EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0211

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 211/2003 της Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 2003, σχετικά με τις αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής ρυζιού και θραυσμάτων ρυζιού που περιλαμβάνουν προκαθορισμό της επιστροφής

OJ L 28, 4.2.2003, p. 34–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/211/oj

32003R0211

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 211/2003 της Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 2003, σχετικά με τις αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής ρυζιού και θραυσμάτων ρυζιού που περιλαμβάνουν προκαθορισμό της επιστροφής

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 028 της 04/02/2003 σ. 0034 - 0034


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 211/2003 της Επιτροπής

της 3ης Φεβρουαρίου 2003

σχετικά με τις αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής ρυζιού και θραυσμάτων ρυζιού που περιλαμβάνουν προκαθορισμό της επιστροφής

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του ρυζιού(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 411/2002 της Επιτροπής(2),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1162/95 της Επιτροπής, της 23ης Μαΐου 1995, περί ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα των σιτηρών και του ρυζιού(3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2305/2002(4), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1162/95 προβλέπει, όταν γίνεται ειδική αναφορά στην παρούσα παράγραφο κατά τον καθορισμό επιστροφής κατά την εξαγωγή, προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία καταθέσεως αιτήσεως για τη χορήγηση των πιστοποιητικών εξαγωγής που περιλαμβάνουν προκαθορισμό της επιστροφής. Το εν λόγω άρθρο προβλέπει, επιπλέον, ότι η Επιτροπή καθορίζει ενιαίο ποσοστό μειώσεως της ποσότητας εάν οι αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής υπερβαίνουν τις ποσότητες που μπορούν να αναληφθούν. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 177/2003 της Επιτροπής(5) καθορίζει τις επιστροφές στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται στην προαναφερθείσα παράγραφο για ποσότητα 1000 τόνων για τον προορισμό R01 όπως ορίζεται στο παράρτημα του εν λόγω κανονισμού.

(2) Για τον προορισμό R01 οι ποσότητες που ζητήθηκαν στις 31 Ιανουαρίου 2003 υπερβαίνουν τη διαθέσιμη ποσότητα. Πρέπει, κατά συνέπεια, να καθοριστεί ποσοστό μείωσης για τις αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής που υποβλήθηκαν στις 31 Ιανουαρίου 2003.

(3) Λαμβανομένου υπόψη του αντικειμένου τους, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού πρέπει να αρχίσουν να ισχύουν αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τον προορισμό R01 όπως ορίζεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 177/2003, οι αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής ρυζιού και θραυσμάτων ρυζιού, που περιλαμβάνουν προκαθορισμό της επιστροφής και υποβλήθηκαν στις 31 Ιανουαρίου 2003 στο πλαίσιο του εν λόγω κανονισμού παρέχουν δικαίωμα χορήγησης πιστοποιητικών για τις ποσότητες που ζητήθηκαν με ποσοστό μείωσης 0,34 %.

Άρθρο 2

Για τον προορισμό R01 όπως ορίζεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 177/2003, οι αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής ρυζιού και θραυσμάτων ρυζιού, που υποβλήθηκαν από τις 1 Φεβρουαρίου 2003, δεν δίνουν δικαίωμα χορήγησης πιστοποιητικών εξαγωγής στο πλαίσιο του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 4 Φεβρουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2003.

Για την Επιτροπή

J. M. Silva Rodríguez

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 329 της 30.12.1995, σ. 18.

(2) ΕΕ L 62 της 5.3.2002, σ. 27.

(3) ΕΕ L 117 της 24.5.1995, σ. 2.

(4) ΕΕ L 348 της 21.12.2002, σ. 92.

(5) ΕΕ L 26 της 31.1.2003, σ. 35.

Top