EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0001

Οδηγία 2003/1/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Ιανουαρίου 2003, για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του παραρτήματος II της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στα καλλυντικά προϊόντα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 5, 10.1.2003, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 65 - 67
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 65 - 67
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 65 - 67
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 65 - 67
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 65 - 67
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 65 - 67
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 65 - 67
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 65 - 67
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 65 - 67
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 039 P. 53 - 55
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 039 P. 53 - 55
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 017 P. 17 - 18

No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/1/oj

32003L0001

Οδηγία 2003/1/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Ιανουαρίου 2003, για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του παραρτήματος II της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στα καλλυντικά προϊόντα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 005 της 10/01/2003 σ. 0014 - 0015


Οδηγία 2003/1/ΕΚ της Επιτροπής

της 6ης Ιανουαρίου 2003

για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του παραρτήματος II της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στα καλλυντικά προϊόντα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στα καλλυντικά προϊόντα(1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/34/ΕΚ της Επιτροπής(2), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2,

τη γνώμη της επιστημονικής επιτροπής καλλυντικών προϊόντων και μη εδώδιμων προϊόντων που προορίζονται για τους καταναλωτές,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο αύξων αριθμός 419 του παραρτήματος II της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ που περιλαμβάνει τον κατάλογο των ουσιών οι οποίες δεν επιτρέπεται να περιέχονται στα καλλυντικά προϊόντα είναι σήμερα ευθυγραμμισμένος με την απόφαση 97/534/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Ιουλίου 1997, σχετικά με την απαγόρευση της χρήσης υλικών που παρουσιάζουν κίνδυνο από άποψη μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών(3). Η απόφαση αυτή καταργήθηκε από την απόφαση 2000/418/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2000, για τη ρύθμιση της χρήσης υλικών που παρουσιάζουν κινδύνους σχετικά με τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες και για τροποποίηση της απόφασης 94/474/ΕΚ(4). Λαμβανομένης υπόψη της γνώμης της επιστημονικής επιτροπής καλλυντικών προϊόντων και μη εδώδιμων προϊόντων που προορίζονται για τους καταναλωτές (ΕΕΚΠΜΕΠ), κρίνεται σκόπιμο να ευθυγραμμιστεί ο αύξων αριθμός 419 του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών(5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 270/2002 της Επιτροπής(6).

(2) Μια αναφορά στα ειδικά υλικά κινδύνου, που ορίζονται στο παράρτημα V του κανονισμού (EΚ) αριθ. 999/2001, πρέπει να ενταχθεί στον αύξοντα αριθμό 419 του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ.

(3) Ωστόσο, από το άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 προκύπτει ότι οι διατάξεις του παραρτήματος ΧΙ μέρος Α του εν λόγω κανονισμού ισχύουν μέχρι την ημερομηνία έκδοσης μιας απόφασης, έπειτα από την οποία αρχίζουν να εφαρμόζονται το άρθρο 8 και το παράρτημα V του εν λόγω κανονισμού. Επομένως, ο αύξων αριθμός 419 του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ πρέπει επίσης να παραπέμπει στο παράρτημα ΧΙ μέρος Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001.

(4) Η οδηγία 76/768/ΕΟΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5) Λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης φύσης των προαναφερόμενων υλικών κινδύνου, είναι σκόπιμο τα κράτη μέλη να δύνανται να θεσπίζουν τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, χωρίς να πρέπει να περιμένουν τη λήξη της μέγιστης προθεσμίας που καθορίζεται στην πράξη αυτή.

(6) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο των οδηγιών που αποβλέπουν στην εξάλειψη των τεχνικών εμποδίων στις συναλλαγές στον τομέα των καλλυντικών προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι, το αργότερο 15 Aπριλίου 2003, δεν διατίθενται στην αγορά καλλυντικά προϊόντα τα οποία δεν συνάδουν με την παρούσα οδηγία ούτε από τους κοινοτικούς παραγωγούς ούτε από τους εισαγωγείς που είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα για τα οποία γίνεται λόγος στην παράγραφο 1 δεν πωλούνται ούτε διατίθενται στον τελικό καταναλωτή το αργότερο 15 Aπριλίου 2003.

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο 15 Aπριλίου 2003. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις που θεσπίζουν τα κράτη μέλη για το σκοπό αυτό περιλαμβάνουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από σχετική παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 6 Ιανουαρίου 2003.

Για την Επιτροπή

Erkki Liikanen

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 169.

(2) ΕΕ L 102 της 18.4.2002, σ. 19.

(3) ΕΕ L 216 της 8.8.1997, σ. 95.

(4) ΕΕ L 158 της 30.6.2000, σ. 76.

(5) ΕΕ L 147 της 31.5.2001, σ. 1.

(6) ΕΕ L 45 της 15.2.2002, σ. 4.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στον αύξοντα αριθμό 419 του παραρτήματος II της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ, οι φράσεις:

α) το κρανίο, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου και των οφθαλμών, οι αμυγδαλές και ο νωτιαίος μυελός:

- βοοειδών ηλικίας άνω των δώδκα μηνών,

- αιγοπροβάτων ηλικίας άνω των δώδεκα μηνών ή των οποίων έχει προβάλει ένας μόνιμος κοπτήρας·

β) η σπλήνα αιγοπροβάτων και τα συστατικά που λαμβάνονται από αυτή.

αντικαθίστανται από τις φράσεις:

Από την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(1), τα ειδικά υλικά κινδύνου που ορίζονται στο παράρτημα V του εν λόγω κανονισμού, και τα συστατικά που λαμβάνονται από αυτά.

Μέχρι την ημερομηνία αυτή, τα ειδικά υλικά κινδύνου που ορίζονται στο παράρτημα XI μέρος A του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001, και τα συστατικά που λαμβάνονται από αυτά.

(1) ΕΕ L 147 της 31.5.2001, σ. 1.

Top