EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0460

2003/460/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Ιουνίου 2003, σχετικά με έκτακτα μέτρα όσον αφορά τα καυτά τσίλι και τα προϊόντα καυτών τσίλι (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 1970]

OJ L 154, 21.6.2003, p. 114–115 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 464 - 465
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 464 - 465
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 464 - 465
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 464 - 465
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 464 - 465
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 464 - 465
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 464 - 465
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 464 - 465
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 464 - 465

No longer in force, Date of end of validity: 20/01/2004; καταργήθηκε από 32004D0092 . Latest consolidated version: 21/06/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/460/oj

32003D0460

2003/460/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Ιουνίου 2003, σχετικά με έκτακτα μέτρα όσον αφορά τα καυτά τσίλι και τα προϊόντα καυτών τσίλι (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 1970]

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 154 της 21/06/2003 σ. 0114 - 0115


Απόφαση της Επιτροπής

της 20ής Ιουνίου 2003

σχετικά με έκτακτα μέτρα όσον αφορά τα καυτά τσίλι και τα προϊόντα καυτών τσίλι

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 1970]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/460/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων(1), και ιδιαίτερα το άρθρο 54,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 η Επιτροπή αναστέλλει τη διάθεση στην αγορά ή τη χρήση τροφίμων ή ζωοτροφών που ενδέχεται να αποτελέσουν σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, και λαμβάνει κάθε άλλο κατάλληλο προσωρινό μέτρο εφόσον ο κίνδυνος αυτός δεν μπορεί να ελεγχθεί ικανοποιητικά με τα μέτρα που έχει λάβει το συγκεκριμένο κράτος μέλος.

(2) Στις 9 Μαΐου 2003, η Γαλλία διαβίβασε πληροφορίες μέσω του συστήματος ταχέως συναγερμού για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές σχετικά με την ανεύρεση της χρωστικής ερυθρό του Σουδάν 1 σε προϊόντα καυτών τσίλι καταγωγής Ινδιών. Δεν υπάρχει απόδειξη ότι τα πορίσματα αυτά αφορούν προϊόντα κοινοτικής καταγωγής.

(3) Από τα διαθέσιμα πειραματικά δεδομένα προκύπτει ότι το ερυθρό του Σουδάν 1 μπορεί να είναι γονιδιοτοξική καρκινογόνος ουσία. Επομένως δεν είναι δυνατό να καθορισθεί ημερήσια ανεκτή λήψη. Το ερυθρό του Σουδάν 1 μπορεί επίσης να έχει ευαισθητοποιητικά αποτελέσματα μέσω πρόσληψης από το δέρμα ή εισπνοής. Έχει επίσης καταταχθεί ως καρκινογόνος ουσία κατηγορίας 3 από το Διεθνή Οργανισμό Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC).

(4) Επομένως τα πορίσματα που αναφέρονται από τη Γαλλία αφορούν νόθευση που συνεπάγεται σοβαρό κίνδυνο για την υγεία.

(5) Στις 5 Ιουνίου 2003, λόγω της πιθανότητας επέκτασης του προβλήματος, η Γαλλία ενέκρινε προσωρινά προστατευτικά μέτρα και πληροφόρησε την Επιτροπή σχετικά.

(6) Ενεργώντας ανάλογα, η Επιτροπή οφείλει να θέσει το θέμα ενώπιον της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την έγκριση των μέτρων εκ μέρους της Γαλλίας, με σκοπό την επέκταση, την τροποποίηση ή την κατάργηση των εθνικών προσωρινών προστατευτικών μέτρων.

(7) Λόγω της σοβαρότητας της απειλής για την υγεία, είναι απαραίτητο να επεκταθούν τα μέτρα που έλαβε η Γαλλία σε ολόκληρη την Κοινότητα. Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη το ενδεχόμενο τριγωνικού εμπορίου, ειδικά για τα προϊόντα των οποίων δεν υπάρχει επίσημη πιστοποίηση καταγωγής. Για να προστατευθεί η δημόσια υγεία είναι σκόπιμο να απαιτείται ότι τα φορτία καυτών τσίλι και προϊόντων καυτών τσίλι που εισάγονται στην Κοινότητα σε οιαδήποτε μορφή και προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο πρέπει να συνοδεύονται από αναλυτική έκθεση εκ μέρους του εισαγωγέα ή του συγκεκριμένου παράγοντα του εμπορίου τροφίμων που να αποδεικνύει ότι το φορτίο δεν περιέχει ερυθρό του Σουδάν 1. Για τον ίδιο λόγο, τα κράτη μέλη διεξάγουν τυχαίες δειγματοληψίες και αναλύσεις καυτών τσίλι και προϊόντων καυτών τσίλι κατά την εισαγωγή ή κατά την κυκλοφορία ήδη στην αγορά.

(8) Είναι σκόπιμο να επιβληθεί η καταστροφή των νοθευμένων καυτών τσίλι και προϊόντων καυτών τσίλι, έτσι ώστε να αποφευχθεί η εισαγωγή τους στην τροφική αλυσίδα.

(9) Καθόσον τα μέτρα που προβλέπονται με την παρούσα απόφαση έχουν αντίκτυπο στον έλεγχο των πόρων των κρατών μελών, τα αποτελέσματα αυτών των μέτρων πρέπει να αξιολογηθούν το αργότερο 12 μήνες μετά, έτσι ώστε να εκτιμηθεί κατά πόσον αυτά εξακολουθούν να είναι αναγκαία για την προστασία της δημόσιας υγείας.

(10) Η αξιολόγηση αυτή πρέπει να λάβει υπόψη τα αποτελέσματα όλων των αναλύσεων που διεξάχθηκαν από τις αρμόδιες αρχές.

(11) Τα μέτρα που προβλέπονται με την παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται για τα ακόλουθα καυτά τσίλι και προϊόντα καυτών τσίλι σε οιαδήποτε μορφή, που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο:

- Καρποί του γένους Capsicum, αποξηραμένοι και συντριμμένοι ή κονιορτοποιημένοι που αναφέρονται στον κωδικό ΣΟ 0904 20 90.

Άρθρο 2

Συνθήκες εισαγωγής καυτών τσίλι και προϊόντων καυτών τσίλι

1. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν την εισαγωγή καυτών τσίλι και προϊόντων καυτών τσίλι, εκτός εάν αποδεικνύεται μέσω αναλυτικής έκθεσης που συνοδεύει το φορτίο ότι το προϊόν δεν περιέχει το ερυθρό του Σουδάν 1 (CAS Nr 842-07-09).

2. Οι αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη ελέγχουν εάν κάθε φορτίο καυτών τσίλι ή προϊόντων καυτών τσίλι που παρουσιάζεται προς εισαγωγή συνοδεύεται από την έκθεση που προβλέπεται στην παράγραφο 1.

3. Απουσία μιας τέτοιας αναλυτικής έκθεσης, ο εισαγωγέας ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα προβαίνει σε εξέταση του προϊόντος για να αποδείξει ότι αυτό δεν περιέχει ερυθρό του Σουδάν 1. Εκκρεμούσης της έκδοσης αναλυτικής έκθεσης, το προϊόν θα κρατείται υπό επίσημη εποπτεία.

Άρθρο 3

Δειγματοληψία και ανάλυση

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της τυχαίας δειγματοληψίας και της ανάλυσης καυτών τσίλι και προϊόντων καυτών τσίλι που παρουσιάζονται προς εισαγωγή ή διατίθενται ήδη στην αγορά, έτσι ώστε να διαπιστώνεται η απουσία ερυθρού του Σουδάν 1. Πληροφορούν την Επιτροπή σχετικά με τα θετικά (δυσμενή) αποτελέσματα μέσω του συστήματος ταχέως συναγερμού για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές. Τα αρνητικά (ευμενή) αποτελέσματα αναφέρονται στην Επιτροπή σε τριμηνιαία βάση. Αυτή η έκθεση υποβάλλεται στη διάρκεια του μήνα που έπεται της λήξης κάθε τριμήνου(2).

2. Κάθε φορτίο που υπόκειται σε επίσημη δειγματοληψία και ανάλυση μπορεί να κρατείται πριν από την έγκριση της διάθεσης στην αγορά επί 15 εργάσιμες ημέρες κατ' ανώτατο όριο.

Άρθρο 4

Μερισμός φορτίου

Σε περίπτωση μερισμού φορτίου, επικυρωμένο αντίγραφο της αναλυτικής έκθεσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 πρέπει να συνοδεύει το κάθε μέρος που αποσπάσθηκε από το φορτίο.

Άρθρο 5

Νοθευμένα φορτία

Τα προϊόντα τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 για τα οποία διαπιστώνεται ότι περιέχουν ερυθρό του Σουδάν 1 καταστρέφονται.

Άρθρο 6

Ανάκτηση του κόστους

Σε σχέση με το άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 3 και το άρθρο 5, το κόστος που προκύπτει από την ανάλυση, την αποθήκευση και την ενδεχόμενη καταστροφή βαρύνει τους εισαγωγείς ή τους συγκεκριμένους παράγοντες του εμπορίου τροφίμων.

Άρθρο 7

Αναθεώρηση των μέτρων

Η απόφαση αυτή θα αναθεωρηθεί στις 20 Ιουνίου 2004 το αργότερο.

Άρθρο 8

Αποδέκτες

Η απόφαση αυτή απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2003.

Για την Επιτροπή

David Byrne

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

(2) Απρίλιος, Ιούλιος, Οκτώβριος, Ιανουάριος.

Top