EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0047

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 47/2003 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2003, για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου

OJ L 7, 11.1.2003, p. 64–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 68 - 68
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 68 - 68
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 68 - 68
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 68 - 68
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 68 - 68
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 68 - 68
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 68 - 68
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 68 - 68
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 68 - 68
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 046 P. 24 - 24
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 046 P. 24 - 24

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; καταργήθηκε εμμέσως από 32008R0361 . Latest consolidated version: 06/01/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/47/oj

32003R0047

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 47/2003 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2003, για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 007 της 11/01/2003 σ. 0064 - 0064


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 47/2003 της Επιτροπής

της 10ης Ιανουαρίου 2003

για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα των οπωροκηπευτικών(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 545/2002(2), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 καθόρισε τον κατάλογο των προϊόντων που προορίζονται να διατεθούν νωπά στον καταναλωτή και για τα οποία υπάρχουν προδιαγραφές.

(2) Οι συσκευασίες που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή και περιέχουν διάφορα είδη οπωροκηπευτικών διατίθενται στην αγορά και ανταποκρίνονται στη ζήτηση ορισμένων καταναλωτών.

(3) Τα χρηστά συναλλακτικά ήθη προϋποθέτουν ότι τα νωπά οπωροκηπευτικά που πωλούνται στην ίδια συσκευασία είναι ομοιογενή μεταξύ τους όσον αφορά την ποιότητα. Αυτό καθιστά αναγκαίο να επεκταθεί ο κατάλογος των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο προδιαγραφών εμπορίας για να συμπεριληφθούν άλλα προϊόντα όταν αυτά παρουσιάζονται σε συσκευασίες πωλήσεως αναμεμιγμένα με τα προϊόντα που εμφαίνονται ήδη στον εν λόγω κατάλογο.

(4) Πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96.

(5) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης νωπών οπωροκηπευτικών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

"Άλλα προϊόντα, που αναφέρονται στο άρθρο 1, όταν αυτά παρουσιάζονται σε μείγμα, σε συσκευασία πώλησης καθαρού βάρους κατωτέρου των τριών χιλιογράμμων, με ένα τουλάχιστον των προϊόντων που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα."

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2003.

Για την Επιτροπή

Franz Fischler

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 1.

(2) ΕΕ L 84 της 28.3.2002, σ. 1.

Top