EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0128

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 128/2003 της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 2003, για το άνοιγμα δασμολογικών ποσοστώσεων για την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ορισμένων μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Ελβετίας και Λιχτενστάιν

OJ L 22, 25.1.2003, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/128/oj

32003R0128

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 128/2003 της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 2003, για το άνοιγμα δασμολογικών ποσοστώσεων για την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ορισμένων μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Ελβετίας και Λιχτενστάιν

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 022 της 25/01/2003 σ. 0003 - 0004


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 128/2003 της Επιτροπής

της 24ης Ιανουαρίου 2003

για το άνοιγμα δασμολογικών ποσοστώσεων για την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ορισμένων μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Ελβετίας και Λιχτενστάιν

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3448/93 του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 1993, για τον καθορισμό του καθεστώτος συναλλαγών που εφαρμόζεται σε ορισμένα εμπορεύματα που προέρχονται από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2580/2000(2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2,

την απόφαση 2000/239/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2000, σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου, η οποία αφορά το πρωτόκολλο αριθ. 2 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας(3), και ιδίως το άρθρο 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Οι ετήσιες δασμολογικές ποσοστώσεις για ορισμένα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που προβλέπονται στη συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου, η οποία αφορά το πρωτόκολλο αριθ. 2 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, εφεξής καλούμενης "η συμφωνία", πρέπει να ανοιχθούν για το 2003.

(2) Η ετήσια ποσόστωση για τα προϊόντα που κατατάσσονται στους κωδικούς ΣΟ 2202 10 00 και ex 2202 90 10, που ορίζεται στη συμφωνία, έχει εξαντληθεί. Ως εκ τούτου, δυνάμει της συμφωνίας, πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο αύξησης κατά 10 % για το 2003.

(3) Οι προτιμησιακές διατάξεις που προβλέπονται από τη συμφωνία των ελεύθερων ανταλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, της 22ας Ιουλίου 1972, επεκτάθηκαν στο Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν με πρόσθετη συμφωνία που εγκρίθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2840/72 του Συμβουλίου(4). Κατά συνέπεια, τα μέτρα που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό πρέπει επίσης να εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής Λιχτενστάιν.

(4) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα(5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1602/2000(6), ορίζει κανόνες για τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων. Κρίνεται σκόπιμο να προβλέπεται ότι οι δασμολογικές ποσοστώσεις που ανοίχθηκαν βάσει του παρόντος κανονισμού πρέπει να αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης σύμφωνα με τους εν λόγω κανόνες.

(5) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης των οριζόντιων ζητημάτων σχετικά με τις συναλλαγές μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων που δεν υπάγονται στο παράρτημα I,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κοινοτικές δασμολογικές ποσοστώσεις για τις εισαγωγές των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων με προέλευση την Ελβετία και το Λιχτενστάιν που περιλαμβάνονται στο παράρτημα είναι ανοικτές στην απαλλαγή δασμού από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2003.

Για τις εισαγωγές των προϊόντων που περιλαμβάνονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος και οι οποίες υπερβαίνουν την ποσόστωση απαλλαγής, εφαρμόζεται δασμολογικός συντελεστής 9,1 %.

Άρθρο 2

Η διαχείριση των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 διενεργείται από την Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στα άρθρα 308α, 308β και 308γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2003.

Για την Επιτροπή

Erkki Liikanen

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 318 της 20.12.1993, σ. 18.

(2) ΕΕ L 298 της 25.11.2000, σ. 5.

(3) ΕΕ L 76 της 25.3.2000, σ. 11.

(4) ΕΕ L 300 της 31.12.1972, σ. 188.

(5) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.

(6) ΕΕ L 188 της 26.7.2000, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας 1

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Πίνακας 2

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Top