακρίβωση της ορθής σήμανσης όλων των οργάνων και της τοποθέτησης όλων των πινακίδων και των απαιτούμενων εγχειριδίων πτήσης μετά την πτητική δοκιμή.

5. Έέλεγχο των χαρακτηριστικών λειτουργίας του αεροσκάφους στο έδαφος.

6. Έλεγχο κάθε άλλου ιδιαίτερου μέρους του αεροσκάφους που υποβάλλεται σε δοκιμές.

21A.128 Δοκιμές: κινητήρες και έλικες

Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς την παράγραφο 21Α.125, στοιχείο α), κάθε κατασκευαστής κινητήρων ή ελίκων, οι οποίοι κατασκευάζονται σύμφωνα με το παρόν τμήμα, υποβάλλει κάθε κινητήρα ή έλικα μεταβλητού βήματος σε αποδεκτές δοκιμές λειτουργίας, όπως ορίζεται στα έγγραφα πιστοποιητικού τύπου του κατόχου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν λειτουργεί ορθά σε όλο το εύρος λειτουργίας για την οποία έχει λάβει πιστοποιητικό τύπου.

21A.129 Υποχρεώσεις του κατασκευαστή

Κάθε κατασκευαστής προϊόντος, εξαρτήματος ή εξοπλισμού που κατασκευάζεται σύμφωνα με το παρόν τμήμα:

α) θέτει στη διάθεση της αρμόδιας αρχής κάθε προϊόν, εξάρτημα ή εξοπλισμό προς επιθεώρηση·

β) φυλάσσει στον χώρο κατασκευής τα τεχνικά δεδομένα και τα σχέδια που είναι απαραίτητα ώστε να διαπιστωθεί η συμμόρφωση του προϊόντος με τον ισχύοντα σχεδιασμό τύπου·

γ) διατηρεί το σύστημα επιθεώρησης της παραγωγής, το οποίο εξασφαλίζει ότι κάθε προϊόν συμμορφώνεται προς τον ισχύοντα σχεδιασμό τύπου και ότι πληροί τους όρους ασφαλούς λειτουργίας·

δ) παρέχει αρωγή στον κάτοχο του πιστοποιητικού τύπου, του περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου ή της έγκρισης σχεδιασμού στο πλαίσιο οιασδήποτε ενέργειας για διαρκή αξιοπλοΐα που σχετίζεται με τα προϊόντα, τα εξαρτήματα ή τον εξοπλισμό που έχουν παραχθεί·

ε) καθιερώνει και τηρεί ένα εσωτερικό σύστημα αναφοράς συμβάντων για λόγους ασφάλειας, το οποίο καθιστά δυνατή τη συλλογή και αξιολόγηση αναφορών συμβάντων ώστε να εντοπίζονται αρνητικές τάσεις ή να αντιμετωπίζονται ατέλειες και να εξάγονται συμβάντα που μπορούν να αναφερθούν. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει αξιολόγηση των σχετικών πληροφοριών που αφορούν τα συμβάντα καθώς και τη διάδοση των εν λόγω πληροφοριών·

στ) 1. Αναφέρει στον κάτοχο του πιστοποιητικού τύπου, του περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου ή της έγκρισης σχεδιασμού όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο κατασκευαστής έχει παραδώσει προϊόντα, εξαρτήματα ή εξοπλισμό για τα οποία στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι εμφάνιζαν αποκλίσεις από τα ισχύοντα δεδομένα σχεδιασμού και διερευνά σε συνεργασία με τον κάτοχο του πιστοποιητικού τύπου, του περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου ή της έγκρισης σχεδιασμού τις αποκλίσεις εκείνες οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανασφαλείς συνθήκες.

2. Αναφέρει στον Οργανισμό και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους τις αποκλίσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανασφαλείς συνθήκες και οι οποίες εντοπίζονται σύμφωνα με το σημείο 1). Οι εν λόγω αναφορές πραγματοποιούνται υπό μορφή και κατά τρόπο καθορισμένο από τον Οργανισμό σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.3 στοιχείο β) σημείο 2), ή αποδεκτό από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους.

3. Στις περιπτώσεις που ο κατασκευαστής ενεργεί ως προμηθευτής τρίτου φορέα παραγωγής, αναφέρει επίσης στον τρίτο φορέα όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει παραδώσει στον εν λόγω φορέα προϊόντα, εξαρτήματα ή εξοπλισμό για τα οποία στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι εμφάνιζαν αποκλίσεις από τα ισχύοντα δεδομένα σχεδιασμού.

21A.130 Δήλωση συμβατότητας

α) Κάθε κατασκευαστής προϊόντος, εξαρτήματος ή εξοπλισμού, που κατασκευάζεται σύμφωνα με το παρόν τμήμα, εκδίδει μία δήλωση συμβατότητας, ένα Έντυπο 52 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), για πλήρες αεροσκάφος, ή ένα Έντυπο 1 του EASA για άλλα προϊόντα, εξαρτήματα ή εξοπλισμό (βλέπε προσάρτημα). Η εν λόγω δήλωση υπογράφεται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, το οποίο κατέχει υπεύθυνη θέση στον φορέα κατασκευής.

β) Μία δήλωση συμβατότητας περιλαμβάνει:

1. Για κάθε προϊόν, εξάρτημα ή εξοπλισμό, δήλωση ότι το προϊόν, το εξάρτημα ή ο εξοπλισμός συμμορφώνεται προς τα εγκεκριμένα δεδομένα σχεδιασμού και ότι πληροί τους όρους ασφαλούς λειτουργίας.

2. Για κάθε αεροσκάφος, δήλωση ότι το εν λόγω αεροσκάφος έχει υποβληθεί σε δοκιμές εδάφους και πτητικές δοκιμές σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.127, στοιχείο α), και

3. Για κάθε κινητήρα ή έλικα μεταβλητού βήματος, δήλωση ότι ο κινητήρας ή ο έλικας έχει υποβληθεί σε τελική δοκιμή λειτουργίας από τον κατασκευαστή, σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.128, και επιπλέον στην περίπτωση των κινητήρων, μία διαβεβαίωση, σύμφωνα με τα δεδομένα που παρέχονται από τον κάτοχο πιστοποιητικού τύπου του κινητήρα, ότι κάθε ολοκληρωμένος κινητήρας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις εκπομπών που ισχύουν κατά την ημερομηνία κατασκευής του κινητήρα.

γ) Κάθε κατασκευαστής τέτοιου προϊόντος, εξαρτήματος ή εξοπλισμού:

1. Κατά το χρόνο που ο ίδιος μεταβιβάζει για πρώτη φορά την κυριότητα του εν λόγω προϊόντος, εξαρτήματος ή εξοπλισμού, ή

2. Κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για την αρχική έκδοση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας του αεροσκάφους, ή

3. Κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για την αρχική έκδοση εγγράφου διάθεσης σε υπηρεσία όσον αφορά την αξιοπλοΐα για κινητήρα, έλικα, εξάρτημα ή εξοπλισμό, προσκομίζει ισχύουσα δήλωση συμβατότητας προς επικύρωση από την αρμόδια αρχή.

δ) Η αρμόδια αρχή επικυρώνει τη δήλωση συμβατότητας προσυπογράφοντάς την, εφόσον κρίνει μετά από τη διενέργεια επιθεώρησης ότι το προϊόν, το εξάρτημα ή ο εξοπλισμός συμμορφώνεται προς τα ισχύοντα δεδομένα σχεδιασμού και πληροί τους όρους ασφαλούς λειτουργίας.

ΤΜΗΜΑ Ζ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

21A.131 Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν τμήμα ορίζει:

α) τη διαδικασία έκδοσης έγκρισης φορέα παραγωγής για φορέα παραγωγής που αποδεικνύει τη συμμόρφωση προϊόντων, εξαρτημάτων ή εξοπλισμού με τα ισχύοντα δεδομένα σχεδιασμού·

β) τους κανόνες που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αιτούντος και των κατόχων των εν λόγω εγκρίσεων.

21A.133 Επιλεξιμότητα

Οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ("φορέας") είναι επιλέξιμο ως αιτών για τη χορήγηση έγκρισης βάσει του παρόντος τμήματος. Ο αιτών:

α) τεκμηριώνει τους λόγους για τους οποίους, για ένα καθορισμένο πεδίο εργασιών, η χορήγηση έγκρισης σύμφωνα με το παρόν τμήμα είναι κατάλληλη προκειμένου να αποδειχθεί η συμμόρφωση με συγκεκριμένο σχεδιασμό,· και

β) είναι κάτοχος ή έχει υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης του εν λόγω συγκεκριμένου σχεδιασμού, ή

γ) διασφαλίζει, μέσω κατάλληλου διακανονισμού με τον αιτούντα ή τον κάτοχο έγκρισης του συγκεκριμένου σχεδιασμού, τον ικανοποιητικό συντονισμό μεταξύ παραγωγής και σχεδιασμού.

21A.134 Αίτηση

Κάθε αίτηση για χορήγηση έγκρισης φορέα παραγωγής υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή υπό μορφή και κατά τρόπο που ορίζεται από την εν λόγω αρχή και περιλαμβάνει μία παρουσίαση των πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.143, καθώς και τους όρους της έγκρισης για την οποία υποβάλλεται η αίτηση, σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.151.

21A.135 Έκδοση έγκρισης φορέα παραγωγής

Ένας φορέας δικαιούται να εξασφαλίσει την έκδοση έγκρισης φορέα παραγωγής από την αρμόδια αρχή εφόσον αποδείξει συμμόρφωση προς τις ισχύουσες απαιτήσεις σύμφωνα με το παρόν τμήμα.

21A.139 Σύστημα ποιότητας

α) Ο φορέας παραγωγής αποδεικνύει ότι έχει καθιερώσει και είναι σε θέση να διατηρήσει ένα σύστημα ποιότητας. Το σύστημα ποιότητας τεκμηριώνεται εγγράφως. Το εν λόγω σύστημα ποιότητας είναι κατάλληλο ώστε να επιτρέπει στον φορέα να εξασφαλίζει ότι κάθε προϊόν, εξάρτημα ή εξοπλισμός που παράγεται από τον φορέα ή από τους συνεταίρους του ή το οποίο ο φορέας αναθέτει υπεργολαβικά ή προμηθεύεται από τρίτα μέρη, συμμορφώνεται προς τα ισχύοντα δεδομένα σχεδιασμού και πληροί τους όρους ασφαλούς λειτουργίας, και κατά συνέπεια ο φορέας μπορεί να ασκεί τα προνόμια που αναφέρονται στην παράγραφο 21Α.163.

β) Το σύστημα ποιότητας περιλαμβάνει:

1. Κατά περίπτωση και εντός του πεδίου εφαρμογής της έγκρισης, διαδικασίες ελέγχου για:

i) έκδοση, έγκριση ή τροποποίηση εγγράφων·

ii) αξιολόγηση, λογιστικό έλεγχο και γενικό έλεγχο πωλητών και υπεργολάβων·

iii) επαλήθευση της συμμόρφωσης των εισερχόμενων προϊόντων, εξαρτημάτων, υλικών και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων νέων ή μεταχειρισμένων μερών τα οποία προμηθεύουν αγοραστές προϊόντων, προς τις προδιαγραφές που ορίζονται στα ισχύοντα δεδομένα σχεδιασμού·

iv) αναγνώριση και δυνατότητα εντοπισμού προέλευσης·

v) διαδικασίες κατασκευής·

vi) επιθεώρηση και δοκιμή, συμπεριλαμβανομένων των πτητικών δοκιμών στο πλαίσιο της παραγωγής·

vii) βαθμονόμηση εργαλείων, οδηγών εργαλειομηχανής και εξοπλισμού δοκιμών·

viii) έλεγχο μη συμβατών τεμαχίων·

ix) συντονισμό αξιοπλοΐας με τον αιτούντα ή τον κάτοχο έγκρισης σχεδιασμού·

x) συμπλήρωση και φύλαξη αρχείων·

xi) τις ικανότητες και τα προσόντα του προσωπικού·

xii) έκδοση εγγράφων αποδέσμευσης όσον αφορά την αξιοπλοΐα·

xiii) χειρισμό, αποθήκευση και συσκευασία·

xiv) εσωτερικούς ελέγχους ποιότητας και παρεπόμενες διορθωτικές ενέργειες·

xv) εργασίες οι οποίες εκτελούνται στο πλαίσιο των όρων έγκρισης σε οιαδήποτε τοποθεσία εκτός των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων·

xvi) εργασίες οι οποίες εκτελούνται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγωγής αλλά πριν από την παράδοση, προκειμένου να διατηρείται το αεροσκάφος σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας.

Οι διαδικασίες ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνουν ειδικές διατάξεις για τον έλεγχο των κρίσιμων εξαρτημάτων.

2. μία ανεξάρτητη λειτουργία διασφάλισης ποιότητας για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τις γραπτές διαδικασίες του συστήματος ποιότητας, καθώς και της επάρκειας των εν λόγω διαδικασιών. Η εν λόγω παρακολούθηση περιλαμβάνει ένα σύστημα ανατροφοδότησης στοιχείων προς το πρόσωπο ή την ομάδα προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 21Α.145 στοιχείο γ) σημείο 2 και, ως τελικό αποδέκτη, προς τον διευθυντή που ορίζεται στην παράγραφο 21Α.145 στοιχείο γ) σημείο 1, ώστε να διασφαλίζονται οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

21A.143 Εγχειρίδιο λειτουργίας

α) Ο φορέας υποβάλλει στην αρμόδια αρχή ένα εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα παραγωγής, το οποίο παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. Μία δήλωση υπογεγραμμένη από τον υπόλογο διευθυντή, η οποία βεβαιώνει τη συνεχή συμμόρφωση με το εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα παραγωγής και οιαδήποτε συναφή εγχειρίδια τα οποία καθορίζουν τη συμμόρφωση του εγκεκριμένου φορέα προς το παρόν τμήμα.

2. Τον τίτλο ή τους τίτλους και τα ονόματα των διευθυντών που έχει εγκρίνει η αρμόδια αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.145 στοιχείο γ) σημείο 2.

3. Τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του διευθυντή ή των διευθυντών, όπως ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.145 στοιχείο γ) σημείο 2), συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων τα οποία θα μπορούν να χειρίζονται απευθείας με την αρμόδια αρχή για λογαριασμό του φορέα.

4. Ένα οργανόγραμμα που παρουσιάζει τη σχετική αλληλουχία αρμοδιοτήτων των διευθυντών, όπως ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.145 στοιχείο γ) σημεία 1) και 2).

5. Ένα κατάλογο προσωπικού πιστοποίησης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 21Α.145 στοιχείο δ).

6. Μία γενική περιγραφή των ανθρώπινων πόρων.

7. Μία γενική περιγραφή των εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε κάθε τοποθεσία που αναφέρεται στο πιστοποιητικό έγκρισης του φορέα παραγωγής.

8. Μία γενική περιγραφή του πεδίου εργασιών του φορέα παραγωγής αναφορικά με τους όρους έγκρισης.

9. Τη διαδικασία κοινοποίησης στην αρμόδια αρχή των αλλαγών οργανωτικού χαρακτήρα.

10. Τη διαδικασία τροποποίησης του εγχειριδίου λειτουργίας του φορέα παραγωγής.

11. Μία περιγραφή του συστήματος ποιότητας και των διαδικασιών που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.139 στοιχείο β) σημείο 1.

12. Ένα κατάλογο των τρίτων μερών που αναφέρονται στην παράγραφο 21Α.139, στοιχείο α).

β) Το εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα παραγωγής τροποποιείται κατάλληλα ώστε να ενημερώνεται η περιγραφή του φορέα, ενώ αντίγραφα των τροποποιήσεων υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή.

21A.145 Απαιτήσεις έγκρισης

Ο φορέας παραγωγής αποδεικνύει, βάσει των πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.143:

α) όσον αφορά τις γενικές απαιτήσεις έγκρισης, ότι οι εγκαταστάσεις, οι συνθήκες εργασίας, ο εξοπλισμός και τα εργαλεία, οι διαδικασίες και τα σχετικά υλικά, ο αριθμός και τα προσόντα του προσωπικού, καθώς και η γενική οργάνωση είναι επαρκή για την εκτέλεση των υποχρεώσεων σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.165·

β) όσον αφορά όλα τα απαιτούμενα δεδομένα σχετικά με την αξιοπλοΐα, τον θόρυβο, την απόρριψη καυσίμων και τις εκπομπές καυσαερίων:

1. Ότι ο φορέας παραγωγής έχει παραλάβει τα εν λόγω δεδομένα από τον Οργανισμό καθώς και από τον κάτοχο ή τον αιτούντα για τη χορήγηση πιστοποιητικού τύπου, περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου ή έγκρισης σχεδιασμού, ώστε να διαπιστώσει τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα δεδομένα σχεδιασμού.

2. Ότι ο φορέας παραγωγής έχει καθιερώσει μία διαδικασία βάσει της οποίας εξασφαλίζεται ότι τα δεδομένα που αφορούν την αξιοπλοΐα, τον θόρυβο, την απόρριψη καυσίμων και τις εκπομπές καυσαερίων ενσωματώνονται ορθά στα δεδομένα παραγωγής του.

3. Ότι τα ανωτέρω δεδομένα ενημερώνονται και τίθενται στη διάθεση του συνόλου του προσωπικού που είναι αναγκαίο να έχει πρόσβαση σε αυτά προκειμένου να εκτελέσει τα καθήκοντά του.

γ) όσον αφορά τη διοίκηση και το προσωπικό:

1. Ότι ο φορέας παραγωγής έχει διορίσει έναν διευθυντή, ο οποίος είναι υπόλογος στην αρμόδια αρχή. Τα καθήκοντά του στο πλαίσιο του φορέα είναι να εξασφαλίζει ότι το σύνολο της διαδικασίας παραγωγής εκτελείται σύμφωνα με τα απαιτούμενα πρότυπα και ότι ο φορέας παραγωγής συμμορφώνεται διαρκώς προς τα δεδομένα και τις διαδικασίες που ορίζονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας που αναφέρεται στην παράγραφο 21Α.143.

2. Ότι ο φορέας παραγωγής έχει διορίσει ένα πρόσωπο ή μία ομάδα προσώπων προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση του φορέα προς τις απαιτήσεις του παρόντος μέρους, και ότι έχει προσδιορίσει τα πρόσωπα αυτά καθώς και την έκταση των αρμοδιοτήτων τους. Το εν λόγω πρόσωπο ή πρόσωπα ενεργεί(-ούν) υπό την άμεση εποπτεία του υπόλογου διευθυντή που αναφέρεται στο σημείο 1. Τα διοριζόμενα πρόσωπα είναι σε θέση να αποδείξουν ότι διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις, το υπόβαθρο και την πείρα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

3. Ότι έχουν δοθεί οι κατάλληλες εξουσίες στα μέλη του προσωπικού όλων των βαθμίδων ώστε να μπορούν να εκτελούν τα επιμέρους καθήκοντά τους και ότι υπάρχει πλήρης και αποτελεσματικός συντονισμός στο πλαίσιο του φορέα παραγωγής σχετικά με θέματα σχετικά με τα δεδομένα που αφορούν την αξιοπλοΐα, τον θόρυβο, την απόρριψη καυσίμων και τις εκπομπές καυσαερίων·

δ) όσον αφορά το προσωπικό πιστοποίησης, το οποίο εξουσιοδοτείται από τον φορέα παραγωγής για την υπογραφή των εγγράφων που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.163, στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής ή των όρων της έγκρισης:

1. Ότι οι γνώσεις, το υπόβαθρο (συμπεριλαμβανομένων των λοιπών καθηκόντων εντός του φορέα) και η πείρα του προσωπικού που είναι αρμόδιο για την πιστοποίηση είναι κατάλληλα για την εκτέλεση των επιμέρους καθηκόντων τους.

2. Ότι ο φορέας παραγωγής τηρεί αρχείο όλου του προσωπικού πιστοποίησης, στο οποίο περιλαμβάνονται στοιχεία σχετικά με το πεδίο εφαρμογής των εξουσιοδοτήσεών τους.

3. Ότι το προσωπικό πιστοποίησης διαθέτει τα τεκμήρια που προσδιορίζουν το πεδίο εφαρμογής της εξουσιοδότησής του.

21A.147 Τροποποιήσεις στον εγκεκριμένο φορέα παραγωγής

α) Μετά την έκδοση έγκρισης φορέα παραγωγής, κάθε τροποποίηση στον εγκεκριμένο φορέα παραγωγής, η οποία είναι σημαντική για την απόδειξη της συμμόρφωσης ή για την αξιοπλοΐα και τα χαρακτηριστικά θορύβου, απόρριψης καυσίμων και εκπομπών καυσαερίων του προϊόντος, του εξαρτήματος ή του εξοπλισμού, ειδικότερα δε οι τροποποιήσεις στο σύστημα ποιότητας, εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή. Η αίτηση για χορήγηση έγκρισης υποβάλλεται γραπτώς προς την αρμόδια αρχή και ο φορέας αποδεικνύει στην αρμόδια αρχή, πριν από την εφαρμογή της τροποποίησης, ότι θα εξακολουθήσει να συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του παρόντος τμήματος.

β) Η αρμόδια αρχή καθορίζει τους όρους βάσει των οποίων ένας φορέας παραγωγής, ο οποίος έχει εγκριθεί σύμφωνα με το παρόν τμήμα, μπορεί να λειτουργήσει ενόσω θα εισάγονται οι εν λόγω τροποποιήσεις, εκτός εάν η αρμόδια αρχή αποφασίσει ότι η έγκριση πρέπει να ανασταλεί.

21A.148 Αλλαγές όσον αφορά τον τόπο εγκατάστασης

Η αλλαγή του τόπου εγκατάστασης των κατασκευαστικών εγκαταστάσεων του εγκεκριμένου φορέα παραγωγής θεωρείται σημαντική και πρέπει κατά συνέπεια να συμμορφώνεται προς την παράγραφο 21Α.147.

21A.149 Δυνατότητα μεταβίβασης

Η έγκριση φορέα παραγωγής δεν μεταβιβάζεται, εκτός από την περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας, η οποία θεωρείται σημαντική για τους σκοπούς της παραγράφου 21Α.147.

21A.151 Όροι έγκρισης

Οι όροι της έγκρισης προσδιορίζουν το πεδίο εργασιών, καθώς επίσης τα προϊόντα ή τις κατηγορίες των εξαρτημάτων και εξοπλισμού, ή και τα δύο, για τα οποία ο κάτοχος δικαιούται να ασκεί τα προνόμια που ορίζονται στην παράγραφο 21Α.163.

Οι εν λόγω όροι αποτελούν μέρος της έγκρισης του φορέα παραγωγής.

21A.153 Τροποποιήσεις των όρων έγκρισης

Κάθε τροποποίηση των όρων έγκρισης εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή. Η αίτηση τροποποίησης των όρων έγκρισης υποβάλλεται υπό μορφή και κατά τρόπο που ορίζεται από την αρμόδια αρχή. Ο αιτών συμμορφώνεται προς τις ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος τμήματος.

21A.157 Έρευνες

Ο φορέας παραγωγής προβαίνει στις ρυθμίσεις που επιτρέπουν στην αρμόδια αρχή τη διεξαγωγή οιωνδήποτε ερευνών, συμπεριλαμβανομένων ερευνών που αφορούν συνεταίρους και υπεργολάβους, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης και της συνεχούς συμμόρφωσης προς τις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος τμήματος.

21A.158 Πορίσματα

α) Εάν υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία που αποδεικνύουν τη μη συμμόρφωση του κατόχου έγκρισης φορέα παραγωγής προς τις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος μέρους, το πόρισμα ταξινομείται ως εξής:

1. Πόρισμα πρώτου επιπέδου για οιαδήποτε μη συμμόρφωση προς το παρόν μέρος η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη μη συμμόρφωση προς τα ισχύοντα δεδομένα σχεδιασμού και να επηρεάσει την ασφάλεια του αεροσκάφους.

2. Πόρισμα δευτέρου επιπέδου για οιαδήποτε μη συμμόρφωση προς το παρόν μέρος, η οποία δεν ταξινομείται ως πρώτου επιπέδου.

β) Πόρισμα τρίτου επιπέδου για οιοδήποτε στοιχείο το οποίο, βάσει αντικειμενικών αποδεικτικών στοιχείων, έχει κριθεί ικανό να προκαλέσει πιθανά προβλήματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μη συμμόρφωση προς τα προβλεπόμενα στο στοιχείο α).

γ) Μετά την παραλαβή της κοινοποίησης των πορισμάτων σύμφωνα με την παράγραφο 21Β.225

1. Στην περίπτωση πορίσματος πρώτου επιπέδου, ο κάτοχος της έγκρισης φορέα παραγωγής αποδεικνύει ότι έχει προβεί σε διορθωτικές ενέργειες, στον απαιτούμενο από την αρμόδια αρχή βαθμό, εντός περιόδου 21 εργάσιμων ημερών κατά το μέγιστο μετά την έγγραφη επιβεβαίωση του πορίσματος.

2. Στην περίπτωση πορίσματος δευτέρου επιπέδου, η περίοδος για την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών που χορηγείται από την αρμόδια αρχή αντιστοιχεί στη φύση του πορίσματος, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει αρχικά τους έξι μήνες. Σε ορισμένες περιπτώσεις και αναλόγως με τη φύση του πορίσματος η αρμόδια αρχή μπορεί να παρατείνει την περίοδο των 6 μηνών, εφόσον κρίνει ότι υπάρχει ικανοποιητικός προγραμματισμός διορθωτικών ενεργειών.

3. Για τα πορίσματα τρίτου επιπέδου δεν απαιτείται άμεση ενέργεια από τον κάτοχο της έγκρισης φορέα παραγωγής·

δ) Στην περίπτωση πορίσματος πρώτου ή δευτέρου επιπέδου, η έγκριση φορέα παραγωγής δύναται να αποτελέσει αντικείμενο περιορισμού, αναστολής ή ανάκλησης, εν μέρει ή πλήρως, σύμφωνα με την παράγραφο 21Β.145. Ο κάτοχος της έγκρισης φορέα παραγωγής παρέχει εγκαίρως επιβεβαίωση της παραλαβής της ειδοποίησης περιορισμού, αναστολής ή ανάκλησης του εγγράφου συμφωνίας.

21A.159 Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς

α) Η έγκριση φορέα παραγωγής εκδίδεται με απεριόριστη διάρκεια ισχύος. Παραμένει σε ισχύ, εκτός εάν:

1. Ο φορέας παραγωγής πάψει να συμμορφώνεται προς τις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος τμήματος, ή

2. Ο κάτοχος ή οιοσδήποτε από τους συνεταίρους ή υπεργολάβους του εμποδίζει την αρμόδια αρχή να διεξάγει τις έρευνες που προβλέπονται σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.157, ή

3. Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι ο φορέας παραγωγής δεν μπορεί να διατηρήσει ικανοποιητικό επίπεδο ελέγχου της διαδικασίας κατασκευής των προϊόντων, εξαρτημάτων ή εξοπλισμού σύμφωνα με την έγκριση, ή

4. Ο φορέας παραγωγής δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις της παραγράφου 21Α.133 ή

5. Το πιστοποιητικό έχει αποτελέσει αντικείμενο παραίτησης ή ανάκλησης σύμφωνα με την παράγραφο 21Β.245.

β) Στην περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης, το πιστοποιητικό επιστρέφεται στην αρμόδια αρχή.

21A.163 Προνόμια

Σύμφωνα με τους όρους της έγκρισης που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.135, ο κάτοχος της έγκρισης φορέα παραγωγής μπορεί:

α) να εκτελεί δραστηριότητες παραγωγής σύμφωνα με το παρόν μέρος·

β) στην περίπτωση πλήρους αεροσκάφους και αφού προσκομισθεί δήλωση συμβατότητας (Έντυπο 52 του EASA) σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.174, να λάβει πιστοποιητικό αξιοπλοΐας και πιστοποιητικό θορύβου του αεροσκάφους χωρίς περαιτέρω υποχρέωση απόδειξης·

γ) στην περίπτωση άλλων προϊόντων, εξαρτημάτων ή εξοπλισμού, να εκδώσει πιστοποιητικά εγκεκριμένης διάθεσης σε υπηρεσία (Έντυπο 1 του EASA) σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.307 χωρίς περαιτέρω υποχρέωση απόδειξης·

δ) να συντηρεί καινούριο αεροσκάφος, το οποίο έχει κατασκευάσει ο ίδιος, και να εκδίδει πιστοποιητικό διάθεσης σε υπηρεσία (Έντυπο 53 του EASA) σε σχέση με τη συγκεκριμένη συντήρηση.

21A.165 Υποχρεώσεις του κατόχου

Ο κάτοχος έγκρισης φορέα παραγωγής:

α) εξασφαλίζει ότι το εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα παραγωγής που προσκομίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.143 καθώς και τα έγγραφα στα οποία αυτό αναφέρεται χρησιμοποιούνται ως βασικά έγγραφα εργασίας στο πλαίσιο του φορέα·

β) φροντίζει ώστε ο φορέας παραγωγής να συμμορφώνεται με τα εγκεκριμένα δεδομένα και τις διαδικασίες που αφορούν την έγκριση φορέα παραγωγής·

γ) 1. Διαπιστώνει εάν κάθε πλήρες αεροσκάφος συμμορφώνεται προς τον σχεδιασμό τύπου και εάν πληροί τους όρους ασφαλούς λειτουργίας πριν από την υποβολή δηλώσεων συμμόρφωσης προς την αρμόδια αρχή, ή

2. Διαπιστώνει εάν άλλα προϊόντα, εξαρτήματα ή εξοπλισμός είναι πλήρη και συμμορφώνονται προς τα εγκεκριμένα δεδομένα σχεδιασμού και πληρούν τους όρους ασφαλούς λειτουργίας πριν από την έκδοση του Εντύπου 1 του EASA για την πιστοποίηση της αξιοπλοΐας, και επιπλέον στην περίπτωση των κινητήρων διαπιστώνει, σύμφωνα με τα δεδομένα που παρέχονται από τον κάτοχο πιστοποιητικού τύπου του κινητήρα, εάν κάθε ολοκληρωμένος κινητήρας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις εκπομπών που ισχύουν, όπως καθορίζονται στην παράγραφο 21Α.18, στοιχείο β), κατά την ημερομηνία κατασκευής του κινητήρα, προκειμένου να πιστοποιήσει τη συμμόρφωση προς τις εκπομπές, ή

3. Διαπιστώνει εάν άλλα προϊόντα, εξαρτήματα ή εξοπλισμός συμμορφώνονται προς τα ισχύοντα δεδομένα πριν από την έκδοση του Εντύπου 1 του EASA ως πιστοποιητικού συμμόρφωσης·

δ) καταχωρεί σε αρχείο όλες τις λεπτομέρειες των εκτελούμενων εργασιών·

ε) καθιερώνει και τηρεί ένα εσωτερικό σύστημα αναφοράς συμβάντων για λόγους ασφάλειας, το οποίο καθιστά δυνατή τη συλλογή και αξιολόγηση αναφορών συμβάντων ώστε να εντοπίζονται αρνητικές τάσεις ή να αντιμετωπίζονται ατέλειες και να εξάγονται συμβάντα που μπορούν να αναφερθούν. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει αξιολόγηση των σχετικών πληροφοριών που αφορούν τα συμβάντα καθώς και τη διάδοση των εν λόγω πληροφοριών·

στ) 1. Αναφέρει στον κάτοχο του πιστοποιητικού τύπου ή της έγκρισης σχεδιασμού όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο φορέας παραγωγής έχει αποδεσμεύσει προϊόντα, εξαρτήματα ή εξοπλισμός για τα οποία στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι εμφάνιζαν πιθανές αποκλίσεις από τα ισχύοντα δεδομένα σχεδιασμού και διερευνά σε συνεργασία με τον κάτοχο του πιστοποιητικού τύπου ή της έγκρισης σχεδιασμού ώστε να εντοπίσει τις αποκλίσεις εκείνες οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανασφαλείς συνθήκες.

2. Αναφέρει στον Οργανισμό και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους τις αποκλίσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανασφαλείς συνθήκες και οι οποίες εντοπίζονται σύμφωνα με το σημείο 1. Οι εν λόγω αναφορές πραγματοποιούνται υπό μορφή και κατά τρόπο που ορίζεται από τον Οργανισμό σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.3 στοιχείο β) σημείο 2, ή που γίνεται αποδεκτός από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους.

3. Στις περιπτώσεις που ο κάτοχος της έγκρισης φορέα παραγωγής ενεργεί ως προμηθευτής τρίτου φορέα παραγωγής, αναφέρει επίσης στον τρίτο φορέα όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει παραδώσει στον εν λόγω φορέα προϊόντα, εξαρτήματα ή εξοπλισμό για τα οποία στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι εμφάνιζαν πιθανές αποκλίσεις από τα ισχύοντα δεδομένα σχεδιασμού·

ζ) παρέχει αρωγή στον κάτοχο του πιστοποιητικού τύπου ή της έγκρισης σχεδιασμού στο πλαίσιο οιασδήποτε ενέργειας για διαρκή αξιοπλοΐα που σχετίζεται με τα προϊόντα, τα εξαρτήματα ή τον εξοπλισμό που έχουν παραχθεί·

η) καθιερώνει ένα σύστημα αρχειοθέτησης, στο οποίο είναι ενσωματωμένες οι απαιτήσεις που επιβάλλονται στους συνεταίρους, τους προμηθευτές και τους υπεργολάβους του, και το οποίο διασφαλίζει τη διατήρηση των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης των προϊόντων, εξαρτημάτων ή εξοπλισμού. Τα εν λόγω δεδομένα τίθενται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής και φυλάσσονται ώστε να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διασφάλιση της διαρκούς αξιοπλοΐας των προϊόντων, εξαρτημάτων ή εξοπλισμού·

i) σε περίπτωση που, σύμφωνα με τους όρους της έγκρισής του, ο κάτοχος εκδίδει πιστοποιητικό διάθεσης σε υπηρεσία, πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού, διαπιστώνει εάν κάθε πλήρες αεροσκάφος έχει υποβληθεί στην απαραίτητη συντήρηση και πληροί τους όρους ασφαλούς λειτουργίας.

ΤΜΗΜΑ Η - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ

21A.171 Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν τμήμα ορίζει τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών αξιοπλοΐας.

21A.172 Επιλεξιμότητα

Οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει καταχωρηθεί ή πρόκειται να καταχωρηθεί ένα αεροσκάφος στο νηολόγιο ενός κράτους μέλους (κράτος μέλος νηολόγησης), ή ο αντίκλητος αυτού, είναι επιλέξιμο ως αιτών για τη χορήγηση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας για το εν λόγω αεροσκάφος, σύμφωνα με το παρόν τμήμα.

21A.173 Ταξινόμηση

Τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας ταξινομούνται ως εξής:

α) Πιστοποιητικά αξιοπλοΐας εκδίδονται για αεροσκάφη τα οποία συμμορφώνονται προς ένα πιστοποιητικό τύπου που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το παρόν μέρος.

β) Περιορισμένα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας εκδίδονται για αεροσκάφη:

1. Τα οποία συμμορφώνονται προς ένα περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το παρόν μέρος, ή

2. Για τα οποία έχει αποδειχθεί στον Οργανισμό ότι συμμορφώνονται προς συγκεκριμένες προδιαγραφές πιστοποίησης, οι οποίες διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο ασφάλειας.

γ) Πτητικές άδειες εκδίδονται για αεροσκάφη τα οποία δεν πληρούν, ή δεν έχει αποδειχτεί ότι πληρούν, τις ισχύουσες προδιαγραφές πιστοποίησης, είναι όμως ικανά για ασφαλή πτήση υπό καθορισμένες συνθήκες.

21A.174 Αίτηση

α) Σύμφωνα με την παράγραφο 21A.172, η αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας υποβάλλεται υπό μορφή και κατά τρόπο που ορίζεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης.

β) Κάθε αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας ή περιορισμένου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας περιλαμβάνει:

1. Την κατηγορία του πιστοποιητικού αξιοπλοΐας για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

2. Όσον αφορά τα νέα αεροσκάφη:

i) δήλωση συμβατότητας:

- εκδοθείσα σύμφωνα με την παράγραφο 21A.163, στοιχείο β), ή

- εκδοθείσα σύμφωνα με την παράγραφο 21A.130 και επικυρωμένη από την αρμόδια αρχή,

- ή, όσον αφορά εισαγόμενο αεροσκάφος, δήλωση υπογεγραμμένη από την αρχή που είναι υπεύθυνη για την εξαγωγή ότι το αεροσκάφος συμμορφώνεται προς σχεδιασμό που έχει εγκριθεί από τον Οργανισμό,

ii) έκθεση σχετικά με το βάρος και τη ζυγοστάθμιση, η οποία συνοδεύεται από πρόγραμμα φόρτωσης,

iii) το εγχειρίδιο πτήσης, εφόσον απαιτείται από τον ισχύοντα κώδικα αξιοπλοΐας για το συγκεκριμένο αεροσκάφος.

3. όσον αφορά μεταχειρισμένα αεροσκάφη:

i) προερχόμενα από κράτος μέλος, πιστοποιητικό επιθεώρησης αξιοπλοΐας, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με το μέρος M,

ii) προερχόμενα από τρίτο κράτος:

- δήλωση από την αρμόδια αρχή του κράτους στο οποίο είναι, ή ήταν, νηολογημένο το αεροσκάφος, σχετικά με την κατάσταση της αξιοπλοΐας του αεροσκάφους στο νηολόγιο κατά τον χρόνο μεταβίβασης,

- έκθεση σχετικά με το βάρος και τη ζυγοστάθμιση, η οποία συνοδεύεται από πρόγραμμα φόρτωσης,

- το εγχειρίδιο πτήσης, εάν το εν λόγω υλικό απαιτείται από τον ισχύοντα κώδικα αξιοπλοΐας για το συγκεκριμένο αεροσκάφος,

- αρχεία αναφορικά με το ιστορικό του αεροσκάφους, βάσει των οποίων προσδιορίζονται τα πρότυπα παραγωγής, μετατροπής και συντήρησης του αεροσκάφους, συμπεριλαμβανομένων όλων των περιορισμών που συνδέονται με την έκδοση περιορισμένου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.184, στοιχείο γ),

- σύσταση για την έκδοση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας ή περιορισμένου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας καθώς και πιστοποιητικού επιθεώρησης αξιοπλοΐας κατόπιν επιθεώρησης για την εξακρίβωση της αξιοπλοΐας, σύμφωνα με το μέρος Μ.

γ) Με την επιφύλαξη διαφορετικής συμφωνίας, οι δηλώσεις που αναφέρονται στο στοιχείο β) σημεία 2) i) και 3) ii) εκδίδονται το αργότερο 60 ημέρες πριν από την παρουσίαση του αεροσκάφους στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης.

δ) Σε κάθε αίτηση για τη χορήγηση πτητικής άδειας αναφέρονται:

1. Ο σκοπός της πτήσης ή των πτήσεων.

2. Τα δρομολόγια ή ο εναέριος χώρος που θα χρησιμοποιείται για την πτήση, ή και τα δύο.

3. Το ελάχιστο πλήρωμα πτήσης και τα προσόντα αυτού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις για τον χειρισμού του αεροσκάφους.

4. Οι περιορισμοί για τη μεταφορά ατόμων εκτός του πληρώματος πτήσης.

5. Οι τρόποι κατά τους οποίους το αεροσκάφος δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες προδιαγραφές πιστοποίησης.

6. Οιοσδήποτε περιορισμός κρίνεται απαραίτητος για την ασφαλή λειτουργία του αεροσκάφους.

7. Οιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνεται απαραίτητη για τον καθορισμό των περιορισμών λειτουργίας.

21A.175 Γλώσσα

Τα εγχειρίδια, οι πινακίδες, οι κατάλογοι και οι σημάνσεις οργάνων, καθώς και οι λοιπές αναγκαίες πληροφορίες που απαιτούνται από τις ισχύουσες προδιαγραφές πιστοποίησης παρουσιάζονται σε μία ή περισσότερες από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας οι οποίες είναι αποδεκτές από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης.

21A.177 Τροποποίηση

Το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας μπορεί να τροποποιηθεί μόνο από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης.

21A.179 Δυνατότητα μεταβίβασης και επανέκδοση εντός κρατών μελών

α) Σε περίπτωση αλλαγής της ιδιοκτησίας ενός αεροσκάφους:

1. Εφόσον το αεροσκάφος παραμείνει στο ίδιο νηολόγιο, το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας, ή το περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας που συμμορφώνεται μόνο με ένα περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου, μεταβιβάζεται μαζί με το αεροσκάφος.

2. Εφόσον το αεροσκάφος νηολογηθεί σε άλλο κράτους μέλος, το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας, ή το περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας που συμμορφώνεται μόνο με ένα περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου, εκδίδεται:

i) με την προσκόμιση του προηγούμενου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας και ενός ισχύοντος πιστοποιητικού επιθεώρησης αξιοπλοΐας, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με το μέρος Μ, και

ii) εφόσον πληρούνται οι όροι της παραγράφου 21A.175.

β) Σε περίπτωση αλλαγής της ιδιοκτησίας ενός αεροσκάφους, και εφόσον το αεροσκάφος συνοδεύεται από:

1. Περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας, το οποίο δεν συμμορφώνεται προς ένα περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου, ή

2. Πτητική άδεια,

το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας μεταβιβάζεται μαζί με το αεροσκάφος, υπό την προϋπόθεση ότι το αεροσκάφος παραμένει στο ίδιο νηολόγιο, ή εκδίδεται μόνο κατόπιν επίσημης συγκατάθεσης της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους νηολόγησης στο οποίο μεταβιβάζεται.

21A.180 Επιθεωρήσεις

Ο κάτοχος του πιστοποιητικού αξιοπλοΐας παρέχει πρόσβαση στο αεροσκάφος για το οποίο έχει εκδοθεί το εν λόγω πιστοποιητικό αξιοπλοΐας, κατόπιν αίτησης από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης.

21A.181 Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς

α) Το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας εκδίδεται με απεριόριστη διάρκεια ισχύος. Παραμένει σε ισχύ, υπό τον όρο ότι:

1. Διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις για το σχεδιασμό τύπου καθώς και με τις ισχύουσες απαιτήσεις διαρκούς αξιοπλοΐας, και

2. Το αεροσκάφος παραμένει στο ίδιο νηολόγιο, και

3. Το πιστοποιητικό τύπου ή το περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου βάσει του οποίου έχει εκδοθεί, δεν έχει καταστεί άκυρο στο παρελθόν, σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.51.

4. Το πιστοποιητικό δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο παραίτησης ή ανάκλησης σύμφωνα με την παράγραφο 21Β.330.

β) Σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης, το πιστοποιητικό επιστρέφεται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης.

21A.182 Προσδιορισμός αεροσκάφους

Κάθε αιτών για τη χορήγηση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας, σύμφωνα με το παρόν τμήμα, αποδεικνύει ότι τα στοιχεία του αεροσκάφους του προσδιορίζονται όπως ορίζεται στο τμήμα ΙΖ.

21A.183 Έκδοση πιστοποιητικών αξιοπλοΐας

Η αρμόδια αρχή του κράτους νηολόγησης εκδίδει πιστοποιητικό αξιοπλοΐας για:

1. Νέα αεροσκάφη:

i) αφού προσκομισθούν τα έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.174 στοιχείο β) σημείο 2·

ii) εφόσον το αεροσκάφος συμμορφώνεται προς εγκεκριμένο σχεδιασμό και πληροί τους όρους ασφαλούς λειτουργίας. Μπορεί να περιλαμβάνονται επιθεωρήσεις από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης.

2. Μεταχειρισμένα αεροσκάφη:

i) αφού προσκομισθούν τα έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.174 στοιχείο β) σημείο 3, με τα οποία αποδεικνύεται ότι:

- το αεροσκάφος συμμορφώνεται προς σχεδιασμό τύπου εγκεκριμένο βάσει πιστοποιητικού τύπου και οιουδήποτε συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου, προς τροποποίηση ή επισκευή εγκεκριμένη σύμφωνα με το παρόν μέρος, καθώς και προς ισχύουσες οδηγίες αξιοπλοΐας, και

- το αεροσκάφος έχει επιθεωρηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του μέρους Μ, και

ii) εφόσον το αεροσκάφος συμμορφώνεται προς εγκεκριμένο σχεδιασμό και πληροί τους όρους ασφαλούς λειτουργίας. Μπορεί να περιλαμβάνονται επιθεωρήσεις από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης.

21A.184 Έκδοση περιορισμένων πιστοποιητικών αξιοπλοΐας

α) Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης εκδίδει περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας για:

1. Νέο αεροσκάφος, αφού προσκομισθούν τα έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 21Α. 174 στοιχείο β), σημείο 2, με τα οποία αποδεικνύεται ότι το αεροσκάφος συμμορφώνεται προς σχεδιασμό εγκεκριμένο από τον Οργανισμό βάσει περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου ή σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές πιστοποίησης και ότι πληροί τους όρους ασφαλούς λειτουργίας.

2. Μεταχειρισμένο αεροσκάφος:

i) αφού προσκομισθούν τα έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.174 στοιχείο β) σημείο 3, με τα οποία αποδεικνύεται ότι:

- το αεροσκάφος συμμορφώνεται προς σχεδιασμό εγκεκριμένο από τον Οργανισμό βάσει περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου ή σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές πιστοποίησης, και

- έχει εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες αξιοπλοΐας, και

- το αεροσκάφος έχει επιθεωρηθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του μέρους Μ, και

ii) εφόσον η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης διαπιστώσει ότι το αεροσκάφος συμμορφώνεται προς τον εγκεκριμένο σχεδιασμό και ότι πληροί τους όρους ασφαλούς λειτουργίας. Αυτό μπορεί να προϋποθέτει τη διενέργεια επιθεωρήσεων από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης.

β) Στην περίπτωση αεροσκάφους το οποίο δεν μπορεί να συμμορφωθεί με τις βασικές απαιτήσεις που αναφέρονται στον βασικό κανονισμό και το οποίο δεν είναι επιλέξιμο για χορήγηση περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου, ο Οργανισμός, όπως κρίνεται απαραίτητο κατά περίπτωση ώστε να ληφθούν υπόψη οι αποκλίσεις από τις εν λόγω βασικές απαιτήσεις:

1. Εκδίδει πιστοποιητικό και ελέγχει τη συμμόρφωση με συγκεκριμένες προδιαγραφές πιστοποίησης, βάσει των οποίων διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο ασφάλειας για τη χρήση για την οποία προορίζεται το αεροσκάφος, και

2. Ορίζει περιορισμούς σχετικά με τη χρήση του αεροσκάφους.

γ) Οι περιορισμοί ως προς τη χρήση θα συνδέονται με περιορισμένα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας, τα οποία θα περιλαμβάνουν περιορισμούς σχετικά με τον εναέριο χώρο, όπως κρίνεται απαραίτητο κατά περίπτωση ώστε να ληφθούν οι υπόψη οι αποκλίσεις από βασικές απαιτήσεις αξιοπλοΐας που θεσπίζονται στον βασικό κανονισμό.

21A.185 Έκδοση πτητικών αδειών

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης εκδίδει πτητική άδεια εφόσον ο Οργανισμός διαπιστώσει ότι το αεροσκάφος και οι κατάλληλοι σχετικοί περιορισμοί, που αντισταθμίζουν την απόκλιση από τις βασικές απαιτήσεις, επιτρέπουν στο αεροσκάφος να εκτελεί με ασφάλεια μια βασική πτήση. Για το σκοπό αυτό, ο Οργανισμός μπορεί να διενεργήσει ή να ζητήσει από τον αιτούντα να διενεργήσει κατάλληλες επιθεωρήσεις ή δοκιμές απαραίτητες για την εξασφάλιση της ασφάλειας.

ΤΜΗΜΑ Θ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΘΟΡΥΒΟΥ

21A.201 Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν τμήμα ορίζει τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών θορύβου.

21A.203 Επιλεξιμότητα

Οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει καταχωρηθεί ή πρόκειται να καταχωρηθεί ένα αεροσκάφος στο νηολόγιο ενός κράτους μέλους (κράτος μέλος νηολόγησης), ή ο αντίκλητος αυτού, είναι επιλέξιμο ως αιτών για τη χορήγηση πιστοποιητικού θορύβου για το εν λόγω αεροσκάφος, σύμφωνα με το παρόν τμήμα.

21A.204 Αίτηση

α) Σύμφωνα με την παράγραφο 21A.203, η αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού θορύβου υποβάλλεται υπό μορφή και κατά τρόπο που ορίζεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης.

β) Κάθε αίτηση περιλαμβάνει:

1. Όσον αφορά τα νέα αεροσκάφη:

i) δήλωση συμβατότητας:

- εκδοθείσα σύμφωνα με την παράγραφο 21A.163, στοιχείο β), ή

- εκδοθείσα σύμφωνα με την παράγραφο 21A.130 και επικυρωμένη από την αρμόδια αρχή ή,

- όσον αφορά εισαγόμενο αεροσκάφος, δήλωση υπογεγραμμένη από την αρχή που είναι υπεύθυνη για την εξαγωγή ότι το αεροσκάφος συμμορφώνεται προς σχεδιασμό που έχει εγκριθεί από τον Οργανισμό, και

ii) τα στοιχεία θορύβου, όπως ορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις εκπομπών θορύβου. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο πτήσης, εφόσον απαιτείται εγχειρίδιο πτήσης βάσει του ισχύοντος κώδικα αξιοπλοΐας για το συγκεκριμένο αεροσκάφος.

2. Όσον αφορά μεταχειρισμένα αεροσκάφη:

i) τα στοιχεία θορύβου, όπως ορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις εκπομπών θορύβου. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο πτήσης, εφόσον απαιτείται εγχειρίδιο πτήσης βάσει του ισχύοντος κώδικα αξιοπλοΐας για το συγκεκριμένο αεροσκάφος, και

ii) αρχεία αναφορικά με το ιστορικό του αεροσκάφους βάσει των οποίων προσδιορίζονται τα πρότυπα παραγωγής, μετατροπής και συντήρησης του αεροσκάφους.

γ) Με την επιφύλαξη διαφορετικής συμφωνίας, οι δηλώσεις που αναφέρονται στο στοιχείο β) σημείο 1, εκδίδονται το αργότερο 60 ημέρες πριν από την παρουσίαση του αεροσκάφους στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης.

21A.205 Έκδοση πιστοποιητικών θορύβου

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης εκδίδει πιστοποιητικό θορύβου με την προσκόμιση των εγγράφων που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 21A.204, στοιχείο β).

21A.207 Τροποποίηση

Το πιστοποιητικό θορύβου μπορεί να τροποποιηθεί μόνο από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης.

21A.209 Δυνατότητα μεταβίβασης και επανέκδοση εντός κρατών μελών

Σε περίπτωση αλλαγής της ιδιοκτησίας ενός αεροσκάφους:

α) εφόσον το αεροσκάφος παραμένει στο ίδιο νηολόγιο, το πιστοποιητικό θορύβου μεταβιβάζεται μαζί με το αεροσκάφος· ή

β) εφόσον το αεροσκάφος μεταφέρεται στο νηολόγιο άλλου κράτους μέλους, το πιστοποιητικό θορύβου εκδίδεται με την προσκόμιση του προηγούμενου πιστοποιητικού θορύβου.

21A.210 Επιθεωρήσεις

Ο κάτοχος του πιστοποιητικού θορύβου παρέχει πρόσβαση στο αεροσκάφος για το οποίο έχει εκδοθεί το εν λόγω πιστοποιητικό θορύβου, κατόπιν αίτησης από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης ή από τον Οργανισμό για επιθεώρηση.

21A.211 Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς

α) Το πιστοποιητικό θορύβου εκδίδεται με απεριόριστη διάρκεια ισχύος. Παραμένει σε ισχύ, υπό τον όρο ότι:

1. Διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις για το σχεδιασμό τύπου καθώς και με τις ισχύουσες απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας και διαρκούς αξιοπλοΐας, και

2. Το αεροσκάφος παραμένει στο ίδιο νηολόγιο, και

3. Το πιστοποιητικό τύπου ή το περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου βάσει του οποίου έχει εκδοθεί, δεν έχει καταστεί άκυρο στο παρελθόν, σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.51

4. Το πιστοποιητικό δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο παραίτησης ή ανάκλησης σύμφωνα με την παράγραφο 21Β.430.

β) Σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης, το πιστοποιητικό επιστρέφεται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης.

ΤΜΗΜΑ Ι - ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΟΡΕΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

21A.231 Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν τμήμα ορίζει τη διαδικασία για τη χορήγηση έγκρισης φορέων σχεδιασμού, καθώς και τους κανόνες που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αιτούντων και των κατόχων των εν λόγω εγκρίσεων.

21A.233 Επιλεξιμότητα

Οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ("φορέας") είναι επιλέξιμο ως αιτών για τη χορήγηση έγκρισης βάσει του παρόντος τμήματος:

α) σύμφωνα με τις παραγράφους 21A.14, 21A.112B, 21A.432B ή 21A.602B, ή

β) για την έγκριση σχεδιασμών τροποποιήσεων ελάσσονος σημασίας ή επισκευών μείζονος σημασίας, όταν ζητείται για την απόκτηση των προνομίων που ορίζονται στην παράγραφο 21A.263.

21A.234 Αίτηση

Κάθε αίτηση για χορήγηση έγκρισης φορέα σχεδιασμού υποβάλλεται υπό μορφή και κατά τρόπο που ορίζεται από τον Οργανισμό και περιλαμβάνει μία παρουσίαση των πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.243, καθώς και τους όρους της έγκρισης για την οποία υποβάλλεται η αίτηση, σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.251.

21A.235 Έκδοση έγκρισης φορέα σχεδιασμού

Ένας φορέας δικαιούται να εξασφαλίσει την έκδοση έγκρισης φορέα σχεδιασμού από τον Οργανισμό εφόσον αποδείξει συμμόρφωση προς τις ισχύουσες απαιτήσεις σύμφωνα με το παρόν τμήμα.

21A.239 Σύστημα διασφάλισης σχεδιασμού

α) Ο φορέας σχεδιασμού αποδεικνύει ότι έχει καθιερώσει και ότι μπορεί να διατηρήσει ένα σύστημα διασφάλισης σχεδιασμού για τον έλεγχο και την επίβλεψη του σχεδιασμού, καθώς και των τροποποιήσεων σχεδιασμού των προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού που καλύπτει η αίτηση. Το σύστημα διασφάλισης σχεδιασμού καθιστά τον φορέα ικανό:

1. Να εξασφαλίζει ότι ο σχεδιασμός των προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού ή η τροποποίηση του σχεδιασμού αυτών συμμορφώνεται με την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας, και

2. Να εξασφαλίζει την προσήκουσα εκτέλεση των καθηκόντων του, σύμφωνα με:

i) τις σχετικές διατάξεις του παρόντος μέρους, και

ii) τους όρους έγκρισης που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.251·

3. Να παρακολουθεί, κατά ανεξάρτητο τρόπο, τη συμμόρφωση προς τις γραπτές διαδικασίες του συστήματος και το βαθμό επάρκειας αυτών. Η εν λόγω παρακολούθηση περιλαμβάνει σύστημα ανατροφοδότησης στοιχείων προς το πρόσωπο ή την ομάδα προσώπων που έχει την ευθύνη εκτέλεσης διορθωτικών ενεργειών.

β) Το σύστημα διασφάλισης σχεδιασμού περιλαμβάνει έναν ανεξάρτητο μηχανισμό ελέγχου των αποδείξεων συμμόρφωσης, βάσει των οποίων ο φορέας υποβάλει δηλώσεις συμμόρφωσης και σχετικά έγγραφα στον Οργανισμό.

γ) Ο αιτών προσδιορίζει τον τρόπο βάσει του οποίου το σύστημα διασφάλισης σχεδιασμού εξασφαλίζει την αποδοχή των εξαρτημάτων ή του εξοπλισμού που σχεδιάζονται ή των εργασιών που εκτελούνται από συνεταίρους ή υπεργολάβους, σύμφωνα με τις μεθόδους που αναφέρονται στις γραπτές διαδικασίες.

21A.243 Δεδομένα

α) Ο φορέας σχεδιασμού υποβάλλει στον Οργανισμό ένα εγχειρίδιο το οποίο περιγράφει, είτε άμεσα είτε με παραπομπές, την οργάνωση, τις σχετικές διαδικασίες και τα προϊόντα ή τις τροποποιήσεις επί των προϊόντων που προτίθεται να σχεδιάσει.

β) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οιαδήποτε εξαρτήματα ή εξοπλισμός ή οιεσδήποτε τροποποιήσεις στα προϊόντα σχεδιάζονται από συνεργαζόμενους φορείς ή υπεργολάβους, το εγχειρίδιο περιλαμβάνει δήλωση σχετικά με την ικανότητα του φορέα σχεδιασμού να εξασφαλίζει, για όλα τα εξαρτήματα και τον εξοπλισμό, τη συμμόρφωση που απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 21A.239, στοιχείο β) και επίσης περιλαμβάνει, άμεσα ή με παραπομπές, περιγραφές και πληροφορίες όσον αφορά τις δραστηριότητες σχεδιασμού και την οργάνωση των εν λόγω συνεταίρων ή υπεργολάβων, όπως είναι αναγκαίο ώστε να τεκμηριώνεται η ανωτέρω δήλωση.

γ) Το εγχειρίδιο τροποποιείται, όποτε κρίνεται απαραίτητο, ώστε να ενημερώνεται η περιγραφή του φορέα, ενώ αντίγραφα των τροποποιήσεων υποβάλλονται στον Οργανισμό.

δ) Ο φορέας σχεδιασμού υποβάλλει δήλωση των προσόντων και της πείρας του διευθυντικού προσωπικού και των υπολοίπων προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν την αξιοπλοΐα και την προστασία του περιβάλλοντος στον φορέα.

21A.245 Απαιτήσεις έγκρισης

Ο φορέας σχεδιασμού αποδεικνύει, βάσει των πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.243 ότι, πέραν της συμμόρφωσης με την παράγραφο 21Α.239:

α) το προσωπικό όλων των τεχνικών τμημάτων είναι επαρκές σε αριθμό, διαθέτει επαρκή πείρα και απολαμβάνει των κατάλληλων εξουσιών ώστε να εκτελεί τα επιμέρους καθήκοντά του και ότι τα εν λόγω καθήκοντα, σε συνδυασμό με τις εγκαταστάσεις, τα μέσα και τον εξοπλισμό είναι επαρκή προκειμένου να καταστήσουν το προσωπικό ικανό να επιτύχει τους στόχους που αφορούν την αξιοπλοΐα, τις εκπομπές θορύβου, την απόρριψη καυσίμων και τις εκπομπές καυσαερίων για το προϊόν·

β) υπάρχει πλήρης και αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ των τμημάτων, καθώς και εντός των τμημάτων, όσον αφορά θέματα αξιοπλοΐας και προστασίας του περιβάλλοντος.

21A.247 Τροποποιήσεις στο σύστημα διασφάλισης σχεδιασμού

Μετά την έκδοση έγκρισης φορέα σχεδιασμού, κάθε τροποποίηση στο σύστημα διασφάλισης σχεδιασμού η οποία κρίνεται ως σημαντική για την απόδειξη συμμόρφωσης ή για την αξιοπλοΐα του προϊόντος και την περιβαλλοντική προστασία που παρέχει, εγκρίνεται από τον Οργανισμό. Η αίτηση για χορήγηση έγκρισης υποβάλλεται εγγράφως στον Οργανισμό, ενώ ο φορέας σχεδιασμού αποδεικνύει στον Οργανισμό, στο πλαίσιο της υποβολής προτεινόμενων τροποποιήσεων στο εγχειρίδιο και πριν από την εφαρμογή των τροποποιήσεων αυτών, ότι θα εξακολουθήσει να συμμορφώνεται προς τον παρόν τμήμα και μετά την εφαρμογή των τροποποιήσεων.

21A.249 Δυνατότητα μεταβίβασης

Η έγκριση φορέα σχεδιασμού δεν μεταβιβάζεται, εκτός από την περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας, η οποία θεωρείται σημαντική για τους σκοπούς της παραγράφου 21Α.247.

21A.251 Όροι έγκρισης

Οι όροι έγκρισης ορίζουν τους τύπους των εργασιών σχεδιασμού, τις κατηγορίες προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού για τα οποία ο φορέας σχεδιασμού διαθέτει έγκριση φορέα σχεδιασμού, καθώς και τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα για την άσκηση των οποίων ο φορέας έχει λάβει σχετική έγκριση, αναφορικά με την αξιοπλοΐα και τα χαρακτηριστικά εκπομπών θορύβου, απόρριψης καυσίμων και εκπομπών καυσαερίων των προϊόντων. Για τη χορήγηση έγκρισης φορέα σχεδιασμού που καλύπτει πιστοποίηση τύπου ή εξουσιοδότηση ETSO για βοηθητική μονάδα ισχύος (APU), οι όροι έγκρισης περιλαμβάνουν επιπλέον ένα κατάλογο των προϊόντων ή των APU. Οι εν λόγω όροι αποτελούν μέρος της έγκρισης του φορέα σχεδιασμού.

21A.253 Τροποποιήσεις των όρων έγκρισης

Κάθε τροποποίηση των όρων έγκρισης εγκρίνεται από τον Οργανισμό. Η αίτηση τροποποίησης των όρων έγκρισης υποβάλλεται υπό μορφή και κατά τρόπο που ορίζεται από τον Οργανισμό. Ο φορέας σχεδιασμού συμμορφώνεται προς τις ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος τμήματος.

21A.257 Έρευνες

α) Ο φορέας σχεδιασμού προβαίνει στις ρυθμίσεις που επιτρέπουν στον Οργανισμό να διεξάγει οιεσδήποτε έρευνες, συμπεριλαμβανομένων ερευνών που αφορούν συνεταίρους και υπεργολάβους, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης και της συνεχούς συμμόρφωσης προς τις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος τμήματος.

β) Ο φορέας σχεδιασμού παρέχει στον Οργανισμό τη δυνατότητα να επανεξετάζει οιαδήποτε έκθεση καθώς και να διενεργεί οιεσδήποτε επιθεωρήσεις και να εκτελεί ή να παρίσταται σε πτητικές δοκιμές και δοκιμές εδάφους που είναι απαραίτητες για τον έλεγχο της εγκυρότητας των δηλώσεων συμμόρφωσης οι οποίες υποβάλλονται από τον αιτούντα, σύμφωνα με την παράγραφο 21A.239, στοιχείο β).

21A.258 Πορίσματα

α) Εάν υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία που αποδεικνύουν τη μη συμμόρφωση του κατόχου έγκρισης φορέα σχεδιασμού προς τις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος μέρους, το πόρισμα ταξινομείται ως εξής:

1. Πόρισμα πρώτου επιπέδου για οιαδήποτε μη συμμόρφωση προς το παρόν μέρος η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη μη συμμόρφωση προς τις ισχύουσες απαιτήσεις και να επηρεάσει την ασφάλεια του αεροσκάφους.

2. Πόρισμα δευτέρου επιπέδου για οιαδήποτε μη συμμόρφωση προς το παρόν μέρος, η οποία δεν ταξινομείται ως πρώτου επιπέδου.

β) Πόρισμα τρίτου επιπέδου για οιοδήποτε στοιχείο το οποίο, βάσει αντικειμενικών αποδεικτικών στοιχείων, έχει κριθεί ικανό να προκαλέσει πιθανά προβλήματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μη συμμόρφωση προς τα προβλεπόμενα στο στοιχείο α).

γ) Μετά την παραλαβή της κοινοποίησης των πορισμάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διοικητικές διαδικασίες που έχει καθορίσει ο Οργανισμός

1. Στην περίπτωση πορίσματος πρώτου επιπέδου, ο κάτοχος της έγκρισης φορέα σχεδιασμού αποδεικνύει ότι έχει προβεί σε διορθωτικές ενέργειες, στον απαιτούμενο από την αρμόδια αρχή βαθμό, εντός περιόδου 21 εργάσιμων ημερών κατά το μέγιστο μετά την έγγραφη επιβεβαίωση του πορίσματος·

2. Στην περίπτωση πορίσματος δευτέρου επιπέδου, η περίοδος για την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών που χορηγείται από τον Οργανισμό αντιστοιχεί στη φύση του πορίσματος, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει αρχικά τους έξι μήνες. Σε ορισμένες περιπτώσεις και αναλόγως με τη φύση του πορίσματος ο Οργανισμός μπορεί να παρατείνει την περίοδο των 6 μηνών, εφόσον κρίνει ότι υπάρχει ικανοποιητικός προγραμματισμός διορθωτικών ενεργειών·

3. Για τα πορίσματα τρίτου επιπέδου δεν απαιτείται άμεση ενέργεια από τον κάτοχο της έγκρισης φορέα σχεδιασμού.

δ) Στην περίπτωση πορίσματος πρώτου ή δευτέρου επιπέδου, η έγκριση φορέα σχεδιασμού δύναται να ανασταλεί ή να ανακληθεί, εν μέρει ή πλήρως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διοικητικές διαδικασίες που έχει καθορίσει ο Οργανισμός. Ο κάτοχος της έγκρισης φορέα σχεδιασμού παρέχει εγκαίρως επιβεβαίωση της παραλαβής της ειδοποίησης αναστολής ή ανάκλησης της έγκρισης φορέα σχεδιασμού.

21A.259 Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς

α) Η έγκριση φορέα σχεδιασμού εκδίδεται με απεριόριστη διάρκεια ισχύος. Παραμένει σε ισχύ, εκτός εάν:

1. Ο φορέας σχεδιασμού πάψει να συμμορφώνεται προς τις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος τμήματος, ή

2. Ο κάτοχος ή οιοσδήποτε από τους συνεταίρους ή υπεργολάβους του εμποδίζει τον Οργανισμό να διεξάγει τις έρευνες που προβλέπονται σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.257, ή

3. Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι το σύστημα διασφάλισης σχεδιασμού δεν μπορεί να διατηρήσει ικανοποιητικό επίπεδο ελέγχου και εποπτείας του σχεδιασμού των προϊόντων ή τροποποιήσεων αυτών σύμφωνα με την έγκριση, ή

4. Το πιστοποιητικό έχει αποτελέσει αντικείμενο παραίτησης ή ανάκλησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διοικητικές διαδικασίες που έχει καθορίσει ο Οργανισμός.

β) Σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης, το πιστοποιητικό επιστρέφεται στον Οργανισμό.

21A.263 Προνόμια

α) Ο κάτοχος έγκρισης φορέα σχεδιασμού δικαιούται να εκτελεί δραστηριότητες σχεδιασμού βάσει του παρόντος μέρους και εντός του πεδίου εφαρμογής της έγκρισής του.

β) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 21A.257, στοιχείο β), τα έγγραφα τεκμηρίωσης της συμμόρφωσης που υποβάλλει ο αιτών με σκοπό την απόκτηση:

1. Πιστοποιητικού τύπου ή έγκρισης τροποποίησης μείζονος σημασίας σε σχεδιασμό τύπου, ή

2. Συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου, ή

3. Εξουσιοδότησης ETSO σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.602, στοιχείο β), σημείο 1.

4. Έγκρισης σχεδιασμού επισκευής μείζονος σημασίας,

γίνονται δεκτά από τον Οργανισμό χωρίς περαιτέρω επαλήθευση.

γ) Ο κάτοχος έγκρισης φορέα σχεδιασμού δικαιούται, στο πλαίσιο των όρων της έγκρισής του και σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες του συστήματος διασφάλισης σχεδιασμού:

1. Να ταξινομεί τροποποιήσεις σε σχεδιασμό τύπου και επισκευές ως "μείζονος σημασίας" ή "ελάσσονος σημασίας".

2. Να εγκρίνει τροποποιήσεις ελάσσονος σημασίας σε σχεδιασμό τύπου και επισκευές ελάσσονος σημασίας.

3. Να παρέχει πληροφορίες ή οδηγίες που περιέχουν την ακόλουθη δήλωση: "Το τεχνικό περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου εγκρίνεται σύμφωνα με την ΕΦΣ αριθ. [EASA]. Ι. [χψz]."

4. Να εγκρίνει τροποποιήσεις τεκμηρίωσης στο εγχειρίδιο πτήσης του αεροσκάφους και να εκδίδει τέτοιες τροποποιήσεις, οι οποίες περιέχουν την ακόλουθη δήλωση: "Η αναθεώρηση αριθ. xx του ΕΠΑ κωδ. ψψψ, εγκρίνεται σύμφωνα με την ΕΦΣ αριθ.[EASA].Ι.[χψz]."

5. Να εγκρίνει τον σχεδιασμό επισκευών μείζονος σημασίας σε προϊόντα για τα οποία κατέχει πιστοποιητικό τύπου ή συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου.

21A.265 Υποχρεώσεις του κατόχου

Ο κάτοχος έγκρισης φορέα σχεδιασμού:

α) διατηρεί το εγχειρίδιο σε συμφωνία με το σύστημα διασφάλισης σχεδιασμού·

β) διασφαλίζει ότι το εν λόγω εγχειρίδιο χρησιμοποιείται ως βασικό έγγραφο εργασίας στο πλαίσιο του φορέα·

γ) διαπιστώνει εάν ο σχεδιασμός των προϊόντων ή των τροποποιήσεων ή επισκευών αυτών, κατά περίπτωση, συμμορφώνεται προς τις ισχύουσες απαιτήσεις και δεν παρουσιάζει κανένα χαρακτηριστικό που να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια·

δ) με εξαίρεση τροποποιήσεις ή επισκευές ελάσσονος σημασίας που εγκρίνονται βάσει του προνομίου της παραγράφου 21Α.263, παρέχει στον Οργανισμό δηλώσεις και σχετικά έγγραφα που επιβεβαιώνουν τη συμμόρφωσή του με το στοιχείο γ)·

ε) παρέχει στον Οργανισμό πληροφορίες ή οδηγίες σχετικά με απαιτούμενες ενέργειες βάσει της παραγράφου 21Α.3Β.

ΤΜΗΜΑ ΙΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

21A.301 Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν τμήμα ορίζει τη διαδικασία σχετικά με την έγκριση εξαρτημάτων και εξοπλισμού.

21A.303 Συμμόρφωση προς τις ισχύουσες απαιτήσεις

Η συμμόρφωση εξαρτημάτων και εξοπλισμού που πρόκειται να εγκατασταθούν σε προϊόν το οποίο διαθέτει πιστοποιητικό τύπου αποδεικνύεται:

α) σε συνδυασμό με τις διαδικασίες πιστοποίησης τύπου των τμημάτων B, Δ ή E για το προϊόν στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθούν, ή

β) κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διαδικασίες εξουσιοδότησης ETSO του τμήματος ΙΕ, ή

γ) στην περίπτωση τυποποιημένων εξαρτημάτων, σύμφωνα με επισήμως αναγνωρισμένα πρότυπα.

21A.305 Έγκριση εξαρτημάτων και εξοπλισμού

Σε όλες τις περιπτώσεις όπου η έγκριση ενός εξαρτήματος ή εξοπλισμού απαιτείται ρητώς από το Κοινοτικό δίκαιο ή τα μέτρα που θεσπίζει ο Οργανισμός, το εν λόγω εξάρτημα ή ο εξοπλισμός οφείλει να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες προδιαγραφές ETSO ή με τις προδιαγραφές που αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως ισοδύναμες στη συγκεκριμένη περίπτωση.

21A.307 Διάθεση εξαρτημάτων και εξοπλισμού προς εγκατάσταση

Κανένα εξάρτημα ή εξοπλισμός (με εξαίρεση ένα τυποποιημένο εξάρτημα) δεν είναι επιλέξιμο να εγκατασταθεί σε προϊόν το οποίο διαθέτει πιστοποιητικό τύπου, εκτός εάν:

α) συνοδεύεται από πιστοποιητικό εγκεκριμένης διάθεσης σε υπηρεσία (Έντυπο 1 του EASA), με το οποίο πιστοποιείται η αξιοπλοΐα, και

β) έχει σημανθεί σύμφωνα με το Τμήμα ΙΖ.

(ΤΜΗΜΑ ΙΒ - ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

ΤΜΗΜΑ ΙΓ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

21A.431 Πεδίο εφαρμογής

α) Το παρόν τμήμα ορίζει τη διαδικασία για τη χορήγηση έγκρισης σχεδιασμού επισκευής, και ορίζει επίσης τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αιτούντων και των κατόχων των εν λόγω εγκρίσεων.

β) Ως "επισκευή" νοείται η διόρθωση των ζημιών και/ή η αποκατάσταση της αξιοπλοΐας κατόπιν της αρχικής θέσης σε λειτουργία οιουδήποτε προϊόντος, εξαρτήματος ή εξοπλισμού από τον κατασκευαστή.

γ) Η διόρθωση ζημιών με την αντικατάσταση εξαρτημάτων ή εξοπλισμού, χωρίς να είναι απαραίτητη οιαδήποτε δραστηριότητα σχεδιασμού, θεωρείται ως εργασία συντήρησης και, ως εκ τούτου, δεν απαιτείται για την εκτέλεσή της έγκριση βάσει του παρόντος τμήματος.

δ) Η επισκευή ενός είδους ETSO αντιμετωπίζεται ως τροποποίηση στον σχεδιασμό ETSO και εκτελείται σύμφωνα με την παράγραφο 21A.611.

21A.432 Επιλεξιμότητα

α) Οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει αποδείξει, ή έχει κινήσει διαδικασίες ώστε να αποδείξει, την ικανότητά του σύμφωνα με την παράγραφο 21A.432 B είναι επιλέξιμο ως αιτών για τη χορήγηση έγκρισης σχεδιασμού επισκευής μείζονος σημασίας σύμφωνα με τους όρους του παρόντος τμήματος.

β) Οιοδήποτε ή νομικό πρόσωπο είναι επιλέξιμο ως αιτών για τη χορήγηση έγκρισης σχεδιασμού επισκευής ελάσσονος σημασίας.

21A.432B Απόδειξη ικανότητας

α) Ο αιτών για τη χορήγηση έγκρισης σχεδιασμού επισκευής μείζονος σημασίας αποδεικνύει την ικανότητά του με την κατοχή έγκρισης φορέα σχεδιασμού, η οποία έχει εκδοθεί από τον Οργανισμό, σύμφωνα με το Τμήμα Ι.

β) Κατά παρέκκλιση του στοιχείου α), ως εναλλακτική διαδικασία απόδειξης της ικανότητάς του, ο αιτών μπορεί να ζητήσει τη συγκατάθεση του Οργανισμού για τη χρήση διαδικασιών που ορίζουν τις συγκεκριμένες πρακτικές σχεδιασμού, τους πόρους και τη σειρά ενεργειών που απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς το παρόν τμήμα.

21A.433 Σχεδιασμός επισκευής

α) Ο αιτών για έγκριση σχεδιασμού επισκευής:

1. Αποδεικνύει τη συμμόρφωση προς τη βάση πιστοποίησης τύπου και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας που έχουν ενσωματωθεί δια παραπομπής στο πιστοποιητικό τύπου ή στο συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου, κατά περίπτωση, ή προς αυτές που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (για την έγκριση σχεδιασμού επισκευής), συμπεριλαμβανομένων οιωνδήποτε τροποποιήσεων των εν λόγω προδιαγραφών πιστοποίησης ή των ειδικών όρων που κρίνονται από τον Οργανισμό απαραίτητα για την εξασφάλιση ενός επιπέδου ασφαλείας ισοδύναμου με αυτό που ορίζεται από τη βάση πιστοποίησης τύπου που έχει ενσωματωθεί δια παραπομπής στο πιστοποιητικό τύπου ή στο συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου.

2. Υποβάλει όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, εφόσον ζητηθεί από τον Οργανισμό.

3. Δηλώνει τη συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές πιστοποίησης και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας του στοιχείου α) σημείο 1.

β) Εάν ο αιτών δεν είναι ο κάτοχος του πιστοποιητικού τύπου ή του συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου, κατά περίπτωση, ο αιτών μπορεί να αποδείξει τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις στοιχείου α) με δικά του μέσα ή μέσω διακανονισμού με τον κάτοχο του πιστοποιητικού τύπου ή του συμπληρωματικού πιστοποιητικού, κατά περίπτωση.

21A.435 Ταξινόμηση επισκευών

α) Μια επισκευή μπορεί να είναι "μείζονος σημασίας" ή "ελάσσονος σημασίας". Η ταξινόμηση γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 21A.91 σχετικά με την τροποποίηση στον σχεδιασμό τύπου.

β) Μια επισκευή μπορεί να ταξινομηθεί ως "μείζονος σημασίας" ή "ελάσσονος σημασίας" είτε:

1. Από τον Οργανισμό, ή

2. Από κατάλληλα εγκεκριμένο φορέα σχεδιασμού βάσει διαδικασίας που συμφωνείται με τον Οργανισμό.

21A.437 Έκδοση έγκρισης σχεδιασμού επισκευής

Εφόσον δηλωθεί και αποδειχτεί ότι ο σχεδιασμός επισκευής πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές πιστοποίησης και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας της παραγράφου 21A.433 στοιχείο α) σημείο 1, εγκρίνεται:

α) από τον Οργανισμό, ή

β) από κατάλληλα εγκεκριμένο φορέα που είναι επίσης ο κάτοχος του πιστοποιητικού τύπου ή του συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου, βάσει διαδικασίας που συμφωνείται με τον Οργανισμό, ή

γ) όσον αφορά επισκευές ελάσσονος μόνο σημασίας, από κατάλληλα εγκεκριμένο φορέα σχεδιασμού βάσει διαδικασίας που συμφωνείται με τον Οργανισμό.

21A.439 Παραγωγή εξαρτημάτων επισκευής

Τα εξαρτήματα και ο εξοπλισμός που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με δεδομένα παραγωγής βασιζόμενα σε όλα τα απαραίτητα δεδομένα σχεδιασμού, όπως αυτά έχουν διατεθεί από τον κάτοχο της έγκρισης σχεδιασμού επισκευής:

α) σύμφωνα με το τμήμα ΣΤ, ή

β) από φορέα κατάλληλα εγκεκριμένο σύμφωνα με το τμήμα Ζ, ή

γ) από κατάλληλα εγκεκριμένο φορέα συντήρησης.

21A.441 Εκτέλεση της επισκευής

α) Η εκτέλεση μίας επισκευής πραγματοποιείται από κατάλληλα εγκεκριμένο φορέα συντήρησης ή από φορέα παραγωγής κατάλληλα εγκεκριμένο σύμφωνα με το τμήμα Ζ, βάσει του προνομίου που ορίζεται στην παράγραφο 21A.163 στοιχείο δ).

β) Ο φορέας σχεδιασμού διαβιβάζει στον φορέα που εκτελεί την επισκευή όλες τις απαραίτητες οδηγίες εγκατάστασης.

21A.443 Περιορισμοί

Η έγκριση ενός σχεδιασμού επισκευής δύναται να υπόκειται σε περιορισμούς, και στην περίπτωση αυτή η έγκριση σχεδιασμού επισκευής περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες οδηγίες και περιορισμούς. Οι εν λόγω οδηγίες και περιορισμοί διαβιβάζονται από τον κάτοχο της έγκρισης σχεδιασμού επισκευής στον χρήστη σύμφωνα με διαδικασία που συμφωνείται με τον Οργανισμό.

21A.445 Μη αποκατασταθείσα ζημία

α) Σε περίπτωση μη αποκατάστασης της ζημίας σε προϊόν, εξάρτημα ή εξοπλισμό, και όταν αυτή δεν καλύπτεται από δεδομένα που έχουν εγκριθεί σε προγενέστερο στάδιο, η αξιολόγηση της ζημίας ως προς τις συνέπειές της για την αξιοπλοΐα διεξάγεται μόνο:

1. Από τον Οργανισμό, ή

2. Από κατάλληλα εγκεκριμένο φορέα σχεδιασμού βάσει διαδικασίας που συμφωνείται με τον Οργανισμό.

Τυχόν απαιτούμενοι περιορισμοί αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην παράγραφο 21A.443.

β) Εάν ο φορέας που αξιολογεί τη ζημία βάσει του στοιχείου α) δεν είναι ούτε ο Οργανισμός ούτε ο κάτοχος του πιστοποιητικού τύπου ή του συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου, ο εν λόγω φορέας οφείλει να τεκμηριώσει την επάρκεια των πληροφοριών στις οποίες βασίζεται η αξιολόγηση είτε με δικά του μέσα είτε μέσω διακανονισμού με τον κάτοχο του πιστοποιητικού τύπου ή του συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου, ή τον κατασκευαστή, κατά περίπτωση.

21A.447 Τήρηση αρχείων

Για κάθε επισκευή, όλες οι σχετικές πληροφορίες σχεδιασμού, τα σχέδια, οι εκθέσεις δοκιμών, οι οδηγίες και οι περιορισμοί που ενδέχεται να εκδοθούν σύμφωνα με την παράγραφο 21A.443, τα στοιχεία τεκμηρίωσης της ταξινόμησης, καθώς και τα αποδεικτικά στοιχεία της έγκρισης σχεδιασμού:

α) τίθενται από τον κάτοχο της έγκρισης σχεδιασμού επισκευής στη διάθεση του Οργανισμού, και

β) φυλάσσονται από τον κάτοχο της έγκρισης σχεδιασμού επισκευής με σκοπό να παράσχουν τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση της διαρκούς αξιοπλοΐας των επισκευασμένων προϊόντων, εξαρτημάτων ή εξοπλισμού.

21A.449 Οδηγίες διαρκούς αξιοπλοΐας

α) Ο κάτοχος της έγκρισης σχεδιασμού επισκευής παρέχει τουλάχιστον μία πλήρη σειρά των τροποποιήσεων των οδηγιών διαρκούς αξιοπλοΐας, οι οποίες προκύπτουν από τον σχεδιασμό της επισκευής και οι οποίες περιλαμβάνουν περιγραφικά στοιχεία και οδηγίες εφαρμογής και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις, σε κάθε χρήστη αεροσκάφους στο οποίο εκτελείται η επισκευή. Το επισκευασμένο προϊόν, εξάρτημα ή εξοπλισμός μπορεί να τεθεί σε λειτουργία προτού ολοκληρωθούν οι τροποποιήσεις στις εν λόγω οδηγίες, μόνο όμως για περιορισμένη περίοδο λειτουργίας και κατόπιν συμφωνίας με τον Οργανισμό. Οι εν λόγω τροποποιήσεις των οδηγιών τίθενται, κατόπιν αίτησης, στη διάθεση οιουδήποτε τρίτου προσώπου το οποίο καλείται να συμμορφωθεί προς οιουσδήποτε όρους των εν λόγω τροποποιήσεων των οδηγιών. Η διαθεσιμότητα κάποιου εγχειριδίου ή μέρους των τροποποιήσεων των οδηγιών διαρκούς αξιοπλοΐας το οποίο αναφέρεται σε εργασίες γενικής επισκευής ή άλλες μορφές μείζονος συντήρησης μπορεί να καθυστερήσει έως ότου το προϊόν τεθεί σε λειτουργία, αλλά διατίθεται προτού οποιοδήποτε από τα προϊόντα φθάσει στη σχετική ηλικία ή ώρες/κύκλους πτήσης.

β) Σε περίπτωση έκδοσης ενημερωμένων τροποποιήσεων των οδηγιών διαρκούς αξιοπλοΐας από τον κάτοχο της έγκρισης σχεδιασμού επισκευής μετά την αρχική έγκριση της επισκευής, οι εν λόγω ενημερωμένες εκδόσεις τίθενται στη διάθεση κάθε χρήστη και, κατόπιν αίτησης, σε οιοδήποτε τρίτο πρόσωπο το οποίο καλείται να συμμορφωθεί προς οιουσδήποτε όρους των εν λόγω τροποποιήσεων των οδηγιών. Υποβάλλεται στον Οργανισμό πρόγραμμα όπου παρουσιάζεται ο τρόπος διανομής των ενημερωμένων εκδόσεων των τροποποιήσεων των οδηγιών διαρκούς αξιοπλοΐας.

21A.451 Υποχρεώσεις και σήμανση EPA

α) Κάθε κάτοχος έγκρισης σχεδιασμού επισκευής μείζονος σημασίας:

1. Αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις:

i) που ορίζονται στις παραγράφους 21A.3, 21A.3B, 21A.4, 21A.439, 21A.441, 21A.443, 21A.447 και 21A.449·

ii) που απορρέουν από τη συνεργασία με τον κάτοχο του πιστοποιητικού τύπου ή του συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου, ή και των δύο, σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.433, στοιχείο β), κατά περίπτωση·

2. Καθορίζει τη σήμανση, συμπεριλαμβανομένων των γραμμάτων EPA ("Ευρωπαϊκή έγκριση μέρους"), σύμφωνα με την παράγραφο 21A.804, στοιχείο α).

β) Με εξαίρεση τους κατόχους πιστοποιητικού τύπου για τους οποίους ισχύει η παράγραφος 21A.44, ο κάτοχος έγκρισης σχεδιασμού επισκευής ελάσσονος σημασίας:

1. Αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 21A.4, 21Α.447 και 21Α.449, και

2. Καθορίζει τη σήμανση, συμπεριλαμβανομένων των γραμμάτων EPA, σύμφωνα με την παράγραφο 21A.804 στοιχείο α).

(ΤΜΗΜΑ ΙΔ - ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

ΤΜΗΜΑ ΙE - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

21A.601 Πεδίο εφαρμογής

α) Το παρόν τμήμα ορίζει τη διαδικασία για την έκδοση εξουσιοδοτήσεων ευρωπαϊκών οδηγιών τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και τους κανόνες που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αιτούντων ή των κατόχων των εν λόγω εξουσιοδοτήσεων.

β) Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος:

1. Ως "άρθρο" νοείται οιοδήποτε εξάρτημα ή εξοπλισμός που χρησιμοποιείται σε πολιτικά αεροσκάφη.

2. Ως "ευρωπαϊκή οδηγία τεχνικών προδιαγραφών" (αναφερόμενη στο παρόν τμήμα ως "ETSO") νοούνται οι λεπτομερείς προδιαγραφές αξιοπλοΐας που εκδίδονται από τον Οργανισμό προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις του βασικού κανονισμού και οι οποίες συνιστούν τα ελάχιστα πρότυπα επιδόσεων για συγκεκριμένα είδη.

3. Ένα είδος που παράγεται σύμφωνα με εξουσιοδότηση ΕTSO συνιστά εγκεκριμένο είδος για τους σκοπούς του τμήματος ΙΑ.

21A.602A Επιλεξιμότητα

Οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο παράγει ή πρόκειται να προχωρήσει σε παραγωγή ενός είδους ETSO και το οποίο έχει αποδείξει ή έχει κινήσει διαδικασίες ώστε να αποδείξει την ικανότητά του βάσει της παραγράφου 21A.602B, είναι επιλέξιμο ως αιτών για τη χορήγηση εξουσιοδότησης ETSO.

21A.602B Απόδειξη ικανότητας

Οιοσδήποτε υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση εξουσιοδότησης ETSO αποδεικνύει την ικανότητά του ως εξής:

α) όσον αφορά την παραγωγή, με την κατοχή έγκρισης φορέα παραγωγής, η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στο τμήμα Ζ, ή μέσω της συμμόρφωσης προς τις διαδικασίες του τμήματος ΣΤ, και

β) όσον αφορά τον σχεδιασμό:

1. Για τις βοηθητικές μονάδες ισχύος, με την κατοχή έγκρισης φορέα σχεδιασμού, η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με το τμήμα Ι.

2. Για όλα τα άλλα είδη, μέσω των διαδικασιών που ορίζουν τις συγκεκριμένες πρακτικές σχεδιασμού, τους πόρους και τη σειρά ενεργειών που απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς το παρόν τμήμα.

21A.603 Αίτηση

α) Η αίτηση για τη χορήγηση εξουσιοδότησης ETSO υποβάλλεται υπό μορφή και κατά τρόπο που ορίζεται από τον Οργανισμό και περιλαμβάνει μία παρουσίαση των πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.605.

β) Εφόσον προβλέπεται η διενέργεια μίας σειράς τροποποιήσεων ελάσσονος σημασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.611, ο αιτών αναγράφει στην αίτησή του τον βασικό αριθμό μοντέλου του είδους, καθώς και τον σχετικούς κωδικούς εξαρτημάτων τοποθετώντας κενές αγκύλες μετά από αυτόν, προκειμένου να υποδείξει ότι θα προστίθενται κατά διαστήματα πρόσθετα γράμματα ή αριθμοί τροποποίησης (ή συνδυασμοί αυτών).

21A.604 Εξουσιοδότηση ETSO για βοηθητική μονάδα ισχύος (APU)

Όσον αφορά την εξουσιοδότηση ETSO για βοηθητική μονάδα ισχύος:

α) ισχύουν οι παράγραφοι 21A.15, 21A.16B, 21A.17, 21A.20, 21A.21, 21A.31, 21A.33, 21A.44 κατά παρέκκλιση των παραγράφων 21A.603, 21A.606, στοιχείο γ), 21A.610 και 21A.615, με εξαίρεση ότι αντί πιστοποιητικού τύπου εκδίδεται εξουσιοδότηση ETSO σύμφωνα με την παράγραφο 21A.606·

β) εφαρμόζεται το τμήμα Δ ή το τμήμα Ε του παρόντος μέρους 21 για την έγκριση τροποποιήσεων σχεδιασμού κατά παρέκκλιση της παραγράφου 21A.611. Όταν χρησιμοποιείται το τμήμα Ε, εκδίδεται χωριστή εξουσιοδότηση ETSO αντί συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου.

21A.605 Απαιτήσεις δεδομένων

Ο αιτών υποβάλλει στον Οργανισμό τα ακόλουθα έγγραφα:

α) δήλωση συμβατότητας, η οποία πιστοποιεί ότι ο αιτών έχει εκπληρώσει τις απαιτήσεις του παρόντος τμήματος·

β) δήλωση σχεδιασμού και επιδόσεων·

γ) αντίγραφο των τεχνικών δεδομένων που απαιτούνται από τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία τεχνικών προδιαγραφών·

δ) το εγχειρίδιο λειτουργίας (ή παραπομπή στο εγχειρίδιο λειτουργίας) που αναφέρεται στην παράγραφο 21Α.143 για την απόκτηση κατάλληλης έγκρισης φορέα παραγωγής σύμφωνα με το τμήμα Ζ, ή το εγχειρίδιο (ή παραπομπή στο εγχειρίδιο) που αναφέρεται στην παράγραφο 21Α.125 στοιχείο β) για την κατασκευή, σύμφωνα με το τμήμα ΣΤ, χωρίς την έγκριση φορέα παραγωγής·

ε) στην περίπτωση βοηθητικής μονάδας ισχύος, το εγχειρίδιο (ή παραπομπή στο εγχειρίδιο) που αναφέρεται στην παράγραφο 21Α.243 για την απόκτηση κατάλληλης έγκρισης φορέα παραγωγής σύμφωνα με το τμήμα Ι·

στ) για όλα τα άλλα είδη, τις διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 21A.602B στοιχείο β) σημείο 2.

21A.606 Έκδοση εξουσιοδότησης ETSO

Ο αιτών δικαιούται να εξασφαλίσει την έκδοση εξουσιοδότησης ETSO από τον Οργανισμό εφόσον:

α) αποδείξει την ικανότητά του σύμφωνα με την παράγραφο 21A.602B, και

β) αποδείξει ότι το είδος συμμορφώνεται προς τους τεχνικούς όρους της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας τεχνικών προδιαγραφών (ΕTSO) και υποβάλει την αντίστοιχη δήλωση συμβατότητας·

γ) αποδείξει ότι είναι σε θέση να συμμορφώνεται προς την παράγραφο 21A.3, στοιχεία β) και γ).

21A.607 Προνόμια εξουσιοδότησης ETSO

Ο κάτοχος εξουσιοδότησης ETSO δικαιούται να παράγει το συγκεκριμένο είδος και να επιθέτει σε αυτό την κατάλληλη σήμανση ETSO.

21A.608 Δήλωση σχεδιασμού και επιδόσεων

α) Η δήλωση σχεδιασμού και επιδόσεων περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. Πληροφορίες που ανταποκρίνονται στην παράγραφο 21Α.31, στοιχεία α) και β), βάσει των οποίων προσδιορίζεται το είδος και τα πρότυπα σχεδιασμού και δοκιμών.

2. Τις βαθμονομημένες επιδόσεις του είδους, κατά περίπτωση, είτε άμεσα είτε δια παραπομπής σε άλλα συμπληρωματικά έγγραφα.

3. Δήλωση συμβατότητας που πιστοποιεί ότι το είδος συμμορφώνεται με την κατάλληλη ευρωπαϊκή οδηγία τεχνικών προδιαγραφών.

4. Παραπομπή σε σχετικές εκθέσεις δοκιμών.

5. Παραπομπή στα κατάλληλα εγχειρίδια συντήρησης, επιθεωρήσεων και επισκευών.

6. Τα επίπεδα συμμόρφωσης, εφόσον η ευρωπαϊκή οδηγία τεχνικών προδιαγραφών επιτρέπει διάφορα επίπεδα συμμόρφωσης.

7. Κατάλογο αποδεκτών αποκλίσεων σύμφωνα με την παράγραφο 21A.610.

β) Η δήλωση σχεδιασμού και επιδόσεων κυρώνεται με την αναγραφή της ημερομηνίας και την υπογραφή του κατόχου της εξουσιοδότησης ETSO ή του εξουσιοδοτημένου αντικλήτου του.

21A.609 Υποχρεώσεις των κατόχων εξουσιοδοτήσεων ETSO

Σύμφωνα με το παρόν τμήμα, ο κάτοχος εξουσιοδότησης ETSO:

α) κατασκευάζει κάθε είδος σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο τμήμα Ζ ή στο τμήμα ΣΤ, οι οποίες διασφαλίζουν ότι κάθε ολοκληρωμένο είδος συμμορφώνεται προς τα δεδομένα σχεδιασμού του και είναι ασφαλές για εγκατάσταση·

β) συντάσσει και τηρεί ενημερωμένο φάκελο πλήρων τεχνικών δεδομένων και αρχείων, σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.613, για κάθε μοντέλο του κάθε είδους για το οποίο έχει εκδοθεί εξουσιοδότηση ETSO·

γ) συντάσσει, τηρεί και ενημερώνει τα πρωτότυπα όλων των εγχειριδίων που απαιτούνται από τις ισχύουσες προδιαγραφές πιστοποίησης για το είδος·

δ) θέτει στη διάθεση των χρηστών του είδους και στον Οργανισμό, κατόπιν αίτησης, τα εγχειρίδια συντήρησης, επιθεωρήσεων και επισκευών που είναι απαραίτητα για τη χρήση και τη συντήρηση του είδους, καθώς και τις τροποποιήσεις των εν λόγω εγχειριδίων·

ε) τοποθετεί σήμανση σε κάθε είδος, σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.807, και

στ) συμμορφώνεται προς την παράγραφο 21A.3, στοιχεία β) και γ), την 21.Α.3Β και την 21A.4·

ζ) εξακολουθεί να ικανοποιεί τις απαιτήσεις σχετικά με τα προσόντα που ορίζονται στην παράγραφο 21Α.602Β.

21A.610 Έγκριση για απόκλιση

α) Κάθε κατασκευαστής που ζητεί έγκριση προκειμένου να αποκλίνει από οιοδήποτε πρότυπο επιδόσεων ευρωπαϊκής οδηγίας τεχνικών προδιαγραφών, οφείλει να αποδείξει ότι τα πρότυπα από τα οποία ζητείται η απόκλιση, αντισταθμίζονται από παράγοντες ή χαρακτηριστικά σχεδιασμού που παρέχουν ισοδύναμο επίπεδο ασφαλείας.

β) Η αίτηση για έγκριση απόκλισης, συνοδευόμενη από όλα τα σχετικά στοιχεία, υποβάλλεται στον Οργανισμό.

21A.611 Τροποποιήσεις σχεδιασμού

α) Ο κάτοχος της εξουσιοδότησης ETSO μπορεί να προβεί σε τροποποιήσεις σχεδιασμού ελάσσονος σημασίας (κάθε τροποποίηση που δεν συνιστά τροποποίηση μείζονος σημασίας) χωρίς περαιτέρω εξουσιοδότηση από τον Οργανισμό. Σε αυτή την περίπτωση, το είδος το οποίο έχει υποστεί τροποποιήσεις διατηρεί τον αρχικό αριθμό μοντέλου (οι τροποποιήσεις ελάσσονος σημασίας προσδιορίζονται μέσω των τροποποιήσεων στον κωδικό των εξαρτημάτων), ενώ ο κάτοχος διαβιβάζει στον Οργανισμό οιαδήποτε αναθεωρημένα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη συμμόρφωση προς την παράγραφο 21Α.603 στοιχείο β).

β) Οιαδήποτε τροποποίηση σχεδιασμού από τον κάτοχο της εξουσιοδότησης ETSO, η οποία είναι αρκετά εκτεταμένη ώστε να απαιτεί ουσιαστικά πλήρη διερεύνηση για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς μία ευρωπαϊκή οδηγία τεχνικών προδιαγραφών, συνιστά τροποποίηση μείζονος σημασίας. Πριν από την εκτέλεση της εν λόγω τροποποίησης, ο κάτοχος ορίζει νέα ονομασία τύπου ή μοντέλου για το είδος και υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση νέας εξουσιοδότησης, σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.603.

γ) Καμία τροποποίηση σχεδιασμού από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός του κατόχου της εξουσιοδότησης ETSO που υπέβαλε τη δήλωση συμβατότητας για το είδος, δεν είναι επιλέξιμη για έγκριση σύμφωνα με το παρόν τμήμα ΙΕ, εκτός εάν το πρόσωπο που ζητεί την έγκριση υποβάλει αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.603 για χωριστή εξουσιοδότηση ETSO.

21A.613 Τήρηση αρχείων

Πέραν των απαιτήσεων τήρησης αρχείων οι οποίες είναι οι ενδεδειγμένες για το σύστημα ποιότητας ή σχετίζονται με αυτό, όλες οι σχετικές πληροφορίες σχεδιασμού, τα σχέδια και οι εκθέσεις δοκιμών, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων επιθεώρησης για το είδος το οποίο υποβάλλεται σε δοκιμή, τίθενται στη διάθεση του Οργανισμού και φυλάσσονται με σκοπό να παρέχουν τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της διαρκούς αξιοπλοΐας του είδους και του προϊόντος το οποίο διαθέτει πιστοποιητικό τύπου και στο οποίο είναι τοποθετημένο το είδος.

21A.615 Επιθεώρηση από τον Οργανισμό

Κατόπιν αίτησης του Οργανισμού, κάθε αιτών ή κάτοχος εξουσιοδότησης ETSO για ένα είδος παρέχει στον Οργανισμό τη δυνατότητα:

α) να παρίσταται σε οιαδήποτε δοκιμή·

β) να επιθεωρεί τους φακέλους τεχνικών δεδομένων του εν λόγω είδους.

21A.619 Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς

α) Η εξουσιοδότηση ETSO εκδίδεται με απεριόριστη διάρκεια ισχύος. Παραμένει σε ισχύ, εκτός εάν:

1. Οι όροι για τη χορήγηση της εξουσιοδότησης ETSO δεν τηρούνται πλέον, ή

2. Ο κάτοχος δεν εκπληρώνει πλέον τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 21Α.609, ή

3. Η λειτουργία του είδους εγκυμονεί αποδεδειγμένα ανεπίτρεπτους κινδύνους· ή

4. Η εξουσιοδότηση έχει αποτελέσει αντικείμενο παραίτησης ή ανάκλησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διοικητικές διαδικασίες που έχει καθορίσει ο Οργανισμός.

β) Σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης, το πιστοποιητικό επιστρέφεται στον Οργανισμό.

21A.621 Δυνατότητα μεταβίβασης

Εκτός από την περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας του κατόχου, η οποία θεωρείται ως σημαντική τροποποίηση και πρέπει συνεπώς να συμμορφώνεται προς τις παραγράφους 21Α.147 και 21Α.247, κατά περίπτωση, η εξουσιοδότηση ETSO που εκδίδεται σύμφωνα με το παρόν μέρος δεν μεταβιβάζεται.

(ΤΜΗΜΑ ΙΣΤ - ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

ΤΜΗΜΑ ΙΖ - ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

21A.801 Προσδιορισμός της ταυτότητας των προϊόντων

α) Ο προσδιορισμός της ταυτότητας των προϊόντων περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. Το όνομα του κατασκευαστή.

2. Την ονομασία του προϊόντος.

3. Τον αριθμό σειράς του κατασκευαστή.

4. Κάθε άλλη πληροφορία που ο Οργανισμός θεωρεί κατάλληλη.

β) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει ένα αεροσκάφος ή κινητήρα σύμφωνα με το τμήμα Ζ ή το τμήμα ΣΤ προσδιορίζει το εν λόγω αεροσκάφος ή τον κινητήρα μέσω πυρίμαχης πινακίδας, η οποία φέρει τις πληροφορίες που καθορίζονται στο στοιχείο α) χρησιμοποιώντας μεθόδους μεταλλογραφίας, αποτύπωσης, χάραξης ή άλλη εγκεκριμένη μέθοδο πυρίμαχης σήμανσης. Η πινακίδα που φέρει τα στοιχεία ταυτότητας ασφαλίζεται έτσι ώστε να είναι προσιτή και ευανάγνωστη και να μην υφίσταται κίνδυνος παραμόρφωσης ή αφαίρεσής της κατά τη διάρκεια κανονικής λειτουργίας, ή απώλειας ή καταστροφής της σε περίπτωση ατυχήματος.

γ) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει έλικα, πτερύγιο έλικα ή πλήμνη έλικα σύμφωνα με το τμήμα ζ ή το τμήμα ΣΤ, καθορίζει τα στοιχεία ταυτότητας του προϊόντος του μέσω πινακίδας, αποτύπωσης, χάραξης, μεταλλογραφίας ή άλλης εγκεκριμένης μεθόδου πυρίμαχου προσδιορισμού στοιχείων ταυτότητας, η οποία τοποθετείται σε μη κρίσιμη επιφάνεια ενός από τα παραπάνω, και περιέχει τις πληροφορίες που καθορίζονται στο στοιχείο α)· παράλληλα φροντίζει να μειώνει τις πιθανότητες παραμόρφωσης ή η αφαίρεσής της κατά τη διάρκεια κανονικής λειτουργίας ή απώλειας, ή καταστροφής της σε περίπτωση ατυχήματος.

δ) Όσον αφορά τα επανδρωμένα αερόστατα ελεύθερης πτήσης, η πινακίδα προσδιορισμού των στοιχείων ταυτότητας που ορίζεται στο στοιχείο β) τοποθετείται με ασφάλεια στο περίβλημα του αερόστατου και, ει δυνατόν, σε θέση τέτοια ώστε να είναι αναγνώσιμη από τον χρήστη όταν το αερόστατο πληρούται με αέρα. Επιπλέον, το καλάθι και κάθε μηχανισμός παραγωγής θερμότητας φέρουν μόνιμη και ευανάγνωστη σήμανση με το όνομα του κατασκευαστή, τον κωδικό εξαρτήματος, ή ισοδύναμο, και τον αριθμό σειράς, ή ισοδύναμο.

21A.803 Χειρισμός των στοιχείων προσδιορισμού ταυτότητας

α) Απαγορεύεται η αφαίρεση, η τροποποίηση ή η τοποθέτηση των πληροφοριών προσδιορισμού ταυτότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 21A.801, στοιχείο α) σε οιοδήποτε αεροσκάφος, κινητήρα, έλικα, πτερύγιο έλικα ή πλήμνη έλικα, ή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 21A.807 στοιχείο α) σε βοηθητική μονάδα ισχύος, χωρίς την έγκριση του Οργανισμού.

β) Απαγορεύεται η αφαίρεση ή η εγκατάσταση οιασδήποτε πινακίδας ταυτότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 21Α.801, ή στην παράγραφο 21Α.807 για τις βοηθητικές μονάδες ισχύος, χωρίς την έγκριση του Οργανισμού.

γ) Κατά παρέκκλιση των στοιχείων α) και β), τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εκτελούν εργασίες συντήρησης σύμφωνα με τους ισχύοντες σχετικούς εκτελεστικούς κανόνες μπορούν, εφαρμόζοντας μεθόδους, τεχνικές και πρακτικές που ορίζονται από τον Οργανισμό:

1. Να αφαιρούν, να τροποποιούν ή να τοποθετούν τις πληροφορίες προσδιορισμού ταυτότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 21A.801, στοιχείο α) σε οιοδήποτε αεροσκάφος, κινητήρα, έλικα, πτερύγιο έλικα ή πλήμνη έλικα, ή τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 21A.807 στοιχείο α) σε βοηθητική μονάδα ισχύος, ή

2. Να αφαιρούν την πινακίδα ταυτότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 21Α.801, ή στην παράγραφο 21Α.807 για τις βοηθητικές μονάδες ισχύος, εφόσον κρίνεται αναγκαίο κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης.

δ) Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση πινακίδας προσδιορισμού στοιχείων ταυτότητας που αφαιρέθηκε σύμφωνα με το στοιχείο γ), σημείο 2) σε οιοδήποτε αεροσκάφος, κινητήρα, έλικα, πτερύγιο έλικα ή πλήμνη έλικα εκτός από αυτό από το οποίο αφαιρέθηκε.

21A.804 Προσδιορισμός εξαρτημάτων και εξοπλισμού

α) Κάθε κατασκευαστής εξαρτημάτων ή εξοπλισμού τοποθετεί μόνιμη και ευανάγνωστη σήμανση στο εν λόγω εξάρτημα ή εξοπλισμό, η οποία αναγράφει:

1. Όνομα, εμπορικό σήμα ή σύμβολο αναγνώρισης του κατασκευαστή, και

2. Τον κωδικό εξαρτήματος, όπως ορίζεται στα σχετικά δεδομένα σχεδιασμού, και

3. Τα γράμματα EPA (ευρωπαϊκή έγκριση μέρους) για εξαρτήματα ή εξοπλισμό που παράγονται σύμφωνα με εγκεκριμένα δεδομένα σχεδιασμού τα οποία δεν ανήκουν στον κάτοχο του πιστοποιητικού τύπου του σχετικού προϊόντος, με εξαίρεση τα είδη ETSO.

β) Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α), εφόσον ο Οργανισμός συμφωνεί ότι ένα εξάρτημα ή εξοπλισμός είναι πολύ μικρός ή δεν είναι πρακτικά δυνατόν, για οποιονδήποτε λόγο, να σημανθεί το εξάρτημα ή ο εξοπλισμός με οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που απαιτούνται από το στοιχείο α), το έγγραφο εγκεκριμένης διάθεσης σε υπηρεσία που συνοδεύει το εξάρτημα ή τον εξοπλισμό ή η συσκευασία του περιλαμβάνει τις πληροφορίες που δεν μπορούν να τοποθετηθούν με σήμανση επί του μέρους.

21A.805 Προσδιορισμός κρίσιμων εξαρτημάτων

Επιπλέον των απαιτήσεων που ορίζονται στην παράγραφο 21Α.804, κάθε κατασκευαστής εξαρτήματος το οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί σε προϊόν που διαθέτει πιστοποιητικό τύπου και έχει χαρακτηριστεί ως κρίσιμο εξάρτημα, τοποθετεί μόνιμη και ευανάγνωστη σήμανση στο εν λόγω εξάρτημα συνοδευόμενη από τον κωδικό εξαρτήματος και τον αριθμό σειράς.

21A.807 Προσδιορισμός ειδών ETSO

α) Κάθε κάτοχος εξουσιοδότησης ETSO σύμφωνα με το τμήμα ΙΕ τοποθετεί μόνιμη και ευανάγνωστη σήμανση σε κάθε είδος με τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. Το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή.

2. Το όνομα, τον τύπο, τον κωδικό εξαρτήματος ή την ονομασία του μοντέλου του είδους.

3. Τον αριθμό σειράς ή την ημερομηνία κατασκευής του είδους, ή και τα δύο, και

4. Τον σχετικό αριθμό ETSO.

β) Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α), εφόσον ο Οργανισμός συμφωνεί ότι ένα εξάρτημα είναι πολύ μικρό ή δεν είναι πρακτικά δυνατόν, για οποιονδήποτε λόγο, να σημανθεί το εξάρτημα με οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που απαιτούνται από το στοιχείο α), το έγγραφο εγκεκριμένης διάθεσης σε υπηρεσία που συνοδεύει το εξάρτημα ή η συσκευασία του περιλαμβάνει τις πληροφορίες που δεν μπορούν να τοποθετηθούν με σήμανση επί του εξαρτήματος.

γ) Κάθε πρόσωπο που κατασκευάζει μία βοηθητική μονάδα ισχύος σύμφωνα με το τμήμα Ζ ή το τμήμα ΣΤ προσδιορίζει την εν λόγω βοηθητική μονάδα ισχύος μέσω πυρίμαχης πινακίδας, η οποία φέρει τις πληροφορίες που καθορίζονται στο στοιχείο α) χρησιμοποιώντας μεθόδους μεταλλογραφίας, αποτύπωσης, χάραξης ή άλλη εγκεκριμένη μέθοδο πυρίμαχης σήμανσης. Η πινακίδα που φέρει τα στοιχεία ταυτότητας ασφαλίζεται έτσι ώστε να είναι προσιτή και ευανάγνωστη και να μην υφίσταται κίνδυνος παραμόρφωσης ή αφαίρεσής της κατά τη διάρκεια κανονικής λειτουργίας, ή απώλειας ή καταστροφής της σε περίπτωση ατυχήματος.

ΕΝΟΤΗΤΑ B ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΤΜΗΜΑ A - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

21B.5 Πεδίο εφαρμογής

α) Η παρούσα ενότητα ορίζει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους κατά την άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων της σε σχέση με την έκδοση, διατήρηση, τροποποίηση, αναστολή και ανάκληση πιστοποιητικών, εγκρίσεων και εξουσιοδοτήσεων που αναφέρονται στο παρόν μέρος.

β) Ο Οργανισμός καταρτίζει σύμφωνα με το άρθρο 14 του βασικού κανονισμού προδιαγραφές πιστοποίησης και υλικό καθοδήγησης προκειμένου να συνδράμει τα κράτη μέλη στην εφαρμογή της παρούσας ενότητας.

21B.20 Υποχρεώσεις της αρμόδιας αρχής

Κάθε αρμόδια αρχή κράτους μέλους είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή των τμημάτων ΣΤ, Ζ, Η και Θ της ενότητας Α αποκλειστικά για αιτούντες ή κατόχους των οποίων η έδρα δραστηριοτήτων βρίσκεται εντός της επικράτειάς του.

21B.25 Απαιτήσεις για την οργάνωση της αρμόδιας αρχής

α) Γενικά:

Το κράτος μέλος ορίζει μια αρμόδια αρχή με επιμέρους καθήκοντα για την εφαρμογή των τμημάτων ΣΤ, Ζ, Η και Θ της ενότητας Α, με γραπτές διαδικασίες, οργανωτική δομή και προσωπικό.

β) Πόροι:

1. Το προσωπικό πρέπει να επαρκεί για την εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατίθενται.

2. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους διορίζει έναν διευθυντή, ή διευθυντές, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση των σχετικών καθηκόντων στο πλαίσιο της αρχής, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας με τον Οργανισμό και με άλλες εθνικές αρχές, κατά περίπτωση.

γ) Προσόντα και κατάρτιση:

Το σύνολο του προσωπικού πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και να έχει επαρκείς γνώσεις, εμπειρία και κατάρτιση για την εκτέλεση της εργασίας που του ανατίθεται.

21B.30 Γραπτές διαδικασίες

α) Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους θεσπίζει γραπτές διαδικασίες για την περιγραφή της οργάνωσης, των μέσων και των μεθόδων της με στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων του παρόντος μέρους. Οι διαδικασίες πρέπει να ενημερώνονται και να λειτουργούν ως τα βασικά έγγραφα εργασίας στο πλαίσιο της αρχής για όλες τις σχετικές δραστηριότητες.

β) Ένα αντίγραφο των διαδικασιών και των τροποποιήσεών τους διατίθεται στον Οργανισμό.

21B.35 Τροποποιήσεις στην οργάνωση και τις διαδικασίες

α) Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους γνωστοποιεί στον Οργανισμό οιαδήποτε σημαντική τροποποίηση στην οργάνωση και στις γραπτές διαδικασίες της.

β) Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους οφείλει να ενημερώνει εγκαίρως τις γραπτές διαδικασίες της για κάθε τροποποίηση στους κανονισμούς ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή.

21B.40 Επίλυση διαφορών

α) Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, στο πλαίσιο των γραπτών διαδικασιών οργάνωσής της, θεσπίζει μία διαδικασία για την επίλυση διαφορών.

β) Σε περίπτωση μη επιλύσιμης διαφοράς μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, αποτελεί ευθύνη των διευθυντών, όπως ορίζονται στην παράγραφο 21Β.25 στοιχείο β) σημείο 2, να θέσουν το ζήτημα ενώπιον του Οργανισμού για διαμεσολάβηση.

21B.45 Υποβολή αναφορών/συντονισμός

α) Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους διασφαλίζει τον συντονισμό, κατά περίπτωση, με άλλες σχετικές ομάδες πιστοποίησης, έρευνας, έγκρισης ή εξουσιοδότησης της ίδιας της αρχής, άλλων κρατών μελών και του Οργανισμού προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων, εξαρτημάτων ή εξοπλισμού.

β) Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους γνωστοποιεί στον Οργανισμό τυχόν δυσκολίες που εμφανίζονται κατά την εφαρμογή του παρόντος μέρους.

21B.55 Τήρηση αρχείων

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους τηρεί ή παρέχει πρόσβαση σε κατάλληλα αρχεία των πιστοποιητικών, εγκρίσεων και εξουσιοδοτήσεων που έχει χορηγήσει σύμφωνα με τους αντίστοιχους εθνικούς κανονισμούς· η ευθύνη για τα εν λόγω αρχεία μεταβιβάζεται στον Οργανισμό, εφόσον τα εν λόγω αρχεία δεν έχουν μεταβιβαστεί στον Οργανισμό.

21B.60 Οδηγίες αξιοπλοΐας

Όταν η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους λαμβάνει μια οδηγία περί αξιοπλοΐας από αρμόδια αρχή τρίτου κράτους, η εν λόγω οδηγία αξιοπλοΐας διαβιβάζεται στον Οργανισμό προς διάδοση σύμφωνα με το άρθρο 15 του βασικού κανονισμού.

ΤΜΗΜΑ Β - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ

Ισχύουν οι διοικητικές διαδικασίες που έχει καθορίσει ο Οργανισμός.

(ΤΜΗΜΑ Γ - ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

ΤΜΗΜΑ Δ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ

Ισχύουν οι διοικητικές διαδικασίες που έχει καθορίσει ο Οργανισμός.

ΤΜΗΜΑ Ε - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ

Ισχύουν οι διοικητικές διαδικασίες που έχει καθορίσει ο Οργανισμός.

ΤΜΗΜΑ ΣΤ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

21B.120 Έρευνα

α) Η αρμόδια αρχή διορίζει μία ομάδα έρευνας για κάθε αιτούντα ή κάτοχο εγγράφου συμφωνίας για την εκτέλεση όλων των εργασιών που σχετίζονται με το εν λόγω έγγραφο συμφωνίας· η ομάδα έρευνας αποτελείται από έναν επικεφαλής που διευθύνει και καθοδηγεί την ομάδα και, εφόσον είναι απαραίτητο, από ένα ή περισσότερα μέλη. Ο επικεφαλής της ομάδας αναφέρεται στον διευθυντή που είναι αρμόδιος για τη δραστηριότητα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 21Β.25 στοιχείο β) σημείο 2.

β) Η αρμόδια αρχή διενεργεί επαρκή έρευνα για έναν αιτούντα ή κάτοχο εγγράφου συμφωνίας προκειμένου να αιτιολογήσει συστάσεις για έκδοση, διατήρηση, τροποποίηση, αναστολή ή ανάκληση του εγγράφου συμφωνίας.

γ) Η αρμόδια αρχή επεξεργάζεται διαδικασίες έρευνας για τους αιτούντες ή κατόχους εγγράφου συμφωνίας ως μέρος των γραπτών διαδικασιών, οι οποίες καλύπτουν τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

1. Αξιολόγηση των υποβαλλόμενων αιτήσεων.

2. Καθορισμός της ομάδας έρευνας.

3. Προετοιμασία και σχεδιασμός της έρευνας.

4. Αξιολόγηση της τεκμηρίωσης (εγχειρίδιο, διαδικασίες κ.λπ.).

5. Έλεγχος και επιθεώρηση.

6. Παρακολούθηση διορθωτικών ενεργειών· και

7. Σύσταση για έκδοση, τροποποίηση, αναστολή ή ανάκληση του εγγράφου συμφωνίας.

21B.130 Έκδοση εγγράφου συμφωνίας

α) Εφόσον διαπιστώσει τη συμμόρφωση του κατασκευαστή με τις σχετικές απαιτήσεις του τμήματος ΣΤ, ενότητα Α, η αρμόδια αρχή εκδίδει έγγραφο συμφωνίας σχετικά με την απόδειξη της συμμόρφωσης μεμονωμένων προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού (Έντυπο 65 του EASA, βλέπε Προσάρτημα) χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

β) Το έγγραφο συμφωνίας αναφέρει το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας, μία ημερομηνία λήξης και, κατά περίπτωση, τους ισχύοντες περιορισμούς σχετικά με την εξουσιοδότηση.

γ) Η διάρκεια ισχύος του εγγράφου συμφωνίας δεν υπερβαίνει το έτος.

21B.135 Διατήρηση του εγγράφου συμφωνίας

Η αρμόδια αρχή διατηρεί το έγγραφο συμφωνίας εφόσον:

α) ο κατασκευαστής χρησιμοποιεί δεόντως το Έντυπο 52 του EASA (βλέπε Προσάρτημα) ως δήλωση συμβατότητας για πλήρες αεροσκάφος και το Έντυπο 1 του ΕΑSA (βλέπε Προσάρτημα) για προϊόντα εκτός των πλήρων αεροσκαφών, εξαρτήματα και εξοπλισμό, και

β) οι επιθεωρήσεις που διενήργησε η αρμόδια αρχή πριν από την επικύρωση του Εντύπου 52 του EASA (βλέπε Προσάρτημα) ή του Εντύπου 1 του EASA (βλέπε Προσάρτημα), σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.130 στοιχεία γ) και δ), δεν αποκάλυψαν στοιχεία μη συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις ή τις διαδικασίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο που παρέχεται από τον κατασκευαστή, ή μη συμμόρφωσης των αντίστοιχων προϊόντων, εξαρτημάτων ή εξοπλισμού. Στο πλαίσιο των επιθεωρήσεων αυτών ελέγχεται τουλάχιστον εάν:

1. Η συμφωνία καλύπτει το υπό επικύρωση προϊόν, εξάρτημα ή εξοπλισμό, και παραμένει σε ισχύ.

2. Το εγχειρίδιο που περιγράφεται στην παράγραφο 21A.125 στοιχείο β) και το καθεστώς τροποποίησής του που αναφέρεται στο έγγραφο συμφωνίας χρησιμοποιείται ως βασικό έγγραφο εργασίας από τον κατασκευαστή. Σε αντίθετη περίπτωση, η επιθεώρηση διακόπτεται και τα πιστοποιητικά διάθεσης σε υπηρεσία δεν επικυρώνονται.

3. Η παραγωγή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο έγγραφο συμφωνίας και ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

4. Οι επιθεωρήσεις και οι δοκιμές (συμπεριλαμβανομένων των πτητικών δοκιμών, κατά περίπτωση), σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.130 στοιχείο β) σημεία 2 ή/και 3, διενεργήθηκαν σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο έγγραφο συμφωνίας και ολοκληρώθηκαν επιτυχώς.

5. Οι επιθεωρήσεις της αρμόδιας αρχής που περιγράφονται ή αναφέρονται στο έγγραφο συμφωνίας διενεργήθηκαν και κρίθηκαν αποδεκτές.

6. Η δήλωση συμβατότητας είναι σύμφωνη με την παράγραφο 21A.130 και οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν δημιουργούν προσκόμματα στην επικύρωσή της, και

γ) Δεν έχει επέλθει η ημερομηνία λήξης του εγγράφου συμφωνίας.

21B.140 Τροποποίηση εγγράφου συμφωνίας

α) Η αρμόδια αρχή διενεργεί έρευνα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την παράγραφο 21Β.120 για κάθε τροποποίηση του εγγράφου συμφωνίας.

β) Εφόσον η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι απαιτήσεις της ενότητας Α, τμήμα ΣΤ, τροποποιεί αναλόγως το έγγραφο συμφωνίας.

21B.143 Κοινοποίηση πορισμάτων

α) Εάν η αρμόδια αρχή διαθέτει αντικειμενικά στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν τη μη συμμόρφωση του κατόχου ενός εγγράφου συμφωνίας προς τις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος μέρους, το σχετικό πόρισμα ταξινομείται σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.125Β και:

1. Ένα πόρισμα πρώτου επιπέδου κοινοποιείται αμέσως στον κάτοχο του εγγράφου συμφωνίας και επιβεβαιώνεται εγγράφως εντός 3 εργάσιμων ημερών από τον εντοπισμό του.

2. Ένα πόρισμα δευτέρου επιπέδου επιβεβαιώνεται εγγράφως στον κάτοχο του εγγράφου συμφωνίας εντός 14 εργάσιμων ημερών από τον εντοπισμό του.

β) Η αρμόδια αρχή επισημαίνει στον κάτοχο του εγγράφου συμφωνίας κάθε πόρισμα τρίτου επιπέδου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 21Α.125Β, στοιχείο β), με τα κατάλληλα μέσα.

21B.145 Αναστολή και ανάκληση εγγράφου συμφωνίας

α) Στην περίπτωση πορίσματος πρώτου ή δευτέρου επιπέδου, η αρμόδια αρχή προχωρά σε μερικό ή πλήρη περιορισμό, αναστολή ή ανάκληση ενός εγγράφου συμφωνίας ως εξής:

1. Στην περίπτωση πορίσματος πρώτου επιπέδου, το έγγραφο συμφωνίας περιορίζεται ή αναστέλλεται άμεσα. Εάν ο κάτοχος του εγγράφου συμφωνίας δεν συμμορφώνεται με την παράγραφο 21Α.125Β στοιχείο γ) σημείο 1, το έγγραφο συμφωνίας ανακαλείται.

2. Στην περίπτωση πορίσματος δευτέρου επιπέδου, η αρμόδια αρχή αποφασίζει σχετικά με οιοδήποτε περιορισμό στο έγγραφο συμφωνίας με προσωρινή αναστολή του εγγράφου συμφωνίας ή μέρους αυτού. Εάν ο κάτοχος του εγγράφου συμφωνίας δεν συμμορφώνεται με την παράγραφο 21Α.125Β στοιχείο γ) σημείο 2, το έγγραφο συμφωνίας ανακαλείται.

β) Η αναστολή ή ανάκληση του εγγράφου συμφωνίας κοινοποιείται εγγράφως στον κάτοχο του εγγράφου συμφωνίας. Η αρμόδια αρχή εκθέτει τους λόγους του περιορισμού, της αναστολής ή της ανάκλησης και ενημερώνει τον κάτοχο του εγγράφου συμφωνίας σχετικά με το δικαίωμα προσφυγής που διαθέτει.

γ) Όταν ένα έγγραφο συμφωνίας ανασταλεί, επανέρχεται σε ισχύ μόνο εφόσον αποκατασταθεί η συμμόρφωση προς όσα ορίζονται στην ενότητα Α, τμήμα ΣΤ.

21B.150 Τήρηση αρχείων

α) Η αρμόδια αρχή καθιερώνει ένα σύστημα τήρησης αρχείων που παρέχει τη δυνατότητα επαρκούς παρακολούθησης της διαδικασίας έκδοσης, διατήρησης, τροποποίησης, αναστολής ή ανάκλησης κάθε μεμονωμένου εγγράφου συμφωνίας.

β) Τα αρχεία περιέχουν τουλάχιστον τα εξής:

1. Τα έγγραφα που προσκομίζει ο αιτών ή ο κάτοχος εγγράφου συμφωνίας.

2. Τα έγγραφα που καταρτίζονται στη διάρκεια της έρευνας και των επιθεωρήσεων και στα οποία περιγράφονται οι δραστηριότητες και τα τελικά αποτελέσματα των στοιχείων που ορίζονται στην παράγραφο 21B.120.

3. Το έγγραφο συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων, και

4. Τα πρακτικά των συναντήσεων με τον κατασκευαστή.

γ) Τα αρχεία φυλάσσονται για μια ελάχιστη περίοδο έξι ετών μετά τη λήξη ισχύος του εγγράφου συμφωνίας.

δ) Η αρμόδια αρχή τηρεί επίσης αρχεία όλων των δηλώσεων συμμόρφωσης (Έντυπο 52 του EASA, βλέπε Προσάρτημα) και των εγκεκριμένων πιστοποιητικών διάθεσης σε υπηρεσία (Έντυπο 1 του EASA, βλέπε Προσάρτημα) που έχει επικυρώσει.

ΤΜΗΜΑ Ζ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

21B.220 Έρευνα

α) Η αρμόδια αρχή διορίζει μία ομάδα έγκρισης φορέα παραγωγής για κάθε αιτούντα ή κάτοχο έγκρισης φορέα παραγωγής για την εκτέλεση όλων των εργασιών που σχετίζονται με την εν λόγω έγκριση· η ομάδα έγκρισης αποτελείται από έναν επικεφαλής που διευθύνει και καθοδηγεί την ομάδα και, εφόσον είναι απαραίτητο, από ένα ή περισσότερα μέλη. Ο επικεφαλής της ομάδας αναφέρεται στον διευθυντή που είναι αρμόδιος για τη δραστηριότητα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 21Β.25 στοιχείο β) σημείο 2.

β) Η αρμόδια αρχή διενεργεί επαρκή έρευνα για έναν αιτούντα ή κάτοχο έγκρισης φορέα παραγωγής προκειμένου να αιτιολογήσει συστάσεις για έκδοση, διατήρηση, τροποποίηση, αναστολή ή ανάκληση της έγκρισης.

γ) Η αρμόδια αρχή επεξεργάζεται διαδικασίες έρευνας της έγκρισης φορέα παραγωγής ως μέρος των γραπτών διαδικασιών, οι οποίες καλύπτουν τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

1. Αξιολόγηση των υποβαλλόμενων αιτήσεων.

2. Ορισμός ομάδας έγκρισης φορέα παραγωγής.

3. Προετοιμασία και σχεδιασμός της έρευνας.

4. Αξιολόγηση της τεκμηρίωσης (εγχειρίδιο, λειτουργίας του φορέα παραγωγής, διαδικασίες κ.λπ.).

5. Έλεγχος.

6. Παρακολούθηση διορθωτικών ενεργειών.

7. Σύσταση για έκδοση, τροποποίηση, αναστολή ή ανάκληση της έγκρισης φορέα παραγωγής.

8. Συνεχή εποπτεία.

21B.225 Κοινοποίηση πορισμάτων

α) Εάν υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία που αποδεικνύουν τη μη συμμόρφωση του κατόχου μίας έγκρισης φορέα παραγωγής προς τις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος μέρους, το σχετικό πόρισμα ταξινομείται σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.158, στοιχείο α) και:

1. Ένα πόρισμα πρώτου επιπέδου κοινοποιείται αμέσως στον κάτοχο της έγκρισης φορέα παραγωγής και επιβεβαιώνεται εγγράφως εντός 3 εργάσιμων ημερών από τον εντοπισμό του.

2. Ένα πόρισμα δευτέρου επιπέδου επιβεβαιώνεται εγγράφως στον κάτοχο της έγκρισης φορέα παραγωγής εντός 14 εργάσιμων ημερών από τον εντοπισμό του.

β) Η αρμόδια αρχή επισημαίνει στον κάτοχο της έγκρισης φορέα παραγωγής κάθε πόρισμα τρίτου επιπέδου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 21Α.158, στοιχείο β), με τα κατάλληλα μέσα.

21B.230 Έκδοση πιστοποιητικού

α) Εφόσον διαπιστώσει τη συμμόρφωση του φορέα παραγωγής με τις σχετικές απαιτήσεις του τμήματος Ζ, ενότητα Α, η αρμόδια αρχή εκδίδει έγκριση φορέα παραγωγής (Έντυπο 55 του EASA, βλέπε Προσάρτημα) χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

β) Ο κωδικός περιλαμβάνεται στο έντυπο 55 του EASA έτσι όπως καθορίζει ο Οργανισμός.

21B.235 Συνεχής εποπτεία

α) Για να αιτιολογήσει τη διατήρηση της έγκρισης φορέα παραγωγής, η αρμόδια αρχή διενεργεί συνεχή εποπτεία προκειμένου:

1. Να εξακριβώσει εάν το σύστημα ποιότητας του κατόχου της έγκρισης φορέα παραγωγής εξακολουθεί να πληροί τους όρους της ενότητας Α, τμήμα Ζ, και

2. Να εξακριβώσει εάν η οργάνωση του κατόχου της έγκρισης φορέα παραγωγής λειτουργεί σύμφωνα με το εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα παραγωγής, και

3. Να επαληθεύσει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών που περιγράφονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα παραγωγής, και

4. Να ελέγξει δειγματοληπτικά τα πρότυπα επιδόσεων του προϊόντος, του εξαρτήματος ή του εξοπλισμού.

β) Η συνεχής εποπτεία διενεργείται σύμφωνα με την παράγραφο 21B.220.

γ) Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει μέσω προγραμματισμένης συνεχούς εποπτείας τον πλήρη έλεγχο της έγκρισης φορέα παραγωγής όσον αφορά τη συμμόρφωσή της προς το παρόν μέρος για μια περίοδο 24 μηνών. Η συνεχής εποπτεία μπορεί να συνίσταται σε περισσότερες από μία δραστηριότητες έρευνας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ο αριθμός των ελέγχων μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με την πολυπλοκότητα του φορέα, τον αριθμό των τοποθεσιών και την κρισιμότητα της παραγωγής. Ως ελάχιστη προϋπόθεση, ο κάτοχος έγκρισης φορέα παραγωγής υποβάλλεται σε δραστηριότητα συνεχούς εποπτείας από την αρμόδια αρχή τουλάχιστον μία φορά ετησίως.

21B.240 Τροποποίηση έγκρισης φορέα παραγωγής

α) Η αρμόδια αρχή παρακολουθεί κάθε τροποποίηση ελάσσονος σημασίας μέσω των δραστηριοτήτων συνεχούς εποπτείας.

β) Η αρμόδια αρχή ερευνά, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την παράγραφο 21Β.220 οιαδήποτε σημαντική τροποποίηση έγκρισης φορέα παραγωγής ή αίτηση κατόχου έγκρισης φορέα παραγωγής για τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής και των όρων της έγκρισης.

γ) Εφόσον η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι απαιτήσεις της ενότητας Α, τμήμα Ζ, τροποποιεί αναλόγως την έγκριση φορέα παραγωγής.

21B.245 Αναστολή και ανάκληση έγκρισης φορέα παραγωγής

α) Στην περίπτωση πορίσματος πρώτου ή δευτέρου επιπέδου, η αρμόδια αρχή προχωρά σε μερικό ή πλήρη περιορισμό, αναστολή ή ανάκληση έγκρισης φορέα παραγωγής ως εξής:

1. Στην περίπτωση πορίσματος πρώτου επιπέδου, η έγκριση φορέα παραγωγής περιορίζεται ή αναστέλλεται άμεσα. Εάν ο κάτοχος της έγκρισης φορέα παραγωγής δεν συμμορφώνεται με την παράγραφο 21Α.158 στοιχείο γ) σημείο 1, η έγκριση φορέα παραγωγής ανακαλείται.

2. Στην περίπτωση πορίσματος δευτέρου επιπέδου, η αρμόδια αρχή αποφασίζει σχετικά με οιοδήποτε περιορισμό στο πεδίο εφαρμογής της έγκρισης με προσωρινή αναστολή της έγκρισης φορέα παραγωγής ή μέρους αυτής Εάν ο κάτοχος της έγκρισης φορέα παραγωγής δεν συμμορφώνεται με την παράγραφο 21Α.158 στοιχείο γ) σημείο 2, η έγκριση φορέα παραγωγής ανακαλείται.

β) Ο περιορισμός, η αναστολή ή η ανάκληση της έγκρισης φορέα παραγωγής κοινοποιείται εγγράφως στον κάτοχο της έγκρισης φορέα παραγωγής. Η αρμόδια αρχή εκθέτει τους λόγους της αναστολής ή της ανάκλησης και ενημερώνει τον κάτοχο της έγκρισης φορέα παραγωγής σχετικά με το δικαίωμα προσφυγής που διαθέτει.

γ) Όταν μία έγκριση φορέα παραγωγής ανασταλεί, επανέρχεται σε ισχύ μόνο εφόσον αποκατασταθεί η συμμόρφωση προς όσα ορίζονται στην ενότητα Α, τμήμα Ζ.

21B.260 Τήρηση αρχείων

α) Η αρμόδια αρχή καθιερώνει ένα σύστημα τήρησης αρχείων που παρέχει τη δυνατότητα επαρκούς παρακολούθησης της διαδικασίας έκδοσης, διατήρησης, τροποποίησης, αναστολής ή ανάκλησης κάθε μεμονωμένης έγκρισης φορέα παραγωγής.

β) Τα αρχεία περιέχουν τουλάχιστον τα εξής:

1. Τα έγγραφα που προσκομίζει ο αιτών ή ο κάτοχος πιστοποιητικού έγκρισης φορέα παραγωγής.

2. Τα έγγραφα που καταρτίζονται στη διάρκεια της έρευνας και στα οποία περιγράφονται οι δραστηριότητες και τα τελικά αποτελέσματα των στοιχείων που ορίζονται στην παράγραφο 21B.220, συμπεριλαμβανομένων των πορισμάτων που εξάγονται σύμφωνα με την παράγραφο 21Β.225.

3. Το πρόγραμμα συνεχούς εποπτείας, συμπεριλαμβανομένων αρχείων σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν.

4. Το πιστοποιητικό έγκρισης φορέα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων.

5. Τα πρακτικά των συναντήσεων με τον κάτοχο της έγκρισης φορέα παραγωγής.

γ) Τα αρχεία φυλάσσονται για μία ελάχιστη περίοδο έξι ετών.

ΤΜΗΜΑ Η - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ

21B.320 Έρευνα

α) Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης διενεργεί επαρκή έρευνα για έναν αιτούντα ή κάτοχο πιστοποιητικού αξιοπλοΐας προκειμένου να αιτιολογήσει την έκδοση, διατήρηση, τροποποίηση, αναστολή ή ανάκληση του πιστοποιητικού ή της άδειας.

β) Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης επεξεργάζεται διαδικασίες αξιολόγησης, οι οποίες καλύπτουν τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

1. Αξιολόγηση της επιλεξιμότητας του αιτούντος.

2. Αξιολόγηση της επιλεξιμότητας της αίτησης.

3. Ταξινόμηση των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας.

4. Αξιολόγηση των εγγράφων που συνοδεύουν την αίτηση.

5. Επιθεώρηση του αεροσκάφους.

6. Καθορισμό των αναγκαίων όρων ή περιορισμών των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας.

21B.325 Έκδοση πιστοποιητικών αξιοπλοΐας

α) Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης, κατά περίπτωση, εκδίδει ή τροποποιεί ένα πιστοποιητικό αξιοπλοΐας (Έντυπο 25 του EASA, βλέπε Προσάρτημα), περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας (Έντυπο 24 του EASA, βλέπε Προσάρτημα) ή πτητική άδεια (Έντυπο 20 του EASA, βλέπε Προσάρτημα) χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εφόσον διαπιστώσει ότι πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις της ενότητας Α, τμήμα Η.

β) Πέραν του πιστοποιητικού αξιοπλοΐας για ένα νέο αεροσκάφος ή ένα μεταχειρισμένο αεροσκάφος προερχόμενο από τρίτο κράτος, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης εκδίδει ένα αρχικό πιστοποιητικό επιθεώρησης αξιοπλοΐας (Έντυπο 15α του EASA, βλέπε Προσάρτημα).

21B.330 Αναστολή και ανάκληση πιστοποιητικών αξιοπλοΐας

α) Εφόσον υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι δεν πληρείται οιοσδήποτε όρος που προβλέπεται στην παράγραφο 21A.181, στοιχείο α), η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης προβαίνει σε αναστολή ή ανάκληση του πιστοποιητικού αξιοπλοΐας.

β) Κατά την έκδοση της ειδοποίησης αναστολής ή ανάκλησης ενός πιστοποιητικού αξιοπλοΐας, περιορισμένου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας ή πτητικής άδειας, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης εκθέτει τους λόγους της αναστολής ή ανάκλησης και ενημερώνει τον κάτοχο του πιστοποιητικού ή της άδειας σχετικά με το δικαίωμα προσφυγής που διαθέτει.

21B.345 Τήρηση αρχείων

α) Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης καθιερώνει ένα σύστημα τήρησης αρχείων που παρέχει τη δυνατότητα επαρκούς παρακολούθησης της διαδικασίας έκδοσης, διατήρησης, τροποποίησης, αναστολής ή ανάκλησης κάθε μεμονωμένου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας.

β) Τα αρχεία περιέχουν τουλάχιστον τα εξής:

1. Τα έγγραφα που προσκομίζονται από τον αιτούντα.

2. Τα έγγραφα που καταρτίζονται στη διάρκεια της έρευνας και στα οποία περιγράφονται οι δραστηριότητες και τα τελικά αποτελέσματα των στοιχείων που ορίζονται στην παράγραφο 21B.320, στοιχείο β), και

3. Ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού ή της άδειας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων.

γ) Τα αρχεία φυλάσσονται για μία ελάχιστη περίοδο έξι ετών μετά την απομάκρυνσή τους από το συγκεκριμένο εθνικό νηολόγιο.

ΤΜΗΜΑ Θ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΘΟΡΥΒΟΥ

21B.420 Έρευνα

α) Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης διενεργεί επαρκή έρευνα για έναν αιτούντα ή κάτοχο πιστοποιητικού θορύβου προκειμένου να αιτιολογήσει την έκδοση, διατήρηση, τροποποίηση, αναστολή ή ανάκληση του πιστοποιητικού.

β) Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης επεξεργάζεται διαδικασίες αξιολόγησης ως μέρος των γραπτών διαδικασιών, οι οποίες καλύπτουν τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

1. Αξιολόγηση της επιλεξιμότητας.

2. Αξιολόγηση των εγγράφων που συνοδεύουν την αίτηση.

3. Επιθεώρηση του αεροσκάφους.

21B.425 Έκδοση πιστοποιητικών θορύβου

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης, κατά περίπτωση, εκδίδει ή τροποποιεί πιστοποιητικά θορύβου (Έντυπο 45 του EASA, βλέπε Προσάρτημα) χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εφόσον διαπιστώσει ότι πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις της ενότητας Α, τμήμα Θ.

21B.430 Αναστολή και ανάκληση πιστοποιητικού θορύβου

α) Εφόσον υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι δεν πληρούνται ορισμένοι από τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 21A.211, στοιχείο α), η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης προβαίνει σε αναστολή ή ανάκληση του πιστοποιητικού θορύβου.

β) Κατά την έκδοση της ειδοποίησης αναστολής ή ανάκλησης ενός πιστοποιητικού θορύβου, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης εκθέτει τους λόγους της αναστολής ή ανάκλησης και ενημερώνει τον κάτοχο του πιστοποιητικού σχετικά με το δικαίωμα προσφυγής που διαθέτει.

21B.445 Τήρηση αρχείων

α) Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης καθιερώνει ένα σύστημα τήρησης αρχείων με ελάχιστα κριτήρια διατήρησης, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα επαρκούς παρακολούθησης της διαδικασίας έκδοσης, διατήρησης, τροποποίησης, αναστολής ή ανάκλησης κάθε μεμονωμένου πιστοποιητικού θορύβου.

β) Τα αρχεία περιέχουν τουλάχιστον τα εξής:

1. Τα έγγραφα που προσκομίζονται από τον αιτούντα.

2. Τα έγγραφα που καταρτίζονται στη διάρκεια της έρευνας και στα οποία περιγράφονται οι δραστηριότητες και τα τελικά αποτελέσματα των στοιχείων που ορίζονται στην παράγραφο 21B.420, στοιχείο β).

3. Ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων.

γ) Τα αρχεία φυλάσσονται για μία ελάχιστη περίοδο έξι ετών μετά την απομάκρυνσή τους από το συγκεκριμένο εθνικό νηολόγιο.

ΤΜΗΜΑ Ι - ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΟΡΕΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ισχύουν οι διοικητικές διαδικασίες που έχει καθορίσει ο Οργανισμός.

ΤΜΗΜΑ ΙΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ισχύουν οι διοικητικές διαδικασίες που έχει καθορίσει ο Οργανισμός.

(ΤΜΗΜΑ ΙΒ - ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

ΤΜΗΜΑ ΙΓ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Ισχύουν οι διοικητικές διαδικασίες που έχει καθορίσει ο Οργανισμός.

(ΤΜΗΜΑ ΙΔ - ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

ΤΜΗΜΑ ΙΕ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Ισχύουν οι διοικητικές διαδικασίες που έχει καθορίσει ο Οργανισμός.

(ΤΜΗΜΑ ΙΣΤ - ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

ΤΜΗΜΑ ΙΖ - ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ισχύουν οι διοικητικές διαδικασίες που έχει καθορίσει ο Οργανισμός.

Προσάρτηματα - Έντυπα του EASA

>PIC FILE= "L_2003243EL.005902.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243EL.006001.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243EL.006101.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243EL.006201.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243EL.006301.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243EL.006401.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243EL.006501.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243EL.006601.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243EL.006701.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243EL.006801.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243EL.006901.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243EL.007001.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243EL.007101.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243EL.007201.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243EL.007301.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243EL.007401.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243EL.007501.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243EL.007601.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243EL.007701.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243EL.007801.TIF">

>PIC FILE= "L_2003243EL.007901.TIF">

Top