EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0134

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 134/2003 της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 2003, για την έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος Α1 στον τομέα των οπωροκηπευτικών

OJ L 22, 25.1.2003, p. 19–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/134/oj

32003R0134

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 134/2003 της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 2003, για την έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος Α1 στον τομέα των οπωροκηπευτικών

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 022 της 25/01/2003 σ. 0019 - 0019


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 134/2003 της Επιτροπής

της 24ης Ιανουαρίου 2003

για την έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος Α1 στον τομέα των οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1961/2001 της Επιτροπής, της 8ης Οκτωβρίου 2001, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου σχετικά με τις επιστροφές κατά την εξαγωγή στον τομέα των οπωροκηπευτικών(1) όπως τροποποιήθηκε από τον καονισμό 1176/2002(2), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2200/2002 της Επιτροπής(3), καθόρισε τις ποσότητες για τις οποίες δύναται να εκδίδονται πιστοποιητικά εξαγωγής του συστήματος Α1, εκτός από εκείνα που ζητούνται στο πλαίσιο της επισιτιστικής βοήθειας.

(2) Το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1961/2001 καθόρισε τους όρους με τους οποίους δύναται να ληφθούν από την Επιτροπή ιδιαίτερα μέτρα με σκοπό να αποφευχθεί η υπέρβαση των ποσοτήτων για τις οποίες μπορούν να εκδίδονται πιστοποιητικά του συστήματος Α1.

(3) Λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που διαθέτει σήμερα η Επιτροπή, θα προκύψουν υπερβάσεις των ποσοτήτων για τα φουντούκια χωρίς κέλυφος, μειωμένων και προσαυξημένων κατά τις ποσότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1961/2001, εάν εκδοθούν χωρίς περιορισμό πιστοποιητικά του συστήματος Α1 που ζητούνται από τις 21 Ιανουαρίου 2003. Πρέπει, επομένως, να καθορισθεί, για τα φουντούκια με κέλυφος, ποσοστό έκδοσης των ποσοτήτων που ζητήθηκαν στις 21 Ιανουαρίου 2003 και να απορριφθούν οι αιτήσεις πιστοποιητικών του συστήματος Α1 που κατατίθενται αργότερα κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου αιτήσεων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα πιστοποιητικά εξαγωγής του συστήματος Α1 για τα φουντούκια με κέλυφος, για τα οποία η αίτηση κατατέθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2003 στο πλαίσιο του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/2002, εκδίδονται μέχρι ανωτάτου ορίου 58,1 % των ζητούμενων ποσοτήτων.

Γι' αυτό το προϊόν απορρίπτονται οι αιτήσεις πιστοποιητικών του συστήματος Α1 που κατατίθενται μετά τις 21 Ιανουαρίου 2003 και πριν από τις 24 Ιουνίου 2003.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 25 Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2003.

Για την Επιτροπή

J. M. Silva Rodríguez

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 268 της 9.10.2001, σ. 8.

(2) ΕΕ L 170 της 29.6.2002, σ. 69.

(3) ΕΕ L 335 της 12.12.2002, σ. 8.

Top