EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0205

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 205/2003 της Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 2003, για χορήγηση σπαστών πίσων ως επισιτιστική βοήθεια

OJ L 28, 4.2.2003, p. 16–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/205/oj

32003R0205

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 205/2003 της Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 2003, για χορήγηση σπαστών πίσων ως επισιτιστική βοήθεια

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 028 της 04/02/2003 σ. 0016 - 0018


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 205/2003 της Επιτροπής

της 3ης Φεβρουαρίου 2003

για χορήγηση σπαστών πίσων ως επισιτιστική βοήθεια

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1292/96 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1996, σχετικά με την πολιτική και τη διαχείριση της επισιτιστικής βοήθειας και των ειδικών δράσεων στήριξης για την επισιτιστική βοήθεια(1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1726/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(2), και ιδίως το άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο προαναφερθείς κανονισμός καταρτίζει τον κατάλογο των χωρών και των οργανισμών που ενδέχεται να λάβουν κοινοτική βοήθεια που καθορίζει τα γενικά κριτήρια σχετικά με τη μεταφορά της επισιτιστικής βοήθειας μετά το στάδιο fob.

(2) Μετά από πολλές αποφάσεις σχετικά με τη χορήγηση επισιτιστικής βοήθειας, η Επιτροπή χορήγησε σπαστά πίσα σε ορισμένους δικαιούχους.

(3) Οι παραδόσεις αυτές πρέπει να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2519/97 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 1997, για τις γενικές διατάξεις κινητοποίησης προϊόντων που χορηγούνται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1292/96 του Συμβουλίου για την κοινοτική επισιτιστική βοήθεια(3). Είναι αναγκαίο να οριστούν επακριβώς οι προθεσμίες και οι όροι χορήγησης για να καθοριστούν οι δαπάνες που προκύπτουν.

(4) Για να εξασφαλισθεί η υλοποίηση των προμηθειών, πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα για τους προσφέροντες να συγκεντρώνουν είτε πράσινα σπαστά πίσα είτε κίτρινα σπαστά πίσα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Πραγματοποιείται, με βάση την κοινοτική επισιτιστική βοήθεια, συγκέντρωση σπαστών πίσων στην Κοινότητα, προκειμένου να τα προμηθευτούν οι δικαιούχοι που αναφέρονται στο παράρτημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2519/97 και τους όρους που αναφέρονται στο παράρτημα.

Οι προσφορές πρέπει να αφορούν είτε πράσινα σπαστά πίσα είτε κίτρινα σπαστά πίσα. Επί ποινή απορρίψεως, κάθε προσφορά πρέπει να αναφέρει σαφώς το είδος των πίσων στο οποίο αναφέρεται.

Θεωρείται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση όλων των εφαρμοζομένων γενικών και ειδικών όρων και τους έχει αποδεχθεί. Κάθε άλλος όρος ή επιφύλαξη που περιλαμβάνονται στην προσφορά του θεωρούνται ως μη εγγεγραμμένοι.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2003.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 166 της 5.7.1996, σ. 1.

(2) ΕΕ L 234 της 1.9.2001, σ. 10.

(3) ΕΕ L 346 της 17.12.1997, σ. 23.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις:

ΠΑΡΤΙΔΑ Α, Β

1. Δράσεις υπ' αριθ.: 61/02 (Α)· 62/02 (Β)

2. Δικαιούχος(2): World Food Programme (WFP), Via Cesare Giulio Viola 68, I - 00148 Roma· τηλ.: (39-06) 6513 29 88· φαξ: 6513 28 44/3· τέλεξ: 626675 WFP I

3. Αντιπρόσωπος του δικαιούχου: να καθορισθεί από το δικαιούχο

4. Χώρα προορισμού: A: Γουινέα· Β: Λιβερία

5. Προϊόν προς κινητοποίηση(7): σπαστά πίσα

6. Συνολική καθαρή ποσότητα (σε τόνους): 2850

7. Αριθμός παρτίδων: 2 (Α: 1000 τόνοι· Β: 1850 τόνοι)

8. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του προϊόντος(3)(4): βλέπε ΕΕ C 312 της 31.10.2000, σ. 1 [Β.6]

9. Συσκευασία(5): βλέπε ΕΕ C 267 της 13.9.1996, σ. 1 [2.1 Α.1.α, 2.α και B.4] ή [4.0 Α.1.γ, 2.γ και B.4]

10. Επισήμανση και σήμανση(6): βλέπε ΕΕ C 114 της 29.4.1991, σ. 1 [IV.Α.3]

- γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση: Α: γαλλική· Β: αγγλική

- συμπληρωματικές μνείες: -

11. Τρόπος κινητοποίησης του προϊόντος: κοινοτική αγορά

Το προϊόν πρέπει να προέρχεται από την Κοινότητα

12. Προβλεπόμενο στάδιο παράδοσης(8): παράδοση στο λιμάνι φόρτωσης

13. Εναλλακτικό στάδιο παράδοσης: -

14. α) λιμένας φόρτωσης: -

β) διεύθυνση φόρτωσης: -:

15. Λιμένας εκφόρτωσης: -

16. Τόπος προορισμού: - λιμένας ή αποθήκη διαμετακόμισης: -

- διαδρομή χερσαίας μεταφοράς: -

17. Χρονικό διάστημα ή προθεσμία παράδοσης στο προβλεπόμενο στάδιο: - 1η προθεσμία: 10-30.3.2003

- 2η προθεσμία: 24.3 - 13.4.2003

18. Χρονικό διάστημα ή προθεσμία παράδοσης στο εναλλακτικό στάδιο: - 1η προθεσμία: -

- 2η προθεσμία: -

19. Προθεσμία για την υποβολή των προσφορών έως τις 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών): - 1η προθεσμία: 18.2.2003

- 2η προθεσμία: 4.3.2003

20. Ποσό της εγγύησης συμμετοχής στο διαγωνισμό: 5 ευρώ ανά τόνο

21. Διεύθυνση για την αποστολή των προσφορών και των εγγυήσεων συμμετοχής(1): M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L 130 7/46, B - 1049 Bruxelles· τέλεξ: 25670 AGREC B· φαξ: (32-2) 296 70 03/296 70 04

22. Επιστροφή κατά την εξαγωγή: -

Για να μπορέσει η Επιτροπή να χορηγήσει τη σύμβαση προμήθειας είναι απαραίτητες ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον ενδιαφερόμενο προσφέροντα (ιδίως ο τραπεζικός λογαριασμός που θα πιστωθεί). Οι πληφορορίες αυτές περιλαμβάνονται σε έντυπο που είναι διαθέσιμο στο Διαδίκτυο στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

http://europa.eu.int/comm/budget/ execution/ftiers_fr.htm

Σε περίπτωση έλλειψης των εν λόγω πληροφοριών, ο προσφέρων που έχει ορισθεί προμηθευτής δεν μπορεί να επικαλεσθεί την προθεσμία για την κοινοποίηση των πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2519/97.

Οι προσφέροντες καλούνται, επομένως, να υποβάλουν τις προσφορές τους μαζί με το εν λόγω έντυπο, αφού το συμπληρώσουν δεόντως.

(1) Συμπληρωματικές πληροφορίες: Torben Vestergaard [τηλ.: (32-2) 299 30 50· φαξ: (32-2) 296 20 05].

(2) Ο ανάδοχος έρχεται σε επαφή με το δικαιούχο ή τον αντιπρόσωπό του το ταχύτερο, για να καθορισθούν τα έγγραφα που είναι αναγκαία για την αποστολή.

(3) Ο ανάδοχος χορηγεί στο δικαιούχο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από επίσημη αρχή και βεβαιώνει ότι δεν έχει σημειωθεί υπέρβαση, στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, των ισχυουσών προδιαγραφών του προς παράδοση προϊόντος σχετικά με τη ραδιενεργό ακτινοβολία. Το πιστοποιητικό ραδιενέργειας πρέπει να αναφέρει την περιεκτικότητα σε καίσιο 134 και 137 και ιώδιο 131.

(4) Ο ανάδοχος διαβιβάζει στο δικαιούχο ή στον αντιπρόσωπό του, κατά την παράδοση, το ακόλουθο έγγραφο:

- φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό.

(5) Σε περίπτωση ενδεχόμενης επανασυσκευασίας σε σάκους ο ανάδοχος θα πρέπει να προμηθεύσει 2 % των κενών σάκων της ίδιας ποιότητας με αυτούς που περιέχουν το εμπόρευμα με την επιγραφή που ακολουθείται από ένα "R" κεφαλαίο.

(6) Κατά παρέκκλιση από την Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 114 της 29ης Απριλίου 1991, το κείμενο του σημείου IV.A.3.γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "τη μνεία 'Ευρωπαϊκή Κοινότητα'", και το κείμενο του σημείου IV.A.3.β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: "Σπαστά πίσα".

(7) Επί ποινή απορρίψεως, κάθε προσφορά που αναφέρει σαφώς το είδος των πίσων στο οποίο αναφέρεται.

(8) Εφιστάται η προσοχή του προσφέροντος στο άρθρο 7 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2519/97.

Top