EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0202

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 202/2003 της Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 2003, για τον καθορισμό των ελάχιστων τιμών πώλησης για το βόειο κρέας στο πλαίσιο του δεύτερου διαγωνισμού που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2249/2002

OJ L 28, 4.2.2003, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/202/oj

32003R0202

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 202/2003 της Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 2003, για τον καθορισμό των ελάχιστων τιμών πώλησης για το βόειο κρέας στο πλαίσιο του δεύτερου διαγωνισμού που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2249/2002

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 028 της 04/02/2003 σ. 0008 - 0009


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 202/2003 της Επιτροπής

της 3ης Φεβρουαρίου 2003

για τον καθορισμό των ελάχιστων τιμών πώλησης για το βόειο κρέας στο πλαίσιο του δεύτερου διαγωνισμού που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2249/2002

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2345/2001 της Επιτροπής(2), και ιδίως το άρθρο 28 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ορισμένες ποσότητες βοείου κρέατος που καθορίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2249/2002 της Επιτροπής(3), τέθηκαν σε διαγωνισμό.

(2) Δυνάμει του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79 της Επιτροπής(4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2417/95(5), οι ελάχιστες τιμές πωλήσεως για το κρέας που τέθηκε σε δημοπρασία καθορίζονται λαμβανομένων υπόψη των ληφθεισών προσφορών.

(3) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης βοείου κρέατος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι ελάχιστες τιμές πωλήσεως βοείου κρέατος για το δεύτερο διαγωνισμό που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2249/2002, του οποίου η προθεσμία υποβολής προσφορών έχει έληξε στις 27 Ιανουαρίου 2003, καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 4 Φεβρουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2003.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21.

(2) ΕΕ L 315 της 1.12.2001, σ. 29.

(3) ΕΕ L 343 της 18.12.2002, σ. 3.

(4) ΕΕ L 251 της 5.10.1979, σ. 12.

(5) ΕΕ L 248 της 14.10.1995, σ. 39.

ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Top