EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1389

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1389/2003 της Επιτροπής, της 1ης Αυγούστου 2003, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας γλώσσας από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου

OJ L 196, 2.8.2003, p. 25–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1389/oj

32003R1389

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1389/2003 της Επιτροπής, της 1ης Αυγούστου 2003, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας γλώσσας από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 196 της 02/08/2003 σ. 0025 - 0025


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1389/2003 της Επιτροπής

της 1ης Αυγούστου 2003

σχετικά με τη διακοπή της αλιείας γλώσσας από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου που εφαρμόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003(2), και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2341/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, περί καθορισμού, για το 2003, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα όπου απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων(3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1091/2003(4), προβλέπει ποσοστώσεις γλώσσας για το 2003.

(2) Προκειμένου να εξασφαλισθεί η τήρηση των διατάξεων σχετικά με τους ποσοτικούς περιορισμούς των αλιευμάτων αποθέματος που υπόκειται σε ποσοστώσεις, είναι αναγκαίο για την Επιτροπή να ορίσει την ημερομηνία μέχρι την οποία τα αλιεύματα, τα οποία αλιεύονται από σκάφη που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους, θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει χορηγηθεί.

(3) Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, τα αλιεύματα γλώσσας στα ύδατα της ζώνης CIEM VII h, j, k, από σκάφη που φέρουν βελγική σημαία ή είναι νηολογημένα στο Βέλγιο, έφθασαν στο όριο της ποσόστωσης που έχει χορηγηθεί για το 2003. Το Βέλγιο απαγόρευσε την αλιεία του αποθέματος αυτού από τις 24 Ιουλίου 2003. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ημερομηνία αυτή,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα αλιεύματα γλώσσας στα ύδατα της ζώνης CIEM VII h, j, k, από σκάφη που φέρουν βελγική σημαία ή είναι νηολογημένα στο Βέλγιο, θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει χορηγηθεί στο Βέλγιο για το 2003.

Απαγορεύεται η αλιεία γλώσσας στα ύδατα της ζώνης CIEM VII h, j, k, από σκάφη που φέρουν βελγική σημαία ή είναι νηολογημένα στο Βέλγιο, καθώς και η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση και η εκφόρτωση του εν λόγω αποθέματος που έχει αλιευθεί από τα προαναφερθέντα σκάφη μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 24 Ιουλίου 2003.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 1 Αυγούστου 2003.

Για την Επιτροπή

Jörgen Holmquist

Γενικός Διευθυντής Αλιείας

(1) ΕΕ L 261 της 20.10.1993, σ. 1.

(2) ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1.

(3) ΕΕ L 356 της 31.12.2002, σ. 12.

(4) ΕΕ L 157 της 26.6.2003, σ. 1.

Top