EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1111

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1111/2003 της Επιτροπής, της 26ης Ιουνίου 2003, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2375/2002 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για τον μαλακό σίτο άλλης ποιότητας, πλην της υψηλής ποιότητας, προέλευσης τρίτων χωρών, και για τη θέσπιση παρέκκλισης από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου

OJ L 158, 27.6.2003, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 013 P. 439 - 440
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 013 P. 439 - 440
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 013 P. 439 - 440
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 013 P. 439 - 440
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 013 P. 439 - 440
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 013 P. 439 - 440
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 013 P. 439 - 440
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 013 P. 439 - 440
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 013 P. 439 - 440
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 015 P. 274 - 275
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 015 P. 274 - 275

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1111/oj

32003R1111

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1111/2003 της Επιτροπής, της 26ης Ιουνίου 2003, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2375/2002 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για τον μαλακό σίτο άλλης ποιότητας, πλην της υψηλής ποιότητας, προέλευσης τρίτων χωρών, και για τη θέσπιση παρέκκλισης από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 158 της 27/06/2003 σ. 0021 - 0022


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1111/2003 της Επιτροπής

της 26ης Ιουνίου 2003

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2375/2002 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για τον μαλακό σίτο άλλης ποιότητας, πλην της υψηλής ποιότητας, προέλευσης τρίτων χωρών, και για τη θέσπιση παρέκκλισης από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των σιτηρών(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1104/2003(2), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 1,

την απόφαση 2003/253/EΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Καναδά σύμφωνα με το άρθρο XXVIII της ΓΣΔΕ του 1994 για την τροποποίηση των παραχωρήσεων, όσον αφορά τα σιτηρά, που προβλέπεται στον πίνακα CXL της ΕΚ ο οποίος προσαρτάται στην ΓΣΔΕ 1994(3), και ιδίως το άρθρο 2,

την απόφαση 2003/254/EΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την τροποποίηση των παραχωρήσεων οι οποίες αφορούν τα σιτηρά που προβλέπονται στον πίνακα CXL της ΕΚ ο οποίος αποτελεί παράρτημα της ΓΣΔΕ 1994(4), και ιδίως το άρθρο 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2375/2002 της Επιτροπής(5), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 531/2003(6), ανοίγει δασμολογική ποσόστωση 2981600 τόνων χαμηλής και μέσης ποιότητας μαλακού σίτου που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 1001 90 99. Η εν λόγω δασμολογική ποσόστωση περιλαμβάνει 572000 τόνους για εισαγωγές καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και 38000 τόνους για εισαγωγές καταγωγής Καναδά.

(2) Στο πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο του 2003, όσον αφορά τις εισαγωγές στο πλαίσιο της επιμέρους ποσόστωσης III που καλύπτει όλες τις τρίτες χώρες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Καναδά, υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από τους εμπορευόμενους που οδήγησε σε υπερπροσφορά. Υπήρξαν επίσης προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ της Επιτροπής και των αρχών ορισμένων κρατών μελών που οδήγησαν σε αβεβαιότητες σχετικά με τις ποσότητες που έχουν πράγματι ζητηθεί σε όλη την Κοινότητα και τις δυσκολίες για τον έλεγχο των διαθέσιμων ποσοτήτων της ποσόστωσης. Κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστούν οι υποχρεώσεις των κρατών μελών στο πλαίσιο αυτό.

(3) Η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής καθορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1162/95 της Επιτροπής(7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 498/2003(8). Λόγω της αβεβαιότητας όσον αφορά τη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής, κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί ρητή διάταξη στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2375/2002 ώστε να εξασφαλιστεί ότι η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης δεν είναι μικρότερη από 45 ημέρες.

(4) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2375/2002 θεσπίστηκε αρχικά για μια μεταβατική περίοδο, από την 1η Ιανουαρίου 2003 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2003, εν αναμονή της τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92. Εφόσον οι διατάξεις του εν λόγω κανονισμού εφαρμόστηκαν ικανοποιητικά κατά την σχετική περίοδο, κρίνεται σκόπιμη η μόνιμη εφαρμογή τους.

(5) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2375/2002 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2375/2002 τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:"Κάθε αίτηση πιστοποιητικού αναφέρει μία ποσότητα η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διαθέσιμη ποσότητα στο πλαίσιο της επιμέρους ποσόστωσης για την εισαγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος κατά την εν λόγω περίοδο. Οι αιτούντες μπορούν να υποβάλουν μόνο μία αίτηση πιστοποιητικού στο σχετικό κράτος μέλος."

β) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

"2. Την ημέρα κατάθεσης των αιτήσεων πιστοποιητικών, οι αρμόδιες αρχές διαβιβάζουν με φαξ στην Επιτροπή ανακοίνωση σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα καθώς και τη συνολική ποσότητα που προκύπτει από το άθροισμα των ποσοτήτων που αναφέρονται στις αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής, το αργότερο στις 18:00 ώρα Βρυξελλών. Οι ανακοινώσεις πρέπει να αποστέλλονται ακόμη και όταν δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις σε ένα κράτος μέλος. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να ανακοινώνονται χωριστά από αυτές που αφορούν τις άλλες αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής για τα σιτηρά.

Εάν το κράτος μέλος δεν διαβιβάσει την ανακοίνωση που αφορά τις αιτήσεις στην Επιτροπή εντός των καθορισμένων προθεσμιών, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν έχουν κατατεθεί αιτήσεις στο σχετικό κράτος μέλος."

2. Tο ακόλουθο άρθρο 6 παρεμβάλλεται:

"Άρθρο 6

Τα πιστοποιητικά εισαγωγής ισχύουν για 45 ημέρες από την ημέρα έκδοσής τους. Σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού υπολογίζεται από την ημερομηνία της πραγματικής έκδοσής του."

3. Η τρίτη παράγραφος του άρθρου 12 διαγράφεται.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2003.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 181 της 1.7.1992, σ. 21.

(2) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(3) ΕΕ L 95 της 11.4.2003, σ. 36.

(4) ΕΕ L 95 της 11.4.2003, σ. 40.

(5) ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 88.

(6) ΕΕ L 79 της 26.3.2003, σ. 3.

(7) ΕΕ L 117 της 24.5.1995, σ. 2.

(8) ΕΕ L 74 της 20.3.2003, σ. 15.

Top