EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0046

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 46/2003 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2003, για την τροποποίηση των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στα νωπά οπωροκηπευτικά, όσον αφορά τα μείγματα διαφορετικών ειδών νωπών οπωροκηπευτικών στην ίδια συテκευασία πώλησης

OJ L 7, 11.1.2003, p. 61–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 047 P. 9 - 11
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 047 P. 9 - 11

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/01/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/46/oj

11.1.2003   

EL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

L 7/61


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 46/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Ιανουαρίου 2003

για την τροποποίηση των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στα νωπά οπωροκηπευτικά, όσον αφορά τα μείγματα διαφορετικών ειδών νωπών οπωροκηπευτικών στην ίδια συσκευασία πώλησης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 2002, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα των οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 545/1999 (2), και ιδίως το άρθρο 31 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96, τα νωπά οπωροκηπευτικά για τα οποία έχουν θεσπιστεί προδιαγραφές εμπορίας σύμφωνα με το άρθρο 2 του εν λόγω κανονισμού μπορούν να διατεθούν προς πώληση, να πωληθούν, να παραδοθούν ή να διατεθούν στο εμπόριο μόνον εάν είναι σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά. Όλα αυτά τα πρότυπα προβλέπουν ότι τα προϊόντα που περιέχονται στην ίδια συσκευασία πρέπει να είναι ομοιογενή ως προς το είδος τους.

(2)

Οι συσκευασίες που προορίζονται για τον καταναλωτή και περιέχουν διαφορετικά είδη οπωροκηπευτικών διατίθενται στην αγορά και ανταποκρίνονται στη ζήτηση ορισμένων καταναλωτών. Πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί το σύνολο των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στα νωπά οπωροκηπευτικά για να επιτραπεί η πρακτική αυτή με τους όρους του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 48/2003 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2003, για τον καθορισμό των κανόνων που εφαρμόζονται στα μείγματα διαφορετικών ειδών νωπών οπωροκηπευτικών στην ίδια συσκευασία πώλησης (3).

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης οπωροκηπευτικών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο παράρτημα, τίτλος V (Διατάξεις όσον αφορά την παρουσίαση), σημείο Α (Ομοιογένεια), στους κανονισμούς που αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Κατά παρέκκλιση τις προηγούμενες διατάξεις του παρόντος κανονισμού, τα προϊόντα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό δύνανται να αναμειχθούν σε συσκευασίες πώλησης καθαρού βάρους κατώτερο από τρία κιλά, με νωπά οπωροκηπευτικά διαφορετικών ειδών, με τους όρους που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 48/2003 (4)

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2003.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 84 της 28.3.2002, σ. 1.

(3)  Βλέπε σελίδα 65 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1292/81 της Επιτροπής (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1135/2001 (2).

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2213/83 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1508/2001 (4).

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 899/87 της Επιτροπής (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 843/2002 (6).

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1591/87 της Επιτροπής (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1135/2001.

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1677/88 της Επιτροπής (8), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 888/97 (9).

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 410/90 της Επιτροπής (10), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 888/97.

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 831/97 της Επιτροπής (11), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1167/1999 (12).

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1093/97 της Επιτροπής (13), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1615/2001 (14).

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2288/97 της Επιτροπής (15).

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 963/98 της Επιτροπής (16), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1135/2001.

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 730/1999 της Επιτροπής (17).

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1168/1999 της Επιτροπής (18), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 848/2000 (19).

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1455/1999 της Επιτροπής (20), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2706/2000 (21).

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2335/1999 της Επιτροπής (22).

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2377/1999 της Επιτροπής (23).

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2561/1999 της Επιτροπής (24), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 532/2001 (25).

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2789/1999 της Επιτροπής (26), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 716/2001 (27).

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 790/2000 της Επιτροπής (28), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 717/2001 (29).

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2000 της Επιτροπής (30).

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 175/2001 της Επιτροπής (31).

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 912/2001 της Επιτροπής (32).

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1508/2001 της Επιτροπής.

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1543/2001 της Επιτροπής (33).

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1615/2001 της Επιτροπής (34).

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1619/2001 της Επιτροπής (35).

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1799/2001 της Επιτροπής (36), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 453/2002 (37).

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2396/2001 της Επιτροπής (38).

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 843/2002 της Επιτροπής.

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 982/2002 της Επιτροπής (39).

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1284/2002 της Επιτροπής (40).


(1)  ΕΕ L 129 της 15.5.1981, σ. 38.

(2)  ΕΕ L 154 της 9.6.2001, σ. 9.

(3)  ΕΕ L 213 της 4.8.1983, σ. 13.

(4)  ΕΕ L 200 της 25.7.2001, σ. 14.

(5)  ΕΕ L 88 της 31.3.1987, σ. 17.

(6)  ΕΕ L 134 της 22.5.2002, σ. 24.

(7)  ΕΕ L 146 της 6.6.1987, σ. 36.

(8)  ΕΕ L 150 της 16.6.1988, σ. 21.

(9)  ΕΕ L 126 της 17.5.1997, σ. 11.

(10)  ΕΕ L 43 της 17.2.1990, σ. 22.

(11)  ΕΕ L 119 της 8.5.1997, σ. 13.

(12)  ΕΕ L 141 της 4.6.1999, σ. 4.

(13)  ΕΕ L 158 της 17.6.1997, σ. 21.

(14)  ΕΕ L 214 της 8.8.2001, σ. 21.

(15)  ΕΕ L 315 της 19.11.1997, σ. 3.

(16)  ΕΕ L 135 της 8.5.1998, σ. 18.

(17)  ΕΕ L 154 της 9.6.2001, σ. 9.

(18)  ΕΕ L 93 της 8.4.1999, σ. 14.

(19)  ΕΕ L 141 της 4.6.1999, σ. 5.

(20)  ΕΕ L 103 της 28.4.2000, σ. 9.

(21)  ΕΕ L 167 της 2.7.1999, σ. 22.

(22)  ΕΕ L 311 της 12.12.2000, σ. 35.

(23)  ΕΕ L 281 της 4.11.1999, σ. 11.

(24)  ΕΕ L 287 της 10.11.1999, σ. 6.

(25)  ΕΕ L 310 της 4.12.1999, σ. 7.

(26)  ΕΕ L 79 της 17.3.2001, σ. 21.

(27)  ΕΕ L 336 της 29.12.1999, σ. 13.

(28)  ΕΕ L 100 της 11.4.2001, σ. 9.

(29)  ΕΕ L 95 της 15.4.2000, σ. 24.

(30)  ΕΕ L 100 της 11.4.2001, σ. 11.

(31)  ΕΕ L 103 της 28.4.2000, σ. 22.

(32)  ΕΕ L 26 της 27.1.2001, σ. 24.

(33)  ΕΕ L 129 της 11.5.2001, σ. 4.

(34)  ΕΕ L 203 της 28.7.2001, σ. 9.

(35)  ΕΕ L 214 της 8.8.2001, σ. 21.

(36)  ΕΕ L 215 της 9.8.2001, σ. 3.

(37)  ΕΕ L 244 της 14.9.2001, σ. 12.

(38)  ΕΕ L 72 της 14.3.2002, σ. 9.

(39)  ΕΕ L 325 της 8.12.2001, σ. 11.

(40)  ΕΕ L 150 της 8.6.2002, σ. 45.


Top