EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0345

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 345/2003 της Επιτροπής, της 24ης Φεβρουαρίου 2003, για άνοιγμα προτιμησιακής δασμολογικής ποσόστωσης κατά την εισαγωγή ακατέργαστης ζάχαρης ζαχαροκάλαμων καταγωγής χωρών ΑΚΕ για την προμήθεια των βιομηχανιών ραφιναρίσματος ζάχαρης κατά την περίοδο από 1ης Μαρτίου έως 30 Ιουνίου 2003

OJ L 50, 25.2.2003, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/345/oj

32003R0345

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 345/2003 της Επιτροπής, της 24ης Φεβρουαρίου 2003, για άνοιγμα προτιμησιακής δασμολογικής ποσόστωσης κατά την εισαγωγή ακατέργαστης ζάχαρης ζαχαροκάλαμων καταγωγής χωρών ΑΚΕ για την προμήθεια των βιομηχανιών ραφιναρίσματος ζάχαρης κατά την περίοδο από 1ης Μαρτίου έως 30 Ιουνίου 2003

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 050 της 25/02/2003 σ. 0013 - 0014


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 345/2003 της Επιτροπής

της 24ης Φεβρουαρίου 2003

για άνοιγμα προτιμησιακής δασμολογικής ποσόστωσης κατά την εισαγωγή ακατέργαστης ζάχαρης ζαχαροκάλαμων καταγωγής χωρών ΑΚΕ για την προμήθεια των βιομηχανιών ραφιναρίσματος ζάχαρης κατά την περίοδο από 1ης Μαρτίου έως 30 Ιουνίου 2003

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2001, για κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα της ζάχαρης(1) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 680/2002 της Επιτροπής(2), και ιδίως το άρθρο 23 παράγραφος 2 και το άρθρο 39 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το άρθρο 39 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 ορίζει ότι, κατά τις περιόδους εμπορίας 2001/2002 έως 2005/2006 και για την κατάλληλη προμήθεια των κοινοτικών βιομηχανιών ραφιναρίσματος ζάχαρης, λαμβάνεται μειωμένος ειδικός δασμός κατά την εισαγωγή ακατέργαστης ζάχαρης ζαχαροκάλαμων καταγωγής κρατών με τα οποία η Κοινότητα συνήψε συμφωνίες προμήθειας υπό προτιμησιακούς όρους. Προς στιγμήν, τέτοιες συμφωνίες συνήφθησαν, με την απόφαση 2001/870/ΕΚ του Συμβουλίου(3), αφενός, με τα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (χώρες ΑΚΕ) μέρη στο πρωτόκολλο αριθ. 3 για την ζάχαρη ΑΚΕ του παραρτήματος V της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ και, αφετέρου, με τη Δημοκρατία της Ινδίας.

(2) Οι ποσότητες της ειδικής προτιμησιακής ζάχαρης που πρέπει να εισαχθεί, καθορίζονται σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο 39 βάσει ενός ετήσιου προσωρινού κοινοτικού ισολογισμού. Ένας τέτοιος ισολογισμός απέδειξε την ανάγκη εισαγωγής ακατέργαστης ζάχαρης και ανοίγματος στο στάδιο αυτό για την περίοδο εμπορίας 2002/2003 δασμολογικών ποσοστώσεων με ειδικό μειωμένο δασμό, που προβλέπεται από τις προαναφερόμενες συμφωνίες, ο οποίος επιτρέπει να καλυφθούν οι ανάγκες των κοινοτικών βιομηχανιών ραφιναρίσματος ζάχαρης για ένα μέρος αυτής της περιόδου. Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1096/2002 της Επιτροπής(4) έχουν ανοιχθεί ποσοστώσεις για την περίοδο από 1ης Ιουλίου 2002 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2003. Δεδομένου ότι οι προβλέψεις παραγωγής ακατέργαστης ζάχαρης ζαχαροκάλαμων είναι τώρα διαθέσιμες για την περίοδο εμπορίας 2002/2003, πρέπει να ανοιχθεί ποσόστωση για το δεύτερο μέρος της περιόδου εμπορίας. Λόγω των υποτιθεμένων μέγιστων αναγκών ραφιναρίσματος που καθορίζονται ανά κράτος μέλος και των ελλειπουσών ποσοτήτων που προκύπτουν από τον προσωρινό ισολογισμό, πρέπει να προβλεφθούν εγκρίσεις εισαγωγής ανά κράτος μέλος ραφιναρίσματος για την περίοδο από 1ης Μαρτίου έως 30 Ιουνίου 2003.

(3) Οι συμφωνίες που συνήφθησαν από την απόφαση 2001/870/ΕΚ ορίζουν ότι οι σχετικές βιομηχανίες ραφιναρίσματος πρέπει να πληρώσουν μια ελάχιστη τιμή αγοράς ίσης προς την τιμή εγγύησης για την ακατέργαστη ζάχαρη μειούμενη κατά την ενίσχυση προσαρμογής που καθορίζεται για την εν λόγω περίοδο εμπορίας. Πρέπει, άρα, να καθορισθεί αυτή η ελάχιστη τιμή λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που εφαρμόζονται στην περίοδο εμπορίας 2002/2003.

(4) Πρέπει να καθορισθεί ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2513/2001 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής για την εισαγωγή υπό δασμολογική ποσόστωση, στο πλαίσιο προτιμησιακών συμφωνιών, ακατέργαστης ζάχαρης ζαχαροκάλαμου που προορίζεται για τη βιομηχανία ζάχαρης(5), πρέπει να εφαρμόζεται στις νέες ποσοστώσεις.

(5) Για την αποφυγή της διακοπής των εφοδιασμών, πρέπει να προβλεφθεί ότι, για τις ποσότητες που πρόκειται να εισαχθούν στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1096/2002 για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις πιστοποιητικών πριν από την 1η Μαρτίου 2003, θα επιτραπεί στα σχετικά κράτη μέλη να εκδώσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά μετά την ημερομηνία αυτή κατά την περίοδο εμπορίας 2002/2003.

(6) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης ζάχαρης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για την περίοδο από 1ης Μαρτίου έως 30 Ιουνίου 2003, ανοίγεται, στο πλαίσιο της απόφασης 2001/870/ΕΚ, για την εισαγωγή ακατέργαστης ζάχαρης ζαχαροκάλαμων που πρέπει να ραφιναριστεί και η οποία υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1701 11 10, δασμολογική ποσόστωση 33798 τόνων που εκφράζονται σε λευκή ζάχαρη καταγωγής χωρών ΑΚΕ.

Η εν λόγω δασμολογική ποσόστωση φέρει τον αύξοντα αριθμό 09.4097.

Άρθρο 2

1. Ο ειδικός μειωμένος δασμός ανά 100 kg ακατέργαστης ζάχαρης ποιοτικού τύπου κατά την εισαγωγή των ποσοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 καθορίζεται σε 0 ευρώ.

2. Η ελάχιστη τιμή αγοράς που πρέπει να πληρωθεί από τις κοινοτικές βιομηχανίες ραφιναρίσματος ζάχαρης, καθορίζεται για την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 1 σε 49,68 ευρώ ανά 100 kg ακατέργαστης ζάχαρης ποιοτικού υλικού.

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη δύνανται να εκδώσουν πιστοποιητικά εισαγωγής στο πλαίσιο της ποσόστωσης που καθορίζεται στο άρθρο 1 και υπό τους όρους του άρθρου 2 για τις κάτωθι ποσότητες, εκφραζόμενες σε λευκή ζάχαρη:

α) 10713 τόνοι όσον αφορά τη Φινλανδία·

β) 5126 τόνοι όσον αφορά τη μητροπολιτική Γαλλία·

γ) 13082 τόνοι όσον αφορά την ηπειρωτική Πορτογαλία·

δ) 4876 τόνοι όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο.

Άρθρο 4

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2513/2001 εφαρμόζεται στη δασμολογική ποσόστωση που άνοιξε με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 5

Επιτρέπεται στα κράτη μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1096/2002 για τις ποσότητες οι οποίες προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις πιστοποιητικών πριν από την 1η Μαρτίου 2003, να εκδώσουν πιστοποιητικά για την εισαγωγή και το ραφινάρισμα των ποσοτήτων αυτών μέχρι τις 30 Ιουνίου 2003.

Άρθρο 6

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Μαρτίου 2003.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2003.

Για την Επιτροπή

Frederik Bolkestein

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.

(2) ΕΕ L 104 της 20.4.2002, σ. 26.

(3) ΕΕ L 325 της 8.12.2001, σ. 21.

(4) ΕΕ L 166 της 25.6.2002, σ. 6.

(5) ΕΕ L 339 της 21.12.2001, σ. 19.

Top