EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0364

2003/364/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 15ης Μαΐου 2003, για τον αποκλεισμό από την κοινοτική χρηματοδότηση ορισμένων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τμήμα Εγγυήσεων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 1539]

OJ L 124, 20.5.2003, p. 45–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/364/oj

32003D0364

2003/364/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 15ης Μαΐου 2003, για τον αποκλεισμό από την κοινοτική χρηματοδότηση ορισμένων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τμήμα Εγγυήσεων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 1539]

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 124 της 20/05/2003 σ. 0045 - 0048


Απόφαση της Επιτροπής

της 15ης Μαΐου 2003

για τον αποκλεισμό από την κοινοτική χρηματοδότηση ορισμένων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τμήμα Εγγυήσεων

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 1539]

(Τα κείμενα στην ισπανική, γερμανική, ελληνική, αγγλική, γαλλική, ιταλική και πορτογαλική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)

(2003/364/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 729/70 του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 1970, περί χρηματοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1287/95(2), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί χρηματοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής(3), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 4,

Μετά από διαβούλευση με την επιτροπή του Ταμείου,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 729/70, καθώς και το άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1258/1999, ορίζουν ότι η Επιτροπή αποφασίζει για τις δαπάνες που πρέπει να αποκλειστούν από την κοινοτική χρηματοδότηση όταν διαπιστώνει ότι δεν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες.

(2) Τα εν λόγω άρθρα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 729/70 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1258/1999, καθώς και το άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1663/95 της Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου 1995, για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 729/70 όσον αφορά τη διαδικασία για την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων(4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2025/2001(5), προβλέπουν ότι η Επιτροπή πραγματοποιεί τους αναγκαίους ελέγχους, ανακοινώνει στα κράτη μέλη τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών, λαμβάνει γνώση των παρατηρήσεων των κρατών μελών, οργανώνει διμερείς συζητήσεις για την επίτευξη συμφωνίας με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και ανακοινώνει επίσημα τα συμπεράσματά της στα κράτη μέλη αυτά, κάνοντας αναφορά στην απόφαση 94/442/ΕΚ της Επιτροπής, της 1ης Ιουλίου 1994, σχετικά με τη θέσπιση διαδικασίας συμβιβασμού στο πλαίσιο της εκκαθάρισης των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων(6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/535/ΕΚ(7).

(3) Τα κράτη μέλη είχαν τη δυνατότητα να ζητήσουν την κίνηση διαδικασίας συμβιβασμού· η δυνατότητα αυτή χρησιμοποιήθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις και η έκθεση που καταρτίστηκε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής εξετάστηκε από την Επιτροπή.

(4) Τα άρθρα 2 και 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 729/70, όπως και το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1258/1999, ορίζουν ότι μπορούν να χρηματοδοτηθούν μόνο οι επιστροφές κατά την εξαγωγή προς τρίτες χώρες και οι παρεμβάσεις που προορίζονται για τη ρύθμιση των γεωργικών αγορών που χορηγούνται ή αναλαμβάνονται αντιστοίχως σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες στο πλαίσιο της κοινής οργάνωσης γεωργικών αγορών.

(5) Από τις διενεργηθείσες επαληθεύσεις, τα αποτελέσματα των διμερών συζητήσεων και τις διαδικασίες συμβιβασμού προέκυψε ότι ένα μέρος των δαπανών που δηλώθηκαν από τα κράτη μέλη δεν πληροί τους εν λόγω όρους και, κατά συνέπεια, δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων.

(6) Το παράρτημα της παρούσας απόφασης εμφαίνει τα ποσά που δεν βαρύνουν το ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων· τα ποσά αυτά δεν αφορούν τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν από τους είκοσι τέσσερις μήνες που προηγούνται της γραπτής ανακοίνωσης της Επιτροπής στα κράτη μέλη σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων.

(7) Για τις περιπτώσεις που αφορά η παρούσα απόφαση, η εκτίμηση των ποσών που πρέπει να αποκλειστούν λόγω της μη συμφωνίας τους με τους κοινοτικούς κανόνες ανακοινώθηκε από την Επιτροπή στα κράτη μέλη στο πλαίσιο σχετικής συνοπτικής έκθεσης.

(8) Η παρούσα απόφαση δεν προδικάζει τα δημοσιονομικά μέτρα τα οποία μπορεί να λάβει η Επιτροπή βάσει των αποφάσεων του Δικαστηρίου σε υποθέσεις που εκκρεμούν στις 28 Φεβρουαρίου 2003 και που αφορούν θέματα τα οποία αποτελούν αντικείμενό της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Με την παρούσα απόφαση αποκλείονται από την κοινοτική χρηματοδότηση, λόγω μη συμμόρφωσής τους προς τους κοινοτικούς κανόνες, οι εμφαινόμενες στο παράρτημα δαπάνες των εγκεκριμένων οργανισμών πληρωμής των κρατών μελών που δηλώθηκαν στο πλαίσιο του ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, την Ελληνική Δημοκρατία, το Βασίλειο της Ισπανίας, τη Γαλλική Δημοκρατία, την Ιρλανδία, την Ιταλική Δημοκρατία, τη Δημοκρατία της Αυστρίας και την Πορτογαλική Δημοκρατία.

Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2003.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 94 της 28.4.1970, σ. 13.

(2) ΕΕ L 125 της 8.6.1995, σ. 1.

(3) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 103.

(4) ΕΕ L 158 της 8.7.1995, σ. 6.

(5) ΕΕ L 274 της 17.10.2001, σ. 3.

(6) ΕΕ L 182 της 16.7.1994, σ. 45.

(7) ΕΕ L 193 της 17.7.2001, σ. 25.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Σύνολο διορθώσεων

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Top